منشور حسابرسی داخلی "سازمان اوراق بهادار"

منشور حسابرسی داخلی “سازمان اوراق بهادار”

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ شامل ۱۰ ماده و ۵ تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست.

ماموریت و دامنه عملیات

ماده (۱): ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

ماده (۲): دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت شرکت طراحی و ارایه شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

 1. ریسک‌ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می‌شوند،
 2. در مواقع لزوم، تعامل با گروه‌های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد،
 3. اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می‌باشد،
 4. فعالیت­های کارکنان مطابق با خط مشی‌ها، استانداردها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌باشد،
 5. تحصیل منابع به صرفه می‌باشد، از منابع کارا و اثربخش استفاده می‌شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می‌شود،
 6. برنامه‌ها، طرح‌ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،
 7. کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می‌شود،
 8. موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسایی می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرند.

اختیارات

ماده (۳): هیئت مدیره در چارچوب مسئولیت‌های واحد حسابرسی داخلی، به آن اختیار می‌دهد که:

 1. امکان دسترسی نامحدود به کلیه‌ اسناد و مدارک، دارایی‌ها، کارکنان و مشاهده فرآیندهای شرکت و شرکت‌های فرعی داشته باشد،
 2. به کمیته‌ حسابرسی دسترسی داشته باشد،
 3. منابع مالی و انسانی مورد نیاز را جذب کرده و موضوعات، دامنه‌ی عملیات و روش‌های دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی را تعیین و اجرا نماید،
 4. خدمات خاص مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها و آموزش کارکنان حسابرسی خود را حسب نیاز از داخل یا خارج از شرکت کسب نماید،

ماده (۴): هیئت مدیره کلیه کارکنان را در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع در قبال حسابرسی داخلی موظف و پاسخگو می‌داند. همچنین هیئت مدیره، واحد حسابرسی داخلی را مسئول حفاظت از اسناد، مدارک، اطلاعات و اسرار شرکت و شرکت‌های فرعی که بنا به موقعیت کاری به آنها دسترسی پیدا می‌کند، می‌داند.

ماده (۵): مدیر حسابرسی داخلی و کارکنان واحد حسابرسی داخلی مجاز به انجام موارد زیر نیستند:

 1. انجام هرگونه وظایف اجرایی در شرکت و شرکت‌های فرعی،
 2. ایجاد و یا تصویب تراکنش‌های حسابداری خارج از واحد حسابرسی داخلی،
 3. هدایت فعالیت‌های سایر کارکنان شرکت مگر تا میزانی که آنان برای کمک به تیم حسابرسی داخلی تخصیص داده شده اند،
 4. حسابرسی فعالیت‌هایی را که خود قبلاً در آن مسئولیت اجرایی داشته‌اند،
 5. انجام سایر اعمالی که استقلال و بی‌طرفی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مسئولیت‌ها

ماده (۶): اهم مسئولیت‌های واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است:

 1. تدوین برنامه انعطاف‌پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روش‌شناسی متناسبِ مبتنی بر ریسک، شامل هرگونه ریسک یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت، و پیشنهاد آن به کمیته‌ی حسابرسی جهت بررسی (قبل از تصویب توسط هیئت مدیره)،

تبصره ۱: برنامه سالانه حسابرسی داخلی با در نظر گرفتن اولویت‌ها حداقل باید شامل برنامه ارزیابی و بهبود “تحقق اهداف راهبردی شرکت”، اثربخشی “فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی، حفاظت از دارایی‌ها، رعایت قوانین، مقررات و الزامات، و شاخص‌های بهره‌وری” و سلامت “اطلاعات مالی و غیرمالی با اهمیت و معاملات عمده شرکت” باشد.

تبصره ۲: وظایف مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی، نافی وظایف مدیران و کارکنان سایر بخش‌های سازمانی در قبال مواردی همچون اثربخشی نظام راهبری، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی و رعایت قوانین و مقررات نمی‌باشد.

 1. اجرای برنامه‌ سالانه مصوب هیئت مدیره شامل هرگونه وظایف و پروژه‌های مورد درخواست مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی،
 2. بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی، گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره و پیگیری روش‌های بهبود سیستم کنترل‌های داخلی،
 3. حفظ ترکیب نیروی انسانی دارای دانش، تجربه و مهارت کافی و مدارک رسمی حرفه‌ای متناسب طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، برای اجرای مطلوب مفاد این منشور و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب،

تبصره: اغلب با توجه به اهداف و مسئولیت‌های واحد حسابرسی داخلی، تیم حسابرسی داخلی در مجموع باید از دانش، تجربه و مهارت‌های متنوع (در حوزه‌های مختلفی مانند دانش مالی، فناوری اطلاعات، سیستم‌ها و همچنین دانش خاص عملیات اصلی شرکت) برخوردار باشد.

 1. استقرار برنامه ارزیابی کیفیت برای کسب اطمینان از عملکرد مناسب حسابرسی داخلی،
 2. انجام خدمات مشاوره‌ای علاوه بر خدمات اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت،
 3. ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیت‌ها و ایجاد یا تغییر در خدمات، فرآیندها، عملیات و فرآیندهای کنترلی، متناسب با شرایط ایجاد، استقرار یا توسعه آن‌ها،
 4. ارایه گزارش‌های دوره‌ای منظم (و در صورت نیاز گزارش‌های موردی) در خصوص خلاصه نتایج حاصل از فعالیت‌های واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره،

تبصره ۱: حداقل موارد مندرج در گزارش باید شامل برنامه‌های محقق شده و میزان پیشرفت برنامه سالانه حسابرسی داخلی و محدودیت‌های احتمالی باشد. همچنین ضروری است پیشنهادهای لازم و نتایجِ پیگیری و اجرای پیشنهادهای قبلی گزارش گردد.

تبصره ۲: رونوشت گزارشات واحد حسابرسی داخلی پیرامون گزارش­های مورد درخواست مدیرعامل، به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره ارسال ­شود.

اطلاع‌رسانی منظم به کمیته‌ی حسابرسی در خصوص موضوعات نوین اثرگذار بر انجام بهتر حسابرسی داخلی،

 1. ارایه فهرستی از اهداف کمی عملیاتی و نتایج تحقق یافته به کمیته حسابرسی،
 2. همکاری درفرآیند رسیدگی به فعالیت‌‌های مشکوک به تقلب در شرکت (و یا فعالیت‌های پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (و یا مسئول مبارزه با پولشویی)،
 3. مد نظرقراردادن دامنه‌ رسیدگی‌های حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهینه‌ شرکت با هزینه‌ معقول و نیز ارایه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیت‌های پولشویی به حسابرس مستقل شرکت طبق مقررات،
 4. فرهنگ‌سازی از طریق اطلاع‌رسانی مناسب به سایر کارکنان شرکت در خصوص حسابرسی داخلی و ماهیت ارزش‌افزایی آن.

پاسخگویی

ماده (۷): مدیر واحد حسابرسی داخلی، در چارچوب این منشور، باید در موارد زیر به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره پاسخگو باشد:

 1. انجام برنامه سالانه مصوب هیئت‌مدیره،
 2. ارزیابی سالانه کفایت و اثربخشی فرآیندهای شرکت در مورد کنترل فعالیت‌ها و مدیریت ریسک با توجه به ماموریت و دامنه عملیات،
 3. گزارش موارد با اهمیت در خصوص فرآیندهای مربوط به کنترل فعالیت‌های شرکت و شرکت‌های فرعی شامل فرصت‌های بهبود بالقوه در فرآیندهای مزبور،
 4. ارایه اطلاعات دوره‌ای در خصوص وضعیت و نتایج برنامه سالانه حسابرسی داخلی و کفایت منابع تحت اختیار،
 5. فراهم کردن امکان انجام سایر فعالیت‌های نظارتیِ و کنترلی (مانند مدیریت ریسک، رعایت مقررات، الزامات قانونی، امنیت اطلاعات، اخلاق حرفه‌ای، و حسابرسی مستقل) و هماهنگی با آن‌ها،
 6. تدوین و پیاده‌سازی برنامه تضمین و ارتقای کیفیت جهت کسب اطمینان معقول از انجام با کیفیت فعالیت‌های حسابرسی داخلی،
 7. انجام سایر الزامات مصوب هیئت‌مدیره در چارچوب وظایف حسابرسی داخلی علاوه بر الزامات این منشور.

استقلال، بی طرفی و مراقبت‌حرفه‌ای

ماده (۸): به منظور کسب اطمینان از مستقل بودن حسابرسان داخلی، واحد حسابرسی داخلی مستقیما زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت می­نماید و مدیر آن به پیشنهاد کمیته حسابرسی توسط هیئت مدیره منصوب می شود. افزون بر این گزار‌ش‌های حسابرسان داخلی در اختیار هیئت مدیره و کمیته حسابرسی قرار می‌گیرد.

ماده (۹): مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی باید:

 1. در تعیین حدود رسیدگی، انجام رسیدگی‌ها، ارایه پیشنهادها و گزارش نتایج از استقلال حرفه‌ای برخوردار باشند، نگرشی بیطرفانه داشته باشند و از تضاد منافع بپرهیزند،
 2. زمان اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی مدیریت واحدهای مورد رسیدگی تنظیم کنند، مگر در موارد استثنایی که رسیدگی بدون اعلام قبلی از ضروریات حسابرسی داخلی است،
 3. شواهد جمع آوری شده، کاربرگ‌های پشتوانه، پرونده‌ها و یافته‌های حسابرسی داخلی را محرمانه تلقی نمایند،
 4. یافته‌ها و پیشنهادهای حسابرسی داخلی را با توجه به ماهیت، اهمیت و پیامد آن، متناسب با سطوح مدیران یا کارکنان در میان گذارند،
 5. مراقبت حرفه ای معقول مورد انتظار را اعمال نمایند.

استانداردها و آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسی داخلی

ماده (۱۰): حسابرسان داخلی در انجام حسابرسی داخلی باید استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا و آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان داخلی و در نبود استانداردهای موردنیاز، استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی را رعایت نمایند.

بررسی حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی

بررسی حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی

مقدمه ای بر بررسی حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی

در تمامی کشورها امروزه افراد از طریق نهاد یا شرکتی دولتی یا خصوصی باید بیمه شوند. این شکل از بیمه فرد را آسوده خاطر می‌کند تا اگر در روند کاری دچار مشکل یا ضرری شد از شرکت بیمه بتواند پشتیبانی دریافت کرده و ضرر پیش آمده را جبران کند. در کشور ما ایران هم این موضوع بسیار گسترده است و تمامی نهاد‌های مالی و کسب و کارها موظف هستند تا پرسنل استخدامی خود را بیمه کرده و آن‌ها را در این زمینۀ بیمه پشتیبانی کنند. دقت داشته باشید که بیمه شکلی از دلگرمی و پشتیبانی کسب و کار از پرسنلی است که در اختیار دارد. بیمه شخص را آسوده خاطر می‌کند که در هنگام کار از او در شرایط بحرانی پشتیبانی کرده و به مواردی از جمله ضررهای جانی یا مالی رسیدگی می‌کند. البته لازم به ذکر است که این پشتیبانی بنا بر شکل بیمه و تعهدات شرکت به شخص بیمه شده کاملاً متفاوت است. حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی شغلی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه دارند. این دسته از افراد به صورت گردشی به بررسی نهاد‌هایی می‌پردازند که افراد خود را بیمه کرداند. این افراد وظیفه دارند تا با بررسی دفاتر قانونی شرکت‌ها یا کسب و کارهای در حال کار یا در زمان یافت مفاصا حساب، جا به جایی سهام، انتقال مالکیت و غیره از رعایت تمامی سیستم مالی این روندها در قبال بیمه اطمینان حاصل کنند. ما در این مقاله سعی داریم به صورت کامل و مفصلی به حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی پرداخته تا صاحب کسب و کارها و شرکت‌های خرد و کلان را بیشتر با این موضوع و عواقب رعایت نکردن آن آشنا کنیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

 

آشنایی با بیمۀ تأمین اجتماعی

ما در این مقاله قبل از ورورد به بحث حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی اول باید به این موضوع بپردازیم که بیمۀ تأمین اجتماعی در حقیقت چه وظیفه‌ای را در قبال افراد یا نهادها دارد بعد از درک کامل و گفتن شرح وظایف بیمه می‌توانیم به درستی با حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی آشنا شویم . بیمۀ تأمین اجتماعی از اصول کاری و قانونی کشورما نسبت به کارکنان و کارگران در تمامی سطوح کاری است. این موضوع افرادی که در زمینۀ شغل آزاد هم فعالیت دارند را در بر می‌گیرد. تمامی افرادی که دارای یک کسب و کار خرد یا کلان هستند طبق اصول کار در ایران موظف هستند در کنار دادن حقوق و مزایای مشخص شده در ابتدای کار حق بیمۀ شخص را هم به بیمۀ تأمین اجتماعی بپردازند. این بیمه در خلال کار و بعد از آن شخص را در زمینه‌های مختلف درمانی و مستمری گیری پشتیبانی می‌کند. در صورت بیمه نشدن فرد از طرف محل کار شخص در بسیاری از موارد می‌تواند از صاحب کار خود شکایت کرده و اقدام به پیگیری قانونی کند.

 

حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی چیست؟

 

حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی چیست؟

حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین عناصر بازرسی کشور در جهت تأمین نیازها و پشتیبانی قشر ضعیف و یا متوسط جامعه است. این دسته از افراد که به حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی مشهور هستند وظیفه دارند که به طور مداوم ولی با طول زمان‌های متفاوت به بررسی تمامی اسناد کسب و کارهایی بپردازند که پروندۀ بیمه در تأمین اجتماعی دارند. دقت داشته باشید که این حسابرس‌های بیمۀ تأمین اجتماعی شکلی از حسابرسی داخلی را بر عهده دارند. این افراد درست مانند یک حسابرس داخلی به تمامی شرکت‌ها و پرونده‌های مالی آن‌ها دسترسی داشته تا بتوانند به دقت روند پرداخت بیمۀ تمامی افراد و پرسنل کاری هر نهاد کاری یا سازمان را بررسی کنند تا این اطمینان را حاصل کنند که برای تمامی افراد بیمه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که اگر در کسب و کارهایی که موظف به پرداخت بیمه هستند این مورد توسط حسابرس تأیید نشود یعنی مشخص شود که صاحب کسب و کار در بیمه کردن پرسنل خود کم کاری کرده است. این شخص شامل برخی از مجازات‌های مالی و عمومی طبق قانون می‌شود. در حقیقت حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی شکلی از حسابرسان داخلی هستند که وظیفه‌ای در قبال کنترل حق بیمۀ عمومی مردم را دارند.

