نوشته‌ها

حسابرسی فن بررسیِ داده‌‌های مالی حسابدار است.

حسابرسی داخلی و انتخاب فرد مناسب برای این کار

حسابرسی داخلی روندی جستجو محور برای یافتن تقلب و اشتباه محاسباتی است.  یک حسابرس حرفه‌ای برای شرکت حکمِ یک مشاور مالی را هم ایفا می‌کند. حسابرس یک فرد امین با گرایشی سودمحور است که برای بازده هرچه بیشتر شرکت مشاوره می‌دهد. فردی که برای این کار انتخاب می‌شود در کنار داشتن تسلط بر علوم نظری حسابداری و حسابرسی باید نگاهی دقیق و تحلیلی به مباحث خرد و کلان مالی شرکت هم داشته باشد. در انتخاب افرادی که برای این پست مصاحبه می‌کنند باید مواردی را در نظر داشت.  از جملۀ این موارد می‌توان به داشتن:

 

روحیۀکار تیمی، قابل‌اعتماد بودن، دقیق و نکته‌سنج بودن، دارای هوش مالی، در دسترس بودن، نظم داشتن و صداقت در کار  اشاره کرد.

 

حسابرس داخلی باید تمام داده‌های مالی را به‌درستی بررسی کرده، سود و  ضرر مالی شرکت را در تصمیماتی که در بخش مالی می‌گیرند موردبررسی قرار دهد. فرد حسابرس باید درک درستی از انتخاب‌های سودآور مالی داشته باشد‌.  این افراد باید دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل بازار باشند و بتوانند در صورت لزوم آینده‌ تصمیمات مالی را پیش‌بینی کنند.

حسابرسان داخلی در حقیقت رابط میان هیئت مدیره و شرکت هستند و گزارشات کاری خود را به مدیر عامل و هیئت مدیره به صورت هفتگی، روزانه یا سالانه تحویل می‌دهند. حسابرسان داخلی، سیاست‌مالی شرکت را مورد ارزیابی کوتاه و بلندمدت قرار می‌دهند تا بهترین استراتژی ممکن را برای تصمیمات مالی شرکت اتخاذ کنند.

 

حسابرسی داخلی دارای دسته‌های متفاوت کاری است.

حسابرسی داخلی دارای دسته‌های متفاوت کاری است.

 

انواع حسابرسان داخلی

 

حسابرسان داخلی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. حسابرس در هر دوگروه وظایفی یکسان دارد اما محدودۀ عملکرد  و فضای شخصی که برای او در نظر گرفته‌شده است در هرکدام از این دسته‌ها متفاوت است. ما در این بخش به هر دو شکل این حسابرسی‌ می‌پردازیم.

حسابرسان داخلی‌:

حسابرس داخلی به شخصی اطلاق می‌شود که در روندِ جاری و مالی شرکت مشاورۀ مالی داده و رابطی میان مدیرعامل و هیئت‌مدیره باشد.

حسابرسان مستقل‌:

حسابرسان داخلی مستقل به افرادی گفته می‌شود که در ازای حقوقی مشخص فقط کارهای مربوط به امور مالی را بررسی می‌کنند تا خطا یا تقلبی در موارد مالی رخ ندهد.

 

تحصیلات یک حسابرس داخلی

 

در بیشتر موارد تحصیلاتِ، یک حسابدار سطح بالا با یک حسابرس داخلی یکسان است. هردو باید کارشناسی حسابداری را تکمیل کرده باشند. البته لازم به توضیح است که برخی از شرکت‌ها ممکن است  مدارک سطح بالاتری هم برای استخدام در نظر بگیرند مانند، کارشناسی ارشد حسابداری یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری.

معمولاً شرکت‌ها بعد از استخدام، نیروهای خود، آن‌ها را برای یادگیری به مراکزهای آموزشِ تخصصی  انواع حسابداری می‌فرستند.

 

مهمترین فاکتور در انتخاب یک حسابرس داخلی میزان اعتماد به فرد مورد نظر است

مهمترین فاکتور در انتخاب یک حسابرس داخلی میزان اعتماد به فرد مورد نظر است

 

استانداردهای حسابرسی چیست؟

 

این استانداردها در حقیقت  شیوه‌نامه‌ای است برای بهبود کیفیت حسابرسان.  البته در این بخش لازم به ذکر است که این استانداردها طی سال‌ها و با تحقیقات گسترده به شکل کاربردی امروزی تبدیل‌شده‌اند.

استانداردهای حسابرسی متشکل می‌شوند از سه‌‌دستۀ اصلی ‌که عبارت‌اند از:

 

استانداردهای عمومی

استانداردهای عملیاتی (رسیدگی)

استاندارهای گزارشگری است.

 

توضیح استانداردهای عمومی حسابرسی

رسیدگی باید به وسیلۀ افرادی انجام شود که آگاه به امور مالی باشند و از قدرت تجزیه تحلیل مناسبی برخوردار بوده و قابل‌اعتماد باشند.

حسابرسان برای حسابرسی داخلی باید حق رأی و نظر شخصی را برای خود در نظر بگیرند.

در رسیدگی و تهیه گزارش برای حسابرسی‌های داخلی باید مراقب‌های ویژه را در نظر بگیرند.

 

توضیح استاندارهای عملیاتی (رسیدگی)

عملیات حسابرسی داخلی باید به شکلی منظم و با دقت انجام شود. اگر افرادی برای این کار در شرکت استخدام هستند باید روی کار آن‌ها به شکلی مناسب نظارت داشته باشید.

برای زمان‌های رسیدگی و انجام کارهای حسابرسی داخلی وقتی مشخص تعیین کنید و بر طبق یک الگوی مشخص، آزمون‌ها و بررسی‌ها را انجام دهید.

برای مشاوره دادن و راهکار به مدیرعامل یا افراد شاخص شرکت باید از مستندات مالی و آمارهای قابل استناد استفاده شود.

 

عموم مردم فکر می‌کنند حسابداری و حسابرسی هر دو یک کار را انجام می‌دهند.

عموم مردم فکر می‌کنند حسابداری و حسابرسی هر دو یک کار را انجام می‌دهند.

 

 

 

توضیح استاندارهای گزارشگری در حسابرسی داخلی

گزارش باید تایید کند که داده‌های مالی از طریق اصول استاندارد حسابداری تهیه‌شده است یا شکلی متفاوت دارد.

در هر گزارش باید دورۀ قبلی هم در نظر گرفته شود. و آمار و ارقام هر دوره باید با دورۀ قبل خود مقایسه شود. در این صورت نرخ رشد یا  پسرفت مالی مشخص می‌شود.

گزارش‌ها باید صادقانه و به‌دور از غرض‌ورزی باشد.

حسابرسی باید کاملاً به‌صورت صریح و  با جزییات به امور مالی بپردازد. گزارش‌ها باید یا بر اشتباه محاسبات دلالت کند و یا بر تایید آن‌ها. گزارش‌های مالی باید با میزان عهده‌دار بودن وظایفی که به فرد حسابرس محول شده است برابری کند.

 

چه ارتباطی میان حسابدار و حسابرسی بر‌قرار است؟

در بیشترِ موارد برای دانشجویان حسابداری یا مدیران شرکت‌ها این سوال پیش می‌آید که چه ارتباطی بین حسابدار و حسابرس داخلی وجود دارد. باید گفت:  درست است که در ظاهر این واژه‌ها شبیه به هم هستند اما کاملاً کاربردی متفاوت از هم داشته و هرکدام نیاز به یک نگرش خاص در کار‌ دارند.

در این بخش به تعدادی از تفاوت های اصلی این دو می‌پردازیم.

 

 • حسابدار فردی است که در استخدام شرکت موردنظر قرار دارد. اما یک حسابرس درحقیقت از یک شرکت دیگر، برای

بررسی کار حسابدار استخدام می‌شود. معمولاً یک حسابرس هیچ ارتباطِ مداومِ مالی با شرکت ندارد.

 

 • حسابدار کارهایی روزانه دارد و دارای وظیفه‌ای مداوم در شرکت است. اما یک حسابرس در دور‌ه‌های متفاوتی ممکن است برای بررسیِ کارهای حسابدار به شرکت رجوع کند. بیشتر زمانی شرکت‌ها اقدام به استخدام حسابرس داخلی می‌کنند که در قسمتی دچار تردید و شک به حسابدار یا سیستم مالی خود شده باشند.

 

 • استخدام یک حسابدار در شرکتعاملی اجباری است اما در مقابل داشتن یک فرد برای حسابرسیِ داخلی یک گزینۀ اختیاری برای مدیران شرکت‌ها به‌حساب می‌آید.

