حسابرسی بخش دولتی

بررسی ارزش حسابرسی داخلی بخش دولتی (بخش اول)

ببررسی ارزش حسابرسی داخلی بخش دولتی (بخش اول) موضوعی مهم در مبحث حسابرسی به شمار می آید. به طور حتم حسابرسی داخلی یکی از ارکان مهم بخش دولتی به شمار می رود. . این سیستم با پشتیبانی از بخش حسابداری و مد نظر قرار دادن صحت گزارش های ارئه شده می تواند از چالش های احتمالی در آیندۀ هر سازمان یا شرکت جلوگیری کرده و راندمان کاری آن ها را بهبود ببخشد.

 

شما با مطالعه این مقاله می توانید به پرسش های زیر پاسخ دهید.

حسابرسی داخلی دولتی با حسابرسی بخش خصوصی چه تفاوت هایی دارد؟

حسابرسی داخلی در بخش دولتی چه روندی را طی می کند؟

حسابرسی داخلی دولتی چه مکانیزمی دارد؟

در فضای دولتی چه وظایفی بر دوش حسابرس داخلی است؟

حسابرسی و حسابداری چگونه در بخش دولتی در کنار هم قرار می گیرند؟

چه نکاتی در حسابرسی داخلی در بخش دولتی مهم  است؟

تعداد حسابرسان داخلی در بخش دولتی به طور معمول چند نفر هستند؟

گزارش دهی یک حسابرس داخلی در بخش دولتی چگونه است؟

 

مدت زمان مطالعه این مقاله : ۷ دقیقه

همچنین شما می توانید تمامی پرسش های اصلی خود را در مورد فعالیت های شرکت مفید در لینک های ذیل جستجو کنید.

خدمات حسابرسی

 خدمات حسابداری

خدمات مدیریتی

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

خدمات حقوقی

خدمات آموزشی

 

ما در این مقاله سعی داریم به بررسی روند حسابرسی داخلی بخش دولتی بپردازیم و این مکانیزم را هم مانند سیستم های حسابرسی داخلی دیگر برای شما تشریح کنیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

حسابرسی داخلی بخش دولتی چه مواردی  را ارائه می دهد؟

حسابرسی داخلی بخش دولتی حوزه وسیعی از رویه حسابرسی است که  دارای پیچیدگی های خاصی بوده  و نمی توان آن را به سادگی بررسی کرد. تعداد بالای گزارشات مختلف، مباحث گوناگون و روند های طولانی حسابرسی داخلی بخش دولتی باعث می شوند راندمان این کار آهسته اما با دقت انجام شود. یکی از مهم ترین نکاتی که باید در حسابرسی داخلی بخش دولتی مد نظر قرار دهید روند ارزش افزودۀ این مکانیزم است.

بخش دولتی به دلیل موارد گفته شده در حسابرسی داخلی در طول روند کار دچار ایجاد ارزش افزوده می شود. این ارزش افزوده در حقیقت به دلیل فرآیندهای پیچیدۀ حسابرسی در نظر گرفته می شود.

نگاهی به وظایف حسابرسان بخش دولتی و تعامل آن ها با اخبار روز:

حسابرسان بخش دولتی مسئولیت ارزش حسابرسی پول و همچنین حسابرسی صورت های مالی را مد نظر قرار می دهند. یکی از نکات مهم در حسابرسی بخش دولتی هماهنگی آن با آخرین روش های ارائه شده در حسابرسی داخلی است. به همین دلیل معمولاً این مکانیزم ها همیشه با آخرین متدهای این رشته محاسبه می شود. اما آیا این به روز رسانی روش ها به صورت مداوم صحیح است؟ آیا این روند ها هزینه های اضافی برای سازمان ایجاد نمی کنند؟

پاسخ به تمامی این پرسش ها مثبت است. اما دلیل این راندمان دولتی بودن این مکانیزم است. در بخش دولتی باید همه چیز در استاندارد ترین حالت ممکن قرار داشته باشد و به همین دلیل در ابتدای این مقاله اشاره کردیم حسابرسی داخلی ایجاد ارزش افزوده می کند.

نقش ادبیات حسابداری و حسابرسی بخش دولتی:

مجموعه ای از ادبیات حسابداری و حسابرسی بخش دولتی در حال رشد است، که بر روی حسابداری مدیریت و سایر موضوعات حسابداری سازمان متمرکز است، اگرچه این روند شامل برخی از مطالعات حسابرسی هم می باشد اما تمرکز اصلی آن به موارد گفته شده معطوف است.

ادبیات حسابداری و حسابرسی بخش دولتی دارای نظریه های زیادی بوده و از رویکردهای مختلفی بهره می برد. اما نکتۀ مهم در این راستا کیفیت است. اگر چه در بسیاری از سازمان ها بررسی گزارشات از نظر کمی مورد توجه است و اما در اساس کار کیفیت حرف اصلی را می زند.

تلفیق نظریه های گوناگون:

تلفیق نظریه های گوناگون:

بسیاری از متخصصین حسابرسی داخلی بر این نظر پافشاری می کنند که نظریه های گوناگون حسابرسی هر کدام بر بخشی خاص تمرکز داشته و نمی توانند به صورت کلی تمامی موارد را زیر ذره بین قرار دهند. در این میان حسابرسان کارکشته یک ایدۀ مناسب برای این مشکلات پیدا کردند.

استفاده از چند دیدگاه و تلفیق چند روش حسابرسی داخلی مکمل. با این کار دیگر تمرکز از روی یک بخش برداشته می شد و در تمامی قسمت ها به فرآخور اهمیت مورد استفاده قرار می گرفت. پس در نهایت بسیاری از سازمان های بزرگ حسابرسی در جهان ترجیح دادند از نظریه های گوناگون برای کیفیت بهتر حسابرسی خود استفاده کنند.

 

توضیحاتی تکمیلی برای با ارزش در نظر گرفتن  حسابرسی داخلی

بسیاری از افراد ممکن است درک درستی از امتیازهای وجود حسابرسی داخلی نداشته باشند. این دسته از اشخاص حسابداری را برای بررسی سیستم های کاری کامل دانسته و دلیلی برای وجود حسابرسی داخلی نمی بینند. این روند نه تنها در بخش های خصوصی بلکه در بخش های دولتی هم وجود داشته و مشکلاتی اعم از بی اهمیت دانستن بررسی موارد مالی در سازمان را در بر می گیرد.

نکته ای جالب:

شاید برایتان جالب باشد که بدانید شکست های تجاری هم در حوزۀ دولتی و هم خصوصی دلایلی دارد که می توان علت های آن را با حسابرسی از وضعیت های موجود سازمان ورشکسته بدست آورد. در حقیقت حسابرسی داخلی رسالت های گوناگونی دارد اما در نهایت اصلی ترین آن پیدا کردن راندمان های کاری اشتباه در بخش حسابداری و پر کردن نقطه ضعف های استراتژیک مالی شرکت به وسیلۀ بررسی گزارش های مد نظر است.

ارزشمند بودن حسابرسی در سازمان های دولتی:

حسابرسی ارزشمند است زیرا هزینه های هر نوع کسب و کاری را اعم از خصوصی یا دولتی کاهش می دهد. در هر سازمانی منافعی وجود دارد که باید از آن ها حراست و حفاظت شود. در این میان مدیران و سرمایه گذاران در هر بخشی نیاز دارند تا از صحت و صداقت گزارش های ارائه شده از سمت حسابدار مطمئن شوند.

در نهایت:

پس در نهایت بهترین راه داشتن یک حسابرس داخلی است. در برخی از شرکت های دولتی هم مدیران ارشد یا سرمایه گذاران بخش دولتی می خواهند به صورت کامل بر پیشرفت پروژه های مالی و دیگر بخش ها نظارت داشته باشند. در نهایت برای تمامی موارد گفته شده استخدام یک حسابرسی داخلی بهترین گزینه به شمار می رود.

آیا همیشه یک حسابرسی استخدام می شود:

به صورت کلی هر سازمان دولتی نیاز به حسابرس دارد اما اینکه حسابرس های دیگری هم مأمور بررسی گزارشات باشند یا خیر موضوعی است که به دلایل مختلف ممکن است پیش بیاید. اما در کل پیشنهاد می شود که سازمان در انتخاب یک حسابرسی داخلی خبره تلاش کند. چرا که تداخل در امور مالی در سازمان های دولتی می تواند مشکلات زیادی ایجاد کرده و در نهایت هزینه های حسابرسی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

نکته:

به یاد داشته باشید هرچه گزارشات مالی تنظیم شده سلامت و صحت بیشتری داشته باشند در نهایت هزینه های حسابرسی شما کاهش پیدا کرده و می توانید استراتژی های مناسب تری برای آیندۀ بخش دولتی در نظر بگیرید.

رابطۀ بخش عمومی با بخش دولتی:

ممکن است در بخش های دولتی، افرادی عمومی هم سرمایه گذاری کرده باشند. این دسته از افراد ممکن است تمایل به بررسی اسناد و گزارش های مالی سازمان در پروژۀ مشترک داشته باشند. این گروه معمولاً به هزینۀ خود حسابرسی استخدام کرده و برای بررسی به بخش دولتی معرفی می کنند. این کار از شبهه های مختلف در مسیر شراکت جلوگیری کرده و در نهایت آسودگی خیال هر دو سمت را به همراه دارد.

نکته های مهم در حسابرسی بخش عمومی:

اگر در یک سازمان شرکای عمومی تمایل به استخدام یک حسابرس داشته باشند در نهایت باید گروه درخواست کننده هزینه های آن را پرداخت کرده و بار مالی آن را به دوش بکشند. موضوع دیگر رخنۀ افراد بی صلاحیت به این حوزه است. شاید افرادی از سهام داران تمایل داشته باشند با ایجاد روند های اشتباه در سیستم حسابرسی کل جریان مالی را منحرف کنند. در همین زمان است که اهمیت حسابرسی بخش دولتی مشخص می شود.

در چنین شرایطی مدیران بخش دولتی موظف به چه کاری هستند؟

در چنین شرایطی مدیران بخش دولتی موظف به چه کاری هستند؟

مدیران اصلی باید درنظر داشته باشند که حسابرس استخدام شده از طرف شرکای عمومی تنها برای گزارش دهی و چک کردن صحت گزارشات استخدام شده و مدیریت اجرایی در بخش دولتی ندارد. مدیران دولتی می توانند در صورت بروز چنین مواردی از ادامۀ همکاری با چنین افرادی سرباز زده و به ادامۀ همکاری با آن ها نپردازند.

بخش اول(بررسی ارزش حسابرسی داخلی بخش دولتی)

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.