 

ماده قانون‌های ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و اثرگذاری آن در حسابرسی بیمه

در کتاب قانون گذاری کشور دو ماده قانونی وجود دارد که در اصل تمامی بنیاد و اصول حسابرسی پرداخت بیمه را شامل می‌شود. تمامی اختیارات داده شده به یک حسابرس بیمه در حقیقت از این بخش از قانون به او محول شده است. مادۀ ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی این دو ماده قانون مهم و کاربردی برای حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی هستند. مادۀ ۲۸ قانون تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان یا نهاد را مشخص می‌کند.  این ماده بیانگر این موضوع است که حق بیمه به میزان ۳۰%  مزد یا حقوق است که هفت درصد آن برعهدۀ بیمه شده و ۲۰% درصد آن به عهدۀ کارفرما و سه درصد نهایی را هم دولت تقبل کرده است. این درحالی است که در شرایط کنونی حق بیمه در بخش سهم کارفرما با احتساب  بیمۀ کاری به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

ماده قانون ۳۸ تأمین اجتماعی بیانگر این موضوع است که تمامی صاحبان کسب و کار و پیمان کاران در هر سطحی باید تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی در آیند. این موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. چرا که اگر کسب و کاری بتواند این معافیت را در مورد کاری داشته باشد که عضو این سازمان نشود به راحتی می‌تواند کارکنان خود را بیمه نکرده و از این کار سر باز زند. این ماده قانون حتی در مورد کارکنان قرار دادی و مناقصه‌ای هم راهکارهایی در نظر گرفته تا تمامی اقشار جامعه را بتواند به صورت مناسبی پوشش دهد. با قوانین گفته شده متوجه خواهید شد که تمامی کسب و کارها و بنگاه‌های کاری خرد و کلان موظف هستند تمامی اسناد مالی خود را که مربوط به کارمندان و حقوق آن‌ها است را در اختیار حسابرسان بیمۀ تآمین اجتماعی قرار بدهند تا این بازرسان بیمه بتوانند درستی یا تخلف هر سازمان یا کسب و کار را بررسی کرده و از قشر متوسط و ضعیف در بخش خصوصی یا دولتی حمایت کنند.

 

هدف و خط اصلی فکر حسابرسی بیمه

 

هدف و خط اصلی فکر حسابرسی بیمه با چه رویکردی است؟

رویکرد این دو ماده قانون مهم به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. این بخش‌ها عبارت اند از:

 • مورد اول : رسیدگی کامل به بیمۀ کارکنان و کارگاه‌ها “بیمه شدن تمامی افراد” در این بخش سازمان حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی سعی می‌کند با بررسی تمامی لیست‌های کاری خود و فرستادن حسابرسان متعهدی که برای این کار در نظر گرفته به تمامی روند بیمۀ کارکنان و کارمندان در تمامی شغل‌های تحت پوشش این بیمه رسیدگی کند.
 • مورد دوم : اطمینان در اجرای هر چه دقیق تر قوانین بیمه توسط صاحبان کسب و کار ” در این بخش حسابرسان دفاتر مالی کسب و کارها را به صورت کامل بررسی می‌کنند تا با توجه به موارد قانون گذاری شده از تخلفات احتمالی در بیمه نشدن کارمندان جلوگیری کنند.

 

نقش مهم و اساسی حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی در حسابرسی داخلی کسب و کارها؟

بیمۀ تأمین اجتماعی نقش یک بازرس را در این مقوله به عهده دارد. قانون این اختیار را به بیمۀ تأمین اجتماعی سپرده است که با داشتن یک تیم تخصصی حسابرسی به مداخله در این امور پرداخته و به حسابرسی داخلی شرکت‌های طرف قرار داد بیمه سرکشی کند. این کار برای شفاف سازی عمکرد این سازمان‌ها در قبال کارمندان و شرکت بیمه است. این دسته از حسابرسان تمامی تلاش خود را در راستای پشتیبانی از حقوق کارمندان و کارکنان در بخش بیمه انجام می‌دهند. موسسۀ بیمۀ تأمین اجتماعی به عنوان اصلی ترین مرجع حسابرسی بیمه در تلاش است که تمامی اصناف تحت پوشش بیمه به صورت کاملی قوانین بیمه و مستمری را رعایت کرده و از قانون‌های حمایتی درستی برخوردار باشند.

 

قانون 47 بیمۀ تأمین اجتماعی و تعیین اختیارات

 

قانون ۴۷ بیمۀ تأمین اجتماعی و تعیین اختیارات

این ماده قانون به صراحت به حسابرسی بیمه اشاره کرده است. بر اساس این ماده قانون ” کارفرمایان مکلف هستند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیار او بگذارنـد. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهـاى مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ۲ ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد”

 

مواردی که در حسابرسی بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

بررسی و حسابرسی شرکت بیمه از زیر مجموعه‌های خود چنان کار گسترده‌ای است که امروزه این کار را در دوره‌های ۱۰ ساله انجام می‌دهند. اما برای سرعت بیشتر کارها در شرکت‌های خصوصی تنها مدارک آخرین سال مالی مورد بازرسی حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که

( بخشنامه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ با شماره ۲۴۴۰/۹۷/۱۰۰۰، چند استثنا نیز در نظر گرفته است.)

الف- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد به درخواست اشخاص مطرح باشد.

ب – در خواستهایی که مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تصفیه از سوی واحدهای اجرایی ارائه می‌گردد.

ج- در صورتیکه مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده ۳۸ و تبصره الحاقی به آن یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه‌های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصر با تشخیص مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.

بر اساس بند ج، در صورتی که حسابرسی به درستی انجام نگیرد یا مدارک مربوط به دستمزد بیمه شدگان به درستی ارائه نشود، سازمان می‌تواند همچون گذشته تمام مدارک ده ساله گذشته را بررسی کند. برای اینکه با چنین مشکلی رو به رو نشوید، باید در انجام امور مالیاتی و دفاتر قانونی خود دقت زیادی داشته باشید.

 

بیمۀ تأمین اجتماعی

 

 • یکی‌دیگر از کارهایی که حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی انجام می‌دهند مشاوره دادن به صاحبان کار و مدیران مالی است. این دسته از افراد تمام سعی خود را می‌کنند که بهترین مشاورۀ را برای جریمه نشدن صاحبان کسب و کار در نظر بگیرند

 

بخش پایانی

سیستم بیمۀ تأمین اجتماعی در راستای در نظر گرفتن کرامت کارکنان و کارگران و همچنین شکل کلی رفاه عمومی افراد در نظر گرفته شده است. دقت داشته باشید که حسابرسان بیمۀ تأمین اجتماعی شکلی بسیار حرفه‌ای از بازرسی را در این گونه از موارد در نظر دارند و تمام سعی خود را انجام می‌دهند تا کارکنان و همین طور پرسنل تمامی بخش‌ها بتوانند از حقوق اولیۀ خود در راستای رفاه بیشتر بهره مند شوند.  بیمۀ تأمین اجتماعی شکلی از رفاه عمومی در سطح متوسط است که باعث امنیت بیشتر افراد در روند کاری می‌شود. باید در نظر داشته باشید که بازرسان حسابرسی بیمۀ تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین مشاغل مربوط به کارکنان وکارگران محصوب می‌شود.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

نرم افزار حسابداری و حسابرسی پیوست

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

نرم افزار حسابداری و حسابرسی پیوست :

گروه نرم افزاری پیوست با داشتن ۳۰ سال سابقۀ درخشان در تولید نرم افزار حسابداری و حسابرسی توانسته اند به برندی در این زمینه تبدیل شوند. دقت داشته باشید که نرم افزار پیوست حدود ۱۵ سال پیش طراحی و تولید شد و از همان زمان تا به امروز به یکی از معتبرترین و پرکاربردترین نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی برای شرکت‌ها و مراکز بسیار بزرگ با حجم بالا تبدیل شده است. رابطۀ کاربری سهل و آسان آن و همچنین داشتن زیر سیستم‌های مالی بسیار کاربردی آن نقش بسیار مهمی در محبوبیت این نرم افزار داشته است.

این زیر سیستم‌‌های مالی عبارت اند از:

 • حسابداری
 • اموال
 • انبار و کالا
 • خزانه داری
 • پیمان‌ها و قرار دادها
 • بازرگانی
 • ساخت و تولید
 • هولدینگ
 • ارزی
 • حسابداری دولتی
 • بودجه و اعتبارات

 

در کنار امتیازات گفته شده باید اشاره کردکه این نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور است و این خود یک امتیاز بسیار بزرگ برای این نرم افزار کسب وکارهای کلان است.

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار پیوست

 • تعریف شکل کدینگ مورد پسند کاربر و متناسب با نیاز شرکت
 • امکان در یافت سند مالی از نرم افزارهای تمامی شرکت‌های وابسته یا واسطه در قالب فایل دلخواه
 • اجازۀ انتقال اطلاعات حسابداری در بین شرکت‌ها
 • تعیین شکل و دسترسی کاربران به تمامی بخش‌ها و انواع حساب‌ها، دسترسی به کلیه سطوح کاری و کلیه فرم‌های عملیاتی
 • در نظر گرفتن و مشاهدۀ اطلاعات سایر نرم افزارها به وسیلۀ آرتیکل‌های وابسته در اسناد حسابداری
 • دادن خلاصۀ تمامی سندهای تنظیم شده به صورت مکانیزه به سازمان امور مالیاتی
 • دادن دفاتر حساب‌های عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
 • نشان دادن صورت‌های مالی که شامل مواردی چون( ترازنامه، سود و زیان به صورت تنظیمات دلخواه)
 • گزارش کامل در تمامی سطوح اعم از: دفتر کل، معین، تفصیلی، به همراه تفصیلی‌های شناور و ارز
 • تهیه فرم چاپی بر اساس دفتر ۲۶ سطری

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار پیوست

این نرم یکی از معروف ترین نرم افزارهای حال حاضر کشورمان ایران است که با کمپانی‌های بسیار بزرگ مالی و سازمان‌های کلان رابطۀ کاری و خدماتی دارد. این نرم افزار از سطح کاربری بسیار خوبی و روانی برای کسب وکارهای کلان برخوردار است از همین رو شرکت طراح و سازندۀ آن توانسته با دقت در طراحی و ساخت آن بستر مناسب برای یکپارچه سازی سیستم اتوماسیون را برای مشتریان خود ایجاد کند.

این نرم افزار برای کسب وکارهای بزرگ و کلان طراحی شده و اگر شما با داشتن کسب و کار کوچک و خرد این نرم افزار را برای کار انتخاب کنید احتمالاً به دلیل پیچیدگی روند نرم افزار وقت زیادی را هدر خواهید داد. این نرم افزار نسخۀ فروشگاهی ندارد و از این حیث بسیار مورد انتقاد قرار دارد. از دیگر مشکلات این نرم افزار شکل پشتیبانی آن برای کسب کارهای کمتر شناخته شده است. این شرکت با داشتن مشتریان بسیار بزرگ و معروف خود کمتر به پشتیبانی مشتریان معمولی یا گمنام خود می‌پردازد.

 

نرم افزار پارمیس

 

نرم افزار پارمیس :

برخلاف بسیاری از نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی که سعی در معروف شدن با نسخۀ کامپیوتری خود دارند نرم افزار پارمیس توانسته با داشتن یک نوع از نرم‌افزار حسابداری به شکل اپلیکیشن به محبوب‌ترین نرم افزار حسابداری به صورت اپلیکیشن معروف شود. این نرم‌افزار در کنار نرم‌افزار ورژن کامپیوتری تولید شد و با استقبال عمومی زیادی همراه بود. شرکت فناوری اطلاعات پارمیس فعالیت خود را از ۱۳۸۳ آغاز کرده است. این شرکت چندین راهکار برای حسابداری شرکت‌ها و انواع کسب و کارها  ارائه کرده است. این شرکت همچنین اقدام به طراحی سه نسخۀ کاربردی برای رشتۀ حسابداری کرده است.

این نسخه‌ها عبارت اند از :

پارمیس پرو: این نسخه از نرم افزار برای پوشش کسب و کارهای متوسط و کوچک طراحی و تولید شده است.

پارمیس استار: مخصوص کسب و کارهای بزرگ و سازمان‌ها با منابع مالی کلان است و می‌تواند این گونه از شرکت‌ یا نهادها را پوشش دهد.

پارمیس ۳۶۰ : این ورژن از نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک طراحی و تولید شده است.

این نرم‌افزار با شکل طراحی نوین خود توانسته نیاز بسیاری از افراد کم‌تجربه را نسبت به نرم افزارهای حسابداری پوشش دهد. فضای مدرن و به‌روز این نرم افزار باعث شده افرادی که تجربۀ حسابداری با روش‌های مدرن را ندارند نتوانند به خوبی از این نرم افزار استفاده کنند. این نرم افزار در چهار سری اصلی به شرح زیر است.

 • فروشگاهی
 • شرکتی
 • تولیدی
 • جامع

 

یکی دیگر از امکانات این نرم افزار سازگاری و نصب زیر سیستم‌های کاربردی است.

این زیر سیستم‌های کاربردی عبارت اند از:

 • حسابداری و مالی
 • انبار
 • بازرگانی
 • بازرگانی خارجی
 • خزانه
 • فروشگاه اینترنتی
 • تولید و بهای تمام شده
 • حقوق و دستمزد
 • هم تعدادی دیگر از زیر سیستم‌های کاربردی دیگر است.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار پارمیس

 • در این نرم افزار امکان تعریف شعبه‌های گوناگون و اطلاعات مالی است
 • داشتن امکانی برای بررسی کلیه گردش‌های مالی در تمامی سطوح
 • داشتن امکانی برای مرتب کردن و کپی اسناد
 • قابلیت جست و جو برای تسهیل رسیدن به فایل مورد نظر
 • امکان برخورداری هر حساب به یک سند
 • گزارش گیری از مانده‌ حساب‌های تفصیلی به تفکیک سطوح
 • داشتن قابلیت برچسب دهی برای هر امضا و داشتن امکان اضافه کردن این گونه از موارد
 • قابلیت تمامی ادیت‌های حسابداری و حذف موارد مورد نیاز و اضافه کردن آیتم‌ها متفاوت در بخش حسابداری
 • ایجاد سند جدید به صورت مکانیزه و بستن اسناد در وقت لازم

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار پارمیس

در مورد این نرم افزار تنها پیشنهادی که می‌تواند کرد استفاده از آن در موارد و کسب و کارهای کوچک است. این نرم افزار را به هیچ عنوان نمی‌توان برای مقاصد بزرگ مالی مورد استفادۀ قرار داد.

 

نرم ‌افزار حسابداری آرین سیستم

 

نرم ‌افزار حسابداری آرین سیستم :

این نرم افزار به وسیلۀ شرکت داده پردازی آرین سیستم طراحی و تولید شده است. این نرم افزار از امکانات بسیار بالایی در زمینۀ مدیریتی برخوردار بوده و یکی از بهترین گزینه‎ها برای کارهایی با حجم بالا و کسب و کارهای کلان به شمار می‌رود. یکی دیگر از امکاناتی که این نرم افزار را از دیگر نرم افزارها جدا کرده است برخورداری این نرم افزار از امکاناتی چون هماهنگی کامل با دیگر زیر مجموعه‌های این نرم افزار است.  این نرم افزار قابلیت ارتقا و پشتیبانی بسیار خوبی دارد. از دیگر امتیازات این نرم افزار سازگاری آن با نسخه‌های قدیمی ویندوز و همچنین اندروید است. شرکت سازندۀ این نرم افزار ادعا کرده است این نرم افزار به صورت کاملاً مداوم به روز رسانی می‌شود و کاربران را با بخش‌های مدرن این نرم افزار پوشش می‌دهند.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار آرین سیستم :

 • این نرم افزار قابلیت گزارش دهی به دو زبان کاملاً متفاوت لاتین و فارسی را دارد
 • این نرم افزار به صورت آفلاین هم قابلیت اجرایی دارد
 • پشتیبانی از ارز‌های متداول
 • این نرم افزار قابلیت دسترسی را از طریق شبکه‌های هوشمند دارد مانند موبایل و تبلت
 • این نرم افزار برای کنترل و بررسی ماهیت حساب‌ها هم کاربردی است
 • تعریف و تشخیص دفاتر معین ( حساب‌های معین) با گوناگونی ویژگی‌های متعدد برا ی پیگیری
 • قابلیت ارسال گزارش‌ها به صورت فایل‌های عمومی‌تر مانند: ورد و اکسل

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار آرین سیستم :

در کنار تمامی نکات مثبت و مسمر ثمری که در این مقاله گفته شد باید اذعان کنیم که این نرم افزار در بخش فرآیند ثبت سند و فاکتور بسیار کند و غیر کار آمد است البته این روند برای کسب و کارهای کوچک طولانی است. چرا که روند ثبت در این نرم افزار بر اساس کسب وکارهای کلان طراحی شده است از این رو استفاده از این نرم افزار را برای کسب و کارهای خرد و فروشگاه‌ها توصیه نمی‌کنند.