 

 • در پایان هرسال یا به‌صورت ماهانه حسابداران موظف به دادن آمارهای مالی شرکت هستند و این آمارها و گزارش‌ها روند رشد یا پسرفت شرکت را از‌ لحاظ مالی نشان می‌دهد. اما کار یک حسابرس‌ داخلی  تأیید این مطالب است که حسابدار جمع‌آوری کرده است.

 

حساب‌رسی داخلی و انتخاب فرد مناسب برای این کار

حسابرسی داخلی و انتخاب فرد مناسب برای این کار

حسابرسی داخلی روندی جستجو محور برای یافتن تقلب و اشتباه محاسباتی است.  یک حسابرس حرفه‌ای برای شرکت حکمِ یک مشاور مالی را هم ایفا می‌کند. حسابرس یک فرد امین با گرایشی سودمحور است که برای بازده هرچه بیشتر شرکت مشاوره می‌دهد. فردی که برای این کار انتخاب می‌شود در کنار داشتن تسلط بر علوم نظری حسابداری و حسابرسی باید نگاهی دقیق و تحلیلی به مباحث خرد و کلان مالی شرکت هم داشته باشد. در انتخاب افرادی که برای این پست مصاحبه می‌کنند باید مواردی را در نظر داشت.  از جملۀ این موارد می‌توان به داشتن:

 

روحیۀکار تیمی، قابل‌اعتماد بودن، دقیق و نکته‌سنج بودن، دارای هوش مالی، در دسترس بودن، نظم داشتن و صداقت در کار  اشاره کرد.

 

حسابرس داخلی  باید تمام داده‌های مالی را به‌درستی بررسی کرده، سود و  ضرر مالی شرکت را در تصمیماتی که در بخش مالی می‌گیرند موردبررسی قرار دهد. فرد حسابرس باید درک درستی از انتخاب‌های سودآور مالی داشته باشد‌.  این افراد باید دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل بازار باشند و بتوانند در صورت لزوم آینده‌ تصمیمات مالی را پیش‌بینی کنند.

حسابرسان داخلی در حقیقت رابط میان هیئت مدیره و شرکت هستند و گزارشات کاری خود را به مدیر عامل و هیئت مدیره به صورت هفتگی، روزانه یا سالانه تحویل می‌دهند. حسابرسان داخلی، سیاست‌مالی شرکت را مورد ارزیابی کوتاه و بلندمدت قرار می‌دهند تا بهترین استراتژی ممکن را برای تصمیمات مالی شرکت اتخاذ کنند.

 

انواع-حسابرسان-داخلی

حسابرسی داخلی دارای دسته‌های متفاوت کاری است.

 

انواع حسابرسان داخلی

حسابرسان داخلی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. حسابرس در هر دوگروه وظایفی یکسان دارد اما محدودۀ عملکرد  و فضای شخصی که برای او در نظر گرفته‌شده است در هرکدام از این دسته‌ها متفاوت است. ما در این بخش به هر دو شکل این حسابرسی‌ می‌پردازیم.

حسابرسان داخلی‌:

حسابرس داخلی به شخصی اطلاق می‌شود که در روندِ جاری و مالی شرکت مشاورۀ مالی داده و رابطی میان مدیرعامل و هیئت‌مدیره باشد.

حسابرسان مستقل‌:

حسابرسان داخلی مستقل به افرادی گفته می‌شود که در ازای حقوقی مشخص فقط کارهای مربوط به امور مالی را بررسی می‌کنند تا خطا یا تقلبی در موارد مالی رخ ندهد.

 

تحصیلات یک حسابرس داخلی

 

در بیشتر موارد تحصیلاتِ، یک حسابدار سطح بالا با یک حسابرس داخلی  یکسان است. هردو باید کارشناسی حسابداری را تکمیل کرده باشند. البته لازم به توضیح است که برخی از شرکت‌ها ممکن است  مدارک سطح بالاتری هم برای استخدام در نظر بگیرند مانند، کارشناسی ارشد حسابداری یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری.

معمولاً شرکت‌ها بعد از استخدام، نیروهای خود، آن‌ها را برای یادگیری به مراکزهای آموزشِ تخصصی  انواع حسابداری می‌فرستند.

 

حسابرسی

۶ مرحله برای مدیریت ریسک و چگونگی انجام آن

سرفصل‌های اصلی مقاله مراحل مدیریت ریسک:

 • مقدمه
 • مدیریت ریسک چیست؟
 • ۶ مرحله برای مدیریت ریسک
 • برنامه اضطراری برای مدیریت ریسک

مقدمه

هنگامی که به پایان سال می رسیم، یکی از مهم ترین قسمت های کسب و کار، ارزیابی داخلی و مدیریت‌ریسک می‌باشد که باید کسب و کار را برای سال پیش رو آماده کند. مدیریت ریسک اگر به درستی انجام نشود می تواند منجر به کارهای غیرضروری برای تیم شود و باعث دردسر برای مدیریت، حسابرسان خارجی و تیم حسابرسی داخلی شود و هزینه های زیادی را متقبل شوند. علاوه بر این، اطلاعات اشتباه می تواند تاثیر نادرستی بر روی عملکرد شرکت داشته و باعث ایجاد  تقلب و کلاهبرداری شود.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به فرآیند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز که می تواند در مدت زمان های مختلف برای کسب و کارها رخ دهد، گفته می‌شود. اگر مدیریت ریسک درست و به موقع انجام شود می تواند از خطرات احتمالی جلوگیری نماید.

برای عده‌ای از شما مدیریت ریسک ممکن است اقدامی جدید باشد. شاید شما اخیرا در یک شرکت جدید شروع به کار کرده باشید و با یک حسابرسی داخلی مواجه شده باشید یا تغییراتی که در بین کارمندان اتفاق می افتد و روند و فناوری هایی جدیدی که به شرکت اضافه می شود تا مشکلات موجود در شرکت را از بین ببرند. باید متوجه شده باشید که این تنها روندی از کار است. ما دستور العمل‌های مدیریت ریسک را ارائه می دهیم که می تواند به شما کمک کند.

۶ مرحله برای مدیریت ریسک:

با پیروی از این شش مرحله، هر حسابرس داخلی یا یک متخصص کنترل باید بتواند ارزیابی مقدماتی مدیریت ریسک را انجام دهد. احتمال این که شما به مدیران شرکت کمک کنید یا با داشتن یک مکالمه آگاهانه حسابرس خارجی را از وضعیت آگاه نمایید تا منابع شرکت و امنیت آن ها حفظ شوند.

حسابرسی داخلی

6 مرحله مدیریت ریسک

مرحله اول: تعیین کنید که چه مواردی برای ترازنامه مهم است.

این امر معمولا با محاسبه درصد معینی از حساب ها و صورت های مالی اصلی تعیین می شود.

به طور مثال: ۵ درصد کل دارایی ها، سه الی پنج درصد از درآمد عملیاتی، برخی تجزیه و تحلیل های کلیدی و … توصیه می شود در این امر با مدیر اجرایی و حسابرس خارجی مشورت نمایید تا نظرات آن ها را در این مورد جویا شوید.

مرحله دوم: برای مدیریت ریسک تمام موجودی ها را با مانده حساب مواد تطبیق دهید.

تجزیه و تحلیل امور مالی برای همه مکان هایی که در آن ها تجارت می کنید. اگر موجودی حساب صورت های مالی در این مکان ها از آنچه به عنوان ماده تعیین شده (مرحله یک) فراتر برود، احتمال اینکه مشکلاتی در حساب ها وجود داشته باشد و این حساب ها در سال بعدی بزرگتر شوند، وجود دارد.

مرحله سوم: با جمع کردن معاملات موجودی حساب مواد را مشخص کنید

برای تعیین معاملات (به عنوان مثال بدهی ها و اعتبارات) که باعث افزایش یا کاهش صورت مالی می شوند، با مدیران اجرایی و مدیرعامل صحبت کنید. نحوه وقوع این معاملات و نحوه ثبت آن ها باید در یک نمودار ثبت شود.

مرحله چهارم: شناسایی خطرات گزارشگری مالی برای حساب های مادی

به دنبال درک آنچه می تواند مانع ثبت صحیح معاملات یا رویدادها شود، باید تاثیری که این رویدادها می تواند بر نحوه ثبت نادرست مانده حساب یا تجزیه و تحلیل اظهارنامه مالی داشته باشد را مستند کنید.

