خدمات آموزشی

– ارائه آموزش در تمامی سطوح مدیریتی

– ارائه آموزش حسابرسی مستقل، داخلی و عملیاتی

– ارائه آموزش حسابداری نوین و به‌روز در تمامی زمینه‌های مالی، مالیاتی و صنعتی

– ارائه آموزش شناخت دستورالعمل‌های پولشویی و استقرار این واحد

برای دریافت گواهینامه دوره ها اینجا کلیک کنید.

مشتریان ما

برخی از مشتریان تحلیل و سیستم مفید

استانداردهای حسابرسی داخلی