 

بخش پایانی

ما در این مقاله که در دو بخش برای علاقه‌مندان به حسابداری تدارک دیده بودیم سعی کردیم به معرفی بهترین نرم افزار‌های حسابداری و حسابرسی بپردازیم. نیاز به نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی از مهم‌ترین نیاز‌های یک حسابدار یا حسابرس برای کارهای مالی به شمار می‌رود. اگر روش‌های نوین به وسیلۀ این نرم افزارها برای حسابرسی و حسابداری وجود نداشت امروزه شاهد رشد چشمگیر این رشته و گسترش شرکت‌های عظیم نبودیم از همین رو نیاز به شناخت و انتخاب یک نرم افزار مناسب برای کارهای حسابداری و حسابرسی یکی از مهم‌ترین ارکان مدرن حسابداری و حسابرسی در دنیای امروز است.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

نکات مثبت و منفی نرم افزار سپیدار سیستم

نرم افزار حسابداری سپیدار می‌تواند تمامی نیاز‌های خرد و کلان شما را در کسب و کاری که دارید پوشش دهد. این نرم افزار به گونه‌ای طراحی و تولید شده است که تمامی خواسته‌های شما را در محل کار برآورده کند. از نکات بسیار مهم و مثبت این نرم افزار بخش جست و جو یا همان سرچ نرم افزار است. این بخش باعث می‌شود دسترسی کاربران به هر قسمتی که می‌خواهند بسیار سهل و آسان باشد. از دیگر مزیت‌های این نرم افزار راه اندازی و نصب آسان آن است. این نرم افزار به شکلی کاملاً حرفه‌ای برای همگام سازی و سازگاری با دیگر نرم افزارها طراحی و تولید شده است. به طور معمول این امکان بعید است که نرم افزاری در حوزۀ حسابداری داشته باشیم که با دشت یا سپیدار سیستم به مشکل برخورد کند.

در کنار موارد منحصرۀ این نرم افزار و امتیازات آن باید به نکات منفی این نرم افزار هم دقت داشت. لازم به توضیح است که این نرم افزار به ندرت نیاز به پشتیبانی دارد اما اگر این نیاز به دلیل تداخلی ایجاد شود احتمالاً تجربۀ خوشایندی برای کاربر نخواهد بود. سپیدار سیستم از گرانترین و همینطور ضعیف‌ترین پشتیبانی‌ها برخوردار است. این موضوع در این نرم افزار آنقدر برجسته است که کاربران این نرم افزار از آن به عنوان بدترین سیستم پشتیبانی یاد می‌کنند.

 

نرم افزار رافع

 

نرم افزار رافع:

شرکت تدبیر رایانه در سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد. این شرکت با داشتن متخصصانی در زمینۀ حسابداری و حسابرسی اقدام به طراحی و تولید نرم افزاری به نام حسابداری رافع کرد. این نرم افزار حسابداری دارای ۳ نسخۀ اصلی در طراحی است. این نسخه‌ها عبارت اند از:

 • نسخۀ اصناف
 • رافع
 • رافع ویژه نسخۀ دوم

 

نسخۀ اصناف این نرم افزار ویژۀ خرده فروشی‌ها و کسب و کارها کوچک است. نسخۀ دیگر این نرم افزار به نام رافع برای شرکت‌های متوسط با ساختاری اداری یا نیمه دولتی طراحی شده است و در آخر نسخۀ ویژۀ این نرم افزار برای کسب و کارهای بزرگ و سازمان‌ها یا شرکت‌های بزرگ قابل استفاده است.

نسخۀ ویژۀ این نرم افزار در دسته‌هایی به عنوان

 • بازرگانی
 • تولیدی
 • پیمانکاری
 • و پخش مویرگی عرضه می‌شوند

 

نسخۀ معمولی این نرم افزار دارای دسته‌ها و زیر سیستم‌های ذیل است :

 • زیر سیستم‌های مالی، خرید و فروش، انبار داری، خزانه داری و اموال و دارایی‌ها است

اما در بخش آخر نسخۀ اصناف این نرم افزار همان گونه که در بخش قبلی گفتیم برای پوشش نیاز‌های کسب و کارهای خرد و فروشگاهی طراحی شده است و دارای دسته‌های زیر می‌باشد.

 • خرید و فروش
 • خزانه داری
 • انبار داری
 • گزارش

 

تمامی سه نسخۀ نرم افزار رافع ‌می‌تواند بنا بر نیاز مشتریان برای آن‌ها کارایی کامل و بی‌نقصی داشته باشد. تمامی نرم افزارهای رافع در هر سه نسخه دارای یک سال گارانتی رایگان است. شرکت تولید کنندۀ این نرم افزار برای آشنا شدن مخاطبان و کابران با این نرم افزار دموی آن را بر روی وبسایت‌های مربوطه قرار داده است تا مشتریان قبل از خرید کمی با فضا و رابطۀ کاربری این نرم افزار آشنا شده و بعد اقدام به خرید آن کنند.

 

۱۰ امتیاز و ویژگی کاربردی نرم افزار حسابداری رافع

 • امکان ارسال تمامی گزارش‌های بدست آمده از فرآیند‌های حسابداری در انواع محیط‌های کاربری مانند ورد و اکسل
 • امکان و درست کردن دوره‌های متفاوت مالی و ایجاد دفاتر حسابداری متعدد در نرم افزار
 • اجازۀ تعریف حساب‌های بانکی گوناگون
 • داشتن صورت عملکرد سود و زیان و همچنین گزارش کامل ترازنامۀ استاندارد
 • تعریف کالا در ۴ گروه با کدینگ‌ها متفاوت
 • اجازه برای تعیین چندین نرخ فروش برای یک کالای واحد
 • ایجاد پیش فاکتور و تبدیل آن به فاکتور اصلی در هنگام صدور و فروش کالا
 • حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان در بانک حافظه

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار رافع

این نرم افزار از معدود نرم افزارهایی است که برای تمامی سطوح شغلی و مدیریتی بسته‌های کاربردی طراحی و تولید کرده است. شرکت تولید کنندۀ این نرم افزار با در نظر گرفتن تمامی سازمان‌ها یا کسب و کارهای خرد و کلانی که به نرم افزار حسابداری و حسابرسی نیاز دارند این نرم افزار را تولید و روانۀ بازار کرده است.

این نرم افزار دارای اختلالات شدید و یا بسیار سخت در کارکرد نیست و به طور کلی از روند مطلوبی در کار برخوردار است. تنها ایرادی که می‌توان از این نرم افزار گرفت شکل گزارش دهی محدود آن و عدم امکان خرد کردن سطح تفصیلی‌ها به بیشتر از ۴ سطر است. پیچیدگی در بخش انبار این نرم افزار هم می‌تواند یکی از قسمت‌های در این نرم افزار باشد که کاربر را کمی گیج کند. لازم به توضیح است که این نرم افزار  مشکلی کلی و جامع ندارد بلکه در هر بخش و نسخۀ ممکن است بخشی از آن دچار مشکل‌های گفته شده باشد.

 

 نرم افزار حسابداری و حسابرسی تدبیر

 

 نرم افزار حسابداری و حسابرسی تدبیر

نرم افزار تدبیر را می‌توان از با سابقه‌ترین نرم افزارهای حسابداری قلمداد کرد. اولین نسخۀ این نرم افزار در سال ۱۳۷۷ به وسیلۀ شرکت (پردازش موازی سامان) به بازار عرضه شد. این نرم افزار دارای محیط کاربری ساده‌ای است. این نرم افزار تاکنون توانسته شرکت‌ها و مشتریان بسیار بزرگی را به سمت خود جذب کند. در سال‌های اخیر شرکت‌هایی مانند: سام سرویس و گلدیران از این نرم افزار حسابداری و حسابرسی استفاده می‌کنند.

استفادۀ شرکت‌های بزرگ از این نرم افزار باعث شده طراحان این نرم افزار برای توسعۀ آن تلاش بسیار زیادی کرده و آن را در فواصل زمانی کم به‌روز رسانی کنند. این نرم افزار برای شرکت‌ها و نهاد‌های بزرگ ساخته شده است. آوازۀ این نرم افزار و محبوبیت آن به میزانی است که در چند سال اخیر بسیاری از شرکت‌های تولید کنندۀ نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی از این نرم افزار در نام و ساختار الگو گرفته اند.

 

از دیگر امکانات این نرم افزار را می‌توان به سازگاری و قابلیت نصب آن به زیرسیستم‌های ذیل اشاره کرد.

این زیرسیستم‌ها عبارت اند از:

 • حسابداری مالی
 • خزانه داری و کنترل نقدینگی
 • عملیات ارزی
 • حسابداری انباد و ادوات
 • بررسی اموال و دارایی‌های ثابت
 • بودجۀ و اعتبارات شرکت‌ها و سازمان‌ها

 

این نرم‌افزار ساختاری ماژولی نداشته و به صورت کلی خدماتی با پشتیبانی نا‌محدود دارد. یکی از قابلیت‌های مناسب و امتیازات بسیار خوبی که این نرم افزار دارد این موضوع است که اگر شما از دیگر بسته‌های نرم افزاری این شرکت برای کسب و کار خود استفاده کنید به راحتی می‌توانید تمامی آن‌ها را با هم همگام سازی کرده و از آن‌ها به نحوی مناسب استفاده کنید. در طی این سال‌ها طراحان این نرم‌افزار سعی در پیچیدگی فضای آن نکرده‌اند و هنوز هم این نرم افزار با فضای کاربری ساده و همچنین راحتی در نصب همراه است. در کنار موارد گفته شده طراحان این نرم افزار نسخۀ دموی آن را نیز بر روی سایت‌های مربوطه قرار داده‌اند تا خریداران جدید بتوانند با فضای آن بیشتر آشنا شده و با خیال راحت‌تری اقدام به خرید این نرم افزار کنند

 

۱۰ ویژگی اصلی نرم افزار حسابداری و حسابرسی تدبیر

 • اجازۀ معرفی انواع دوره‌های طولانی مدت و کوتاه مدت با تعداد بی‌شمار
 • اجازۀ نگهداری از حساب‌های چندین شرکت و نهاد مالی آن هم به صورت کاملاً جدا گانه و مجزا از هم
 • اجازۀ ایجاد دفاتر حساب بر روی تمامی اسنادی که بر روی آن‌ها کار شده است
 • اجازۀ ایجاد دفاتر مالی بر روی تمامی دوره‌های مالی
 • امکان بررسی و کنترل دقیق کدینگ حساب‌ها در تمامی موارد و سطوح آن هم در هنگام صدور سند افتتاحیه
 • اجازۀ کنترل تمامی موارد ثبتی مانند: تاریخ، شماره، تاریخ اسناد صادر قبلی و فعلی
 • اجازۀ چاپ گرفتن از تمامی اطلاعات در کلیۀ فرم‌های سیستم.
 • اجازۀ دیدن و همین‌طور چاپ تمامی سر فصل‌های کلی، معین و تفصیلی
 • امکان عملیات‌های آزمایشی به صورت دو، چهار یا شش ستونی در بخش تراز و در هر محدودۀ زمانی و برای کلیۀ حساب‌ها
 • اجازۀ گرفتن پشتیبانی از قسمت اطلاعات، بک آپ نرم افزاری و فشرده سازی اطلاعات بارگذاری شده.

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار حسابداری تدبیر

این نرم افزار بهترین گزینه برای استفادۀ شرکت‌های بسیار بزرگ یا کسب و کارهای عظیم است. پشتیبانی نامحدود و شکل کاربری سادۀ آن توانسته توجه تمامی علاقه مندان به کار حسابداری و حسابرسی را به خود معطوف کند. از نکات منفی آن هم می‌توان به داشتن فضای کاربری کلاسیک آن اشاره کرد. کاربران بعد از مدت‌ها استفاده از این نرم افزار دوست داشتن در نسخه‌های جدیدتر با فضایی مدرن و جدید روبه‌رو شوند اما این شرکت هنوز هم بر روی نسخه‌هایی با فضای کلاسیک پافشاری دارد. از دیگر مشکلات این نرم افزار نقصی کوچک در قسمت (cod page) این نرم افزار است. این مورد باعث می‌شود که گاهی در خروجی گرفتن از نرم افزار برای کارهای که نیاز به گزارش دارند دچار چالش‌هایی شوید.

لازم به توضیح است که با در نظر گرفتن نکات منفی این نرم افزار هنوز هم این نرم افزار حسابداری و حسابرسی از معتبر ترین و پر کاربردترین نرم افزارها به حساب می‌آید. باید در نظر داشت باشید که این نرم افزار به هیچ عنوان مناسب افرادی که مهارت خوبی در کار با نرم افزارهای حسابداری ندارند مناسب نیست و به طور حتم فرد باید بر امور حسابداری حرفه‌ای و البته کلان تسلط داشته باشد تا از کارایی‌های منحصر به فرد این نرم افزار هم بتواند بهره‌مند شود. تیم طراحی و تولید این نرم افزار در مورد محصول جدید خود مدعی هستند که تمامی این اشکلات بر طرف شده و نرم افزار (لایت تدبیر) برای کسب وکارهای کوچک کاملاً کارایی داشته و تمامی نیاز‌هایی که یک حسابدار در این گونه مشاغل دارد را پوشش می‌دهد.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

نرم-افزار-شایگان-سیستم

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

نرم افزار شایگان سیستم :

نرم افزار حسابداری شایگان یکی از برجسته ترین نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی است که دارای پیشینۀ ۳۰ ساله است. این نرم افزار که از نام تجاری (حسابگر) بهره می‌برد توان و دقتی بسیار زیاد برای کارهای حسابداری دارد. این نرم افزار دارای امکانات مناسبی برای سهل کردن کار حسابرسان و حسابداران است. از جملۀ این امکانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • امکانات یک پارچه سازی
 • انبارداری
 • خرید و فروش
 • دریافت و پرداخت
 • مرکز هزینه
 • دفتر چک و وصول
 • دفتر قسط
 • تقسیم بندی بودجه و کسری

شرکت تولید کنندۀ این نرم افزار تلاش کرده که آن را در بسته‌های متنوعی برای مشتریان صنوف متفاوت در نظر بگیرد از همین رو تا به امروز نسخه‌هایی از جمله موارد ذیل را تولید کرده است. که هر کدام برای کاری مشخص ساخته و طراحی شده‌اند.

 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری بازرگانی
 • حسابگر ویژۀ پخش
 • حسابداری اموال
 • حقوق پرسنل و دستمزد

 

این نرم افزار با داشتن قابلیت ۱۰ سطح کاری و امکاناتی نظیر گزارش دهی به اپراتور توانسته توجه بسیاری از حسابرسان و حسابداران را به خود جلب کند.

۱۰ امتیاز نرم افزار شایگان

 • در نظر گرفتن به صورت شبکه و تک کاربره
 • ۱۵۰۰ نوع گزارش برای ارائه به اپراتور
 • دسترسی دادن به حسابدار یا حسابرس از طریق انواع مرورگرهای اینترنتی
 • داشتن امکان برای تعریف شرکت‌ها متفاوت و ساختار کدینگ برای هر کدام
 • نگهداری از منابع اطلاعاتی در دوره‌های متفاوت کاری
 • داشتن سطوح شناور تفصیلی واحد و مرکز هزینه
 • ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها
 • تهیه گزارش ماهانه از دفاتر کل و روزانه
 • قابلیت تعریف کالاهای گوناگون و جدید
 • استفاده از حواله‌های انبار برای مصرف کالا و مصالح پیمانکاران

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار شایگان سیستم:

این نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک و فروشگاهی طراحی و تولید شده است. هر کدام از نسخ‌های این نرم افزار می‌تواند برای دسته‌ای از صنوف کاربردی مفید داشته باشد. اما مهمترین موردی که نرم افزار شایگان سیستم را از دیگر نرم افزارها جدا می‌کند نحوه و شکل گزارش‌گیری آن برای اپراتور است. این شکل دقیق و نوین از گزارش گیری یکی از نکات مثبت این نرم افزار است. در کنار نکات مثبت و امکانات این نرم افزار باید به هزینۀ بسیار بالای آن هم در هنگام خرید اشاره کرد که این موضوع خود دسترسی این نرم افزار را برای طیف بسیار زیادی محدود می‌کند. از دیگر نکات منفی این نرم افزار آن است که با داشتن قدمت خوبی که در ساخت و تولید این نرم افزار دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان یک نرم افزار کاربردی برای شرکت‌های بزرگ توصیه کرد.