مرحله پنجم: شناسایی سندهای کنترل شده که از ثبت اشتباهات معاملات جلوگیری شود یا اشتباهات تشخیص داده شوند.

به دنبال شناسایی چک ها و ترازها در روند گزارش مالی باشید که از ثبت صحیح معاملات اطمینان حاصل نمایید و مانده حساب را به طور دقیق محاسبه کنید.

برخی از نمونه های کنترل های پیشگیرانه و مدیریت ریسک شامل تفکیک وظایف متناقص (به عنوان مثال ارسال و تایید فاکتور ها)، بررسی معاملات فردی ثبت شده در هر دوره طولانی می تواند عدم سازگاری حساب ها را مشخص کند.

مرحله ششم: کنترل های کلیدی را تعیین کنید

از بین تمام کنترل های انجام شده در مرحله پنجم، تعیین کنید که کدام یک به صورت جداگانه یا جمعی می تواند اطمینان قطعی از ثبت صحیح معاملات موجود در موجودی حساب را فراهم کند. حساب های مادی معمولا، به مدیریت ریسک و جلوگیری از وقوع کلاهبرداری ها کمک می کند. شما باید تمام کنترل ها و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود کدام یک از آن ها به بهترین وجه می توانند به درست بودن اطلاعات و اثبات آن‌ها کمک کنند.

برنامه اضطراری در مدیریت ریسک

حسابرسی

برنامه اضطراری در مدیریت ریسک

برنامه ای را می گویند که در طی آن اعضای تیم حسابرسی بر روی فرآیند حل مشکلات احتمالی کار می کنند. این تیم تنها محدود به اعضای حسابرس نمی شود و می تواند شامل مدیران و … نیز باشد. نتیجه نهایی این برنامه باید طرحی باشد که با توجه به خطر احتمالی چاره ساز باشد. تیم باید تلاش کند تا روش های مقابله با خطرات و موانع را یافته و اجازه ندهد مشکلات احتمالی کار پروژه را مختل کند. پایان موفقیت آمیز پروژه می تواند نتیجه نهایی و اصلی این برنامه باشد. برنامه اضطراری در صورت لزوم ارائه می شود و به تیم این اطمینان را می دهد که اگر در مسیر برنامه ریزی شده مشکلات ناگهانی پدید آید می توانند به سرعت راه حلی برای آن یافته و بدون مشکل به فرآیند پروژه برسند.

مدیریت ریسک معمولا به برنامه های اضطراری کوتاه مدت تقسیم می شود و در کنار هم قرار می گیرد تا اگر ریسک و خطری اتفاق افتاد، این برنامه ها مورد استفاده قرار گرفته و به سرعت اجرا گردند. در این صورت در زمان خطر نیاز به تهیه یک برنامه برای مدیریت ریسک نخواهد بود. می توان گفت مدیریت ریسک به طور کلی به معنای حل مشکلات ناگهانی که در طول پروژه اتفاق می افتد می گویند. ابزار و ارزیابی‌های لازم از قبل انجام شده و در زمان وقوع خطر به کار گرفته می شوند.

حسابرسی داخلی

گام به گام برای برنامه حسابرسی داخلی

سرفصل‌های اصلی مقاله مراحل مدیریت ریسک:

 • مقدمه
 • مدیریت ریسک چیست؟
 • ۶ مرحله برای مدیریت ریسک
 • برنامه اضطراری برای مدیریت ریسک

مقدمه

شما هم به دنبال یک برنامه حسابرسی داخلی انعطاف پذیر و جامع هستید؟ نمی دانید از کجا شروع کنید؟ نیاز به یک برنامه ریزی درست برای حسابرسی داخلی دارید؟

حسابرسی داخلی یکی از اصلی ترین پایه های هر کسب و کاری می باشد. تجارت بدون حسابرسی معنایی ندارد. بسیاری از مدیران و مالکان کسب و کارهای مختلف به دنبال کنترل های حسابرسی و رسیدگی به این موضوع هستند. همیشه برای آن ها سوال بود که حسابرسان داخلی چگونه می توانند پروژه های حسابرسی را انجام دهند؟ حسابرسان داخلی چگونه برنامه ریزی می کنند و نحوه ساخت یک برنامه و طرح حسابرسی داخلی چگونه می تواند موثر باشد و به چه منابعی نیاز است.

یکی از اصلی ترین نکات در این راهنما، چک لیست جامعی از مراحل و ملاحظات حسابرسی می باشد که باید هنگام برنامه ریزی برای هر پروژه حسابرسی داخلی تهیه شود. برای شروع تهیه یک برنامه مناسب حسابرسی داخلی می توان چک لیستی به شکل زیر تهیه کرد:

این چک لیست که در زیر به آن خواهیم پرداخت، یک برنامه حسابرسی انعطاف پذیر و مبتنی بر ریسک می باشد.

 

چک لیست برنامه ریزی حسابرسی داخلی

برنامه حسابرسی داخلی

چک لیست برنامه ریزی حسابرسی داخلی

۱- برنامه ریزی اولیه حسابرسی

همه پروژه های حسابرسی داخلی باید با درک صریح تیم از دلیل وجود بخش حسابرسی برای پروژه شروع شود. هر تیم باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

 • حسابرسی داخلی چه تاثیری در پروژه خواهد داشت؟
 • فرآیند حسابرسی چگونه اهداف شرکت و کسب و کار را پشتیبانی خواهد کرد؟
 • حسابرسی داخلی چه ریسک هایی را در پروژه برطرف خواهد کرد؟
 • روند گذشته حسابرسی و همچنین اطلاعات گذشته چه بوده است؟
 • آیا اخیرا یا قبل از این ممیزی داخلی برای پروژه انجام شده است؟

۲- ریسک و تخصص

انجام یک حسابرسی بر اساس اطلاعات داخلی شرکت برای ارزیابی اثر بخشی عملکرد کنترل های فرآیند، مفید می باشد. با این وجود برای همگام سازی حسابرسی داخلی با تغییراتی که به مرور در فضای کسب و کار ایجاد می شود و اطمینان از اینکه فرآیندها و کنترل های کلیدی به درستی طراحی شده و نتیجه بخش باشند، جستجوی تخصص مناسب در بین اعضای تیم حسابرسی داخلی به یک نکته مهم تبدیل شده است. معمولا مدارک مورد تایید حسابرسی می توانند در این امر کمک نمایند. پس از انتخاب تیم مناسب نیاز می باشد با توجه به منابع داخلی و خارجی برنامه حسابرسی داخلی مناسب تهیه شود.

۳- کنترل داخلی بر اساس تعریف مکعب کوزو

در حالی که روش های مختلف به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، اما حسابرسان داخلی می توانند برای ایجاد یک برنامه حسابرسی داخلی از سیستم مکعب کوزو استفاده نمایند. این سیستم یکپارچه علاوه بر شناسایی و آزمایش فعالیت های کنترلی، به شناسایی مشکلات موجود در فرآیند نیز کمک می کند.

۴- لیست اولیه

در برنامه ریزی اولیه حسابرسی اسناد و مدارک موجود مورد بررسی قرار می گیرند و درباره نحوه ادامه فرآیند کنترل برنامه ریزی می شود تا در مراحل بعدی مشکلات فرآیند کنترل و ریسک پذیری آشکار شود. برای دستیابی به شناختی از روند برنامه های مربوطه و گزارش های کلیدی، قبل از شروع برنامه حسابرسی داخلی باید درخواست های زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • اسناد و نمودارهای سازمانی
 • گزارش های کلیدی برای اثر بخشی مدیریت، کارایی و موفقیت در فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد.
 • دسترسی به برنامه های کلیدی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی
 • شرح لیست داده های اصلی برای فرآیند حسابرسی از جمله تمام زمینه ها و ویژگی ها

پس از انجام فرآیندی که در آن درخواست اولیه سند مورد بررسی قرار می گیرد، باید برای دستیابی به داده های اصلی فرآیندهایی که مورد بررسی قرار می گیرند تجزیه و تحلیل انجام شود و سپس نمونه ها دقیقا مطابق با درخواست بررسی شوند.

۵- آماده شدن برای یک جلسه برنامه ریزی با سهامداران کسب و کار

قبل از ملاقات با ذینفعان تجاری، تیم حسابرسی داخلی باید یک جلسه داخلی برگزار کند تا از وضعیت پروژه و نتایج حسابرسی و همچنین برنامه ریزی انجام شده مطلع شده و آن را تایید کنند. برای آماده شدن برای یک جلسه با ذینفعان تجارت، مراحل زیر باید انجام شود:

 • ترسیم مراحل کلیدی فرآیند حسابرسی با نمودار و جزئیات.
 • مشخص کردن ورودی و خروجی های پروژه ها و کلیه مولفه های کنترلی
 • اعتبار سنجی تک تک اطلاعات به دست آمده در طول فرایند و کنترل آن ها با داده های کارشناسان و مدیران
 • تدارک دیدن یک پرسشنامه اولیه از مدیران و سهامداران برای تسهیل جلسه

تهیه پرسشنامه پس از انجام تحقیقات اولیه، می تواند یک دید مثبت برای حسابرسی ایجاد کند و نشان می دهد که حسابرسی داخلی قبل از شروع به اطلاع تک تک اعضای شرکت رسیده است. پس از اتمام تحقیق، تیم حسابرسی باید با سهامداران کسب و کار دیدار کرده و آن ها را از روند کار مطلع نماید.

۶- تهیه برنامه حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

تهیه برنامه حسابرسی داخلی

هنگامی که حسابرسی داخلی و بررسی های اولیه و خطرات موجود به تایید سهامداران رسید، تیم آماده می شود تا یک برنامه جامع حسابرسی ایجاد کند. یک برنامه حسابرسی با جزئیات و اطلاعات زیر می باشد:

 • اهداف فرآیند
 • خطرات پردازش
 • کاهش خطرات فرآیند و نحوه کنترل آن ها
 • کنترل و انجام حسابرسی داخلی و ویژگی های آن:
 • می توان مانع خطرات احتمالی شد و آن ها را تشخیص داد؟
 • کنترل به چه صورتی و چه زمانی انجام خواهد شد؟ ( ماهانه، هفتگی، سه ماهه یا غیره )
 • آیا حسابرسی داخلی خطر تقلب و کلاهبرداری در داخل شرکت را کاهش می دهد؟
 • آیا حسابرسی داخلی به صورت دستی انجام خواهد شد یا توسط برنامه حسابداری؟! یا هر دو؟
 • ارزیابی اولیه چه نتایجی داشت؟
 • روش های تست و اطلاع از نحوه حسابرسی داخلی
 • استعلام نحوه انجام حسابرسی
 • مشاهده روند انجام حسابرسی داخلی
 • بازرسی و بررسی اسناد ممیزی داخلی
 • اجرای مجدد یا انجام کنترل به طور مستقل بر روی نتایج

۷- برنامه حسابرسی و بررسی برنامه ریزی انجام شده

برنامه های حسابرسی، به ویژه برنامه هایی که قبلا انجام نشده اند باید قبل از نهایی شدن و اجازه برای عملی شدن، بازبینی و بررسی شوند. افراد زیر باید قبل از شروع کار تیم حسابرسی داخلی، برنامه حسابرسی اولیه و روش های برنامه ریزی حسابرسی را بررسی و تصویب نمایند:

 • مدیر حسابرسی داخلی یا مدیر ارشد
 • رئیس حسابرسی
 • متخصص و کارشناس شرکت
کلاهبرداری داخلی

با آگاهی و یک استراتژی جامع جلوی تقلب داخلی را بگیرید

سرفصل‌های اصلی مقاله کلاهبرداری داخلی:

 • چگونه جلوی تقلب داخلی را بگیریم؟
 • انواع کلاهبرداری داخلی تجاری
 • جلوگیری از کلاهبرداری داخلی کارمندان

چگونه جلوی تقلب داخلی را بگیریم؟

کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع فعالیت های کلاهبرداری که برخی از شخصیت ها می توانند در یک سازمان انجام دهند، می تواند به شرکت ها و مدیران کمک کند تا نظارت بهتری بر روی تجارت خود داشته و از هر گونه کلاهبرداری داخلی در سازمان جلوگیری نمایند.

هنگامی که به عنوان یک مدیر یا مسئول در یک سازمان مشغول به کار می شوید، بهتر است به نکات زیر که کمک می کند تا کلاهبرداری های داخل سازمانی و شرکتی را جدی بگیرید، توجه نمایید:

فرهنگ سازمانی اخلاقی ایجاد کنید:

با هئیت اجرایی سازمان، مدیران و کارکنان یک رابطه مناسب و اخلاقی ایجاد نمایید. اعتماد به نفس خود و کارمندان را تقویت نمایید و آن ها را درک نموده و به آن ها احترام بگذارید. از استانداردهای اخلاقی شرکت حمایت کرده و قوانین را شفاف با کارمندان در میان بگذارید. تمرکز خود را به جای یافتن کلاهبرداری های داخلی به روی کنترل ها و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت اختصاص دهید. این کار سبب می شود کارمندان به شما اعتماد پیدا کرده و به شرکت وفادار باشند.

تمام زمینه ها را بررسی نمایید:

بررسی کامل پس زمینه را انجام دهید. طبق گزارشات، اگر چه بیشتر کارفرمایان سعی می کنند قبل از استخدام یک کارمند جدید پیشینه آن ها را بررسی کنند اما بسیاری از کارفرمایان نیز بدون توجه به پیشینه استخدامی ها را انجام می دهند. اگر کارمندان شما در زمینه های مالی یا موجودی کالا کار می کنند، به نفع شما می باشد که از یک تیمی استفاده نمایید که پیشینه کامل و معتبری دارند.

سیستم های نظارت را در نقاط مناسب نصب کنید:

استفاده از سیستم های مناسب نظارتی چون دوربین های مدار بسته می تواند بسیار مناسب باشد. مثلا در مناطق خلوت مانند انبار یا اتاق های فروشگاه و هر مکانی در شرکت شما که پول مبادله می شود نیازمند دوربین های نظارتی می باشد. فراموش نکنید که کارکنان و کارمندان را از وجود دوربین های مختلف نظارتی مطلع کنید. این کار می تواند حس اعتماد را در تیم و شرکت شما افزایش دهد و به نفع همه خواهد بود.

کلاهبرداری داخلی

سیستم های نظارت را در نقاط مناسب

محاظفت از شرکت در برابر کارمندان:

محافظت از سازمان برای جلوگیری از کلاهبرداری داخلی باعث می شود محل کار یا شرکت و سازمان شما محلی قابل اعتماد و آرام باشد. کارمندان از کار در کنار یکدیگر لذت برده و به آرامش خاطر می رسند.

کلاهبرداری های داخلی نه تنها می تواند هزینه های هنگفتی برای شرکت یا سازمان به همراه داشته باشد که ممکن است به سود و پاداش کارمندان نیز آسیب وارد کند و روحیه جمعی شرکت را خدشه دار نماید و سو ظن و کینه و ناراحتی ایجاد کند.

وقتی برای جلوگیری از فعالیت های کلاهبرداری از همان ابتدا اقدامات محافظتی در نظر گرفته شود و حسابرسی داخلی نیز به موقع انجام گیرد، می تواند اعتماد بین کارمندان و مدیران و شرکت را به وجود آورد و یک رابطه دو طرفه را ارتقا بخشد.

کلاهبرداری کارمندان مسئله مهمی می باشد که سازمان ها و شرکت ها در هر کجای دنیا و در هر صنایعی با آن درگیر می شوند. در حالی که همه دوست داریم باور کنیم که کارمندان ما وفادار هستند و به نفع شرکت کار می کنند اما هنوز هم دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود کارمندان به دنبال کلاهبرداری باشند.

تحقیقات نشان می دهد که هر ساله پنج درصد کلاهبرداری داخلی توسط کارمندان شرکت ها و سازمان ها اتفاق می افتد. پیشگیری می تواند بهتر از تلاش برای کشف یک اتفاق به این مهمی باشد و خسارات کمتری را نیز به بار آورد.

انواع کلاهبرداری داخلی تجاری

کلاهبرداری اشکال مختلفی دارد اما در کل می تواند به سه دسته تقسیم شود.

 • فساد مالی و کلاهبرداری در صورت حساب های مالی
 • سوء استفاده از دارایی ها
 • سوء استفاده از قراردادها

این سه مورد از اصلی ترین کلاهبرداری هایی می باشد که معمولا توسط کارمندان در شرکت های مختلف اتفاق می افتد. به طور مثال در نوع اول دستکاری صورت حساب‌ها توسط کارمندان می تواند کلاهبرداری های کلانی را به بار آورد و خسارات جبران ناپذیری را به شرکت و کارمندان دیگر وارد نماید. تقلب در صورت های مالی کمتر از پنج درصد موارد را شامل می شود اما بیشترین خسارت را ایجاد می نماید.

نوع سوم نیز می تواند تا حدودی بسته به شرایط خسارات متفاوتی را به بار آورد. فساد مالی که کارمندان از نفوذ خود بر روی معاملات تجاری استفاده نموده و وظیفه خود را در قبال کارفرما نقض می کنند می تواند گاه جبران ناپذیر باشد و گاه با خسارات کوچک به پایان برسد. از نمونه های کوچک این نوع فساد می توان به رشوه خواری اشاره کرد.

 جلوگیری از کلاهبرداری داخلی کارمندان

کلاهبرداری داخلی

جلوگیری از کلاهبرداری داخلی کارمندان

 

 1. کارمندان خود را بشناسید.

مرتکبان کلاهبرداری غالبا صفات رفتاری از خود نشان می دهند که می تواند نشان دهنده قصد ارتکاب جرم آن ها باشد. مشاهده و گوش دادن به حرف سایر کارمندان می تواند در شناسایی خطر احتمالی کلاهبرداری کمک بسزایی نماید. مهم می باشد که با کارمندان مراوده داشته و برای شناختن آن ها وقت بگذارید.

 1. کارمندان را آگاه کنید.

آگاهی همیشه می تواند برای اشخاص نتایج تاثیر گذاری را به همراه داشته باشد. شرایط شرکت و سازمان و همچنین قوانین را به کارمندان توضیح دهید و آن ها را از عواقب ارتکاب جرم آگاه نمایید.

 1. کنترل های حسابرسی داخلی را فراموش نکنید.

حسابرسی داخلی منظم و طبق برنامه یکی از مهم ترین مواردی می باشد که می تواند به جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری کمک شایانی نماید. فراموش نکنید که حسابرسی داخلی می تواند بسیاری از موارد کلاهبرداری را در ابتدای راه مشخص نماید. بسیاری از صاحبان مشاغل حسابرسی های داخلی خارج از شرکت را سالانه بر روی تمام موارد مالی شرکت خود اجرا می کنند تا از وضعیت شرکت آگاه شده و همینطور برنامه های مناسب را بر اساس آن اجرا نمایند.

کلاهبرداری های داخلی در بیشتر مواقع از مشکلات موجود در مدیریت سازمان یا شرکت ناشی می شود. به عنوان مدیر و صاحب مشاغل باید به نوع مدیریت و همچنین نظارت بر روی کارمندان توجه بیشتری نمایید تا محیطی سالم و قابل کنترل را در اختیار داشته باشید.

حسابرسی داخلی

نگاه خارج از محیط داخلی شرکت برای حسابرسی داخلی بیطرفانه

سرفصل‌های اصلی مقاله حسابرسی داخلی بیطرفانه:

 • مقدمه
 • نقش حسابرسی داخلی در افشاگری
 • اشکالات احتمالی
 • اعتماد به یک تیم خارجی
 • نکات بررسی شده توسط شرکت تحلیل و سیستم مفید در حسابرسی داخلی

مقدمه

حسابرسی داخلی معمولا توسط حسابرسان داخل شرکت انجام می شود که می تواند باعث رشد و ترقی شرکت و سازمان مورد نظر شده و به مدیران شرکت در جهت تصمیم گیری های درست کمک شایانی نماید.

اما در مواردی چون کلاهبرداری های داخلی و فساد مالی، نگرانی هایی در جهت مداخله افراد داخلی شرکت وجود دارد که معمولا مانع از افشاگری علنی بوده و حقیقت را پنهان می دارد. ایستادن در برابر همکاران و شجاعت و جسارت به خرج دادن چندان هم برای فردی که چنین تصمیمی داشته باشد، ساده نخواهد بود. متاسفانه ترس از افشاگری می تواند عواقب احتمالی را برای فرد مورد نظر همراه داشته باشد و غالبا سکوت و رضایت کارمندان دیگر نیز می تواند خطرات جبران ناپذیری را به همراه بیاورد.

نقش حسابرسی داخلی در افشاگری

حسابرسی

نقش حسابرسی داخلی در افشاگری

در این مواقع است که ارزش واقعی تیم حسابرسی داخلی درک می شود. از بسیاری جهات یک تیم حسابرسی داخلی یکی از بازوان اصلی یک شرکت برای مقابله با موارد افشاگری به شمار می رود.حسابداران داخلی می توانند با سیاست ها و رویه های شرکت فعالیت نمایند. آن ها کنترل سازمانی را به دست گرفته و طبق استاندارهای حسابداری و ابتکارات نظارتی جلو می روند.

از آنجا که این تیم بر اساس چهارچوب سازمانی فعالیت می کنند، در هنگام بررسی تخلفات احتمالی داخلی، آن ها با مشکلی در دسترسی به اطلاعات روبرو نخواهند شد. نقش آن ها به عنوان عضوی از شرکت همچنین می تواند به کاهش ترس برای کسانی که نگران آینده می باشند، کمک کند. در همین راستا، ممکن است متهمان با این حسابداران و افرادی که در ساختار سازمانی شرکت کار می کنند، رفتار نادرستی داشته باشند.

اشکالات احتمالی

هنوز هم علی رغم پتانسیل یک تیم حسابرسی داخلی در بررسی موارد سو استفاده، تعدادی موانع اثبات شده است که مانع از اثر بخشی این تیم در داخل شرکت می شود و پرسش هایی را مطرح می کند:

کمبود آموزش:

علی رغم اینکه بسیاری از شرکت ها روش های کاملا مشخصی را برای گزارش تخلفات در نظر گرفته اند، بسیاری از محققان دریافته اند که کارکنانی که باید از این روش ها، آموزش درستی در مورد چگونگی انجام این کار را ندارند.

تخصیص منابع:

استخدام یک تیم حسابرسی داخلی برای بررسی سو استفاده ها و کلاهبرداری های موجود در شرکت، این کارمندان را از مسئولیت‌های دیگر ارزیابی و بهبود زمینه‌های ریسک و کنترل شرکت دور می کند.

تضاد منافع:

در حالی که حساب رسان داخلی می‌توانند یافته‌های تحقیقات افشاگرانه را به مدیریت شرکت یا سازمان گزارش نمایند، اما نمی توان از این منابع با اطمینان در موارد قانونی استفاده نمود و به آن‌ها اعتماد کامل داشت.

اعتماد به یک تیم خارجی

حسابرسی

اعتماد به یک تیم خارجی

به منظور جلوگیری از مواجهه با هر یک از مشکلات ذکر شده در بالا، بسیاری از تحلیل گران این صنعت توصیه می کنند که شرکت ها و سازمان ها حسابرسی های داخلی و تحقیقات افشاگرانه خود را به منابع خارجی بسپارند. این ارائه دهندگان و حسابرسان خارجی نه تنها به جلوگیری از همه موارد فوق الذکر کمک می کنند، بلکه به کارمندان داخلی این فرصت را می دهند که در گزارش تخلفات ناشناس بمانند.

تمایل یک شرکت برای آوردن بازرسان خارجی نیز می تواند به عنوان نشانه حسن نیت به آژانس های نظارتی تلقی گردد. پس از اتمام موفقیت آمیز تحقیقات افشاگرانه، یک ارائه دهنده خارجی می تواند در مورد کنترل و روش های گزارش یک شرکت بازخورد بی طرفانه ارائه دهد.

مزایای دعوت از یک تیم خارجی برای انجام حسابرسی داخلی بیطرفانه

 • همکاری با یک شرکت مطمئن که رویکردی سازمان یافته و کارآمد را ارائه می دهد می تواند به کارآیی بهتر و آماده سازی کامل شرکت مورد نظر در حسابرسی داخلی کمک نماید.
 • آوردن یک تیم متخصص در حسابرسی داخلی، می تواند به بهبود پروژه ها در یک بازه زمانی مشخص کمک نماید.
 • دعوت از یک تیم خارجی به عنوان یک جفت چشم با دیدگاه جدید و متخصص برای ارائه توصیه ها و همچنین افشاگری های موجود در سازمان یا شرکت می تواند شرکت را از ریسک های مالی، عملیاتی و صنعتی بیرون آورد.
 • شرکت های خارجی حسابرسی داخلی معمولا افرادی از متخصصان خبره با دانش حسابرسی داخلی بیطرفانه را برای این فعالیت ها انتخاب می نمایند.

وظایف حسابرسی خارجی

گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی قابل گزارش به مدیران شرکت می باشد اما گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان خارجی قابل ارائه به سهامداران، عموم مردم و حتی دستگاه های نظارتی و قانونی می باشد تا بتوانند بر اساس آن از حقوق شرکت حمایت نمایند و مشکل موجود را از بین ببرند.

در حالی که تحقیق و گزارش تخلفات علیه شرکت خصوصی مسئولیت اخلاقی و قانونی تیم حسابرسی داخلی می باشد، اجرای چنین مسئولیتی به هیچ وجه آسان نیست. این همان جایی می باشد که داشتن یک تیم حسابرس داخلی که از خارج شرکت و سازمان آمده است، برای تامین نیازهای حسابرسی داخلی می تواند کمک فوق العاده ای باشد. با توجه به تجربه چندین ساله حسابرسی مفید در کمک به شرکت ها و سازمان ها در انطباق و پایبندی به استانداردهای حسابداری، می تواند این شرکت ارائه دهنده مناسبی برای رسیدگی به شرایط کسب و کار شما باشد.

وظایف حسابرسی داخلی

 • شناسایی و تجزیه و تحلیل لیست حقوق و دستمزد و همچنین جزئیات آن‌ها
 • بررسی گردش مالی و حساب های شرکت یا سازمان
 • تحلیل و بررسی عملیات مالی و بررسی میزان سود و زیان شرکت و کنترل آن‌ها
 • اطلاع از فرآیند انبار و ورود و خروج کالاها

شرکت تحلیل و سیستم مفید حسابرسی داخلی بیطرفانه خود را با حداکثر اختیار و احترام نسبت به سیاست ها و رویه های منحصر به فرد داخلی شرکت مورد نظر انجام می دهد. در عین حال تضمین می کند ارزیابی دقیق، منصفانه و بی طرفانه ای از مسائل احتمالی ارائه دهد و پس از ارائه ارزیابی خود در دسترس خواهد ماند تا به شرکت مورد نظر در حل هرگونه مسئله ای کمک کند. این سرویس ترکیب کاملی از پاسخگویی در ارائه تحقیقات حسابرسی داخلی می باشد.

نکات بررسی شده توسط شرکت تحلیل و سیستم مفید در حسابرسی داخلی

 • بررسی مستندات موجود
 • ارزیابی دوره ای
 • شناسایی فرآیندها و ارزیابی اولیه
 • ارائه گزارش نقاط مستعد بهبود
حسابرسی داخلی به زبان ساده

حسابرسی داخلی به زبان ساده(تفاوت آن با حسابرسی مستقل)

سرفصل‌های اصلی مقاله حسابرسی داخلی به زبان ساده:

 • مقدمه
 • حسابرسی داخلی به زبان ساده چیست؟
 • حسابرسی داخلی و خارجی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
 • چرا سازمان‌ها ممیزی داخلی دارند؟

مقدمه

در تعریف حسابرسی داخلی به زبان ساده می توان گفت حسابرسی داخلی اغلب حس ترس، ناامیدی و اتلاف وقت را به همراه دارد. حتی در بعضی شرایط، بیشتر افراد متنفر هستند که شخصی فعالیت های شخصی شان را مرور خواهد کرد و با آن مخالفت می کنند. درک درست این کلمه می تواند انتظارات را در هنگام حسابرسی داخلی پایین آورده و از مشکلات احتمالی داخلی بین افراد جلوگیری کند. این امر به مدیران این آرامش را هدیه می دهد که از حسابرسی های داخلی تجربه ای ارزشمند و دلپذیر داشته باشند.

حسابرسی داخلی به زبان ساده چیست؟

این کار در یک بخش یا سازمان یا شرکت بین کارمندان و فعالیت های آن جا به صورت بی طرفانه و مستقل از سیستم ها و فرآیندها انجام می گیرد. نقش حسابرسی داخلی این می باشد که به مدیران شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا از هرگونه خطرات احتمالی در داخل سازمان جلوگیری کرده و بر روی شرکت و کارمندان کنترل داشته باشند و شاهد اجرای صحیح قوانین و مقررات باشند. همچنین، ممیزی داخلی به مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا فعالیت ها و برنامه های خود را به صورت منظم برنامه ریزی کرده و به پیشرفت شرکت و سازمان کمک نمایند.

اعضای حسابرس داخلی باید از سیاست داخلی شرکت جدا بوده و مستقل و بی طرف باشند تا منبع عینی اطلاعات را رهبری نمایند. این افراد معمولا توسط یک شرکت حسابداری معرفی می شوند تا در زمینه ممیزی داخلی با مدیریت کار کنند تا فعالیت های کنترل و بررسی به طور سیستماتیک بررسی شوند. بررسی های انجام شده توسط حسابرسی داخلی اغلب ممیزی داخلی نامیده می شود. ممکن است از این کار برای ارزیابی عملکرد یک سازمان یا اجرای فرآیندی در برابر تعدادی از سیاست های داخلی و مقررات استفاده شود. این ممیزی ها ممکن است شامل بررسی کنترل های داخلی مشاغل پیرامون حاکمیت شرکت، حسابداری، گزارشگری مالی و کنترل های عمومی باشد.

حسابرسی

حسابرسی داخلی به زبان ساده

افرادی که وظیفه حسابرسی داخلی را انجام می دهند معمولا حسابداران داخلی نامیده می شوند. حسابرسان داخلی ممکن است تمام حوزه های یک سازمان را تحت پوشش خود قرار دهند یا بر اساس مجموعه مهارت هایشان تخصص پیدا کنند. معمولا شرکتی چون شرکت حسابداری مفید برای انجام حسابرسی توسط شرکت ها و سازمان های دیگر انتخاب می شود تا بتواند به عنوان یک عامل خروجی مورد اطمینان بی طرفانه وظایف حسابرسی را انجام دهد.

حسابری داخلی و خارجی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در تعریف حسابرسی داخلی به زبان ساده و اینکه تفاوت بین حسابرسی داخلی و خارجی چیست کمی سردرگمی وجود دارد. از نظر بسیاری از افراد هر زمان که اسم حسابرسی به کلمه ای اضافه شود، کسل کننده و گیج کننده می باشد. به همین دلیل بسیاری حتی از این بحث ها دوری می کنند. هر زمان که حسابرسی و مبحث آن مطرح شود، غر زدن ها شروع می گردد. بسیاری از افراد ممیزی داخلی و خارجی را مترادف یکدیگر می دانند و فکر می کند هر دو یک چیز هستند اما در واقعیت باید گفت: ممیزی داخلی و خارجی متفاوت هستند!

من فکر می کنم ساده ترین راه برای توضیح تفاوت بین حسابرسی های داخلی و خارجی این است که چه کسی، چه چیزی و چرا با دو نوع حسابرسی روبرو می شویم.

چه کسی حسابرسی را انجام می دهد:

ممیزی داخلی: معمولا حسابداران استخدام شده داخلی شرکت یا کارمندان

حسابرسی خارجی: حسابرسان خارجی معمولا اعضای یک شرکت حسابرسی هستند.

حسابرسی به چه کسی گزارش می شود؟

حسابرسی داخلی: هیئت مدیره و اعضای مدیریت

حسابرسی خارجی: سهامداران و اعضای خارج از شرکت

حسابرسی چه مواردی را پوشش می دهد؟

ممیزی داخلی: کنترل های داخلی مربوط به:

 • بهبود فرآیند
 • مدیریت ریسک
 • روند پیشرفت

حسابرسی خارجی: گزارش های مالی و کنترل های داخلی مربوط به گزارش‌ها

چرا حسابرسی انجام می شود؟

حسابرسی داخلی: برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی مدیریت، مدیریت ریسک و کنترل فرآیندهای حیاتی! اطلاعات حسابرسی به هیئت مدیره و مدیریت ارائه داده می شود.

حسابرسی خارجی: برای تائید صحیت یا ارائه اطمینان و صحت گزارش های مالی انجام می شود.

چه زمانی نتایج توسط حسابرسی گزارش می شود؟

ممیزی داخلی: ممکن است در هر ماه یا زمان تعیین شده توسط هئیت مدیره نیاز به گزارش حسابرسی باشد.

حسابرسی خارجی: هر ساله و به صورت سالانه گزارش می شود.

همانطور که توضیح دادیم تفاوت هایی بین حسابرسی داخلی و خارجی وجود دارد. هر دو در حال بررسی این موضوع می باشند که فعالیت های سازمان، شرکت مربوطه به درسته انجام می شود یا نه. با این حال نتایج حسابرسی داخلی در داخل شرکت یا سازمان گزارش می شود در حالی که نتایج حاصر از حسابرسی خارجی به افراد داخل و خارج سازمان گزارش می گردد. با توجه به آنچه توضیح دادیم می توان گفت که ممیزی داخلی یک پیش آزمون برای حسابرسی خارجی و نهایی می باشد. سازمان یا شرکت با نتایج ممیزی داخلی می تواند نقاط ضعف خود را شناسایی نماید و در جهت اصلاح و تقویت آن قدم بردارد و برای نمایش حسابداری خارجی که نتایج به صورت عمومی منتشر می شود تلاش کند.

حسابرسی

تفاوت‌های حسابرسی داخلی و خارجی

همچنین باید گفت دامنه و اهداف این دو حسابرسی نیز متفاوت است. ممیزی داخلی معمولا ممیزی های کوچکتر و متمرکز می باش و دامنه وسیع تری را شامل می شود و این امر به مدیران این امکان را می دهد تا مشکلات را درک کرده و برای اداره و بهبود سازمان تلاش کنند. در مقابل یک کسب و کار معمولا هر ساله یک حسابرسی مالی بزرگ خارجی انجام می دهد، تا از صحت صورت های مالی ارائه شده ممیزی داخلی اطمینان حاصل کند.

آخرین تفاوت این دو حسابرسی به میزان مسئولیت حسابرسان برمی گردد. حسابرسان داخلی به عنوان یک مشاور می باشند که ارزیابی را انجام می دهند و خطرات را شناسایی کرده و نسبت به آن ها به مدیران مشاوره می دهند. اما حسابرسان خارجی هیچگونه مسئولیتی در قبال سازمان ندارند. حسابرسان خارجی تنها مسئول ارزیابی می باشند.

چرا سازمان ها ممیزی داخلی دارند؟

در سال ۲۰۰۲ تصویب شد که حسابرسی داخلی و گزارشات ارائه شده می تواند به مدیران در کنترل فرآیندهای شرکت کمک کند. همچنین این حسابرسی به محافظت در برابر کلاهبرداری و شرایط احتمالی نیز کمک می کند. می توان گفت امروز حسابرسی داخلی نقش مهمی را در سازمان ها و شرکتها ایفا می کند.

حسابرسی داخل

حسابرسی داخلی چیست؟

سرفصل‌های اصلی مقاله حسابرسی داخلی چیست:

 • حسابرسی‌داخلی چیست؟
 • درک حسابرسی‌داخلی
 • فزآیند حسایرسی داخلی
 • وظایف اصلی حسابرسی داخلی
 • سخن آخر

حسابرسی داخلی چیست؟

حسابرسی‌داخلی، کنترل های داخلی شرکت، از جمله حاکمیت شرکتی و فرآیندهای حسابداری آن را ارزیابی می کند. این حسابرسی ها از انطباق با قوانین و مقررات اطمینان حاصل می کنند. همچنین به حفظ دقیق و به موقع گزارشگری مالی و جمع آوری اطلاعات کمک می کنند. حسابرسی داخلی همچنین ابزارهای لازم برای دستیابی به بهره وری عملیاتی را از طریق شناسایی مشکلات و اصلاح خلاء ها، قبل از کشف شان در حسابرسی خارجی، در اختیار مدیریت قرار می دهد.

حسابرسی داخلی، ریسک را مدیریت می کند. همچنین اثر بخشی کنترل های داخلی شرکت، حاکمیت شرکتی و فرآیندهای حسابداری را ارزیابی می کند. حسابرسی داخلی خدمات ارزش افزوده مدیریت و هیئت مدیره را فراهم می آورد. که در آن ممکن است نقص در یک فرآیند قبل از حسابرسی را ارزیابی می کند.

درک حسابرسی داخلی

حسابرسی‌داخلی نقش مهمی در عملیات و حاکمیت شرکتی دارند. کنترل های داخلی فرآیندها و رویه هایی ست که توسط یک شرکت برای اطمینان از یکپارچگی اطلاعات مالی و حسابداری آن، ارتقا حسابداری و کمک به جلوگیری از تقلب انجام می شود. نمونه هایی از کنترل های داخلی عبارتند از تفکیک وظایف، مجوز، الزامات اسناد و پروسه ها و رویه های کتبی. حسابرسی داخلی به دنبال شناسایی هر گونه نقص در کنترل های داخلی شرکت است.

حسابرسی داخلی علاوه بر اطمینان از انطباق شرکت با قوانین و مقررات، درجه ای از مدیریت ریسک و محافظت دربرابر کلاهبرداری، ضایعات یا سوءاستفاده های احتمالی را فراهم می کند. نتایج آن، پیشنهاداتی را در زمینه بهبود فرآیندهای فعلی که طبق برنامه پیش بینی نشده اند، به مدیریت می دهد. این پیشنهادات ممکن است شامل سیستم های فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت زنجیره تامین باشد. از آنجایی که شرکت ها باید از اطلاعات الکترونیکی و محرمانه خود در برابر حملات خارجی محافظت کنند، امنیت سایبری به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند.

حسابرسی داخلی ممکن است به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه انجام شود. بعضی از بخش ها ممکن از بیشتر از سایرین حسابرسی شوند. برای مثال، یک فرآیند تولید ممکن است روزانه برای کنترل کیفیت حسابرسی شود. در حالی که بخش منابع انسانی ممکن است فقط یک بار در سال حسابرسی شود. ممکن است حسابرسی از قبل برنامه ریزی شود تا مدیران مهلت کافی برای تهیه اسناد و اطلاعات مورد نیاز داشته باشند. یا ممکن است غافلگیرانه باشد، خصوصا اگر به وجود فعالیت های غیراخلاقی یا قانونی مشکوک شده باشند.

حسابرسی داخلی

تکنیک های حسابرسی

 

فرآیند حسابرسی داخلی

حسابرسان داخلی معمولا یک بخش را شناسایی می کنند، درکی از روند کنونی کنترل داخلی جمع آوری می کنند. آزمایشات میدانی انجام می دهند، با کارمندان بخش در مورد موارد شناسایی شده گفتگو می کنند. یک گزارش حسابرسی رسمی تهیه می کنند و آن را با مدیریت بررسی می کنند. سپس به مدیریت و هیئت مدیره را در صورت لزوم برای اطمینان از اجرای توصیه ها مشاوره می دهند.

تکنیک های ارزیابی

تکنیک های ارزیابی اطمینان می دهند که حسابرس داخلی، درک کاملی از روش های کنترل داخلی و پیروی کارکنان از دستورالعمل های کنترل داخلی دارد. برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند کار روزانه، حسابرسان با تکنیک های ارزیابی غیرمستقیم مانند مرور نمودارهای جریان، کتابچه های راهنما، سیاست های کنترل دپارتمان و یا سایر اسناد موجود کار را شروع می کنند. اگر مراحل مستند دنبال نشود، ممکن است نیاز باشد با کارکنان به صورت مستقیم گفتگو کنند.

فنون تجزیه و تحلیل

روش های حسابرسی میدانی می تواند شامل تطبیق معاملات، شمارش موجودی فیزیکی، محاسبات دنباله حسابرسی و سازگاری حساب باشد که طبق قانون لازم است. اگر حسابرس معتقد باشد که یک فرایند کنترل داخلی باید بهبود یابد. تکنیک های تجزیه و تحلیل ممکن است داده های تصادفی را آزمایش کنند یا داده های خاص را هدف قرار دهد.

روش های گزارشگری

گزارش حسابرسی داخلی شامل یک گزارش رسمی ست و ممکن است یک گزارش مقطعی اولیه یا یادداشتی باشد. گزارش موقت معمولا شامل نتایج حساس یا قابل توجهی است که حسابرس فکر می کند هیئت مدیره باید بلافاصله از آن ها مطلع شود. گزارش نهایی شامل خلاصه ای از رویه ها و تکنیک های مورد استفاده برای تکمیل حسابرسی ست. علاوه برآن حاوی شرح یافته های حسابرسی و پیشنهادهایی برای بهبود کنترل های داخلی و رویه های کنترل است. گزارش رسمی با مدیریت بازبینی می شود و توصیه هایی برای بهبود مورد بحث قرار می گیرد. برای اطمینان از اجرای توصیه های جدید و بهبود کارایی عملکرد ، بعد از مدتی پیگیری هایی لازم است.

وظایف اصلی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

وظایف اصلی حسابرسی داخلی

 •  باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل کند.
 •  باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته باشد و آن ها را تحت کنترل داشته باشد.
 • باید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب بشناسد. همچنین اسناد و مدارک آن را بررسی کرده و از بروز انحرافات جلوگیری کند
 • باید بر تنخواه واحدهای مختلف و خریدهای داخلی نظارت کند. علاوه برآن کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کردها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید .
 • باید بر فرآیند انبارگردانی و جزییات ان مسلط باشد. تا بتواند ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد.
 • برای بررسی کلیه قسمت ها برنامه داشته و سرفصل ارزیابی برای آن ها تهیه کند. سپس بر اساس فرمت و سر فصل برنامه ریزی شده به بررسی بپردازد.

حسابرسی داخلی در ایران

۴ تیر ۱۳۹۱، انجمن حسابرسان داخلی ایران با پشتیبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران و جمعی از دانشگاهیان و حرفه ای های حسابداری ایران راه اندازی شد. هدف از ایجاد این سازمان کمک به پیشرفت و تنظیم حرفه حسابرسی داخلی در ایران بود.

نشریه های انجمن حسابرسان داخلی ایران:

در حال حاضر انجمن حسابرسان داخلی ایران دارای ۲ نشریه است:

۱- دوماهنامه حسابرسان داخلی

۲- فصلنامه حسابرسی، نظریه و عمل

سخن آخر

در نهایت باید گفت حسابرسی‌داخلی راهی عالی برای بهبود عملکرد شرکت هاست. انجمن حسابرسان داخلی آمریکا تعریف زیر را از حسابرسی داخلی ارائه کرده است: حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است. که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می کند.

اظهارنامه مالیاتی

چگونه اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنیم؟

سرفصل‌های اصلی مقاله اظهارنامه مالیاتی:

 • مقدمه
 • اظهارنامه مالیاتی چیست؟
 • اظهارنامه مالیاتی چه زمانی ارائه می گردد؟
 • شرایط عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • روند تکمیل

مقدمه

اظهارنامه مالیاتی یا Tax Returns کارنامه مالی می باشد که به صورت سالانه از اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات می گردند، درخواست می شود تا محاسبه مالیات انجام گردد و تسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام شود.

محاسبه مالیات به دو صورت علی الراس و خود اظهاری در ایران انجام می گیرد. در شیوه علی الراس ماموران اداره مالیات می باشند که میزان مالیات فرد حقیقی یا حقوقی را تعیین می کنند. اما در شیوه خود اظهاری این فرد حقوقی یا حقیقی می باشد که میزان سود و زیان سالانه چقدر بوده است و به چه میزان مالیات پرداخت خواهد کرد. طبق قانون مالیات های ایران، تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده شده در ماده یک قانون مالیات های مستقیم، در هر سال مالیاتی موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، اظهارنامه ای می باشد که افراد سود و زیان خود را به اداره مالیات تسلیم می کنند. این کار در سالهای گذشته در دفترچه ای جدول بندی شده انجام می شد که در حال حاضر با توجه به ایجاد سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی اینترنتی جایگزین این دفترچه شده و در دسترس اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. هر یک از اشخاص با توجه به موقعیت فردی و شغلی خود موظف به پر کردن یکی از انواع فرم های اظهارنامه مالیاتی می باشند. طبق ماده یک قانون مالیات های کشور اشخاص ذیل موظف به تسلیم و تکمیل اظهار نامه مالیاتی و پرداخت آن می باشند:

 1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی نسبت به اموال یا املاک واقع در ایران خود.
 2. هر شخصی حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای خود در ایران یا خارج از ایران.
 3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب می کند.
 4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از آن کسب می کند.
 5. هر شخص غیر ایرانی حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران به دست می آورد.
اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

 

اظهارنامه مالیاتی چه زمانی ارائه می گردد؟

زمان تسلیم این اظهارنامه پس از محاسبه سود و زیان و به دست آمدن ترازنامه برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای اشخاص حقوقی چهار ماه پس از سال مالیاتی می باشد.

سال مالی چیست؟

سال مالی در واقع مدت زمانی می باشد که برای محاسبه وضعیت مالی سالیانه در کسب و کارهای مختلف استفاده می گردد. معمولا با توجه به تقویم کشور، شرکت ها و کسب و کارهای مختلف این سال را از فروردین آغاز و در اسفند به پایان می رسانند. با این وجود بعضی شرکت ها این تاریخ را با توجه به شرایط کسب و کار خود تعیین می نمایند. سال مالی در واقع ۱۲ ماه یکبار به پایان می رسد و هر کسب و کار وضعیت مالی سالیانه را محاسبه می کند.

در ایران سال مالی که اداره مالیات به کسب و کارها اعلام می کند از فروردین ماه آغاز می گردد و اشخاص موظف می باشند سه ماه پس از اسفند برای اشخاص حقیقی و چهار ماه پس از اسفند برای اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند. بر همین اساس مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ایران حداکثر تا تاریخ سی و یکم تیرماه می باشد که قابل تمدید از سوی اداره مالیات می باشد.

اظهارنامه مالیاتی چند نوع می باشد؟

اظهارنامه بر شش نوع می باشد که به شرح زیر است:

 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک (اشخاص حقیقی که از املاک خود درآمد دارند.)
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • اظهارنامه مالیاتی انحلال کسب و کار

 

اظهارنامه مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

شرایط عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

اگر اشخاص از تسلیم اظهار نامه خودداری نمایند، کلیه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در قانون کشور را از دست می دهند و محاسبه مالیات برای این اشخاص به صورت علی الراس انجام خواهد شد. در این صورت میزان مالیات بر اساس محسابه و تایید ممیزان مالیاتی انجام می گیرد و اعتراض به نظرات آن ها نیز روشی بسیار سخت می باشد که نیازمند ارائه مدارک و مستندات شفاف بسیاری می باشد. از این رو خود اظهاری یک انتخاب مناسب تر می باشد.

در صورت عدم فعالیت باید اظهار نامه مالیاتی ارائه گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، بله… عدم فعالیت به معنای عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی نمی باشد و هر شخص مشمول مالیات باید حتی در صورت عدم فعالیت اظهارنامه را ارائه نماید. در صورتی که فعالیت و کارکرد صفر باشد، دفاتر مربوط به کسب و کار باید سفید ارائه گردند. در صورتی که اینکار به دلیل فرار از مالیات انجام گردد، اداره مالیات این شخص را شامل قانون علی الراس می کند.

روند تکمیل

تکمیل و تسلیم این اظهار نامه در ایران به ترتیب زیر انجام می گردد:

 • مراجعه به سایت Tax.Gov.Ir
 • پیش ثبت نام الکترونیکی و اجازه راستی آزمایی صحت اطلاعات اشخاص.
 • دانلود اظهارنامه مالیاتی مربوطه از سامانه
 • دانلود یکی از نسخه های نرم افزار اظهارنامه با توجه به نوع کسب و کار
 • ورود اطلاعات در نرم افزار
 • دریافت اطلاعات هویتی از سامانه ثبت نام مالیاتی
 • چاپ و بررسی نسخه پیش نویس و ارسال نهایی آن در سایت سازمان امور مالیاتی کشور

اظهار نامه مالیاتی شامل بخش های زیر می باشد:

 1. پرداخت های مربوط به اظهار نامه فعلی
 2. اطلاعات مجوزهای تاسیس و بهره برداری
 3. اسامی هیئت مدیره و مدیرعامل
 4. فهرست دفاتر رسمی
 5. جزئیات پذیرش در بورس
 6. درآمدهایی که مالیات آن ها قبلا پرداخت شده باشد.
 7. درآمدهای معاف
 8. استهلاک زیان سنواتی
 9. معافیت ها و بخشودگی مالیاتی
 10. توسعه و بازسازی واحدهای صنعتی
 11. معافیت ها و بخشودگی درآمد حاصل از فعالیت های خارج از کشور
 12. فعالیت های حاصل از توافقنامه مالیاتی
 13. ثبت کمک های مالی
 14. ترازنامه
 15. سود و زیان
 16. گردش حساب سود انباشته
 17. موجودی مواد و کالا
 18. سرمایه
 19. انواع محصولات به ترتیب بیشترین فروش
 20. بهای تمام شده کالای فروش رفته
 21. بهای تمام شده کار انجام شده یا خدمات
 22. تعداد کارکنان
 23. درآمد ناخالص خدمات
 24. فهرست صادرات
 25. اطلاعات مالکین
 26. اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

تکمیل اظهارنامه مالیاتی باید در دقت و صحت کامل اطلاعاتی انجام شود در غیر این صورت می تواند شامل جریمه های سنگینی باشد و در نهایت به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله حسابرسی داخلی ما را حتما مطالعه فرمایید.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها