جامعه حسابداران رسمی ایران برای کلیه‌ی داوطلبان انتخابات شورای‌عالی فرصت برابر به‌منظور اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود فراهم می‌کند.

در پی اتمام فرصت ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورای‌عالی جامعه، موضوع مجمع عمومی سه‌ساله‌ی مورخ ششم شهریور ماه سال جاری، به اطلاع کلیه‌ی داوطلبان می‌رساند براساس مقررات موجود اطلاع‌رسانی و تبلیغات تنها در دو هفته‌ی پایانی منتهی به مجمع امکان‌پذیر خواهد بود.
بدین ترتیب، پس از اعلام اسامی نهایی داوطلبان از سوی مراجع نظارتی، از هشت صبح 22 مردادماه لغایت هشت صبح سه‌شنبه پنجم شهریورماه، داوطلبان مجاز به اطلاع‌رسانی و تبلیغ برنامه‌های خود خواهند بود.

سازمان اداری جامعه حسابداران رسمی ایران به‌منظور مشارکت هرچه بیش‌تر اعضا در انتخابات، ایجاد شرایط برابر برای کلیه‌ی داوطلبان و رعایت بی‌طرفی در انتخابات، تمهیداتی در نظر گرفته است

که براساس آن طی سه روز 26، 27 و 28 مردادماه کلیه‌ی داوطلبان به صورت یکسان طی نشست‌هایی حرفه‌ای از امکان ارائه‌ی برنامه‌های خود برای اطلاع کلیه‌ی اعضای جامعه در محل خود جامعه برخوردار باشند.

علاوه بر آن، متن مکتوب و فایل‌های صوتی سخنرانی‌های اعضا در ایام یادشده به منظور آگاهی سایر اعضایی که در جلسات حضور نداشته اند از طریق کانال و سایت جامعه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جزئیات برگزاری نشست‌های حضوری و تخصصی در این زمینه، قبل از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، به اطلاع اعضا رسانده می‌شود.