 

نرم افزار سپیدار سیستم

 

نرم افزار سپیدار سیستم:

نرم افزار سپیدار سیستم یک نرم افزار بسیار کاربردی و مشهور در کشور ما ایران است. این نرم افزار توانسته گوی سبقت را از دیگر نرم افزارها در فروش ربوده و به پرفروش ترین نرم افزار ۵ سال اخیر در کشور تبدیل شود. عمر این نرم افزار در کشور ما حدود کمتر از ۱۰ سال است با این وجود توانسته از نرم افزارهایی با قدمت بیشتر از ۱۰ سال هم پیشی گرفته و به یک نرم افزار سطح اول در این حوزه تبدیل شود. سپیدار سیستم با اتکا بر پشتیبانی فنی و مالی همکاران سیستم توانسته به یکی از برندهای اصلی نرم افزاری در حوزۀ نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی تبدیل شود.

این نرم افزار در دو نسخۀ اصلی در بازار منتشر شده است که هر کدام دارای خصوصیاتی متفاوت از یکدیگر هستند. نسخه‌های (دشت) و ( سپیدار) مخصوص کسب وکارها و شرکت‌های کوچک است. این شرکت با در نظر گرفتن نیاز‌های جامعۀ هدف خود توانسته نسخه‌های کاربردی زیادی را برای صنوف متفاوت طراحی و تهیه کند. این بسته‌های صنفی عبارت اند از:

 • حسابداری بازرگانی
 • خدماتی
 • تولیدی
 • پیمانکاری
 • پخش

و دیگر مواردی از این دست است.

 

این نرم افزار در کنار داشتن بسته‌های کاری متفاوت از هم، دارای زیر سیستم‌های بسیار کاربردی و لازمی است. از این زیر سیستم‌های کاربردی می‌توان به زیر سیستم‌های حسابداری، دارایی ثابت، مشتریان و فروش، پخش و سفارش‌گیری، دریافت و پرداخت، انبارداری، حقوق و دستمزد، تولید، پیمانکاری و تردد اشاره کرد.

نسخۀ دشت این شرکت برای انواع کسب و کارهای کوچک و خرد، انواع خره فروشی‌ها و دیگر سازمان‌های کوچک مالی طراحی شده است. این بسته به صورت اختصاصی برای برخی از اصناف هم کاربردی است. از جملۀ این اصناف می‌توان به سوپر مارکت‌ها، طلا فروشی‌ها و کسب و کارهای آرایشی و بهداشتی اشاره کرد.

شرکت تولید کنندۀ سپیدار سیستم با در نظر گرفتن مشاغلی که نیاز به یک نرم افزار کامل و کاربردی دارند اقدام به تولید این نرم افزار کرده و از همین جهت شکل خروجی گزارش دهی این نرم افزار تقریباً در هر جا قابل استفاده و ارائه است. این موضوع خود یکی از مهم ترین قابلیت‌های این نرم افزار است که آن را از دیگر نرم افزارهای بازار متمایز می‌کند.

سپیدار سیستم با توجه به امتیازاتی که به آن اشاره کردیم توانسته تا به امروزه بسیاری از نیاز‌های شرکت‌ها و فروشگاه‌های متفاوت در سطح کشور را پوشش داده و از این نظر در کشور و صنوف مختلف کاملاً شناخته شده است. شرکت تولید کنندۀ این سیستم با یک سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش گسترده توانسته رضایت مشتریان در این بخش را نیز فراهم کند. از سوی دیگر نصب و راه اندازی این نرم افزار کار بسیار آسان و سهلی به شمار می‌رود و این خود یک امتیاز دیگر برای این نرم افزار است.

 

 ۱۰ امتیاز اصلی و مهم نرم افزار حسابداری و حسابرسی سپیدار سیستم

 • چهار شکل متفاوت از پیش فرض کارآیی و کدینگ که عبارت اند از (تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری)
 • به تفکیک نشان دادن گردش‌های حساب و مانده‌ حساب‌ها در تمامی سطوح
 • تبدیل کردن بیشتر ارزها در عملیات‌های تجاری و صدور سند تسعیر ارز
 • قابلیت اتصال ورود و خروج کارکنان به قسمت حقوق و دستمزد
 • دارای ۳ روش محاسباتی مالیات متفاوت
 • داشتن امکان قیمت گذاری موجودی کالاهای انبار در زمان‌های دلخواه به روش میانگین موزون
 • ثبت دفاتر قانونی به ساده‌ترین روش ممکن
 • دادن گزارشی کامل از تمامی گردش‌های مالی و مانده حساب‌ها
 • دارای امکان تسویه به وسیلۀ کارتخوان
 • پلاک گذاری و طبقه بندی تمامی دارایی‌ها و آرشیو کردن آن‌ها

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

علل اصلی استفاده از نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

مقدمهای بر استفاده از نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

امروزه برای هر ارگان و نهاد مالی باید یک حسابدار و حسابرس استخدام کرد. در دنیای مدرن و شکل جدید تراکنش‌های مالی دیگر روش‌های قدیمی و سنتی ابزاری کارآمد نیست. گستردگی موارد مالی و بررسی‌هایی که یک حسابدار باید به آن‌ها رسیدگی کند آنقدر زیاد است که نمی‌توان از روش‌های ساده و سنتی بهره برد. در دنیای مدرن حسابداری به دلیل مواردی چون مالیات یا استفاده از چک بانکی دیگر مانند گذشته عملیات حسابداری ساده و پیش پا افتاده نیست بلکه تبدیل به یک حرفۀ پول‌ساز و بسیار دقیق شده است. حسابداران به شکل معمول باید برای رسیدگی به مواردی که به آن‌ها سپرده شده است حداقل به چند نرم افزار حسابداری یا حسابرسی مسلط باشند. در گذشته این گونه حسابرسی‌ها به وسیلۀ دفاتری مانند بدهکار و بستانکار انجام می‌شد. اما با وجود شرایط کنونی و پیشرفت بی‌سابقۀ علوم حسابداری دیگر نرم افزارهای حسابداری یا حسابرسی جای دفترهای قدیمی را در این کار گرفته‌اند.

یکی دیگر از علت‌هایی که امروزه نیاز به نرم افزارهای حسابرسی و حسابداری را گسترش داده است طیف وسیعی از فاکتورها و سند‌های مالی است که هر مجموعه باید برای رسیدن به سود اصلی خود آن‎ها را بررسی کند. در بسیاری از موارد حجم این اسناد و منابع مالی آنقدر زیاد است که اگر حسابدار بخواهد تمام آن‌ها را به صورت دستی محاسبه و آرشیو کند ممکن است روند کاری با مشکلاتی اساسی رو به رو شود. مشکلاتی از جمله

 • کمبود وقت و صرف زیاد زمان برای رسیدگی به حساب‌ها
 • داشتن اشتباهات محاسباتی بسیار زیاد
 • دسترسی سخت به منابعی که باید به صورت فوری به آن‌ها رسیدگی کرد
 • اتوماسیون نبودن نمایش حساب‌ها و دسترسی نا کارآمد مدیران به قسمت حسابداری و حسابرسی
 • کندی روند کار و استفاده از نیروهای بیشتر و غیر ضروری

موارد بالا تنها بخشی از دلایلی است که این گونه نرم افزارها در دنیای مدرن حسابداری ایجاد شده‌اند.

ما در این مقاله سعی داریم به صورت مفصل شکل و کارایی این گونه نرم افزارها را به شما توضیح داده و امتیازات استفاده از این نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی را به شما علاقه‌مندان توضیح دهیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

 

 

بهترین نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

همانطور که می‌دانید کار یک حسابداری و حسابرس در تمامی نهادهایی که در آن استخدام می‌شود نوعی جمع‌آوری گزارشات مالی و بررسی آن‌ها است. هر دوی این مشاغل به گونه‌ای با تهیه گزارش و بررسی‌ عملکرد مالی سر و کار دارند. آن‌ها باید به تک تک موارد و اسناد مالی سرکشی کرده و با در نظر گرفتن موارد زیادی مانند حقوق کارکنان یا نقدینگی سازمان و دیگر موارد بهترین راه کار را به مدیران مالی خود بدهند. با توجه به شکل کاری حسابداران و حسابرس‌ها نرم افزاری می‌تواند از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد که روند ذکر شده را با سرعت و دقت بیشتر انجام دهد.

امروزه در کشور ما ایران نرم افزار‌های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارند و هر نهاد و سازمانی با توجه به نیاز خود و گسترۀ عملکرد مالی خود به خریداری یکی از این نرم افزارها اقدام می‌کند. لازم به توضیح  است که بیشتر این نرم افزارها کاربردی و بسیار دقیق هستند اما در هنگام خرید باید به نیاز مجموعه یا سازمانی که می‌خواهد از آن استفاده کند دقت داشت. برای آن که بتوانید بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشید بهتر است تمامی مواردی که باید انجام دهید را به صورت لیستی کامل و جامع تدوین کرده بر اساس مواردی که نیاز دارید از بین نرم افزارهای حسابداری انتخاب کنید. شما می‌تواند با کمی جستجو در اینترنت و خواندن نظر کاربران دیگر، در مورد نرم افزار انتخاب شده، با نرم افزاری که انتخاب کرده‌اید بیشتر آشنا شوید.

ما در این بخش به چند نکتۀ مهمی که باید یک نرم افزار مناسب و کاربردی حسابداری یا حسابرسی داشته باشد می‌پردازیم. این نکات و امتیازات عبارت‌اند از:

 • کیفیت و هزینه‌ خدمات پشتیبانی
 • کاربری آسان و میزان محبوبیت آن در بین دیگر حسابداران و حسابرسان داخلی
 • امکانات و داشتن شرایطی برای کنترل داخلی آن
 • داشتن اصول اصلی و کاربردی حسابداری
 • قیمت آن نسبت به موارد دیگر که در بازار وجود دارد
 • شکل تنظیمات مناسب برای دسترسی آسان و آرشیو‌هایی که نیاز داریم
 • دسترسی به تمامی گزارش‌ها و منابع مالی به صورت سهل و آسان

تمامی موارد گفته شده امتیازات بسیار مهمی هستند که باید یک نرم افزار حسابداری داشته باشد.

 

 

بررسی شاخصه‌های کاربردی برای انتخاب نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

 

کیفیت پشتیبانی:

اولین موردی که در خدمات پشتیبانی باید در نظر گرفته شود رسیدگی ۲۴ ساعته است. کیفیت مناسب پشتیبانی در زمانی مشخص می‌شود که در طول تمام ۲۴ ساعت شبانه روز به توان با متخصصین و پشتیبان‌های نرم افزار صحبت کرد و مشکلات پیش آمده را با او درمیان گذاشت.

دومین موردی که باید در نظر داشته باشیم وصل شدن متخصصین به نرم افزار حسابداری به صورت آنلاین یا ریموت است. این قابلیت باعث می‌شود در هر لحظه‌ای که نیاز باشد تکنسین‌های پشتیبانی بتوانند وارد سیستم نرم افزار شده و آن را عیب یابی و برطرف کنند.

سومین مورد رسیدگی حضوری و فوری است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پشتیبانی نرم افزار خریداری شده باید به میزانی قابل اعتماد باشد که در هر زمانی که حسابدار یا بخش مالی نیاز به حضور پشتیبان به صورت حضوری داشت این امکان را فراهم کند.

چهارمین مورد هزینه و مقرون به صرفه بودن نرم افزار نسبت به انواع مشابه آن در بازار است

 

کاربری آسان و میزان محبوبیت آن در بین دیگر حسابداران و حسابرسان داخلی :

برای انتخاب یک نرم افزار حسابداری یا حسابرسی داخلی بهتری است در اولین قدم با چند حسابدار یا حسابرس داخلی با تجربه مشورت کنید. در این موارد بهترین نرم افزارها آن‌هایی هستند که توانسته‌اند بیشترین کاربران را به خود جذب کنند. کاربری آسان در نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی بسیار اهمیت دارند. این نرم افزارها باید به گونه‌ای طراحی شده باشند که به راحتی به تمامی قسمت‌ها بتوانیم دسترسی داشته باشیم و برای انجام کارهای و بررسی موارد ثبت شده درگیر موارد پیچیده نشویم. محیط کاربرسی ساده و دسترسی آسان به تمامی بخش‎های نرم افزار یکی از ویژگی و امتیازات بسیار مهم  این گونه از نرم افزارها به شمار می‌رود.

 

 

داشتن امکانات مدرن و کنترل داخلی

کنترل داخلی به این معنا است که شکل کار در نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی باید به گونه‌ای باشد که برای هر تصمیمی فرد نیاز به تایید چند نفرد دیگر داشته باشد. در این صورت هیج کس نمی‌تواند به صورت فردی اقدام به تغییر موارد مالی کند. از طرف دیگر تمامی محاسبات باید برای نهایی شدن از فیلتر چند فرد دیگر عبور کند و همین موضوع باعث می‌شود که میزان خطا به حداقل برسد. داشتن امکان کنترل داخلی این شرایط را برای حسابدار فراهم می‌کند که به افراد محدودی دسترسی به سر فصل‌ها مالی را بدهد و از اسناد مالی بهتر حفاظت و نگهداری کند.

در پایان این مقاله باید خاطر نشان کنیم تمامی موارد گفته شده زمانی بهترین عملکرد را دارند که یک حسابدار یا حسابرس حرفه‌ای برای رسیدگی به امور مالی استخدام شود. افرادی که از تجربۀ کاری زیادی برخوردار نیستند شاید به درستی نتوانند از این ابزار مدرن برای حسابداری یا حسابرسی استفاده کنند. هر سازمان بنا بر نیاز اصلی و سازمانی خود باید مبادرت به خرید شکلی خاص یا برندی مشخص از این گونه نرم افزار ها را کند. در غیر این صورت ممکن است هزینه‌ای بسیار زیاد را به شکلی بلا استفاده خرج کرده و هیچ حاصلی برایش نداشته باشد. در قسمت پایانی این مقاله لازم به ذکر است که در کشور ما ایران تعداد بسیار زیادی از این گونه نرم افزارها در حال تولید هستند و در بسیاری از موارد با نمونه‌های خارجی هم برابری می‌کند.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

معرفی بهترین نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی داخلی

 مقدمه‌ای بر معرفی بهترین نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی داخلی

ما در مقالۀ قبلی به صورت مفصل به دلیل استفاده از نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی داخلی پرداختیم. تمامی نکاتی که باید در خرید یک نرم افزار جامع و کامل در نظر گرفت را برشمرده و هر کدام را به تشریح توضیح دادیم. حالا نوبت به آن رسیده که به معرفی این نرم افزارها بپردازیم تا بتوانیم شما حسابداران و علاقه‌مندان به این صنعت را بیشتر با این گونه نرم افزارها آشنا کنیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

 

 

 

نرم افزار هلو :

این نرم افزار در سال ۱۳۷۷ به وسیلۀ شرکت طرفه نگار وارد بازار شده است. این نرم افزار سال‌های زیادی است که در بسیاری از فروشگاه‌های کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم افزار حسابداری هلو دیگر به یک برند کاملاً شناخته شده در صنعت حسابداری و حسابرسی تبدیل شده است. این شرکت با داشتن انواع نرم افزار‌های گوناگون برای مشاغل متفاوت به یکی از محبوب ترین برندهای نرم افزار حسابداری و حسابرسی تبدیل شده است. از جمله نرم افزار‌هایی که این شرکت برای مشاغل گوناگون در نظر گرفته است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

حسابداری فروشگاهی، حسابداری تولیدی، حسابداری شرکتی، حسابداری صنعتی و تولید، حسابداری تخصصی اصناف و بیش از ۲۰۰ عنوان دیگر نرم افزار حسابداری وحسابرسی که به وسیلۀ این شرکت به بازار عرضه شده است.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز این نرم افزار:

 • خروجی گرفتن با پسوندهای مختلف
 • امکان استفاده از بارکد خوان
 • نمایش اطلاعات به صورت نموداری برای بررسی هر چه بهتر روند کاری
 • داشتن تیپ قیمت
 • امکان انجام عملیات مالی به صورت اتوماتیک یا غیر اتوماتیک
 • اعلام اتوماتیک سر رسید چک‌ها
 • گزارش صورت سود و زیان
 • امکان انجام و صدور فاکتورهای فروش و خرید و مرجوعی
 • تعریف چک های دریافتی و پرداختی
 • تعریف انواع کالا در دو سطح

 

امتیازات مثبت و منفی نرم افزار حسابداری و حسابرسی هلو :

این نرم افزار بیشترین کارایی را برای افرادی دارد که هیچ سر رشته‌ای از کار حسابداری ندارند. از این رو این نرم افزار بهترین انتخاب برای فروشگاه‌های کوچک و کمی بزرگ به حساب می‌آید. این نرم افزار به شکلی کاربردی می‌تواند تمامی نیازهای این گونه از مجموعه‌ها را حل و فصل کند.

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواردی که می‌توان آن را ایرادی جدی برای این نرم افزار در نظر گرفت سر فصل‌های غیر قابل نظم آن است. این نرم افزار بر اساس اصول حسابداری سر فصل‌ها را به نمایش نمی‌گذارد. این مشکل سبب شده بسیاری از حسابداران و حسابرسان از این نرم افزار برای کارهای بزرگ و حسابداری‌های پروژه‌های عظیم استفاده نکنند.

مورد دومی که باعث نارضایتی بسیاری از کاربران در استفاده از این نرم افزار شده پشتیبانی آن است. بسیاری از کاربران این نرم افزار عقیده دارند تعداد کارشناسانی که برای پشتیبانی این نرم افزار پاسخگو هستند به تعداد

کافی نیستند. و توان پاسخگویی به مشکلات کاربران را ندارند.

 

 

نرم افزار محک :

این نرم افزار در سال ۱۳۸۵ به بازار عرضه شد و به عنوان یک نرم افزار حرفه‌‌ای  در میان حسابداران وحسابرسان داخلی جا باز کرد. این نرم افزار به دو شکل کلی در بازار عرضه شد. نرم افزارهای عمومی ( برای کسب و کارهای کوچک)، نرم افزارهای تجاری ( برای کسب و کارهای بزرگ)

این نرم افزار به  سه شکل کاربردی در بازار به دست عموم مردم می‌رسد.

نرم افزار حسابداری تولیدی

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

نرم افزار حسابداری شرکتی

گروه تولیدی این نرم افزار این گونه از دسته بندی را انجام داده‌اند تا افراد بر اساس نیاز خود دست به خرید یکی از موارد بالا بزنند و بیشتر از نیاز خود مجبور به هزینه کردن نباشند.

نرم افزار محک برای خریداران این محصول پشتیبانی یکساله و رایگان را در نظر گرفته است. این نرم افزار برای برخی از کسب و کارهای شرایط‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است. دموی این نرم افزار فروشگاهی امروزه به راحتی در دسترس است تا افراد بتوانند با قابلیت‌های این نرم افزار به صورت عملی آشنا شوند. از دیگر مواردی که شرکت سازندۀ نرم افزار محک برای تبلیغات بیشتر در نظر گرفته اپلیکیشن کاربردی این محصول است. البته نرم افزار صندوق محک هم طرفداران بسیاری در بین فروشندگان دارد.

 

 امتیازات نرم افزار محک :

بارز‌ترین امتیاز نرم افزار محک انتخابی بودن امکانات آن برای خرید است. به این شکل دیگر افراد یا سازمان‌هایی که مبادرت به خرید این نرم افزار می‌کنند تنها امکاناتی را در نرم افزار خریداری و فعال می‌کنند که به آن نیاز دارند. این موضوع خود از اهمیت بسیار زیادی در مرقون به صرفه بودن نرم افزار حکایت دارد. از دیگر امتیازات این نرم افزار شکل مدرن و به روز شدۀ آن است. بیشتر نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی دارای فضاهای خشک و دارای کاربری‌های سخت هستند اما این نرم افزار در کنار کاربری راحت و آسان توانسته فضایی مدرن را در خود بگنجاند.

 

امتیازات منفی نرم افزار محک :

مهمترین ویژگی و امتیاز منفی این نرم افزار پشتیبانی بسیار ضعیف آن گزارش شده است. بسیاری از کاربران عقیده دارند تکنسین هایی که برای پشتیبانی این محصول پاسخگو هستند از اطلاعات بسیار کمی برخوردار بوده و در اکثر موارد نمی‌توانند پاسخ درستی به کاربران بدهند. از دیگر مشکلات این نرم افزار می‌توان به نپذیرفتن حجم بالای اطلاعات اشاره کرد. این نرم افزار در صورتی که حجم بالای درخواست را داشته باشد با اختلال مواجه شده و گاهی نیاز به پشتیبانی حضوری دارد.

 

 

نرم افزار کاوش فردا:

این نرم افزار ساخت مهندسان استان مشهد است. این نرم افزار برای کسب وکارهای کوچک و متوسط( در حال توسعه ) ساخته شده است. از مهمترین ویژگی‌های این نرم افزار در نظر گرفتن پکیج‌های متنوع برای کاربران است. هر کدام از این بسته و پکیج‌ها کاربرد‌های متفاوتی با یکدیگر دارند و برای مشاغل متفاوتی می‌توان از آن‎ها بهره برد.

این نرم افزار با آن‌که بیشتر در فروشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به عنوان یک نرم افزار شرکتی شناخته می‌شود. این شناخت از آنجا حاصل می‌شود که بسته‌های پیشنهادی این نرم افزار بیشتر کاربردی شرکتی دارند و شکل دسته‎بندی آن‎ها برای استفادۀ شرکت‎ها مناسب‌تر است.

یکی از شهرت‌های این نرم افزار در صنعت ساختمان سازی است. این نرم افزار با در نظر گرفتن پکیج‎های اختصاصی مربوط به ساخت و ساز  مانند نرم افزار حسابداری آسانسور در میان شرکت‌های این صنف به نامی آشنا تبدیل شده است.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار کاوش فردا 

 • امکان دسته بندی و تعریف سر فصل‌های حسابداری در ۴ سطح متفاوت کل، معین، تفضیلی، تفضیلی شناور
 • امکان خروجی اکسل از تمامی گزارشات به صورت فایل ( پی دی اف)
 • امکان استفاده از صندوق فروشگاهی
 • امکان تعریف چندین انبار به صورت نامحدود
 • امکان گزارش ترازنامه
 • امکان ثبت و ویرایش انواع چک‎های بانکی دریافتی و پرداختی
 • امکان تعریف انواع حساب‎های بانکی و دسته چک‎های آن‎ها
 • امکان مشاهدۀ سود و زیان در بازده‌های متفاوت
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک
 • به نمایش گذاشتن سر فصل‎های حسابداری پیش فرض و حذف یا اضافه کردن موارد به آن

 

امتیازات مثبت و منفی نرم افزار کاوش فردا

بارز‌ترین امتیازی که در نرم افزار کاوش می‌توان در نظر گرفتن داشتن پکیج‌های اختصاصی برای بسیاری از صنوف است. این پکیج ها به صورت کاملاً اختصاصی و برپایۀ نیاز این گونه مشاغل طراحی شده است مانند پزشکی، خدمات بیمه، فروشگاه مبایل و بسیاری موارد دیگر که در این بخش به آن نمی‌پردازیم.

تنها مشکلی که این نرم افزار دارد هزینۀ پشتیبانی بسیار گران و غیر متعارف آن است. این هزینه در مواردی آنقدر زیاد است که کاربر را مجاب به ترک این نرم افزار و استفاده از نرم افزار دیگر می‌کند.

 

 

نرم افزار قیاس:

این نرم افزار که حاصل تلاش شرکت راهکار نوین سیاق است در سال ۹۴ توانست به عنوان بهترین رابطهّ کاربری و مدرن شدن دستگاه از نظر کاربران انتخاب شود.

این دستگاه به وسیلۀ شرکت سیاق طراحی شده و از ساختاری به روز و مدرن برخوردار است. این نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط کارایی دارد. نرم افزار قیاس توانسته به دلیل کاربردی آسان و به روز خود طرفداران بسیاری را به سمت استفاده از این نرم افزار سوق دهد.

نرم افزار سیاق با انواع متفاوتی از نسخه‎های کاربردی می‌تواند نیاز بسیاری  از کاربران را به طور کامل برطرف کند از جمله نسخه هایی که این شرکت برای این نرم افزار تهیه کرده عبارت اند از:

نسخه‎های مالی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و بسیاری دیگر از انواع نسخه‌ها.

این نرم افزار به صورت پایه به شکلی ۴ سطحی است و قابلیت ارتقا به ۶ سطح را دارد. از جمله نرم افزار‌های که در بستۀ نرم افزاری قیاس موجود هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار فروش

نرم افزار انبار

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار گردش کالا

 

 

 ۱۰ ویژِگی و امتیاز نرم افزار قیاس

 • امکان دسترسی دادن به اشخاص مورد نظر و تعیین کردن حدود دسترسی
 • تعریف انواع لیست‎های قیمت و تخفیف
 • مدیریت فرآیند تولید از ابتدا تا انتهای تولید یک کالا
 • امکان صدور همزمان محصول و موارد قابل ثبت برای کالا
 • انجام انواع روندهای حسابداری و حسابرسی، همچنین مشاهدۀ گزارش‌های مالی و دیگر گزارش‎ها
 • کاهش هزینه‌های نگهدای از نرم افزار به صورتی کاملاً قابل رویت و محسوس
 • اخذ انواع دیسکت، دیسکت بانک، دیسکت مالیات به صورت مکانیزه و دیگر مواردی که به اخذ دیسکت مربوط است
 • عملیات پایان سال به صورت اتوماتیک و شروع مالی برای سال جدید
 • صدور اسناد مرجع برای حسابداری و تحلیل مواردی که باید بررسی شود
 • ساختار تفصیلی شناور و کنترل مراکز هزینه

 

امتیازات مثبت و منفی نرم افزار قیاس

بارزترین امتیازی که این نرم افزار را از دیگر رقبای خود پیش انداخته عدم نیاز به نصب سرور در شرکت است. این قابلیت یکی از مهمترین و اساسی‌ترین امتیازات این نرم افزار به شمار می‌رود. از دیگر امتیازات این نرم افزار می‌توان به دسترسی داشتن از هر جایی به منابع اطلاعاتی آن نام برد. البته این دسترسی محدود به افرادی می‌شود که در تنظیمات دستگاه دسترسی آن‎ها به اطلاعات مجاز است. از سوی دیگر فضای کاربری سهل و جذاب آن باعث شده کاربران دیگر از فضای خشکی که معمولاً برای این گونه نرم افزارها در نظر گرفته می‌شود دور باشند. همین مورد باعث شده افراد خستگی کمتری را با کارکردن با این نرم افزار تجربه کنند.

در مورد ویژگی منفی این دستگاه تنها می‌توان به علاقه‌مند نبودن حسابداران و حسابرسان داخلی کهنه کار در استفاده از این دستگاه اشاره کرد. چرا که بسیاری از حسابداران قدیمی یا حسابرسان به فضاهای نوین این نرم افزار عادت نداشته و شکل کلاسیک آن را بیشتر ترجیح می‌دهند.

 

 

نرم افزار فرداد :

این نرم افزار حسابداری و حسابرسی در سال ۱۳۹۶ به وسیلۀ شرکت آرین سیستم روانۀ بازار شد. این نرم افزار بیشترین کاربرد را برای کسب و کارهای کوچک و متوسط( در حال توسعه) دارد. این نرم افزار به واسطۀ پشتیبانی کامل و برندینگ آرین سیستم توانست خیلی زود جای خود را در میان نرم افزارهای مشهور بازار باز کند.

مهترین ویژِگی این نرم افزار نصب و آموزش کامل آن به صورت رایگان است. این موضوع شاید در نگاه اولیه موردی با اهمیت در نظر گرفته نشود اما بعد از کار کردن با بسیاری از نرم افزارها متوجه خواهید شد که نصب آسان و هم چنین آموزش رایگان آن می‌تواند امتیازی بزرگ برای این نرم افزار به حساب بیاید. این نرم افزار در چهار نسخۀ اصلی در بازار به فروش می‌رسد و نیاز مشتریان را بر طرف می‎‎کند. این چهار نسخه عبارت‌اند از:

حسابداری خدماتی، حسابداری تولیدی، حسابداری پیمانکاری و حسابداری بازرگانی است. این نرم افزار با در نظر گرفتن تمامی نیاز‌های یکی کسب و کار در حال توسعه طراحی و ساخته شده است و می‌تواند تمامی نیازهای این گونه از شرکت‌ها را تماماً برطرف کند. از دیگر امتیازات این نرم افزار قابل ارتقا بودن آن می‌توان نام برد.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار فرداد :

 • داشتن یک سال پشتیبانی کامل و رایگان
 • این نرم افزار دارای ۸ نرم افزار و ۴ زیر سیستم کاربردی است
 • قابلیت استفاده از واحد‌های فرعی در نرم افزار
 • قابلیت استفاده از زیر سیستم‎های عرضی گوناگون
 • مجهز به پشتیبانی آنلاین و ۲۴ ساعته به وسیلۀ پرتال مشتریان
 • تهیۀ فایل‎های بیمه، مالیات و خرید و فروش‎های فصلی
 • تهیۀ صورت‌های سود و زیان و همین طور ایجاد ترازنامه
 • پوشش دادن به تمامی عملیات‎های پرداخت و برداشت به صورت کامل و دقیق
 • قابل استفاده به صورت انفرادی و جدا از شبکه یا متصل به آن
 • داشتن حسابداری مالی ۴ سطحی و قابلیت ارتقا آن به ۷ سطح کامل و کاربردی

 

 

امتیازات منفی و مثبت نرم افزار فرداد:

این نرم افزار که با توجه به نسخۀ قبلی نرم افزار حسابداری آرین سیستم طراحی شده برای استفاده در شرکت‎های کوچک و در حال توسعه بهترین گزینه به شمار می‌رود. از دیگر امتیازات مثبت این نرم افزار می‌توان به پشتیبانی کامل آن به وسیلۀ شرکت آرین سیستم اشاره کرد که این موضوع خود امتیازی بسیار ویِژه است.

در مورد نکات منفی این نرم افزار باید به عمر کوتاه آن اشاره کرد. عمر کوتاه این نرم افزار و کاربران کم تجربۀ آن باعث شده است افراد ماهر این نرم افزار را به دیگران پیشنهاد نکنند. از دیگر معایب آن نداشتن نسخۀ فروشگاهی این نرم افزار است.

