حسابرسی چیست؟

این روزها شرکت‌ها درحال فعالیت در فضای کسب‌وکار جهانی و خدمات‌رسانی به مشتریان در سراسر جهان هستند. اهمیت دستیابی به شفافیت و پاسخگویی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در هر دو بازارهای داخلی و خارجی رشد پایداری را تجربه کنند افزایش می‌یابد.

ضروری است که صورت‌های مالی وضعیت مالی دقیق و قابل‌ اعتمادی را از عملکرد شرکت نشان دهند. در این رابطه ، بسیار مهم است که صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و به ‌طور کلی پذیرفته‌ شده تهیه شود و حسابرسی آن‌ها باید توسط شرکت‌های حسابرسی انجام گیرد.

خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و به همین دلیل، موجد ارزش افزوده است.

جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است. اعتقاد داریم که با ارایه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم را برای کمک به کسب و کار شما دارا هستیم.

خـدمات حسابرسی

حسابرسی داخلی

حسابرسی مستقل

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی ویژه

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات واحد اقتصادی و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات است.
سه مؤلفه اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی اهمیت زیادی در حسابرسی داخلی دارند.

اثربخشی، میزان دستیابی به هدفهاست. کارایی نسبت نتایج به دست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده) است.

بر اساس این تعریف، عملیات کارا، عملیاتی است که با استفاده از روشهای بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمین کند. صرفه اقتصادی تلاش برای حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع واحد اقتصادی با حفظ کیفیت مناسب است.

مؤلفه های حسابرسی داخلی، تمام ابعاد عملیات واحدهای اقتصادی را مورد توجه و تأکید قرار میدهد و موجب ارتقای پاسخگویی، افزایش بهره وری، اصلاح ساختارها، افزایش انضباط مالی و عملیاتی، تحول سیستمهای اطلاعاتی و گزارشگری،کاهش هزینه و بهبود مستمر عملکرد واحدهای اقتصادی میشود.

از اینرو، حسابرسی داخلی از ارکان اصلی نظام گسترده مسئولیت پاسخگویی و ابزاری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف عملیات واحدهای اقتصادی در راستای بهبود عملیات آنها و اطمینان بخشی به ذینفعان وعموم مردم است.

  • بررسی مستندات موجود

  • شناسایی فرآیندها و ارزیابی اولیه

  • ارزیابی دوره ای – سه ماهه

  • ارائه گزارش نقاط مستعد بهبود

آسیب شناسی ، عارضه یابی

در مدل های آسیب شناسی یا عارضه یابی ، کلیه فعالیت ها و فرایندهای اصلی و پشتیبانی سازمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، اشکالالت سیستمی و روشی آنها شناسایی می شود و سپس برای رفع این اشکالات پروژه های بهبود پیشنهاد می گردد به گونه ای که کاملا مشخص است که هر پروژه بهبود، در صورت اجرای درست، قرار است که کدامیک از اشکالات و آسیب های مشاهده شده در مرحله آسیب شناسی را از بین ببرد و رفع نماید.

مشتریان ما

برخی از مشتریان تحلیل و سیستم مفید

استانداردهای حسابرسی داخلی