هه

بررسی اهمیت در عدم تأخیر در گزارش‌های حسابرسی

مقدمه

تأخیر در گزارش‌های حسابرسی یکی از موضوعات مهم در سازمان‌ها و شرکت‌ها به شمار می‌رود که اهمیت آن را در این مقاله بیان می‌کنیم. وقتی شرکت‌های حسابرسی ادغام می‌شوند تنظیم کننده‌ها بیشتر روی نکات منفی این ادغام شرکت‌ها تمرکز دارند. هر کدام از شرکت‌ها نسبت به وجوه کاری و منفعتی خود، مانند این‌ که آیا شرکت ادغام شده کیفیت را کاهش می‌دهد یا خیر نقطه نظرات متفاوتی دارند. این تصور و بررسی‌ها برای هر دو شرکت بسیار مهم و حیاتی است.

 

مدت زمان مطالعه این مقاله ۴ دقیقه

چرا که در نهایت این ادغام دو شرکت باید به عنوان پایه ای بسیار مهم برای رشد هر دو در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از شروع این تغییر بزرگ هر کدام مطالعات قبلی خود را در مورد ادغام حسابرسی بررسی کرده و چشم انداز طولانی مدت آن را بررسی می‌کنند.

تآکید شرکت‌ها:

شرکت‌ها بر این موضوع تأکید دارند که آیا در این روند، کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد و سمت دیگر هزینه‌های حسابرسی داخلی افزایش می یابد یا خیر؟ این اولین پرسشی است که هر کدام از مقامات عالی رتبۀ هر دو شرکت از آن ابزار نگرانی می‌کنند.

به دنبال ادغام دو نهاد بزرگ ممکن است بهره وری نیروی کاری از طریق افزایش مقیاس اقتصادی افزایش یابد و یا کمتر شود. این پرسش هم پرسشی بسیار مهم در این رابطه به شمار می‌رود. اما در این میان تأخیر در گزارش‌های حسابرسی چه نقشی دارد؟ به دلایل که به بخشی از آن‌ها اشاره کردیم هر دو شرکت بهتر است در انجام کار حسابرسی در عجله باشند و از تأخیر‌های بیهوده صرف نظر کنند. این کار می‌تواند میزان سرمایه و سود اصلی هر شرکت را در هنگام ادغام نا مشخص کند و باعث نظر نامناسب شرکت دیگر در هنگام یکی شدن شود.

توجه به تأخیر گزارش حسابرسی به دو دلیل بسیار مهم است.
  • موقع بودن صورت‌های مالی برای سرمایه گذاران مسئله مهمی است زیرا ( گزارش‌های دوره ای حاوی اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه گذاران هر دو شرکت است و تاخیر طولانی موجب کم ارزش این اطلاعات می‌شود. دقت داشته باشید که در گزارش خواهی هر یک طرفین ارائه دادن اسناد مالی و گزارش‌های منظم بسیار با اهمیت بوده و صداقت طرفین در معامله و ادغام را می‌رساند. در صورتی که تأخیر و ارائۀ نامنظم این سیستم می‌تواند دلیل بر عمکرد یا نا درست بودن سیستم حسابرسی داخلی طرف مقابل داشته باشد. به بیان ساده تر تأخیر در گزارش‌های حسابرسی می‌تواند باعث بد بینی شرکت طرف قرار داد شود.
  • از سمت دیگر تأخیر در گزارش‌های حسابرسی به طور مستقیم نشان می‌دهد که آیا مشتریان از یک شرکت حسابرسی سود می برند یا خیر؟ دقت داشته باشید بعد از ادغام دو شرکت مشتریان هر دو ( در حقیقت به یک سیستم سود رسانی می‌کنند). در چنین شرایطی مشتری‌های کلان هر دو سیستم ممکن است خواستار شفافیت دقیق در زمینۀ حسابرسی شرکت‌های ادغام شده داشته باشند.
  • نتایج ادغام شرکت‌ها سرانجام در حالی که دانش گسترده‌ای که با ارائه خدمات غیر حسابرسی به دست می آید ممکن است بر نحوه انجام ممیزی‌ها هم اثرگذاری داشته باشد. اما با این ادغام چه اتفاقاتی پیش می‌آید؟
    ادغام شرکت‌های حسابرسی با بررسی مسائل گسترده‌تر، متفاوت از مطالعات قبلی، باعث رسیدن به روندی جدید و مدرن برای سوددهی به هر دو طرف می‌شود.
  •  موسسۀ حسابرسی ادغام شده با انجام سریع حسابرسی و بدون افزایش حساب ، به نفع مشتریان است
  •  تغییر هزینه‌های حسابرسی یا کاهش کیفیت حسابرسی. به عنوان پیش فرض‌های این روند در نظر گرفته می‌شود اما در بسیاری موارد با مدیریت مناسب و جلوگیری از تأخیر در گزارش‌های حسابرسی می‌توان از بروز چنین مشکلاتی اجتناب کرد.

نکاتی مهم در مورد پنهان کاری

دقت داشته باشید که سیستم‌های حسابرسی و حسابداری در بخش‌های مشخصی از صنایع و سازمان‌ها وجود دارند و همین موضوع باعث می‌شود برخی از مهم ترین اطلاعات مالی با به تأخیر انداختن گزارش‌ها برخی از فعالیت‌های صنعتی یا سازمانی سر به مهر باقی بماند و موجب ضرر سازمان یا نهاد دوم (مقابل شود)

به توجه به موارد گفته شده دیگر می‌توان گفت که تأخیر در گزارش‌های مالی می‌تواند در بسیاری از موارد نشانی از پنهان کاری و سیاست‌های غلط کاری داشته باشد. از این رو سازمان‌های حسابرسی و دیگر حسابرسان خبره توصیه می‌کنند در هنگام ادغام شدن سیستم‌های مختلف از هر گونه تأخیر در مورد گزارش‌های مالی خودداری شود. به دلایل گفته شده ممکن است قبل از ادغام، هر یک از شرکت‌ها تصمیم بگیرند به وسیلۀ سیستم برونسپاری حسابرسی شرکت دیگر را بررسی و از صحت مدارک ارائه شدن مطمئن شوند. برونسپاری حسابرسی یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از پنهان کاری و تأخیر در گزارش‌های حسابرسی به شمار می‌رود.

توسعه فرضیه‌های گوناگون

موسسه‌های حسابرسی خدمات اطمینان خود را در صورت‌های مالی مشتریان ارائه می دهند. استفاده از کارکنان خبره در دانش حسابداری و حسابرسی داخلی و سایر زمینه‌های مرتبط موجب می‌شود این سازمان‌ها و موسسه‌ها اطمینان خاطر مشتریتان خود را به راحتی بدست آورند و به بررسی موارد مالی آن‌ها با استانداردهای بالا بپردازند. یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه تعداد مورد نیاز حسابرس است. این موضوع به موارد گوناگونی از جمله تعداد مختلف حوزه‌های کاری، تعداد کارکنان و بخش‌های مورد نظر مالی مربوط می‌شود.

دانش حسابرسی داخلی یا خارجی از جمله مهم ترین فاکتور‌ها برای انتخاب یک حسابرس است.

کارآیی حسابرسی از طریق تقسیم کار در موسسات حسابرسی حاصل می‌شود. این تقسیم بندی به سه عامل مهم بستگی دارد.

  • مورد اول: برای استفاده از کارکنان حسابرسی در انجام حسابرسی‌ها. اولین عامل شکل صنعت است.
  •  مورد دوم: تخصص حسابرس برای نظارت بر مدیران یا سایر افراد داخلی از طرفی و سعی در کاهش هزینه‌ها تا جای ممکن از طرف دیگر بسیار حائز اهمیت است. فرد حسابرسی باید بتواند برای انجام این موارد تخصص و مهارت لازم را داشته باشد.
  •  داشتن دانش مورد نیاز صنعت مورد نظر

دانش لازم

لازم به ذکر است که هر نوع صنعتی شیوۀ خاصی برای این حرفه  دارد از این رو باید دقت داشته باشید که در نهایت هر شخص حسابرسی باید برای صنعت‌هایی که به آن‌ها آشنایی دارد مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال حسابرسی صنعت استخراج برای مواد یا منابع گوناگون نیاز به دانشی خاص داشته و فرد مورد نظر باید به پیچ و خم این کار آشنا باشد. چرا که در هر صنعت شکل دور ریز، نوع محاسبۀ سود و در نهایت تقسیم حقوق و دیگر سیستم‌های مالی و حسابرسی آن متفاوت از دیگری است. هر صنعت نیاز به حسابرسی و حسابداری آشنا به حوزۀ کاری خود دارد و هیچ گاه نمی‌توان از یک روند این کار برای تمامی صنایع یا بنگاه‌های مالی استفاده کرد.

دقت در دورنمای کاری

همانطور که گفته شد هر سازمان و صنعت نیاز به حسابرسی آشنا با فضای خود دارد. اما نکتۀ بسیار مهم دیگری هم در این زمینه وجود دارد که اهمیت آشنایی فرد حسابرس با صنعت یا سازمان مورد نظر را بیشتر می‌کند. یکی از مهم ترین وظایف یک حسابرس داخلی به طور حتم پیش بینی آینده مالی و دادن پیشنهادهای استراتژیک مالی و کاری برای پیشرفت کلی سیستم یا صنعت مورد نظر است. اگر حسابرسی داخلی بدون در نظر گرفتن این موارد انجام شود در نهایت فرد حسابرس نمی‌تواند نقشۀ راهی مناسب برای سیستم کاری آن سازمان یا صنعت ارائه دهد. باید به خاطر داشته باشید داشتن بهترین نظرهای کاری مستلزم داشتن دانشی مناسب در امری خاص است.

بخش آخر

در بخش آخر این مقاله باید خاطر نشان کنیم که سیستم‌های کاری متفاوت هیچ گاه نمی‌توانند با یکدیگر ادغام شوند چرا که سیستم‌های حسابرسی آن‌ها به طور کلی با یک دیگر متفاوت است. در این میان سازمان‌هایی که به صورت یکسان یا مشابه هستند تنها در صورت رعایت استانداردهایی مشخص می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند. یکی از موارد یک در ادغام شدن سیستم‌های صنعتی یا کاری بسیار مهم است نداشتن تأخیر در گزارش‌های حسابرسی است. این کار می‌تواند مفهوم‌های نادرستی را به طرف مقابل (شرکت دیگر ) نشان دهد.

تأخیر در گزارش‌های مالی نشان‌ دهندۀ مواردی چون نبود نظم در سیستم مالی، شبه‌های مالی در قسمت‌های مختلف و از همه مهمتر نداشتن نظم در کار تلقی شود. پس ارائۀ به موقع اسناد مالی می‌تواند یکی از استانداردهای شراکت و ادغام سلامت دو صنعت یا شرکت باشد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.