ما در این مقاله تنها به بخشی از معرفی نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی داخلی پرداختیم در مقالۀ بعدی به ادامۀ این موضوع و بررسی انواع دیگری از نرم افزارهای حسابداری وحسابرسی می‌پردازیم.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

 

 

 

 

 

حسابداری و حسابرسی در هتل‌ها

مقدمه‌ای بر حسابداری و حسابرسی در هتل‌ها

در تمامی مشاغل، حسابداری یکی از ارکان مهم برای پیش برد اهداف مالی به حساب می‌آید. در هر کسب وکار خرد و کلانی نیاز به یک حسابدار و حسابرس قطعی و لازم است. باید در نظر داشته باشید که حسابداری باعث نظم بخشی به تمامی قسمت‌های یک کسب و کار می‌شود. در کسب و کارهای مالی داشتن نظم و مدیریت مالی بدون داشتن یک حسابدار امری غیر ممکن است. یکی از صنایعی که بدون داشتن حسابدار نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد قطعاً صنعت گردشگری و هتل داری است. صنعت گردشکری در شاخه‌های متفاوتی فعالیت دارد اما پایدارترین و اصلی‌ترین آن هتل‌داری است. این صنعت با داشتن روال جاری۱۲ ماهه و همچنین تعداد نیروی کاری زیاد یکی از پر دردسر‌ترین کارها برای صاحبان این گونه مشاغل به حساب می‌آید. به دلیل موارد گفت شده و موارد دیگری که در این مقاله اشاره می‌کنیم نیاز به یک حسابدار و حسابرس در تمامی هتل‌ها نیازی واجب و ضروری به حساب می‌آید. از سوی دیگر حسابرسی در هتل‌ها باعث جلوگیری از انحرافات مالی شده و می‌تواند راهکاری امن و شایسته را برای پیش برد اهداف مالی سازمان یا صنعت مورد نظر فراهم آورد.

 

 • بررسی حسابداری و حسابرسی در هتل‌داری

 

حسابداری هتل:

در صنعتی مانند هتل‌داری و گردشگری اولین چیزی که برای یک حسابدار اهمیت دارد فاکتورها و رسیدهایی است که هر یک از بخش‌ها برای خروجی مالی باید داشته باشند. بهتر آن است که یک سیستم اتوماسیون مالی در هر هتل بر روی سیستم‌های داخلی  نصب شود.  این موضوع می‌تواند در سرعت و دقت هر چه بیشتر روند حسابداری و البته حسابرسی تاثیری مستقیم داشته باشد. باید در نظر داشته باشید که به دلیل آنکه خرده خرج‌های هتل داری بسیار زیاد است بهتر است تمامی موارد مصرفی با یک رسید و فاکتور تسلیم حسابدار شود. این کار باعث آن می‌شود که تمامی هزینه‌ها به دقت بررسی شده و بعد از مدتی بتوان هزینه‌های غیر ضروری را شناسایی و به شدت کاهش داد. حسابداری در هتل بدان معنا است که تمامی موارد خرج شده از کوچک‌ترین  تا بزرگ‌ترین پرداختی‌ها به دقت بررسی شده و تمامی موارد در زمان مقرر از آن کسر شود.  مواردی مانند: هزینۀ تعمیرات یا حقوق کارکنان هتل از جملۀ این موارد هستند.  بعد از موارد ذکر شده سود خالص و همین‌طور بهترین روال کاری برای آینده به وسیلۀ حسابدار بررسی شده و در نظر گرفته می‌شود.  موارد ذکر شده در حقیقت شکل کلی کار یک حسابدار را بیان می‌کند. تمامی روند فوق باعث می‌شود هتل مربوطه به شکلی منظم بتواند منابع مالی خود را بهینه کرده و تمامی موارد مورد نیاز مالی را به صورتی شایسته و دقیق طبقه بندی کند و برای دسترسی مدیران ارشد یا سرمایه‌گذاران همه چیز فراهم باشد.

 

 

حسابرسی در هتل:

همان گونه که در مقاله‌های گذشته گفته شد کار یک حسابرس به صورت کلی و در هر مجموعه‌ای نظارت بر کار حسابدار و گاهی بررسی اسناد خروجی و ورودی برای جلوگیری از انحراف روند مالی است. در یک هتل به میزان وسعت و شهرت آن ممکن است روند کاری و مدیریت آن به اشکال گوناگونی باشد. در هتل‌های کوچک این روند قابل پیگیری تر است اما در هتل‌های بین المللی دیگر کار حسابداری و حسابرسی نیاز به افرادی متخصص و کارآمد دارد. باید در نظر داشته باشید که در یک هتل بزرگ ممکن است چندین مدیر برای قسمت‌های مختلف انتخاب شوند و هر یک از این مدیران در قسمت خود باید پاسخگوی موارد مالی مربوط به خود باشند. در نهایت تمامی خروجی‌هایی که به وسیلۀ حسابداران و مدیران آماده شده باید به  وسیلۀ حسابرسان بررسی شود تا از احتمال اشتباهات سهوی یا عمدی جلوگیری شود. در بسیاری از موارد حسابرسان برای بررسی و مشاروۀ مالی در هتل به صورت موقت استخدام می‌شوند. آن‌ها در مدت زمان کوتاهی که در اختیار دارند کلیۀ روند جاری هتل را بررسی کرده و بهترین راهکار را برای بهتر شدن روند مالی یا حذف هزینه‌های غیر ضروری در نظر می‌گیرند. در مواردی هم ممکن است مدیران یا سرمایه گذاران هتل یا مجموعه بخواهند به صورت جداگانه موارد مالی را بررسی کنند تا از صداقت حسابدار یا مدیر مالی خود  مطمئن شوند. در هر دو صورت گفته شده از حسابرس داخلی در کنار حسابدار استفاده می‌شود. لازم به توضیح است که گاهی حسابدار از وجود حسابرس با خبر نیست.

 

 

نحوۀ حسابداری در هتل‌ها

حسابداری در هتل‌ها شامل تمامی روند مالی می‌شوند که در تمام سطوح از خرید یک لامپ تا پرداخت حقوق کارمندان در نظر گرفته ‌شده است. این روند های مالی گاهی به صورت مشخص و ثابت است و گاهی به صورت جاری و غیر ثابت.

مواردی که باید یک حسابدار در مورد آن‌ها به صورت کامل اطلاع داشته باشد و موارد ذکر شده را در حسابداری خود در نظر بگیرد به شرح زیر است.

 

دارایی‌های جاری: تمامی موارد سپرده گذاری شده،  موارد سرمایه گذاری شده، سرمایه‌های در گردش، موجودی‌های اجناس، موجودی‌های نقدی، سفارشات داده نشده، دارایی‌های وصول نشده.

دارایی های ثابت: تمامی وسایل و مواردی که برای هتل به شکل سرمایه به حساب می‌آیند. مانند: تمامی دارایی‌های شرکت یا هتل به صورت کامل، تمامی زمین‌ها و املاکی که وجود دارد و هتل از آن‌ها بهره‌ مالی می‌برد، تک به تک وسایلی که تحت نظر هتل است و برای خدمت رسانی به مسافران تهیه شده است.

بدهی‌های مسافران و تورهای مسافرتی: در بسیاری از موارد تورهای زیادی به هتل‌ها بدهکار هستند. باید در نظر داشت که در کنار تورهای تفریحی ممکن است مسافرانی هم باشند که با ارگان‌های مختلفی قرار داد داشته و هتل باید از ارگان‌های مربوطه تسویۀ مسافران را دریافت کنند که این مورد هم باید در قسمت بدهی‌ها درج شود و در هنگام تسویه حساب در نظر گرفته شود.

 حساب درآمد: به تمامی درآمدهایی گفته می‌شود که یک هتل از فروش یا اجارۀ امکانات خود بدست می‌آورد. مانند: درآمد کافه،: درآمد امکانات تفریحی و گردشگری هتل، سالن‌های بازی و تفریح هتل، رستوران سنتی و مواردی از این قبیل.

بدهی‌ها: صورت حساب تمامی وام های گرفته شده و اقسات مانده، رسید تمامی طلبکاران و مواردی که باید پرداخت شود.

سرمایه: به تمامی مواردی که مدیران و سرمایه گذاران روی آن سرمایه گذاری کرده‎اند، سود‌ها و زیان‌های سال‌های پیش هم  در این بخش باید محاسبه شود.

موارد ذکر شده در قسمت بالا تمامی کلیت‌هایی است که یک هتل باید در نظر گرفته و حسابدار باید به آن‌ها واقف باشد.

 

 

دفاتر مهم برای حسابداری هتل و حسابرسی:

دفتر معین: دفتری کلی برای تمامی امورات حسابداری که کلیۀ موارد خرد و کلان مجموعه در آن نوشته می‌‍شود.

دفتر صندوق: دفتر صندوق دفتری است که تمامی پرداخت‌ها و درآمد هتل در آن نوشته می‌شود. دفتر صندوق تمامی روند جاری هتل را از سود یا زیان نشان داده و به صورت روزانه موجودی آن قابل بررسی است. در قسمتی از این دفتر همیشه بخشی به نام بدهکار است که در حقیقت این ستون متعلق به صاحب هتل می باشد و عدد نوشته شدن در آن بخش همان سود خالص مجموعه به حساب می‌آید.

دفتر روزنامه : تمامی گزارشات نقل انتقال مالی و همین طور شکل کاری در این بخش نوشته می‌شود

دفتر کل: دفتر کل درحقیقت دفتری است که باید تمامی موارد مالی از ریز تا درشت در آن قید شود. این دفتر کامل‌ترین مرجع برای تمامی اموال و عملکردها به حساب می‌آید. در این دفتر تمامی اقلامی که در هتل وجود دارد و تعدادشان ثبت شده است. این دفتر در حقیقت نوعی دفتر ثبت کلی اقلام و موارد مالی به حساب می‌آید. یکی دیگر از کارایی‌های این دفتر نشان دادن بدهکاران و بستانکاران به هتل است. به طور کلی دفترکل نمایشی از تمامی اتفاقات مالی است که برای هتل یا مجموعه رخ داده است.

 

 

 دفتر پانسیون: این دفتر به مواردی که مربوط به اقامت مسافران است اشاره دارد. تمامی اتاق‌ها در هتل یا پانسیون دارای یک شماره هستند. این شماره در دفتر پانسیون وجود داشته و افراد مربوطه باید تمام موارد مصرفی هر اتاقی را در بخش خودش در دفتر پانسیون وارد کنند. در این صورت دیگر نیاز به سردگمی در هنگام تسویه با مسافر وجود ندارد چرا که در بخش دفتر پانسیون تمامی موارد مصرف شده به وسیلۀ مسافر موجود است.

 

دفتر انبار: دفتر انبار یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در هر مجموعه‌ای به حساب می‌آید. فرد انبار‌دار باید از سوابق خوبی در این زمینه برخوردار باشد تا بتوان او را در این سمت قرار داد. دفتر انبار تمامی مواردی که داخل و خارج می‌شوند را ثبت کرده و به دقت آن‌ها را بررسی می‌کند. در هتل‌های بزرگ این روند به صورت روزانه انجام شده و رسید آن طبق قرار قبلی به مدیریت یا حسابداری تحویل داده می‌شود.

 

 

در بخش‌های بالایی تا حدود زیادی به شکل حسابداری در هتل‌ها پرداختیم حالا می‌خواهیم به کار یک حسابرس داخلی در هتل نگاهی داشته باشیم تا بتوانیم نقش مهم و تاثیر گذار این شغل را در سیستم  هتل داری بهتر درک کنیم.

در تمامی بخش‌های گفته شده در  قسمت‎های بالایی ردی از فاکتور و گزارشات گوناگون دیده می‌شود. این گزارش‌ها به وسیلۀ حسابدار یا مدیر مالی تنظیم می‌شوند. در بسیاری از هتل‌ها حسابرسان داخلی افرادی هستند که به صورت مکرر یا دوره‌ای تمامی موارد گفته شده و گزارش‌های داده شده را بررسی کرده و صحت آن را تصدیق می‌کنند. این شکلی نرمال از حسابرسی داخلی است اما در مواقعی ممکن است  تیم سرمایه‌گذار یا مدیریت به روندی از کار بد گمان شوند که در این صورت نیاز به یک حسابرس داخلی است و در بسیاری از موارد این نیاز برون‌سپاری می‌شود تا به وسیلۀ شرکت‌های مربوطه انجام شود. این افراد تمام دفترهای یاد شده در مقاله که ذکر کرده‌ایم را به صورت تک به تک بررسی کرده و تمامی گزارشات را مو به مو نقد و بررسی می‌کنند تا شاید بتوانند شواهدی از فاکتور‌سازی جعلی یا انبار گردانی غیر معمول پیدا کنند. موارد دیگری هم وجود دارد که از حسابرس داخلی به عنوان یک مشاور مالی قدرت‌مند استفاده می‌شود در چنین شرایطی حسابرس داخلی باید سعی در حذف هزینه‌های اضافه کند تا روند مالی و کاری شرکت را در رابطه با موارد مالی  بهبود بخشد.

 

 

در پایان این مقاله باید خاطر نشان کرد که حسابرسی و حسابداری دو اصلی جدانشدنی از یکدیگر هستند و در هر کسب و کاری که وجود دارد نقشی اساسی ایفا می‌کنند. هر کدام از این افراد حسابدار یا حسابرس کاری ویژه و مهمی در عملکرد طولانی مدت نهاد مالی یا سازمان ایفا می‌کنند و بدون یکدیگر نمی‌توانند شکلی کامل و کاربردی داشته باشند. از همین رو حسابداری و حسابرسی را نمی‌توان دو مقولۀ جدا از یکدیگر در نظر گرفت.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

 

بررسی مفاهیم حسابرسی عملیاتی

مقدمه‌ای بر حسابرسی عملیاتی

کارایی و اثر بخشی در کار حسابرسی یکی از ارکان اصلی این شغل به حساب می‌آید. کارایی به معنی هزینۀ ‌کم و صرفۀ اقتصادی در بررسی‌های حسابرسی قلمداد می‌شود و اثر بخشی به معنی بهترین رویکرد در بررسی و پیدا کردن اشتباهات یا انحرافات مالی در سیستم است. هر دوی این رکن‌ها باید از نظر کیفی به یک میزان اثر بخش باشند تا بتوان گفت حسابرسی عملیاتی در حال انجام است. در دنیای امروز که سرعت تجارت و ادغام بازارها شکلی فزاینده به خود گرفته است،  نیاز به حسابرس، یک نیاز اساسی برای تمامی کسب و کارهای کلان و خرد به شمار می‌رود. حسابرسی در هر دو شکل خود یعنی حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی از ضروریات امروز دنیای سرمایه و کسب وکار  به شمار می‌روند. باید در نظر داشته باشید که حسابرسی عملیاتی پایه و اساس رشد اقتصادی هر نهاد مالی است. درصورت حسابرسی نادرست، تمامی کسب و کارهای خرد و کلان دچار آسیب‌های متفاوتی و متنوعی می‌شوند که از بارزترین آن‌ها می‌توان به انحرافات مالی در کارها اشاره کرد.

حسابرسی عملیاتی نوعی حسابرسی با رویکردی کاربردی و تجسس محور است که باعث می‌شود بنگاه‌های مالی و کسب و کارها در تصمیمات خود دچار کمترین ضرر مالی شوند.

ما در این مقاله سعی داریم به مبحث حسابرسی عملیاتی و مفهوم آن بپردازیم. برای آگاهی بیشتر از مفهوم و رویکرد این نوع از حسابرسی تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

 

ویژگی‌های اصلی حسابرسی عملیاتی

 • حسابرسی عملیاتی دارای سه ویژگی اصلی هستند.

    کارایی

    اثربخشی 

    صرفۀ اقتصادی

 

تمامی موارد ذکر شده از اصل‌های جدایی ناپذیر حسابرسی عملیاتی هستند و نبود یکی از موارد بالا کل حسابرسی عملیاتی را ناقص جلوه می‌دهد.

 

کارایی:

کارایی به نسبت نتایجی گفته می‌شود که بر اساس صرف هزینه و تلاش به دست آمده است. عملیات کارا به عملیاتی حسابرسی، گفته می‌شود که به منظور بهترین بهره‌برداری و کمترین هزینه  انجام شوند. در این نوع حسابرسی، فرد حسابرس تلاش می‌کند هدف‌گذاری و تصمیمات مالی به گونه‌ای گرفته شوند که از بیشترین بازخورد و کمترین هزینه برخوردار باشند.

 

 

تعریف‌های عمومی و تخصصی در رابطه با کارایی در حسابرسی عبارت‌اند از:

رسیدن به هدف‌گذاری‌های مهم به وسیلۀ کمترین میزان منابع به کارگرفته شده

انجام کارها با کیفیت مطلوب و افراد شایسته

تحویل در زمان مقرر و حتی زودتر از موعد

افزودن به تعداد تولید با همان منابع اولیه و هزینۀ ثابت

 

در موارد گفته شده  ۴ عنصر اصلی، مشترک و اساسی به چشم می‌خورند.

اول  :  هدف ( تمامی آنچه که سازمان تلاش می‌کند به آن برسد )

دوم : داده ها ( تمامی منابعی که سازمان به واسطۀ آن‌ها سعی در رسیدن به اهداف خود دارد مانند: منابع انسانی و ذخایر مالی)

سوم : ستانده ( تمامی خروجی ‌هایی که سازمان برای آن‌ها تلاش کرده مانند: محصولات و منابع به دست آمده )

چهارم : فعالیت‌های انجام شده در راستای بدست آوردن اهداف اولیه ( تمامی کارهایی که سازمان انجام داده تا بتواند به وسیلۀ موارد ذکر شده به محصول و نتیجۀ نهایی برسد)

 

دستیابی به نتیجۀ کارایی 

در تمامی سازمان‌ها هدف اصلی و مفهوم کارایی، در حقیقت استفادۀ درست از منابع و رسیدن به هدف نهایی سازمان قلمداد می‌شود. حسابرسان باید این موضوع را بررسی کنند که آیا شرکت یا  سازمان مورد نظر توانسته با کمترین میزان هزینه به تولید استاندارد محصول  مبادرت کند یا خیر. این مهم‌ترین هدف از مفهوم کارایی در حسابرسی عملیاتی است.

 

 

بررسی خطاهای حسابرسی عملیاتی در بخش (کارایی)

در هر بخش از حسابرسی عملیاتی ممکن است خطاهایی دیده شود. این اشتباهات ممکن است بسیار کوچک یا بزرگ باشند اما در هر صورت در نتیجۀ نهایی کار اثرات زیادی خواهند گذاشت.

 

این خطاها عبارت‌اند از:

استفاده از روش‌ها و سیستم‌های ناکارآمد در بررسی موارد یا حتی سهل انگاری شخصی

استفاده از روند‌های اداری یا مالی بیهوده (کارهای دفتری اضافه)

استفاده از روش‌های نامناسب کاری و هدر دادن زمان

استفاده از روش‌های غیر معمول و پیچیده که روند کار را  آهسته می‌کند

خطاهایی که باعث دوباره کاری یا اضافه کاری در کار می‌شوند

اقدام به کارهای غیر لازم  در روند کاری

 

بررسی ارتقا کاری در روند (کارایی) در حسابرسی عملیاتی

ارتقای کاری در کارایی حسابرسی عملیاتی به معنی بیشترین بازده با کمترین صرف هزینه است. این هزینه از منابع انسانی تا ذخایر مالی گسترده است. باید در نظر داشت زمانی کارایی به حداکثر می‌رسد که تمامی منابع به شکلی ثابت باشند ولی تولید محصول یا بازده گسترش پیدا کند. در موارد بسیار عالی و ایده آل این موضوع،  شکلی از کارایی مد نظر است که منابع اولیه کمتر از شروع کار باشد اما تولید از روندی رو به رشد حکایت کند.

 

اندازه‌گیری کارایی

در اندازه‌گیری کارایی موارد زیادی دخیل است و شاید کار به آن آسانی که به چشم می‌خورد نباشد. بیشتر افراد فکر می‌کنند برای اندازه‌گیری کارایی تنها  لازم است که سود و هزینۀ صرف شده برای تولید را محاسبه کرد اما این تنها بخشی از روند اندازه گیری تلقی می‌شود.

موارد گسترده‌تری هم وجود دارد که باید در هنگام محاسبه در نظر گرفته شود مانند: تمامی هزینه‌هایی که حسابداری سازمان موظف به بررسی آن‌ها هستند.

 

 

کارایی در بخش عمومی:

در بسیاری از موارد در کشور ما در بخش عمومی مواردی چون کارایی مهم تلقی نمی‌شود. این درحالیست که بخش عمومی هم درست مانند بخش خصوصی باید به کار و روند کاری خود متعهد باشد و بهترین کارایی را برای جلب رضایت عمومی به کار ببندد. در حوزۀ کارایی عمومی باید دو مورد ویژه در نظر گرفته شود.

 

    اول : آیا می‌توان تمامی موارد در حال انجام را در روندی بهینه‌تر اجرایی کرد؟

    دوم : آیا می‌توان از ذخایر کمتر مالی، برای بهره‌وری  بیشتر استفاده کرد؟

 

 

رابطه بین صرفۀ اقتصادی و کارایی

صرفۀ اقتصادی و کارایی دو کفهۀ یک ترازو در امور حسابرسی هستند. این دو هیچ گاه از دیگر جدا نمی‌شوند. باید در نظر داشته باشید که در حسابرسی باید از هر دوی این موارد حراست و مراقبت کرد. صرفۀ اقتصادی باعث رشد و شکوفایی سود دهی مالی در سازمان‌ها و نهاد‌ها  می‌شود.  کارایی باعث انضباط پذیری در روند کاری سازمان  می‌‌شود. این دو اصل هیچ گاه نباید فدای یکدیگر شوند. هر کدام از این ویژگی‌ها سبب رشد و توسعۀ قسمتی از اهداف سازمان می‌شوند. لازم به توضیح است که صرفۀ اقتصادی تا جایی باید انجام شود که رسیدن به هدف اصلی سازمان را خدشه دار نکند. در مرحلۀ بعد، تزریق منابع مالی برای  کارایی بهتر سازمان  باید تا جایی  ادامه پیدا کند که از بودجۀ تعیین شده تجاوز نکند. این دو اصل در مهار هزینه‌ها و رسیدن به اهداف سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. در این گونه موارد حسابرس باید به تحلیل و بررسی موارد زیر بپردازد تا به هرچه بهتر اجرا شدن دستورات صرفۀ اقتصادی نظارت کند.

 

این موارد عبارت‌اند از :

بخش بندی اختیارات و تعیین محدودۀ عملکرد کارکنان

شکل قرار گیری فیزیکی منابع انسانی  یا توزیع منابع مالی به بخش‌های مورد نیاز

به طور کلی زمان بندی تمامی  مواردی که نیاز به طبقه بندی زمانی برای بازدهی دارند

بخش بندی و تعیین وظایف درست و کاربردی برای منابع انسانی

در نظر گرفتن مهارت و توان افراد در هنگام انتخاب موقعیت کاری برای آن‌ها

هزینه‌های مصرف شده برای رسیدن به هدف اصلی سازمان

موارد مالی در نظر گرفته شده برای امور جاری

لیست کارهایی که در حال انجام است یا انجام شده

لیست کارهای به اتمام رسیده و تکمیل است

حسابرس عملیاتی با در نظر گرفتن موارد بالا سعی در گزارشی  صحیح دربارۀ روند کاری و مالی نسبت به هزینۀ تزریق شده به سازمان را دارد. حسابرس عملیاتی با کنترل موارد بالا می‌تواند به شکلی روشن میزان هزینۀ خالص برای دست‌یابی به محصول نهایی را بررسی کرده و با صرفه بودن روند یا گران تمام شدن محصول را برای سازمان ارزیابی کند.

 

 

بررسی کارایی فردی در حسابرسی عملیاتی

برای آن‌ که یک حسابرس بتواند میزان کارایی منابع انسانی را برای سپردن وظایف تعیین کند نیاز است که در مورد ظرفیت‌‌های افراد در منابع انسانی اطلاعاتی داشته باشد. در این موارد معمولاً حسابرسان عملیاتی از مدیران بخش یا مدیران فنی سازمان درخواست راهنمایی می‌کنند. لازم به توضیح است که معمولاً کارایی افراد در زمانی که قرار است کاری تکراری را انجام دهند بسیار سریع‌تر و قابل ارزیابی‌تر از زمانی است که باید یک فرد مشخص، کارهایی متفاوت انجام دهد. برای مثال اگر یک کار تکراری باشد مانند، زدن کد محصولات بر روی جعبه،  می‌توان با اندکی بررسی به میزان کارایی فرد در این بخش دست یافت، یا آن که این کار را به وسیلۀ مکانیزم‌های هوشمند انجام داد. اما اگر بررسی نهایی محصولات را به کارشناسی ارجاع دهیم ممکن است برای هر محصول روندی جدا برای ارزیابی در نظر بگیرد و دیگر نمی‌توان به راحتی روند کاری  و زمانی آن را تشخیص داد.

 

معیارهای استاندارد برای کارایی مناسب در سازمان‌ها

عوامل متفاوتی وجود دارد که باعث می‌شود هیچ گاه کارایی استاندارد از نظر یک حسابرس عملیاتی با سازمان یا صاحب کسب و کار یکسان نباشد. از جملۀ این موارد می‌توان به به تفاوت دیدگاه هر دوی آن‌ها در مورد کار و منابع انسانی اشاره کرد.   در مواردی صاحبان کار نمی‌خواهند تمام موارد کاری خود را برای حسابرس عملیاتی بازگو کنند به همین دلیل و البته دلایل دیگر حسابرسان برای رسیدن به یک جمع بندی مناسب در مورد کارایی استاندارد سیستم یک سازمان،  به روش‌های دیگری متکی می‌شوند تا بتوانند با در نظر گرفتن الگوهای مناسب به یک نقطه نظر مشترک در این موضوع با سازمان یا صاحب کار برسند.

 

 

از جمله مواردی که باعث الگو سازی برای در نظر گرفتن استاندارد بهینه سازی می‌توان در نظر گرفت به شرح ذیل است.

در نظر گرفتن و بررسی سازمان‌های مشابه

اندازه گیری‌ها و بررسی‌های منابع انسانی مشابه

اندازه گیری هزینه‌های مشابه برای اهداف شبیه به هم  در سازمان‌ها

مقایسۀ شیوۀ تقسیم اختیار اشخاص، در سازمان‌های مشابه

مقایسۀ بخش به بخش با سازمان مشابه

مقایسۀ موارد مشابه داخلی با سازمان مشابه

مقایسۀ شاخص‌های مشابه مالی و کاری

اندازه‌گیری و مقایسۀ هزینه‌های عملیاتی

بررسی دستمزدها در هر سطح کاری و نیروی انسانی

بررسی زمان‌های تلف شده در سازمان‌های مشابه

بررسی انواع هزینه‌های نگهداری و تعمیر وسایل مشابه در سازمان‌ها

بررسی و مقایسه با بخش خصوصی در تمامی موارد

مقایسۀ کلی و موردی با بخش‌های خصوصی و عمومی مشابه

 

بررسی تمامی موارد بالا در ارزیابی و بررسی  یک سازمان لازم و ضروری است. تمامی موارد بالا موجب می‌شود حسابرس بتواند برای هر سازمانی بدون دانستن تمامی موارد خرد بتواند راهکاری صحیح را در نظر بگیرد. روند‌های فوق باعث می‌شوند تا حسابرس به یک الگوی صحیح و کاربردی برای رسیدن به اهداف سازمان دست پیدا کند.

 

هدف‌گذاری در حسابرسی عملیاتی و اثر بخشی آن

باید در نظر داشت که تمامی مواردی که یک حسابرس به بررسی آن می‌پردازد در اصل برای رسیدن به یک هدف کلی و جامع برای سازمان است. اثر بخشی به معنی  بازدهی تمامی مواردی است که در بخش کارایی گفته شد. تمامی اصولی که در بخش کارایی مد نظر ما بود در حقیقت برای رسیدن به هدف و اثر بخشی کارهایی است که با برنامه ریزی در سازمان‌ها انجام می‌شوند.

 

 

صرفۀ اقتصادی

بعد از بررسی مفصل و کامل (کارایی) و در نظر گرفتن موارد اثر ‌بخشی که درقسمت فوق به آن پرداختیم، حال باید به یکی از اصول اصلی و جدایی ناپذیر هر سازمان یا نهاد اشاره کنیم. صرفۀ اقتصادی در تمامی سازمان‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و انواع کسب و کارها مهم‌ترین و ویژه‌ترین بخش برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهند. صرفۀ اقتصادی به معنی کمترین تزریق هزینه و بیشترین بهره‌بردای است. اگر سازمان یا نهادی بهترین نوع تولید را هم داشته باشد اما در این زمینه از خود ضعف و ناکارآمدی نشان دهد ممکن است در زمان کوتاهی با انباشته شدن هزینه‌های غیر معقول دچار شکست تجاری یا ورشکستگی مالی شوند. همیشه در تمامی سازمان‌ها صرفۀ اقتصادی از اولین موارد مورد توجه مدیران و حسابرسان بوده است. صرفۀ اقتصادی باعث می‌شود یک شرکت یا سازمان بتواند از منابع و ذخایر مالی خود به صورت بهینه‌تری استفاده کند.

 

بررسی‌ هدف‌های حسابرسی عملیاتی

بررسی‌ها انجام شده حاکی از آن است که حسابرسی عملیاتی دارای طیف وسیعی از عملیات‌های گوناگون حسابرسی داخلی و خارجی است. همین گستردگی و وسعت این حرفه باعث می‌شود نتوان یک دستورالعمل کامل و مرجع برای آن در نظر گرفت. حسابرسی عملیاتی در هر حوزه با دیگری متفاوت است اما در نهایت برای یک هدف کلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و آن هم جلوگیری از انحرافات مالی و ایجاد مسیری صحیح برای رسیدن به اهداف سازمان است. هدف‌ حسابرسی عملیاتی در این بخش به صورت نسبی در موارد متفاوت متغیر است.

 

 

 

تعیین هدف‌های کلی

از اصلی‌ترین هدف‌های حسابرسی عملیاتی، کشف فرصت‌های پیش رو در سازمان است  و  همین‌طور  درک بهتر نقاط ضعف در  کسب و کار  یا سازمان مربوطه.  حسابرسان با ارزیابی تمامی شواهد و مواردی که در دست دارند می‌توانند به مشاورانی زبده برای راهنمایی سازمان در راستای اهداف کلی تبدیل شوند.

 

اهداف کلی حسابرسان عملیاتی عبارت‌اند از:

رسیدن به هدف‌هایی که از طرف سهامداران یا مدیریت طرف قرار داد برای حسابرس عملیاتی تدوین شده است

سایر مواردی که مدیریت در شرح وظایف حسابرس قرار داده است

بررسی و شناسایی تمامی فرصت‌ها در مسیر رسیدن به اهداف اصلی سازمان

بررسی منابع انسانی و ظرفیت آن‌ها برای سپردن وظایف در مدت زمان‌ها مشخص

بررسی و در نظر گرفتن تمامی گزارشات جاری بدون محدودیت زمانی ( گذشته، حال)

بررسی تمامی استاندارد‌های لازمه برای تولید محصول سازمان

به کارگیری  قضاوت کاملاً هوشمندانه و نقادانه برای پیدا کردن راهکاری مناسب‌تر در صورت لزوم

بررسی شرایط موجود و پیشنهاد‌های مناسب‌تر برای بهبود شرایط کاری سازمان

 

به صورت کلی یک حسابرس عملیاتی باید بر تمامی جوانب و امور کلی سازمان آگاه باشد و بر طبق تجربه شخصی و حرفه‌ای خود، تمامی گزارش‌ها را بررسی کرده و بهترین راهکار‌های ممکن را برای صرفۀ اقتصادی، بازدهی بالا، تولید استاندارد و همین‌طور شرایط آیندۀ بازار در نظر بگیرد.

به هر میزانی که یک حسابرس عملیاتی در کار خود حرفه‌ای و باتجربه باشد می‌تواند به موارد بالا جامۀ عمل پوشانده و به صورت گسترده‌تری شکلی عملیاتی به کار خود دهد. تعیین هدف معمولاً به وسیلۀ افراد بالادستی(مدیران سرمایه یا سهامداران) تعیین می‌شود. اما چیدمان پلکان این موفقیت،  کاری ‌است که بر روی دوش یک حسابرس عملیاتی یا داخلی قرار دارد. هدف‌گذاری حسابرس عملیاتی،  باید به گونه‌ای باشد که مدیران امر را مقید به انجام راهنمایی‌های در نظر گرفته شده کند. این موضوع تنها زمانی امکان پذیر است که حسابرس داخلی یا عملیاتی بتواند با علت‌های بارز و منطقی،  دیگر افراد و مدیران خود را به سمتی که در نظر دارد ترغیب کند. مهم‌ترین مواردی که مدیران و سرمایه گذاران را ترغیب به تغییر رویه می‌کند، روندی است که سازمان را به سمت صرفۀ اقتصادی بیشتر و سود کلان‌تر هدایت کند. تنها در این صورت است که امکان دارد حسابرسان بتوانند در روند جاری و ثابت یک سازمان تغییری بنیادی ایجاد کنند.

 

 

درک و مستند سازی گزارش و کنترل‌های انجام شده در شرایط موجود

در این بخش هدف از مستند سازی و کنترل ، یکپارچگی در سیستم داخلی است. زمانی که حسابرسان درحال مستند سازی و کنترل بخش‌های داخلی هستند در حقیقت می‌خواهند با پرسیدن پرسش‌هایی در مورد چگونگی رسیدن به اهداف، مسیر سازمان را ارزیابی و بازنگری کنند. این کار معمولاً برای رسیدن به یک عدد مشخص از میزان پیشرفت، درقسمت‌های داخلی انجام می‌شود. با این روش (پرسش‌نامه‌ها) حسابرسان می‌توانند به آگاهی کاملی از تمامی ریسک‌های بالقوه در مسیر رسیدن به اهداف سازمان پی ببرند. این پرسش‌نامه‌ها حاوی تمامی گزارش‌ها و عملکردهایی است که تا به حال برای رسیدن به اهداف سازمان صورت گرفته است. این پرسش‌نامه‌ها مواردی از قبیل بررسی تمامی ریسک‌های سرمایه گذاری‌ و حتی در مواردی  تقسیم وظایف در منابع انسانی برای رسیدن به یک هدف را هم شامل می‌شوند.

گاهی ممکن است مدیران مربوطه در حین درخواست مستند سازی و کنترل موارد گوناگون، از حسابرسان درخواست دورنمای کاری و اهداف بلند مدت یا میان مدت را هم کنند. در چنین مواردی آن‌ها می‌خواهند در مورد تمامی روند پیشرفتی که حسابرس  به صورت پلکانی برای سازمان در نظر گرفته است بیشتر بدانند. باید در نظر داشته باشید که روند پیشرفت کار در تمامی مراحل از سمت حسابرسان باید پیش‌بینی شده باشد. حسابرسان به کمک پرسش‌نامه‌های گفته شده به تمامی نقاط قوت و ضعف یک سیستم داخلی پی‌برده  و می‌توانند در صورت معیوب بودن آن راه چاره‌ای برایش اعمال کنند.

 

 

داشتن اطلاعات برای  پشتیبانی از اعمال روش‌های نوین

در موارد بسیاری پیش می‌آید که حسابرسان نگاهی متفاوت از مدیران برای رسیدن به اهداف سازمان دارند. در چنین شرایطی شاید متقاعد کردن مدیران امر و سهامداران برای تغییر رویه‌کاری و قرار دادن هدف گذاری‌های جدید احتمالاً سخت خواهد بود. تنها راهی که می‌توان آن‌ها را مجاب به این تغییر رویه کرد نشان دادن مستندات و ارزیابی‌هایی است که ثابت کند روند فعلی کند یا ناکارآمد است. تنها در چنین شرایطی آن‌ها ممکن است به این تغییر رویه راضی شوند. پس داشتن اطلاعات کافی برای در نظر گرفتن اهداف جدید یا تغییر رویه یکی از ملزومات اصلی یک حسابرس داخلی و عملیاتی است. یکی  دیگر از دلایل اهمیت داشتن گزارش‌ها و  داشتن اطلاعات کافی از روند سازمان این است که حسابرسان عملیاتی یا داخلی می‌توانند از این منابع ارزیابی شدۀ در راستای آینده‌نگری و هدف گذاری‌های بهتر، در آینده سازمان بهره‌مند شوند .

 

از جمله مواردی که باید در یک گزارش مستند وجود داشته باشد تا بتوان به آن استناد کرد  به شرح زیر است.

داشتن شواهد تحلیلی دقیق و کارشناسی شده

انواع مقایسه‌های کاربردی در مقیاس‌های خرد و کلان

تفکیک اطلاعات و بخش بندی آن‌ها بنابر گروه‌ها و بخش‌های متفاوت

دارا بودن استدلال‌های منطقی در برآورد شرایط‌های گوناگون

صداقت در گزارش‌ها و دوری از منفعت طلبی یا کارشکنی

در نظر گرفتن روش‌هایی برای رسیدن مدیران به اهداف  اصلی سازمان

کنترل مدیریت که درحقیقت همان اعمال برنامه ریزی برای آن‌هاست

سازماندهی کردن تمامی منابع در گزارش‌ها برای بهبود عملکرد و بهینه سازی تمامی ذخایر (از منابع انسانی تا مالی) ،  هدایت و کنترل کامل واحد بررسی با در نظر گرفتن وظیفۀ  هر ‌یک به صورت جداگانه

 

 • در پایان این مقاله لازم به توضیح است که در تمامی موارد گفته شده ممکن است از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت بوده و هر یک نیاز به بخش‌هایی از این موارد ذکر شده را داشته باشند. به صورت کلی در تمامی سازمان‌ها بنا بر نوع تقاضا و شکل کاری، نیاز به توانایی‌های یک حسابرس داخلی و عملیاتی متفاوت است. باید در نظر داشت که هدف اصلی حسابرسی در تمامی سطوح ( داخلی و خارجی ) از هدفی یکسان پیروی می‌کند اما در هر سازمان ممکن است رویکردهای هدف‌گذاری و شکل کار به صورت پلکانی متفاوت با یکدیگر باشند. این موضوع از سیاست‌های کلی هر سازمان سرچشمه می‌گیرد چرا که در حقیقت مبدا و مقصد به وسیلۀ مدیران و سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود و حسابرسان و مدیران اجرایی تنها باید این فاصله (رسیدن از مبدا تا مقصد هدف سازمان) را با هدف‌گذاری‌های بلند مدت و میان مدت فتح و قابل دسترس کنند.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

 

حسابرسی و کاربرد کلان داده

مقدمه‌ای بر حسابرسی و کلان‌داده

در دنیای امروز شکل و ارکان حسابداری از گذشته متفاوت شده و ما با روش‌های ‌مدرن‌تری باید به سراغ اعداد و بررسی آن‌ها برویم. در گذشته بیشتر فعالیت‌های حسابداری و حسابرسی بر پایۀ دفتری بود که بدهکار و بستانکار در آن درج می‌شد، اما امروزه علاوه بر این موارد بسیاری دیگر از موارد هم در کار حسابرسی و حسابداری باید در نظر داشت. مواردی ازجمله سود خالص، هزینۀ تبلیغات، هزینۀ تداوم در اجرا و بسیاری از موارد این چنینی است که باعث شده حسابرسی و حسابداری جنبه‌ای جدید و متفاوت از گذشته پیدا کند.

با رشد علم حسابرسی و حسابداری روش‌های رسیدگی به آن‌ها هم متفاوت‌تر و مدرن‌تر از گذشته شده و باید با  علم‌های جدیدی به سراغ آن رفت.  یکی از این موارد که زیر مجموعۀ حسابرسی هم به شمار می‌رود بررسی کلان داده است که ما در این مقاله به شکلی مفصل به آن می‌پردازیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

 

نقش دادۀ اطلاعات (کلان داده) بر پیشرفت بشری

کلان داده یا دادۀ اطلاعات در حسابرسی به معنی تمام اطلاعاتی است که می‌توان با دانستن آن‌ها درک بهتری از وضعیت و شرایط بازار مالی پیدا کرد و در آینده برای سود بیشتر تصمیماتی مناسب‌تر گرفت.  اما چرا نقش اطلاعات داده یا همان دادۀ کلان به این میزان در حسابرسی مالی از اهمیت برخوردار است؟

از شروع تمدن تا به امروز تنها کسانی توانستند به افرادی قدرتمند تبدیل شوند که دارای دانش بیشتر در زمینۀ کاری خود بوده‌اند. مثالی بارز که می‌توان در این باره زد جنگ‌هایی است که ‌‌در طی سالیان سال در دنیا انجام شده،  پیروزی در جنگ به میزان اطلاعاتی بستگی داشته که هر جبهه از دیگر رقیب خود در اختیار داشته است یا کشاورزانی در کشت‌های خود سود بیشتری می‌بردند که از آگاهی بهتری نسبت به دیگر کشاورزان دربارۀ کشاورزی برخوردار بودند. داشتن اطلاعات در هر زمینه‌ای باعث تصمیم‌های درست‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری می‌شود. امروزه استفادۀ غیر‌قانونی از اطلاعات را رانت نام‌گذاری کرده‌اند. در موارد مالی هم این چنین است.  افرادی که دادۀ مناسب‌تری از شرایط دارند بهتر می‌توانند برای آیندۀ کسب و کار خود برنامه‌ریزی کنند و سود سرشار‌تری را به دست آورند. باید در نظر داشت که شرکت‌ها برای رقابت با یک‌دیگر هیچ وقت کلان داده را با هم به اشتراک نمی‌گذارند.  کلان داده در حقیقت پایه و اساس سیاست‌های مالی و کاری هر نهاد به شمار می‌رود. هر شرکت و نهاد ‌کاری  باید در  محافظت از کلان داده و بدست آوردنش تلاش کند تا بتواند برای آیندۀ کاری خود برنامه‌ای دقیق‌تر و جامع‌تر را برنامه ریزی کند.

 

 

علم داده و شروع آن در حسابرسی مالی 

این واژه به وسیلۀ  ویلیام کلیولند در سال ۲۰۰۱ به دنیا معرفی شد این محقق توانست دنیا را با واژۀ data science (علم داده) آشنا کند و ا ز آن روز تا به حال بسیاری از افراد را ترغیب به جمع‌آوری علم داده در زمینۀ کاری خودشان کرده است. این فرد با نگاهی الگو محور دربارۀ موارد مالی و کاری توانسته نگاهی نو و مدرن به تصمیم گیری‌های مدیران بدهد. علم داده باعث می‌شود تمامی تصمیم‌های فرد بر پایۀ دانش و جمع‌آوری اطلاعت گرفته شود و از کم‌ترین ضریب خطا برخوردار باشد.

 

کلان داده یا مه داده در حسابرسی و حسابداری

در کشور ما ایران به کلان داده (مه داده)  گفته می‌شود.کلان داده به معنی حجم بسیار بالایی از اطلاعات از که شاید اندازۀ آن به گیگابایت هم برسد. این اطلاعات تمامی مواردی را شامل می‌شود که یک حسابدار یا حسابرس برای گرفتن بهترین تصمیم یا راهنمایی کردن مدیران خود دربارۀ رشد مالی به آن نیاز دارند.

 

 

مولفه­‌های  اصلی کلان داده

موارد اصلی که باید در کلان داده مد نظر داشت به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند. اگر کلان داده هر یک از این چهار اصل اساسی را دارا نباشد می‌تواند حسابرسان و مدیران را در تصمیم گیری به اشتباه بی‌اندازد. دقت داشته باشید که کلان داده برای مدیران و حسابرسان یا حسابداران یک منبع اصلی اطلاعاتی می‌باشد که بر پایۀ آن تصمیم‌های خود را اتخاذ می‌کنند.   پس باید دادۀ اطلاعاتی، تمامی موارد ذکر شده در چهار گروه اصلی را دارا باشد تا مدیران امر بتوانند بهترین راهکار را برای توسعه و سرمایه گذاری یا تولید در نظر بگیرند. این چهار گزینه عبارت‌اند از :

 

Veracity: درستی موارد و صحت آن‌ها در کلان داده

صدق و صحت اطلاعات بسیار اهمیت دارد. چرا که اگر اطلاعات بر پایۀ مواردی پوچ و محتوای غیر کاربردی باشد می‌تواند تمامی کارها را دچار ورشکستگی کند.

Velocity: سرعت پردازش دیتا

شکل پردازش اطلاعات در داده‌های کلان باید سهل و آسان باشد. دسته‌بندی و عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل برای پردازش این اطلاعات به شمار می‌رود.

Volume: حجم کلی اطلاعات

حجم اطلاعات در دادۀ کلان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که تعداد الگوهای بررسی شده را نشان می‌دهد. زمانی که اطلاعات کم باشد نمی‌توان آن‌ها را با یک دیگر مقایسه کرد و به اطمینان خاطری مطلوب رسید.

Variety: تنوع داشتن منابع

یکی از مواردی که از طریق آن می‌تواند دریافت که اطلاعات صحیح است یا نه،  تعداد منابعی است که تهیه کنندۀ کلان داده به آن‌ها استناد کرده است. تنوع این داده‌ها باعث می‌شود از نگاه‌های مختلف و منابع گوناگونی  موارد را بررسی کرده و به بهترین راهکار دست پیدا کنیم.

 

 

استفاده از کلان داده در حسابداری و حسابرسی

در شکل امروزی حسابرسی و حسابداری باید از داده‌های اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های کلان استفاده کرد. باید توجه داشته باشید که این داده‌های اطلاعاتی هستند که به حسابرسان و مدیران یا حسابداران یک مجموعه روند درستِ حسابرسی و اهداف شرکت را نشان می‌دهند.

در شکل امروز حسابرسی یا حسابداری دیگر نمی‌توان بدون داشتن الگوهای مناسب بازار و شناخت آن،  محصولات را برای فروش آماده کرد.  این داده‌ها باعث می‌شوند که مدیران شرکت‌ها بیشتر در جریان امور بازار قرار گرفته و به وسیلۀ تحلیل این داده‌ها نیاز‌های بازار را بهتر  بسنجند.

تحلیل داده‌ها باعث می‌شود که حسابرسان و حسابدار‌ها بهتر بتوانند شرایط مالی شرکت را بررسی کرده و هرف گذاری مالی را بهتر انجام دهند.  از این رو اهمیت کلان داده در حسابرسی بسیار زیاد است.

در پایان این مقاله باید خاط نشان کنیم که کلان داده در حسابداری و  حسابرسی امروز دنیا نقشی مهم و حیاتی ایفا می‌کند. بدون  داشتن یک کلان دادۀ مناسب،  پیشرفت در این بازار رقابتی بسیار سخت و تا حدودی غیر ممکن است. در حقیقت کلان داده به عنوان یک نقشۀ راه،  برای حسابداران و حسابرسان کاربرد دارد. آن‌ها با این اطلاعات جامع می‌توانند برای هدف گذاری‌های ِآیندۀ شرکت در موارد مالی بهترین راهکار را نشان بدهند.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا