خـدمات مـدیریتی

  • مدیریت راهبردی

  • مدیریت عملکرد

  • مدیریت ریسک

مدیریت راهبردی چیست؟

تصميمات و فعاليتهای يكپارچه در جهت توسعه راهبرد مؤثر، اجراء و كنترل نتايج آنهاست. بنابراين مديريت فعاليتهای مربوط به بررسی، ارزشيابی و انتخاب راهبردها، اتخاذ هرگونه تدابيردرونی و بيرونی سازمانی براي اجرای اين راهبردها و در نهايت كنترل فعاليتهای انجام شده را در بر ميگيرد.

مزاياي بكارگيری مديريت راهبردی:

مديريت راهبردی به سازمان اين امكان را مي دهد كه به شيوهای خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالی عمل نكند. اين شيوه مديريت باعث ميشود كه سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعاليتهايش به گونهایی در آيد كه اعمال نفوذ نمايد، ( نه اينكه تنها در برابر كنش ها، واكنش نشان دهد ) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل در آورد.

مدیریت عملکرد سازمان چیست؟

برای هدایت و تصمیم گیری های استراتژیک توسط طرفین درگیر می بایست روشی مناسب را انجام داد که در سازمان های بزرگ و همچنین کسب و کارهای کوچکتر بکارگرفته میشود. گاهی اوقات دیده شده است که استراتژی های انتخاب شده اغلب در طول زمان به سرعت فراموش می شوند و کنار گذاشته می شوندسازه های گروهی، ذینفعان جدید و تغییرات شدید در محیط کار، “یک گفتگوی استراتژیک” را به شکل شبه دائمی در اختیار دارند.

مدیران باید به منظور تضمین سازگاری کامل بین سازمان و کارکنان خود، جلساتی را برگزار کنند که در آن کارکنان به طور جدی در درون سازی چشم انداز کلی شرکت مشارکت کنندمدیریت ارشد می تواند اهداف بلند مدت سازمان را درک کند، درک عمیق تر ازین دیدگاه، شاید تنها توسط متخصصان در این زمینه قابل درک باشد .در تغییر محیط تجاری، فرایند یادگیری سازمانی مهارت لازم برای تحقق تغییر استراتژیک است.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.

سیستم‌های مدیریت ریسک علاوه بر شناسایی ریسک‌ها و تعیین کیفیت‌شان، می‌توانند تأثیراتی را که بر پروژه می‌گذارند نیز پیش‌بینی کنند. پذیرش یا عدم پذیرش ریسک معمولا به سطح تاب‌آوری (tolerance level) مدیر پروژه بستگی دارد.

اگر مدیریت ریسک به‌طور منظم برای شناسایی مشکلات احتمالی و یافتن راه‌حل آنها انجام شود، به‌راحتی فرایندهای دیگر ازجمله سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل هزینه را کامل خواهد کرد. مدیر پروژه‌ای که در این زمینه پیشگام باشد، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع اتفاقات غیرمنتظره در طول عمر پروژه پیش‌گیری کند.

our customers

some of the customers mofid