نوشته‌ها

تعریف ریسک در حسابرسی

ناگفته هایی از حسابرسی مبتنی بر ریسک

مقدمه حسابرسی مبتنی بر ریسک

رویکرد اکثر شرکت های حسابرسی و حسابداری در سال های اخیر حسابرسی مبتنی بر ریسک بوده است. از این رو به جزئیات بیشتری از حسابرسی مبتنی بر ریسک می پردازیم.

این رویکرد از جهت آن در دنیا در اکثر شرکت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که بتوان با فساد های مالی مقابله کرد. حسابرسی ریسک این توانایی را به حسابدار می دهد که راندمان کار خود را بالا ببرد. حسابدار با دید وسیع نسبت به ریسک هایی که از لحاظ مالی شرکت را احاطه کرده اند بر محدودیت ها می تواند غلبه کند.

حسابرسی مبتنی بر ریسک چیست؟

برنامه هدفمند حسابرسی مبتنی بر ریسک باعث آن می شود که بتوان راهکار هایی را برای کاهش دادن ریسک به صورت دقیق تر، سریع تر و واضح تر در نظر گرفت. در اغلب کشور های پیشرفته دنیا مدیران امور حسابرسی سعی بر این دارند که از روش های حسابرسی استفاده کنند که اعمالشان اثر بخش و کارا باشد. روش حسابرسی ریسک نیز با این هدف ایجاد شد که این کارایی و اثر بخشی را برای ما ایجاد نماید.

از گذشته تاکنون حسابرسان در تلاش بوده اند که با انجام کار های مختلف ریسک های کار خود را کاهش دهند. اما از سویی توسعه روزانه شرکت ها و بیشتر شدن عملیات حسابرسی این کار را برای حسابرسان با چالش هایی مواجه کرده است. از سوی دیگر با پیشرفت فناوری ها و دستگاه های آماری متنوع، شرایطی برای حسابرسان فراهم شده است که بتوانند با استفاده از علومی همچون ریاضی و آمار ریسک حسابرسی را کاهش دهند.

در شیوه حسابرسی ریسک، حسابرس پس از آشنایی اولیه با سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی همچون ثبت سیستم با استفاده از شرح نوشته و پرسشنامه کنترل داخلی، خطرات احتمالی را پیش بینی می کند.

عوامل موثر بر حسابرسی

به طور کل شش عامل موثر در حسابرسی مبتنی بر ریسک وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

 1. تجربه حسابرس داخلی
 2. حجم فعالیت حسابرسی داخلی
 3. سیستم کنترل داخلی
 4. سیستم مدیریت ریسک
 5. حائز شرایط بودن کمیته حسابرسی
 6. بازنگری موضوعات کمیته حسابرسی

در رابطه با عوامل موثر بر احتمال خطر در حسابرسی نیز می توان از عواملی همچون یکتایی مدیریت و تصمیمات او نسبت به امور مالی و مدیریت عملیاتی، رفتار مناسب مدیریت با گزارشگران مالی، تغییر کمتر مدیریت و کاهش تغییرات منفی در این رشته فعالیت یاد کرد.

اهمیت و ریسک حسابرسی

در رابطه با معنا و مفهوم اهمیت، اجتماع های حرفه ای در سطح جهان تعریف هایی را از خود ارائه داده اند و به بررسی رابطه بین واژه اهمیت و ریسک حسابرسی پرداخته اند. با توجه به اهمیت این ارتباط در شیوه حسابرسی مبتنی بر ریسک، به تفسیر تیتر اهمیت و ریسک حسابرسی می پردازیم.

در ارتباط با واژه اهمیت توصیه هایی در سرتاسر دنیا داده شده است که بیشتر این توصیه ها از سوی اجتماع های حرفه ای بوده است. در زیر به برخی از این توصیه ها می پردازیم:

 • در انجام امور مربوط به برنامه ریزی و حسابداری باید انتظار ها در جهت کشف تحریف ها برآورده شوند.
 • حسابرس باید با دقت در زمینه ارزیابی کیفی و ماهیتی یک موضوع کار خود را انجام دهد که اشتباهات کوچک مالی تاثیر منفی بزرگ را بر جای نگذارد.
 • یک حسابرس باید در تعیین زمان آزمون های مربوط به کار خود اهمیت به خرج دهد.
 • یک فرد حسابرس می بایست در تعیین ماهیت آزمون های حسابرسی اهمیت به خرج دهد.

یکی از اهدافی که در حوضه حسابرسی مورد توجه قرار می گیرد این است که حسابرس به عنوان فردی کاملا منطقی رسیدگی به حساب ها را انجام می دهد و با استفاده از قوه قضاوت خود اهمیت موضوعات را تعیین می کند. بنابراین قضاوت هایی که از سوی حسابرس در مورد واژه اهمیت انجام می شود جزئی از قضاوت های منصفانه صورت وضعیت های مالی می باشند.

تفاوت های حسابرسی مبتنی بر ریسک با حسابرسی سنتی

اگر به صورت کلی بخواهیم بنگریم باید گفت که حسابرسی سنتی بیشتر بر ریسک های حسابرسی توجه دارد. در برنامه ریزی های حسابرسی، فرد حسابرس باید نگران کنترل های داخلی و نحوه عمل به آن ها باشد. از سوی دیگر حسابرس باید بتواند در شیوه های حسابرسی تحریف های بوجود آمده را کشف کند و نگران ریسک های باطنی پروژه باشد.

حسابرسی مبتنی بر ریسک در این فرآیند قدم بلندتری بر می دارد و نه تنها بر ریسک های حسابرسی متمرکز می شود بلکه بر ریسک های تجاری و اقتصادی مشتریان نیز توجه می کند. این پیشروی را می توان به طریقی کلید حیات شرکت در نظر گرفت، چراکه این پیشروی می تواند به صورت مستقیم بر سود دهی آن شرکت تاثیر بگذارد.

اما شاید بتوان تفاوت های اصلی حسابرسی ریسک و حسابرسی سنتی را اینگونه بیان کرد که در حسابرسی سنتی همانند یک بازی شطرنج بازیکنان در دو سوی میز می نشینند و ارزیابی صورت وضعیت های مالی شرکت را انجام می دهند. از این رو هر کدام از بازیکنان تجارت مشتری را مد نظر خود قرار می دهند. در حسابرسی ریسک هر دو حسابرس و مشتری در یک طرف از بازی شطرنج قرار می گیرند و از منظری نیز دوست و شریک یکدیگر می شوند، زیرا هر دو دارای دیدگاهی یکسان هستند.

در این میان حسابرسی سنتی دارای مجدودیت هایی نیز می باشد. از آنجا که در این نوع حسابرسی تمرکز اصلی بر اثبات رقم های درج شده در صورت وضعیت های مالی است، کنترل های داخلی به منظور حسابرسی ارزیابی نمی شوند.

مراحل حسابرسی با نگرش مبتنی بر ریسک

 1. برنامه ریزی حسابرسی
 2. اجرا آزمون های کنترل و برآورد خط کنترل (CR)
 3. برآورد خطر عدم کشف (DR)
 4. طراحی، اجرا و ارزیابی نتیجه های آزمون محتوا
 5. بررسی تکمیلی و صدور گزارش حسابرس مستقل

 

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد که با تمام ابعاد حسابرسی مبتنی بر ریسک آشنا بشویم. در ابتدا با معنای این اصطلاح و عوامل موثر بر آن آشنا شدیم. سپس اهمیت و ریسک حسابرسی را مورد بررسی قرار دادیم و در انتها گذری بر تفاوت های حسابرسی ریسک با حسابرسی سنتی نیز کردیم.

حسابرسی مبتنی بر ریسک روشی است که به تغییرات انجام شده در اندازه موسسات تجاری و نیازمندی موسسات حسابرسی پاسخی مناسب می دهد. این روش با تمرکز کردن بر محدوده هایی پر ریسک، موجب افزایش تاثیر و حذف شدن آزمون های بی اهمیت می شود. این روش حسابرسی قوانینی وضع می کند که به موجب آن فرد حسابرس قضاوتی سیستماتیک و دارای قالب مشخص را انجام می دهد.

 

 

چه عواملی را می توان به حسابرسان داخلی که مستقیماً کمک می کنند اختصاص داد؟

وظایف حسابداری داخلی

مقدمه وظایف حسابداری داخلی

در هر ارگان و شرکت حسابداری وجود یک حسابدار که با وظایف حسابدار آشنا باشد از ضروریات است. در این مقاله سعی شده است تا با بسیاری از وظایف حسابدار آشنا بشویم.

حسابدار داخلی کیست؟وظایف حسابداری داخلی

همانطور که اشاره شد وجود یک حسابدار خبره که از وظایف حسابدار آگاه باشد ضروریست. حسابداران داخلی می توانند فرد یا افرادی باشند که با تخصص های خود مسئولیت نظارت بر کلیه امور مربوط به حسابداری را بر عهده می گیرند. صحت امور مالی جاری در یک شرکت نیاز مبرمی است که باید رعایت شود. این صحت و درستی در امور توسط حسابدار داخلی که از وظایف حسابدار آگاه است ممکن است.

در یک شرکت حسابداری، مدیریت شرکت وظایف بسیاری سنگینی را متحمل می باشد. یکی از این وظایف حفاظت از منابع عمومی شرکت و استفاده درست از آن هاست. وجود حسابدار داخلی مناسب می تواند کمک شایانی برای مدیریت مجموعه باشد. این کمک می تواند از کار های پیش پا افتاده در امور شرکت باشد تا ارزیابی و نظارت مستقیم بر تمام سیستم های کنترل داخلی شرکت.

برخی از انواع حسابداران که در شرکت های مختلف مشغول فعالیت هستند و امور مربوط به حسابداری را انجام می دهند عبارتند از:

 • حسابداران بهای تمام شده
 • حسابداران مالی
 • حسابداران پزشکی قانونی
 • حسابداران داخلی
 • حسابداران مدیریت
 • حسابداران پروژه
 • حسابداران عمومی
 • حسابداران مالیاتی

تاریخچه حسابداری داخلی

حسابداری داخلی از جمله امور جاری شرکت ها می باشد که دهه هاست در حال انجام است. به طور قطع نمی توان زمان دقیقی را برای پیدایش حسابداری داخلی تعیین کرد. اما می توان به طور تقریبی به رسمیت شناختن آن را مربوط به حدود قرن بیستم دانست.

در قرن بیستم تعداد بسیاری از حسابداران مشغول به فعالیت حسابداری بوده و با یکدیگر ارتباط بسیار خوبی داشتند. این جمعیت بعد از چندی فعالیت متوجه لزوم تاسیس انجمنی برای این صنف شدند. چرا که تبادلات بین آنها و حسابرسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. بدین منظور انجمن حسابداران در اوایل دهه چهل میلادی در شهر آلتامونته اسپرینگز در کشور آمریکا بنا نهاده شد.

توجه به تاریخچه حسابداری در کشور عزیزمان ایران نیز خالی از لطف نیست. شرکت نفت ایران جزو اولین شرکت هایی بود که از حسابداران داخلی برای امور داخلی شرکت استفاده نمود. این شرکت در دهه سی توجه بسیاری را به خود منعطف کرده بود. همزمان با این تاریخ بود که بسیاری از افراد به یادگیری حسابداری داخلی ترغیب شده و در آموزشگاه های عالی حسابداری کشورمان مشغول به تحصیل شدند.

وظایف حسابداری داخلی

با توجه به اهمیت حضور یک حسابدار داخلی مطمئن در شرکت، توجه به وظایف حسابدار نیز خالی از لطف نمی باشد. در زیر به چند مورد از این وظایف می پردازیم:

 • تهیه کردن و پردازش حقوق های ماهیانه و دستمزد ها و محاسبه میزان سنوات هر شخص
 • بررسی کلی و جامع هزینه های جاری شرکت، بودجه های اختصاص یافته به منابع مختلف، میزان درآمد های کارکنان شرکت، فاکتور های ورودی به شرکت، فاکتور های صادر شده از سمت شرکت و سایر امور حسابداری
 • آنالیز و تحلیل عمیق و درست روند درآمد شرکت و میزان هزینه های ماهیانه صرف شده در امور مختلف
 • تهیه کردن گزارش های اظهار نامه مالیاتی با آنالیز و تحلیل اطلاعات مالی جمع آوری شده در بازه های زمانی متفاوت
 • تعامل و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی
 • بررسی صورت وضعیت های مالی و انطباق آن ها با اطلاعات ورودی و اسناد مالی موجود در شرکت
 • بررسی هزینه هایی که روزانه توسط کارمندان شرکت ارسال می شوند
 • بررسی و آنالیز صورت وضعیت های دریافتی و پرداختی شرکت
 • تهیه گزارش های مالی شرکت با اطلاعات به دست آمده از بررسی های داخلی
 • آنالیز و بررسی اطلاعات جمع آوری شده در جهت صحت وضعیت سلامت مالی شرکت
 • آنالیز و بررسی اطلاعات جمع آوری شده برای درک وضعیت تولید و درآمد
 • بررسی مهارت های کار با سیستم های مالی و گذراندن دوره های آموزشی نرم افزار های حسابداری و حسابرسی
 • ایجاد کردن یک حساب جدید برای شرکت در سیستم حسابداری
 • ثبت و تنظیم سوابق مربوط به پروژه شرکت از جمله سفارش ها و قرارداد ها
 • انتقال هزینه ها به حساب های مربوط به پروژه
 • آنالیز و بررسی هزینه های سربار اعمال شده در پروژه

حسابداران دارای وظایف تخصصی نیز هستند. عده ای از حسابداران، حسابداران هزینه هستند. این حسابداران به شرکت ها و سازمان ها کمک می کنند تا از هزینه ها کم کنند و سود شرکت را به حداکثر برسانند. عده ای دیگر از حسابداران، حسابداران مالی هستند. حسابداران مالی کارهایی همچون ثبت، خلاصه و گزارش گیری از تراکنش های مالی را انجام می دهند. کار های حسابداران مالی باعث این می شود که فردی که خارج از سازمان قرار دارد بتواند تصویری دقیق از وضعیت مالی سازمان داشته باشد.

حسابداران پزشکی قانونی از ترکیب مهارت های حسابداری و تحقیق و تفحص برای بررسی کردن درستی اطلاعات مالی و برای کمک به کشف جرایم مالی استفاده می کنند. این حسابداران از جرایمی همچون کلاهبرداری ها، اختلاص ها و پولشویی ها به نحوی جلوگیری می کنند.

نکاتی برای انجام بهتر وظایف حسابدار

شاید بر حسب اتفاق بسیاری از اصطلاحات حسابداری را شنیده باشید. وظایف حسابدار در ابتدایی ترین حالت ممکن به سه دسته روزانه، هفتگی و ماهانه تقسیم می شود. یک حسابدار برای انجام بهتر کار های مربوط به شرکت باید اموری رارعایت کند. این امور عبارتند از:

 1. به روز رسانی اطلاعات و داده های مالی شرکت
 2. واریز وجه نقد و وصول چک های پرداختی شرکت
 3. تطبیق رسید های پرداخت و دریافت شده
 4. به روز رسانی سابقه هایی از کالا های موجود در انبار
 5. تهیه و تنظیم نسخه های پشتیبان از تمامی داده های امور مالی
 6. تسویه حساب زود هنگام فاکتور های فروشندگان و تامین کنندگان
 7. مرور کردن و بررسی هفتگی لیست حقوق و دستمزد کارکنان
 8. مقایسه هفتگی و روزانه سود ها و زیان ها با بودجه
 9. اسکن اسناد و رسید های مالی
 • آنالیز و بررسی گزارش های تعدیل حساب
 • بررسی صورت وضعیت های مالی شرکت
 • تسویه حساب مطالبات پرداخت نشده

نتیجه گیری وظایف حسابداری داخلی

از تفسیر و شرح وظایف حسابدار در امور مالی که در بالا توضیح داده شدند می توان از این پس نقش های حسابداران را در هر سازمان و شرکت درک کرد. در کل می توان این نتیجه را گرفت که حسابداران نقش های بسیار مهمی را در امور مالی شرکت ایفا می کنند. بنابراین می توان یکی از رکن های اساسی هر کسب و کار را حسابداران آنان دانست. در اصطلاح حسابداران را ستون فقرات هر شرکتی نیز می دانند.

تنظیم عملکرد حسابرسی داخلی

مفهوم حسابرسی داخلی و بررسی تمایز آن با حسابرسی مستقل

مقدمه مفهوم حسابرسی داخلی و بررسی تمایز آن با حسابرسی مستقل

حسابداری داخلی دارای اصلی ترین جایگاه، در مدیریت واحد های اقتصادی و سیستم کنترل داخلی می باشد. در واقع مدیریت واحدهای اقتصادی برای انجام مسئولیت ها، توسط تقویت کنترل از حسابداری داخلی بهره مند می شود.

بر مبنای رهنمودهای حسابرسی، وجود حسابداری داخلی به عنوان سیستم کنترل داخلی ضرورت دارد و به همین علت، عدم وجود آن قابل توجیه نمی باشد.

مفهوم حسابداری داخلی:

در تعریف حسابرسی داخلی می توان گفت: یکی از مکانیزم های اساسی نظام راهبری درون سازمانی می باشد، که سازمان را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، راهنمایی و یاری می کند.

در واقع از رکن های مهم و اساسی یک سازمان سیستم کنترل داخلی آن  به حساب می آید. این نوع از حسابداری با فرآیندهای پیچیده مالی مرتبط است، در صورت انجام هدفمند و صحیح آن قابلیت آن را دارد از بروز انحرافات مالی و غیر مالی جلوگیری کند.

تعیین اهداف حسابرسی داخلی وابسته به اندازه، ساختار واحد تحت نظر و نیاز های مدیریت می باشد. در واقع تمامی تعاریف مذکور توسط استاندارد حسابرسی ایران بیان شده است.

دامنه رسیدگی و اهداف حسابرسی داخلی:

در جهت تکمیل اطلاعات فوق، قابل ذکر است: با توجه به ساختار واحدی که حسابرسی داخلی برای آن ایجاد می شود، اهداف و دامنه رسیدگی ها قابل تغییر هستند. به همین علت شامل موارد زیر می باشند:

 • در هر واحد سازمانی وظایفی از جانب مدیر همچون، بررسی سیستم ها، نظارت، کنترل اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی بر عهده حسابرسی داخلی قرار می گیرد.
 • علاوه بر وظایف مذکور، بررسی صرفه اقتصادی و رسیدگی به گزارشات مالی و عملیاتی از نقش های این واحد می باشد.
 • نظارت و بررسی بر اجرای درست قوانین برون سازمانی و سیاست ها، اجرا شیوه نامه های درون سازمانی و استقرار سیستم کنترل داخلی کارآمد از وظایف حسابرسی داخلی است.
چرا حسابرسی داخلی تشکیل شد؟

انجمن حسابرسان داخلی در فلوریدا آمریکا در سال ۱۹۴۱ تشکیل شد. این انجمن دارای اعضای بسیار زیادی از سرار دنیا است، که بزرگ ترین انجمن حرفه ای حسابرسی داخلی دنیا را تشکیل داده اند.

در واقع این انجمن هدف بر این داشته که صدای جهانی نهاد های قانون گذار و آموزش دهنده اصلی حسابرسی داخلی و سیستم کنترل داخلی سازمان ها به شمار آید.

انجمن حسابرسان داخلی در رسیدن به این امر بسیار موفق عمل کرده اند. علاوه بر این مطالب، این انجمن به ضابطه گذاری در این امور در دو سطح هدایت دستوری و رهنمود های پیشنهادی پرداخته اند.

طبق ضابطه گذاری های این انجمن، هدف از پیدایش حسابرسی داخلی، ایجاد سیستم کنترل داخلی برای محافظت سازمان در برابر کلاهبرداری و شرایط احتمالی معرفی شد. همچنین تصویب اجرا و ایجاد حسابرسی داخلی، نوعی کمک به مدیریت سازمان ها جهت بهبود کنترل فرآیندهای شرکت شناخته شدند.

جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی:

در رابطه با جایگاه و موقعیت حسابداری داخلی باید در نظر داشت که با توجه به نقش ها و وظایفی که بر عهده این واحد قرار می گیرد. لازم است دارای جایگاه مطلوبی جهت اجرای این نقوش و حفظ سیستم کنترل داخلی باشد.

این واحد باید در موارد لازم از نظرات و خدمات سایر کارکنان و مشاوران شایسته در زمینه های متنوع مانند: واحد های حقوق، امور مالی، کامپیوتر و این امثال بهره مند باشد.

بهترین جایگاه برای واحد حسابرسی داخلی:

طبق بیانیه ای توسط استاندارد حسابرسی ایران، بهترین جایگاه برای این واحد به گونه ای تعیین شده است، که واحد حسابرسی داخلی فقط گزارش دهنده به مدیر باشد و بدون هیچ نقش اجرایی به فعالیت بپردازد.

فعالیت حسابرسی داخلی زیر نظر رده های بالاتر همچون کمیته حسابرسی، مدیر عامل و هیئت مدیره باعث می شود که از استقلال کافی برخوردار باشد و در آزادی عمل به بهترین نحو به فعالیت بپردازد.

تفاوت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل(خارجی):

حسابداری مستقل نوعی ضرورت برای شرکت ها می باشد، با این تفاوت که ضرورت ایجاد آن صورتی قانونی دارد. برخلاف حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و هیچ ارتباطی به مدیریت ندارد.

حسابرسی داخلی در ابعاد اجرایی با حسابرسی خارجی دارای شباهت هایی می باشند، ولی اهداف و نتایج مد نظر آن ها با هم متمایز است.

از آنجا که حسابرسی مستقل توسط قانون و مجمع عمومی منصوب می شوند، دارای شخصیت سازمانی قانونی می باشند. در صورتی که واحد حسابرسی داخلی دارای شخصیت حقیقی است.

حسابرسی داخلی بر خلاف حسابرسی مستقل، محدود به قرارداد نمی باشد و وظیفه بررسی سیستم کنترل داخلی بر عهده دارد.

وظایف اساسی حسابرسی داخلی:

در ادامه ی تمامی مطالب مذکور در ارتباط با نقش و گستره رسیدگی حسابرسی داخلی، باید در نظر داشت که برای مطلوبیت جایگاه این واحد، می بایست وظایف مشخصی را در جهت بهبود اجرا سیستم کنترل داخلی شرح داد.

به همین علت در ادامه ی مطالب، به اساسی ترین وظایف حسابرسی داخلی در هر سازمان اشاره کرده ایم.

 • بررسی گردش مالی و تمامی حساب های بانکی شرکت
 • شناسایی و بررسی عملیات های مالی صورت گرفته در سازمان
 • آگاهی از فرآیند انبار گردانی و ورود و خروج تمامی کالاها
 • اطلاع داشتن درباره بودجه و تنخواه شرکت که شامل تمام خریدهای داخلی، فاکتورها و هزینه ها می باشد.
 • بررسی و تحلیل لیست حقوق و جزئیات پرداخت آن ها
 • طراحی یک برنامه برای تمامی قسمت های تشکیل دهنده شرکت و ارزیابی آن ها بر اساس برنامه ریزی مذکور

نحوه عملکرد حسابرسی داخلی در بانک ها:

همانطور که گفته شد، حسابرسی داخلی در تدوین شیوه نامه های مالی و غیر مالی، مستقر کردن سیستم کنترل داخلی و بررسی و ارزیابی آن نقش اساسی دارد.

در سازمان کارآمد و ضروری بانک نیر، حسابرسی داخلی به خوبی نقش خود را ایفا می کند، از عملکرد های اساسی حسابرسی داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارزیابی و بررسی بانک از نظر مکانیسم سیستم کنترل های داخلی
 • پیشنهاد برنامه و سیستم مناسب کنترل داخلی جهت بهبود شرایط
 • نشان دادن عدم کارآیی سیستم مورد اجرا

 

ملزومات قانونی در حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی:

در امر ملزومات قانونی هر دو نوع حسابرسی نام برده، دارای تمایزاتی هستند. به عنوان مثال: گزارش حسابرسی داخلی به طور کامل خصوصی شناخته می شود. در مقابل حسابرسی مستقل موظف است که گزارشی عمومی و قابل دسترس ارئه دهد.

همچنین حسابرسی مستقل می بایست به صورت سالانه برای بنگاه های اقتصادی انجام شود. در صورتی که برای حسابرسی داخلی هیچ الزامی وجود ندارد و توسط سازمان ها به جهت بررسی عملکرد مالی، غیر مالی و صحت اجرای سیستم کنترل داخلی انجام خواهد شد.

مفهوم استقلال در حسابرسی داخلی:

برای حسابرسان داخلی، مفهوم استقلال ریشه در طرز فکر، سوگیری و زیر نظر قرار گرفتن به واسطه دیگران دارد.

البته انجمن حسابرسان داخلی در تمام استاندارد های بیان شده، از واژه ی استقلال برای تشریح و توصیف جایگاه مناسب برای انجام رسیدگی های مربوطه استفاده کرده است.

با توجه به آنکه حسابداری داخلی مستقل از سازمان خود نمی باشد باید آن را به عنوان مولفه ای از سیستم کنترل داخلی سازمان دانست.

بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی:

کیفیت در حسابرسی داخلی به طور کامل بستگی به ارتباط آن با شاخص هایی همچون سابقه و تجربه حرفه ای، استقلال حسابرسان داخلی و سطح تحصیلات مرتبط می باشد.

ارتقای سطح کیفیت حسابرسی داخلی و سیستم کنترل داخلی سازمان می تواند با بکارگیری حسابرسان با تجربه به همراه تحصیلات مرتبط، همچنین اشراف آن ها بر استاندارد های حسابداری و درک عمیق از اصول مدیریت، علم اقتصاد، فناوری ارتباطات و رعایت و شناخت کامل بی طرفی و استقلال قابل دستیابی باشد.

 

نتیجه گیری:

به جهت جمع بندی تمامی مطالب گفته شده، می توان حسابرسی داخلی را ابزار و مولفه ای جهت ارتقای سطح سیستم کنترل داخلی یک سازمان دانست، که کمک شایانی به بهبود مدیریت مجموعه خواهد کرد.

در نتیجه با توجه به توسعه حسابرسی داخلی، برای یک سازمان ضروری ا

حسابرسی داخلی موفق

بررسی و شناسایی اثربخشی حسابداری داخلی

مقدمه حسابرسی داخلی اثر بخش

حسابرسی داخلی اثربخش: بی شک وجود یک سیستم کنترل کننده داخلی و یک حسابرسی داخلی اثر بخش در هر سازمان و مجموعه  نوعی ضرورت است.

از آنجا که در سیستم حسابداری داخلی، اهداف مدیریت مجموعه مد نظر قرار می گیرد. بسیار اهمیت دارد که برای رسیدن به اهداف سازمان از سیستم حسابرسی داخلی اثر بخش استفاده شود.

در ادامه مطالب به بیان ویژگی های یک حسابرسی داخلی موثرخواهیم پرداخت.

درباره اهداف حسابرسی داخلی:

باید توجه کرد که حسابرسی داخلی یاری دهنده مدیریت سازمان است، در واقع برخی از مسئولیت های مدیریت را بر عهده می گیرد تا مسئولیت ارزیابی و استفاده بهینه از منابع بر دوش مدیریت نباشد.

در نتیجه تمامی اهداف و شیوه نامه هایی که در حسابرسی داخلی معین می شود، می بایست تایید مدیریت را نیز دریافت کند. همچنین می بایست تمام اهداف حسابرسی داخلی اثربخش متناسب با اهداف کلی سازمان پیش برود.

جهت دستیابی به حسابرسی داخلی اثر بخش:

برای رسیدن به تاثیر مثبت در حسابرسی داخلی، می بایست برخی از نکات و موارد کاربردی و ضروری را دنبال کرد.

علاوه بر تمامی تطبیقی که واحد حسابرسی داخلی با خواسته ها و اهداف سازمان دارد. قابل انکار نیست که یک حسابرسی داخلی اثربخش وظایف معین و کارآمدی را دنبال می کند.

یک حسابرس داخلی جهت افزایش اثربخشی واحد حسابرسی باید به موارد زیر توجه کند:

 • برای انجام تمامی فعالیت ها می بایست استاندارهای حسابرسی را الگوی خود قرار دهد.
 • از استقلال رای در سازمان بهره مند باشد.
 • چارچوبی مناسب برای واحد غیر اجرایی تنظیم نماید.
 • در جهت افزایش اثر بخشی، حسابرس داخلی باید کامل بی طرف عمل کند و وظایف غیر از مسئولیت های خود بر عهده نگیرد.
ارزیابی نیازها در برنامه ریزی حسابرسی داخلی:

اولین گام برای دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثربخش، ارزیابی و براورد نیاز در برنامه ریزی ارائه شده می باشد.

برای بهبود و ارتقا در انجام این کار می بایست، تمامی خطرات و احتمالات مخاطره آمیز را در یک سازمان بررسی و ارزیابی کرد.

البته طرح استراتژیک حسابرسی حرفه ای، الویت حسابرسی را بر طبق دوره های دو تا پنج ساله تبیین کرده است. همچنین تفضیل بیان و دامنه هر کار، در سالی که حسابرسی در آن انجام می شود، مشخص کننده آن می باشد.

منابع حسابرسی داخلی:

مهم ترین عاملی که در یک حسابرسی داخلی اثر بخش وجود دارد، نیروهای انسانی یا کارکنان واحد هستند.

جهت افزایش میزان اثربخشی آموزش کامل، مهارت و اطلاعات کافی تمامی کارکنان ضرورت دارد. همچنین کارکنان این بخش باید امکان دسترسی به اطلاعات و راهنمایی های افراد مشغول در سایر بخش های سازمان را داشته باشند.

علاوه بر تمامی مطالب مذکور، برای رشد کارایی افراد بهتر است که مکان و جایگاهی مناسب در اختیار آن ها قرار گیرد.

روش های تامین خدمات و وظایف حسابرسی داخلی:

باید به این نکته توجه داشت، که اگر عامل تهدید کننده ای برای استقلال این واحد وجود داشته باشد، قابلیت مانع بودن برای دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثربخش را نیز دارد.

بنابراین هیچ عامل تهدید کننده ای برای استقلال واحد حسابرسی داخلی جایز نیست. همچنین خدمات مذکور بهتر است منعطف، حرفه ای و با کیفیت بالا باشند.

این در حالی است که روش استانداردی برای تامین خدمات این واحد وجود ندارد. برای بهره برداری از یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش می بایست، با تمامی منابع اطلاعاتی مشورت کرد و نظر تمامی سازمان های با صلاحیت را جمع آوری کرد.

استقلال واحد حسابرسی داخلی:

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد، استقلال عامل موثری در دستیابی به یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش می باشد.

همواره باید در نظر داشت که برای استقلال واحد حسابرسی داخلی نباید هیچ مانع و اختلالی وجود داشته باشد، چرا که فعالیت این واحد، به طور مستقیم زیر نظر مدیریت و هیئت مدیره صورت می گیرد.

در ادامه به موارد مربوط به استقلال واحد حسابرسی اشاره کرده ایم.

موارد موثر بر استقلال حسابرسی داخلی:

 • تمیز دادن و جداسازی واحد حسابرسی داخلی از سایر فعالیت های اجرایی
 • دارا بودن اختیارات لازم برای انجام حسابرسی داخلی
 • عدم وجود هیچ گونه اجبار در نحوه ارائه گزارش و حذف یا پنهان کردن مطالب
 • تسهیل در دسترسی به مدیریت واحد بررسی کننده غیر اجرایی

رویکرد و نحوه عملکرد حسابرسی داخلی:

یکی از عواملی که بر دستیابی به حسابرسی داخلی اثربخش موثر است، شیوه نامه ها و محافظت های تخصصی است که پایه و اساس حسابرسی داخلی را تشکیل می دهند.

طبق این اساس، حسابرسی داخلی بر شواهد کافی اتکا کرده و باید به طرز مناسب گرداوری، بررسی و تحلیل گردد. نظارت دقیق بر این نوع از حسابرسی امری مهم و ضروری می باشد.

علاوه بر مطالب فوق، برنامه ریزی صورت گرفته به همراه نتایج و تمامی پیامد های آن باید در گزارشنامه ذکر شود.

قابل ذکر است: برای برنامه ریزی های صورت گرفته می بایست از استاندارد های حرفه ای الگو برداری کرد.

گزارشگری حسابرسی داخلی:

گزارش ها برای مدیران هر مجموعه ای ابزاری هستند، که موجب اطمینان از صحت روند اجرا سیستم کنترل داخلی می شوند.

زمان برای ارائه گزارش های حسابرسی داخلی و رعایت الزامات رازداری باید به وضوح مشخص و معین گردد. همچنین مدیر عامل مجموعه در طی هر سال، یک بار گزارشات حسابرسی داخلی را دریافت، ارزیابی و بررسی خواهد کرد.

گزارش ها شامل چه مواردی هستند؟

در گزارش های مربوط به حسابرسی داخلی به جهت یاری رسانی بیشتر به سازمان، توصیه هایی جهت دستیابی سریع تر به حاکمیت، ریسک و کنترل در جهت دستیابی  و تحقق اهداف عملیاتی و استراتژیک اطلاعاتی ارائه می شود.

بخشی از این توصیه ها قابلیت آن را دارند که معاملات حسابرسی شده را تایید اعتبار بدهند یا آن ها را ارزش گذاری و پردازش کنند.

در واقع ویژگی بارز یک گزارش مناسب این است که امکان الویت بندی به مدیران و هیئت مدیره بدهد، علاوه بر اینکه نمایی از وضعیت جاری و توصیه هایی جهت پیشرفت سازمان را در بر بگیرد.

ویژگی های یک گزارش اثربخش:

به جهت آنکه گزارش ارائه شده قابلیت ارزیابی و الویت بندی را داشته باشد، باید در طی رعایت چند موارد کیفیت گزارش ها ارتقا پیدا کند.

هر چه گزارش های ارائه شده، معیارهای بیشتری را پوشش دهند دستیابی به حسابرسی داخلی اثربخش را راحت تر خواهند کرد.

در ادامه به بیان و معرفی معیارهای مد نظر جهت ارتقای کیفیت گزارش ها پرداخته ایم.

معیار های مربوط به کیفیت گزارش حسابرسی داخلی:

 • باید گزارش ها پس از اتمام حسابرسی ارائه داده شوند.
 • تمامی اطلاعات موجود در گزارش می بایست با دقت جمع آوری شده باشند.
 • باید گزارش های ارائه شده به صورت خلاصه ارائه شوند.
 • تمامی گزارش ها دارای بیانی شیوا و شفاف باشند.
 • حسابرسان داخلی می بایست، نظرات ارائه شده در گزارشات ارائه شده را بی طرفانه اعلام کنند.
 • گزارش های مناسب شامل تمامی نکات مثبت و نکات منفی هستند.
 • حسابرسان برای ارائه نتایج، باید از رویکرد حسابرسی عملیاتی استفاده کنند.
 • در گزارشات حتما علت انجام آن بیان شود.
 • حسابرسان هدفی را برای انجام عملیات بیان کرده باشند.

 نتیجه گیری

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد، برای دسترسی به حسابرسی داخلی اثربخش، تنها یک نوع برنامه ریزی قوی و مستند کافی نمی باشد.

برای دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثر بخش می بایست، گزارشات با کیفیت از کارکنان ماهر و دقیق ارائه شود. برای تکمیل این امر باید مدیریت سازمان به ارزیابی و اولویت بندی گزارشات بپردازد.

به این طریق مدیر مجموعه، همواره از وضعیت جاری و موقعیت فعلی سازمان اطلاع دارد و برای رسید

حسابرسی داخلی

چگونه در ایران تبدیل به یک حسابرس حرفه ای و موفق شویم.

مقدمه ای بر حسابرس حرفه ای:

مقاله ای در مورد حسابرس حرفه ای : امروزه بسیاری از شرکت ها نیاز به یک حسابرس حرفه ای دارند. همین مسئله نیز باعث شده تا تبدیل شدن به بازرس در ایران و تمامی کشور های دنیا تبدیل به یک کار سخت و زمان بر شود. به علت بالا رفتن حجم انتقالات مالی میان شرکت ها، نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی حسابرسی تبدیل به یکی از بخش های حیاتی در اقتصاد دنیا شده است. دلیل دیگر این اتفاق نیز گسترش رسانه ها و فضای مجازی میان مردم است که به سرعت اخبار را در دنیا پوشش می دهند.

به همین علت نیز امروزه ممیزی در بسیاری از ارگان ها و بخش های دولتی کشور ها تبدیل به یک عمر اجتناب ناپذیر شده است. ما در این مقاله قصد داریم به چگونگی تبدیل شدن به یک حسابرس در ایران بپردازیم و المان ها و مزایای آن را برسی کنیم. در ابتدا بهتر است به مفهوم حسابرسی، انواع آن و تفاوت میان بازرسی و حسابداری بپردازیم.

حسابرسی (Auditing):

به فرآیندی که در طی آن مدارک، اسناد و گزارشات تهیه و ارائه شده توسط حسابداران را مورد برسی و تحقیق قرار می دهند تا خطا ها و اشتباهات عمدی و یا سهوی را کشف کنند حسابرسی می گویند. در لغت نامه ها کلماتی مانند: بازرسی، ممیزی و رسیدگی به عنوان مترادف های این لغت ذکر شده اند. هدف اصلی بازرسی کشف و جلوگیری از کلاهبرداری ها، تقلب ها و سو استفاده های مالی در شرکت ها، نهاد ها و ادارات دولتی و غیر دولتی می باشد. همین مسئله نیز باعث جایگاه ویژه حسابرس حرفه ای شده است.

البته باید اشاره کرد که ممیزی باعث می شود تا گزاراشات ارائه شده توسط حسابداران نهاد ها نیز اعتبار پیدا کنند. به همین علت بسیاری از شرکت ها قبل از بستن قرار داد های تجاری، دریافت وام های سنگین از بانک ها و یا بخش های دولتی، ورود به بورس و جذب سرمایه گذاران نیاز به حسابرسی گزارشات مالی خود دارند. این مقوله به خصوص در بخش ها و سیستم های اداری حکومت ها و دولت ها به منظور جلب اعتماد مردم بسیار جایگاه ویژه ای دارد.

کی دیگر از نتایج مهم رسیدگی برسی بازده و فرآیند سیستم های کاری شرکت ها می باشد. این کار باعث می شود در صورت وجود ایراد در هر بخشی با ارائه راه حل بتوان کارایی و امنیت شرکت ها را بالا برد.

حسابرسی با برسی و صحت سنجی اسناد و مدارک شرکت ها صورت می گیرد.

انواع حسابرسی:

رسیدگی بر اساس هدف، بخش ها و اسناد مورد برسی در شرکت ها، دولتی و یا غیر دولتی بودن شرکت ها و افرادی که گزارش نهایی حسابرس به آن ها ارائه می شود به دسته های مختلفی تقسیم می شود. بعضی از انواع ممیزی بر عبارتند از:

 • بازرسی داخلی
 • حسابرسی رعایتی
 • رسیدگی عملیاتی
 • ممیزی قانونی
 • بازرسی صورت های مالی

هر کدام از موارد ذکر شده دارای توضیحات به خصوص خود می شوند که نمی توان در این مقاله به آن ها پرداخت. می توانید به مقاله های دیگر سایت مراجعه بکنید و در زمینه هر کدام از انواع حسابرسی اطلاعات کافی بدست بیاورید.

تفاوت حسابرسی و حسابداری:

همان طور که در تعریف ممیزی نیز اشاره کردیم حسابداران گزارشات و اسناد یک شرکت، نهاد و یا اداره را تهیه و ارائه می کنند. بازرسان باید در این مرحله با جمع آوری این مدارک آن ها را مورد برسی  قرار داده و صحت سنجی کنند. در واقع می توان گفت که حسابرسان افرادی هستند که بر روی کار حسابداران نظارت می کنند. همین مسئله نیز کار یک حسابرس حرفه ای را سخت می کند.

باید توجه کرد همین مسئله نیز باعث می شود تا شرکت ها نتوانند حسابداران خود را به عنوان بازرس نیز انتخاب کنند. البته در صورت انجام این کار نیز گزارشات نهایی اعتبار بسیار کمتری دارند و شاید در بسیاری از موارد بی اعتبار به حساب بیایند.

حسابرسان در واقع بر روی گزارشات ارائه شده توسط حسابداران نظارت می کنند.

حسابرس (Auditor):

همان طور که در بخش های قبل گفتیم یک بازرس وظیفه دارد بر کار های یک حسابدار نظارت کند. همین مسئله باعث می شود تا حسابرس مجبور به آشنایی کامل با وظایف، کار ها، سیستم ها و نرم افزار های یک حسابدار باشد. در دانشگاه ها نیز بعضی از موارد درسی حسابداری را به بازرسان ارائه می کنند. البته داشتن مدرک حسابداری می تواند برای یک رسیدگی کننده امتیاز مثبت به حساب آید. داشتن مدرک حسابرسی از یک دانشگاه امروزه تبدیل به حداقل موارد مورد نیاز برای یک بازرس شده است.

در بسیاری از کشور ها نهاد ها و سازمان های معتبری وجود دارند که با گرفتن آزمون و در صورت قبولی به شما یک مدرک ارائه می کنند تا بتوانید به عنوان یک حسابرس مشغول به کار شوید. به طور کلی کسانی که در رشته های حسابداری، حسابرسی و هر گرایش مدیریتی تحصیل کرده باشند می توانند به عنوان یک بازرس مشغول به کار شوند. همچنین در صورت پذیرفته شدن در آزمون سازمان حسابرسی می توانند در این نهاد استخدام شده و به بازرسی شرکت ها و سازمان های دیگر بپردازند.

انواع حسابرسی:

به طور کلی دو نوع حسابرس داخلی و خارجی داریم که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

۱٫    حسابرسان داخلی:

این افراد به عنوان واحد برسی و بخشی از تیم حسابداری در شرکت ها کار می کنند. بازرسان داخلی بیشتر در شرکت ها و قسمت های خصوص کار می کنند و وظیفه بهبود عملکرد و کارایی بخش های مختلف شرکت را دارند. همچنین در صورت وجود مشکل در سازمان ها و سیستم های اجرایی و اداری موظف به ارائه گزارش و راه حل هستند. در واقع آن ها پل ارتباطی میان شرکت و هیئت مدیره هستند و به صورت هفتگی، ماهانه و یا سالانه به مدیریت گزاراتی را ارائه می کنند. همین مسئله اهمیت حسابرس حرفه ای را بالا برده است.

۲٫    حسابرسان خارجی:

بازرسان خارجی یا مستقل در شرکت های و موسسات حسابرسی مشغول به کار هستند. زمانی که نهاد ها سازمان ها و شرکت ها درخواست ممیزی از این شرکت ها می کنند، بازرس از سمت این شرکت ها ارسال می شود. این افراد پل ارتباطی میان هیئت مدیره و سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار ها و مشاغل هستند. در ایران بزرگترین موسسه حسابرسی زیر نظر سازمان حسابرسی کشور مشغول به فعالیت است. البته باید به این نکته توجه کرد موسسات دولتی و خصوصی دیگری نیز مشغول به کار هستند.

وظایف و کار های حسابرسان داخلی و خارجی بسیار به هم شباهت دارند.

وظایف حسابرس:

برای این که تبدیل به یک بازرس حرفه ای و موفق شوید باید ابتدا با وظایف یک حسابرس آشنا شوید. به طور کلی در هر زمینه برای تبدیل شدن به بهترین فرد تنها نیاز دارید وظایف خود را شناخته و به بهترین شکل ممکن آن ها را انجام دهید. در ادامه بعضی از این موارد را معرفی می کنی.

۱٫    صحبت و دریافت مدارک مورد نیاز:

حسابرسان داخلی و خارجی باید بتنوانند با نیرو های واحد مالی و حسابداران صحبت کرده و به غیر از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز خود با پرسش سوالات مناسب توضیحات لازمه را از این افراد دریافت نمایند. همچنین برگذاری جلسات با کارفرما برای ارائه گزارش و شنیدن درخواست ها، اهداف و محدودیت های کارایی یکی دیگر از وظایف حسابرسان به حساب می آید.

۲٫    صحت سنجی مدارک:

می توان گفت که این بخش مهم ترین قسمت کاری یک بازرس به حساب می آید. حسابرس حرفه ای باید بتواند اسناد و مدارک مالی جمع آوری شده {مانند: فاکتورها، تنخواه، حقوق و موارد دیگر} را مورد برسی قرار دهد و وجود هر گونه مشکل و یا عدم تطابق در اسناد را گزارش کند. با انجام درست این بخش می توان از هر گونه کلاهبرداری، سواستفاده و یا خطا های سهوی جلوگیری کرد.

۳٫    برس قانونی اسناد مالی:

ممکن است یک کارفرما به غیر از صحت سنجی مدارک مالی سازمان درخواست برسی قانونی آن ها را نیز داشته باشد. برای مثال: بسیاری از اسناد مالیاتی شرکت ها می توانند مورد برسی قرار گرفته و در صورت وجود اشکال و یا راه کار هزینه های شرکت را کاهش دهند.

۴٫    ارائه گزارش:

پس از انجام شدن تمامی مراحل قبل حسابرس به نتایج مهمی در مورد صحت اسناد و مدارک و سیستم های اجرایی و حسابداری شرکت و یا نهاد می رسند. این نتایج باید به صورت یک گزارش کتبی و کامل با تحلیل عملکرد مالی شرکت و ارائه پیشنهادات و انتقادات به کارفرما ارائه داده شوند.

موارد ذکر شده به سیار کلی هستند در ادامه بعضی از وظایف ریزتر یک حسابرس را معرفی می کنیم. این موارد عبارتند از:

 • جمع آوری، صحت سنجی، تجزیه و تحلیل داده ها و اسناد مالی.
 • برسی سیستم های کنترل مالی و حساب های شرکت.
 • تحلیل ریسک مالی.
 • اعتبار دهی و صحت سنجی گزارشات مالی شرکت.
 • حذف اموال و دارایی های شرکت.
 • ایرادیابی در سیستم ها و فرآیند های مالی و کنترلی شرکت ها به همراه پیشنهادات بهبود بخش.
 • ارائه گزاراشات، تفسیر ها و صورت های مالی.
 • ارائه یافته ها و داده ها در جلسات با مدیری
 • برسی فرآیند سیستم ها از نظر مقرراتی، سیاستی و قانونی.
 • بازنگری در دستمزد ها.

گزارشات نهایی بر اساس برسی اسناد و مدارک شرکت ها انجام می شود.

حسابرسی داخلی

مهارت های مورد نیاز حسابرس:

حسابرس حرفه ای باید از مهارت ها و توانایی های ویژه بهره ببرد. به علت ذات ممیزی {کشف ایرادات مشکلات و جلوگیری از سو استفاده ها و موارد دیگر}، استخدام و انتخاب بازرس از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه به بعضی از ویژگی های مهم برای استخدام شدن در شرکت های بزرگ اشاره می کنیم.

 • تسلط کامل بر آخرین نسخه از مقررات و قوانین مالی.
 • محافظه کار، منطقی و کارآمد بودن.
 • توانایی در سازگاری با شرایط محیطی و کاری.
 • داشتن یک ذهن ماهر در تحلیل و محاسبات.
 • روابط عمومی قوی.
 • توانایی در ساده و صریح نوشتن گزارشات
 • تسلط کامل بر نرم افزار های حسابداری و آفیس
 • داشتن نظم کاری
 • توانایی در مدیریت ریسک.
 • مسلط بودن بر تجزیه و تحلیل صورت ها و مدارک مالی.
 • تسلط بر مدل (ERM) و کنترل (COSO).
 • و موارد دیگر.

تحصیلات و مدارک مورد نیاز برای یک حسابرس حرفه ای:

به طور کلی حسابرسی یکی از گرایش های حسابداری به حساب می آید. به همین منظور نیز بسیاری از افرادی که دارای تحصیلات حسابداری، گرایش حسابرسی هستند به عنوان بازرس مشغول به کاراند. البته فارغ التحصیلان رشته های اقتصادی، مالی و (MBA) نیز می توانند به عنوان حسابرس کار بکنند. بهتر است به این نکته توجه کنید که در حسابرسی مدارک فنی جایگاه و اهمیت بسیار بالاتری نسبت به تحصیلات دارند.

برای مثال:

یک حسابرس حرفه ای بهتر است مدارکی مانند: دوره های معتبر در زمینه مقررات و قوانین، آموزش و کار کردن با نرم افزار های این رشته را دریافت کند. همچنین مدارک بین المللی در زمینه بازار های سرمایه مانند: (CFA) و (CIIA) نیز می تواند در پیشرفت کاری شما بسیار تاثیر گذار باشند.

یک حسابرس حرفه ای باید بتواند تحلیل های دقیقی انجام دهد که این مورد تنها با تحصیلات بدست نمی آید.

معایب و مزایای حسابرسی:

در ادامه بعضی از معایب و مزایای رشته بازرسی را تشریح می کنیم. مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم بیشتر در موفقیت در این زمینه کاری موثر هستند.

کار های پروژه ای:

حسابرسان داخلی و خارجی به طور معمول بر روی پروژه های کوتاه مدت و یا تایمی با شرکت ها، نهاد ها و سازمان ها کار می کنند. تنوع کاری و مورد ذکر شده می توانند بر اساس شخصیت شما یک مزیت و یا یک عیب به حساب آیند. از همین رو اگر نمی توانید با عدم ثبات محیط شغلی و وظایف خود کنار آیید بهتر است به سمت حسابرسی نروید.

روتین:

در بازرسی به خصوص در اوایل کار باید به محاسبات اسناد و ترازنامه های مالی بپردازید. این کار پس از مدتی تبدیل به یک فرآیند روتین و خسته کننده می شود. بنابر این اگر این امر برای شما غیر قابل تحمل است بهتر است به دنبال حسابرسی نرود. البته باید توجه کرد که پس از ترفیع شغلی شما بیشتر به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازید. البته این کار نیز تا حدودی روتین می شود.

ارتباط با دیگران:

اگر در ارتباط با سایر افراد مهارت دارید و این کار باعث خستگی و عصبانیت شما نمی شود، حسابرسی یک شغل مناسب برای شما به حساب می آید. شما در بازرسی موظف هستید تا با کارمندان واحد های مالی، مدیران و افرادی دیگری ارتباط داشته باشید. این عمر در گزارشات، موفقیت و پیشرفت کاری بسیار مهم و تاثیر گذار است.

حسابرسی فنی

المان های لازم برای موفقیت در بازرسی:

در بخش های قبلی به بعضی از موارد و لازمه ها برای تبدیل شدن به یک حسابرس حرفه ای اشاره کردیم. در این بخش می خواهیم بعضی از المان های دیگر این امر را معرفی کنیم. این موارد عبارتند از:

 • تعهد کاری و توجه به اهمیت بیت المال.
 • استفاده از روش ها، نرم افزار ها و فناوری های نوین.
 • دوری از زد و بند و انجام هر گونه کار غیر قانونی.
 • بالا بردن توانایی در تجزیه و تحلیل مسائل.
 • دخالت ندادن مسائلی مانند: دوستی و دشمنی در حسابرسی.
 • اولویت منافع گروهی و جمعی بر منافع شخصی.
 • داشتن نقش مشاور در پروژه های ممیزی برای جلوگیری از هر گونه خلاف و مشکل و کاهش هزینه ها.
 • داشتن روحیه نقدپذیر.
 • روابط عمومی بالا.
 • داشتن مطالع و بالا بردن معلومات خود در زمنیه بازرسی.
 • عدم اجازه دادن به گروه ها و افراد مرتبط برای دخالت در حسابرسی.
 • داشتن تعهد کاری، پایبندی بر اصول کاری و بهرمند بودن از شجاعت لازم برای برخورد با متخلفان.
 • توانا بودن در مدیریت زمان.

حسابرس باید بتواند گزارشات خود را در جلسات به صورت ساده برای کارفرما توضیح دهد.

درآمد حسابرس:

در بازرسی تجربه و رزومه کاری بسیار خوب باعث افزایش حقوق و دریافتی شما می شود. افراد استخدامی در شرکت های حسابرسی بر اساس محل کار خود حقوق دریافت می کنند. هر ساله جامعه حسابداران رسمی ایران، میزان نرخ دریافتی خدمات ممیزی را بر اساس ساعت ارائه می کنند. در ادامه نرخ های اعلامی برای سال ۱۴۰۰ را مشاهده می کنیم.

 • کمک حسابرسی، ۵۲ هزار تومان.
 • ممیزی، ۷۸ هزار تومان.
 • بازرسی ارشد، ۱۵۶ هزار تومان.
 • سرپرست رسیدگی، ۲۳۴ هزار تومان.
 • سرپرست ارشد حسابرسی، ۳۱۲ هزار تومان.
 • مدیر ممیزی، ۴۱۶ هزار تومان.
 • شریک بازرسی، ۵۲۰ هزار تومان.

البته همان طور که گفته شد بر اساس تجربه و رزومه کاری در توافقات بین طرفین، مبالغ بالاتر نیز ارائه می شود.

ترجمه و رزومه کاری باعث افزایش دریافتی حسابرس برای کار های بعدی می شود.

جمع بندی:

در این مقاله سعی کردیم با ارائه تعریف حسابرسی و اهمیت آن و سپس تعریف حسابرس تلاش کردیم تا چگونگی تبدیل شدن به یک حسابرس حرفه ای را بیان کنیم. امروزه حسابرسی جایگاه بسیار ویژه ای در اقتصاد پیدا کرده است. به همین دلیل نیز رقابت در بازرسی در سال های اخیر بسیار افزایش پیدا کرد. در نتیجه ارگ یک حسابرس هستید بهتر است با مطالعه و تحقیق احتمال موفقیت کاری خود را بالا ببرید.

حسابرسی بخش دولتی

جایگاه حسابرسی داخلی در نظام بانکی

مقدمه ایی بر جایگاه حسابرسی داخلی در نظام بانکی:

در جوامع کنونی واحد حسابرسی داخلی، جزء لاینفک سازمان ها محسوب می شود. این واحد به طور کلی وظیفه نظارت و کنترل نسبت به کل سیستم را دارد. با توجه به گسترش نظام بانکی در چند دهه اخیر، مدیریت این بنگاه های اقتصادی بدون وجود واحد حسابرسی در داخل مجموعه امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله به نقش و جایگاه حسابرسان داخلی در نظام بانکی می پردازیم.

حسابرسی در نظام بانکی

بخش اول:

به طور حتم حسابرسی یکی از مهم ترین ارکان هر سازمان و شرکتی به شمار می رود. این موضوع آنقدر مهم است که سازمانهای مختلفی در جهان برای بهبود روند این کار تلاش می کنند. حتی در کشور ما ایران هم سازمان حسابرسی ملی عهده دار و پرچم دار این حوزه است.
هرچه سازمان یا شرکت گسترده تر باشند، سازمان بخش حسابرسی پیچیده تری را احتیاج دارد. برای مثال : بانک ها ، کاخانه ها یا ادارات دولتی از جمله سازمان هایی هستنده که صورت الزامی مجاب به داشتن حسابداران و حسابرسان حرفه ای هستند.
حسابرس ها در هر شرکت یا سازمانی که حضور داشته باشند حکم نظارتی داشته و تا حد زیادی به عنوان مشاور استراتژیک شرکت یا نهاد مورد نظر هم به شمار می روند. این موضوع تا جایی پیشرفت کرده که امروزه نسلی از حسابرسان پدید آمده اند که می توانند در تصمیم گیری های هئیت رئیسه سازمان ها تاثیراتی مستقیم بگذارند.

پیشینه بانکداری:

بانکداری در ابتدا در دوره های عاشوریان و همچنین هخامنشیان شکل گرفت. همچنین اسنادی وجود دارد که نشان می دهد استفاده از چک نیز رواج داشته است. واژه های چک و بانک نیز از همان زمان مورد استفاده قرار گرفته شده و به دیگر نقاط دنیا راه یافته است. هرچند که امروزه می دانیم تعاریفی که از بانک در کشورهای گوناگون وجود دارد، باهم متفاوت است.
بانک در تعریف کلی یک بنگاه اقتصادی است و نقش اساسی در تبادلات مالی و اعتباری یک کشور دارد. همچنین تنظیم سیاست های مالی و کنترل آن بر عهده بانک ها می باشد. تمامی بانک ها نیازمند تعامل و ارتباط پیوسته با یکدیگر در شبکه بانکی می باشند.
بانک ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. دسته اول بانک های تجاری هستند که مدیریت مالی اشخاص و کسب و کارهای کوچک را بر عهده دارند. دسته دیگر بانک های سرمایه گذاری می باشند که سازماندهی خدمات مالی و اعتباری سازمان ها و شرکت های بزرگ از جمله وظایف آن ها می باشند.

نقش حسابرسی داخلی در سیستم های بانکی:

حسابرسان داخلی در نگاه کلی نقش اساسی در نظارت و ارزیابی فعالیت های درون سیستمی یک سازمان دارند. در واقع واحد حسابرسی در یک مجموعه، ارزیابی مستقلی می باشد که به واحد مدیریت ارائه می شود. بخش مدیریت یک سیستم نیاز اساسی به واحد حسابرسی برای افزایش بازدهی، جلوگیری از اتلاف هزینه و راهبری شرکت دارد.
از جمله وظایف دیگر حسابرسان داخلی در نظام بانکی تنظیم فیلترهای منطبق بر مقررات و ضوابط حاکم بر امر حسابرسی می باشد. با توجه به گسترده بودن تعاملات مالی و اعتباری یک بانک، این کنترل ها باید قدرتمند باشند، چرا که در نهایت آن ها مبنای برنامه ریزی سازمانی را تشکیل می دهند.

حسابرسان داخلی:

حسابرسی داخلی

نقش حسابرسان داخلی در راهبرد اقتصادی بانک ها:

حسابرسی به شیوه سنتی بر کنترل تاکید دارد. به معنای ساده وظایف آن در تحلیل و گزارش دهی خلاصه می شود. با توجه به گسترش سیستم های بانکی، این شیوه حسابرسی دیگر نمی تواند پاسخگوی مدیران بانک ها باشد. امروزه وظایف حسابرسان داخلی از برنامه ریزی منظم، شناخت کافی از بخش های مختلف نظام بانکی، مدیریت ریسک و گزارش دهی مداوم و صادقانه تشکیل می شود. همچنین با توسعه مفهوم فرآیند حسابرسی، این واحد نقش اصلی در تعیین راهبرد اقتصادی در نظام بانکی دارد و بسیار حائز اهمیت است.

راهبرد اقتصادی به بیان ساده یک برنامه و یا استراتژی است که در حوزه مالی و اعتباری یک کشور برای خلق ارزش تلاش می کند. وظیفه تعیین آن در یک سیستم بانکی بر عهده مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی می باشد. کمیته حسابرسی وظیفه نظارت و کنترل بخش حسابرسان داخلی را بر عهده دارد. تمامی این واحد ها درون یک سیستم هدفی مشترک دارند که آن حفظ و مدیریت منافع اقتصادی می باشد.

نقش حسابرسان داخلی در کاهش هزینه های حسابرسی مستقل:

نقش مهم دیگری که واحد حسابرسان داخلی در یک بانک دارند، کاهش هزینه های حسابرسی مستقل می باشد. حسابرسان مستقل وظیفه ارزیابی و اعتبار سنجی اطلاعات منتشر شده توسط هیئت مدیره را دارد. پس از انتشار بیانیه شماره ۶۵ استاندارد حسابرسی که بر محدود نمودن رابطه میان واحد حسابرسان داخلی و مستقل تاکید داشت، پژوهش های زیادی در این زمینه صورت گرفت.
نتیجه این پژوهش ها نشان داد که اغلب مدیران بانک برای کیفیت بالای کار حسابرسی هزینه زیادی می کنند. چرا که آن ها حسابرسان داخلی را جدا از سازمان احساس می کردند. در صورتی که اگر نتایج کار واحد حسابرسی توسط حسابرسان مستقل توسعه یابد، در ادامه با افزایش مهارتشان، هزینه های حسابرسی مستقل کاهش پیدا می کند.

واحد حسابرسی
دامنه فعالیت حسابرسی داخلی در سیستم های بانکی:

دامنه حسابرسی تعیین کننده دسترسی حسابداران داخلی به بخش های مختلف یک سازمان است. برخی از این دسترسی ها به صورت سطحی و برخی دیگر به صورت جزئی می باشد. طبق اصول پایه کمیته نظارت بر نظام بانکی بازل (Basel Committee on Banking Supervision) تمام فعالیت های نظام بانکی باید تحت نظر حسابرسان داخلی قرار بگیرد.

هرچند که امروزه حسابرسی در موسسات اعتباری بیشتر به کنترل های مالی می پردازد اما طبق اصل شماره ۱ و ۳ دامنه فعالیت حسابرسان داخلی شامل کنترل تمام بخش های مالی و غیرمالی می شود. علاوه بر آن این واحد در بانک های سرمایه گذاری می تواند به مراجع قانونی و ذینفع اطمینان بدهد. به همین دلایل حسابرسان داخلی وابسته به زمان برنامه های سازمان نیستند و باید به صورت دائمی با دسترسی گسترده فعالیت کنند.

حسابرسی داخلی موفق

جایگاه حسابرسی
جایگاه حسابرسان داخلی در نظام بانکی:

همانطور که گفته شد حسابرسان داخلی برای انجام وظایف خود به طور مطلوب باید دسترسی گسترده به تمام واحد های نظام بانکی را داشته باشند. این امر نیازمند آن است که جایگاه واحد حسابرسی زیر مجموعه واحد مدیریت سازمان محسوب شود. این جایگاه تعامل بین واحد حسابرسی و هیئت مدیره را نیز سرعت می بخشد و بر عدم مستقل بودن این واحد از سازمان تاکید دارد.

این جایگاه به مرور زمان سبب می شود تا حساب خواهی از سمت مدیران به صورت مداوم صورت بگیرد. حسابرسان داخلی در این جایگاه علاوه بر آن که به صورت مستقیم به واحد مدیریت گزارش می دهند، همچنین می توانند به صورت غیر مستقیم به شتاب دهندگان و سرمایه گذاران در حفظ منابع اقتصادی خدمت رسانی کنند.

حسابرسی بخش سوم

بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده (بخش پایانی سوم)

بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده

بارزس و بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده: مقاله ای شرکت تخصصی مفید. این مقاله بخش آخر این سری مقالات مربوط به اظهار نظر غیر قانونی در حوزه حسابرسی داخلی است.

۲-۱٫ سوءنیت عام و خاص

در جرایم عمدی که جرم موضوع این مقاله نیز یکی از انواع آن محسوب می­شود، علم و آگاهی حسابرس و بازرس شرکت نسبت به خلاف قانون بودن عملیات خود، شرط ضروری تحقق جرم و مجازات مرتکب است (میرزایی منفرد، ۱۳۹۱: ۲۳۲)؛ بنابراین هرگاه حسابرس شرکت بدون علم و آگاهی از استانداردهای حسابداری جدید که شیوه حسابرسی در آن تغییر کرده است، نسبت به‌صورت­های مالی اظهارنظر نماید، نمی­توان وی را مجرم نامید، زیرا نسبت به استانداردهای جدید علم و آگاهی نداشته است. البته این درصورتی است که قرائن و امارات موجود عدم آگاهی و عدم علم حسابرس را تأیید نماید والا بار اثبات عدم آگاهی بر عهده‌ی وی است که در این موارد نیز اقدام به اظهارنظر یا تصدیق، اماره بر وجود علم و آگاهی حسابرس نسبت به تغییرات جدید استانداردهاست و اثبات عدم آگاهی بر عهده وی است.

همچنین برای ارتکاب جرم، اراده­ی مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه شرط است. به تعبیر صحیح­تر هیچ جرمی محقق نمی­شود مگر این­که مرتکب نوعی عزم و اراده در ارتکاب آن جرم داشته باشد. داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون‌گذار آن را منع کرده است نیز همیشه به‌تنهایی کافی نیست. گاه قانون‌گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. برای مثال در جرم قتل، صرف قصد ایذاء و آزار عمدی و ضربه زدن به مجنی­علیه کفایت نمی­کند،

بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد یا در کلاهبرداری صرف ایجاد مانور متقلبانه کافی نیست و کلاهبردار باید قصد بردن مال را نیز داشته باشد و درصورتی‌که فرضاً به‌قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم مانور متقلبانه انجام دهد، کلاهبردار شناخته نمی­شود. البته واضح است که در لِسان حقوقدانان سوءنیت خاص یا همان قصد نتیجه در صورتی به‌عنوان قصد ضروری وقوع جرم محسوب می­گردد که در قانون نسبت به وجود آن تصریح‌شده باشد.

در جرم موضوع بحث به دلیل این‌که در قانون به‌قصد یا سوءنیت خاصی در وقوع جرم اشاره نشده است، سوءنیت عام یا همان قصد فعل برای کامل شدن عنصر روانی جرم کافی است. ازاین‌رو به‌محض این­که حسابرس و بازرس شرکت با علم به خلاف قانون بودن اظهارنظر خود و عزم در تخلف، مقررات قانونی در خصوص صورت­های مالی را رعایت نکند، به مجازات صدر ماده محکوم می­شود؛

یعنی نیازی به وجود قصد نتیجه مثل قصد ضرر و زیان به سهامداران یا شرکت یا بورس و… وجود ندارد. البته در این‌گونه جرایم، ارتکاب فعل مجرمانه، اماره بر وجود سوءنیت عام یا همان قصد فعل است و اثبات عدم وجود قصد مجرمانه بر عهده مجرم است؛ زیرا قرائن و امارات موجود دلالت بر وجود سوءنیت دارد و ظاهر بر علم و آگاهی و عزم مرتکب در ارتکاب عمل خلاف قانون است.

۲-۲٫ انگیزه مرتکبین جرم

عنصر روانی هر جرمی معمولاً باانگیزه و داعی شروع می­شود و انگیزه­ای که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند، اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به‌رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد غالب حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند . تفاوت انگیزه با نیت (عنصر روانی) آن است که نیت عبارت است از قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه (مثل ازهاق روح در قتل) ولی انگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است (مثل قصد رهانیدن مقتول از درد و رنج یا قصد خالی کردن جیب او).

عموماً انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. برای مثال قتل از روی عطوفت یا سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک کردن به فقرا (به شیوه رابین‌هود یا عیاران قدیم) تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی­کند، لیکن قاضی می­تواند پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات متناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه در او را در نظر بگیرد (میرمحمد صادقی ۱۳۹۲: ۱۱۲). این موضوع دریکی از آراء دیوان عالی کشور نیز مورد تصریح واقع‌شده است. بر اساس رأی شماره ۴۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۲ شعبه بیستم دیوان عالی کشور «انگیزه در تحقق قتل عمدی مؤثر نیست و از شرایط آن محسوب نمی‌شود.»

بازرس و بررسی انگیزه مجرمانه:

انگیزه مجرمانه در ارتکاب جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار و به‌طورکلی در ارتکاب جرایم بورسی متفاوت از ارتکاب جرایم اقتصادی یا سایر جرایم عمومی است. در این‌گونه جرایم مرتکبین معمولاً به دنبال سوءاستفاده کلان مالی از شرکت­های تحت مدیریت خود یا ارگان ذی‌ربط می­باشند و با تخلف از مقررات قانونی راه فراری از مسئولیت‌های قانونی پیداکرده و سوءاستفاده خود را تکمیل می‌نمایند.

مرتکبین جرائم بورسی:

به‌طورکلی مرتکبین جرایم بورسی شخصیتی متفاوت از سایر مجرمین داشته و اکثریت آنان را مجرمین یقه­سفید تشکیل می­دهند. مجرم یقه­سفید به فردی اطلاق می­شود که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و قانونی خود، با ارتکاب اعمال غیر خشن و با ظاهر قانونی منافع غیرقانونی به دست می­آورد. این افراد از پست‌های عمومی خود استفاده کرده و به نفع خود از اموال و امکانات عمومی استفاده می­کنند. اصطلاح «جرم یقه‌سفید» یک اصطلاح جرم­شناسی است که نخستین بار توسط ادوین ساترلن در ۱۹۳۹ به کار رفت. وی این اصطلاح را به‌عنوان «جرم ارتکابی توسط شخصی قابل‌احترام و دارای موقعیت اجتماعی بالا با استفاده از موقعیت شغلی خود» تعریف کرد برخی از مهم‌ترین جرایم یقه­سفیدها عبارت‌اند از کلاهبرداری، فساد مالی مانند ارتشاء، سوء­استفاده از مناقصه­ها و مزایده­های عمومی و تسهیلات عمومی، جرایم استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف‌کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست‌محیطی، جرایم یارانه­ای، جرایم گمرکی و…

مشخصه اصلی جرایم یقه­سفیدی بیشتر متوجه «مرتکبین» این جرایم است و نه خود «جرایم». به‌عبارت‌دیگر موقعیت بالای اقتصادی و اداری و شغلی مرتکبین این‌گونه جرایم، آن‌ها را از مرتکبین سایر جرایم متفاوت می­سازد. مخفی­کاری از دیگر ویژگی­های اصلی مرتکبین این­گونه جرایم است. بدین معنی که مرتکبین این‌گونه جرایم در غالب پوششی رسمی و قانونی مرتکب جرم می­شوند. مجرمین یقه‌سفید به علت گذراندن نیازهای روزمره مرتکب جرم نمی­شوند، بلکه علت اصلی ارتکاب جرایم توسط آنان زیاده‌خواهی و فزون‌طلبی آنان است. بزه­کاران یقه‌سفید که در مقابل مجرمین یقه­ آبی یا یقه‌چرکین قرارگرفته­ اند ازنظر اجتماعی صاحب نفوذ و اقتدار بالایی هستند و به اعتبار وضع ظاهری آراسته­ای که معمولاً با کت‌وشلوار تیره، پیراهن و کروات هستند،

بازرس و جرائم یقه سفید:

جرایم بورسی نیز با توجه به ویژگی­های جرایم یقه‌سفید­ی من‌جمله پنهان­کاری، هدف زیاده­خواهی و افزون­طلبی از ارتکاب جرم و … از این دسته به شمار می­روند. البته برخی حقوقدانان به‌درستی میان جرایم یقه­سفیدها و جرایم شرکتی تفاوت قائل شده و جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار را ازجمله جرایم شرکتی نام‌گذاری نموده­اند (محسنی ۱۳۹۱: ۱۳۱-۱۵۶). به هر صورت چه جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار را از جرایم شرکتی بدانیم و چه جرایم یقه‌سفیدها (که البته به علت همپوشانی این دو مفهوم، نسبت دادن به هر دو صحیح است) انگیزه ارتکاب آن‌ها یکسان است و در این‌گونه جرایم مرتکب باانگیزه افزون‌خواهی و زیاده‌خواهی دست به ارتکاب جرم زده و به دنبال کسب سود حداکثری است. لازم به ذکر است بررسی انگیزه مرتکبین این جرایم تأثیری در مجازات آن‌ها نداشته و تنها من‌باب شناخت شخصیت آن‌ها و طریقه مقابله با آن‌ها قابل‌توجه است و از دیدگاه جرم شناختی مطمح نظر واقع می­شود.

 1. شیوه نگارش بند ۳ ماده ۴۹

همان‌گونه که در ابتدا ذکر شد بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار در مقام جرم­انگاری دو جرم بورسی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره­نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان» و«تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» است. سؤال مهمی که در این قسمت لازم است به آن پرداخته ­شود این است که آیا شیوه و طریقه نگارش این مقرره قانونی مطابق اصول و شیوه قانون‌نویسی است؟

و اینکه آیا جرم­انگاری دو عنوان مستقل از هم در یک بند ازلحاظ اصول قانون‌نویسی صحیح است یا خیر؟ در پاسخ به سؤالات فوق پس از ذکر مختصری از شیوه صحیح نگارش قانون، به شیوه نگارش بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار و انتقادات وارد بر آن خواهیم پرداخت.

در قانون‌نویسی توجه به دو مطلب عمده ضرورت دارد.

یکی توجه به ساختار ظاهری قانون، مانند مسائل مربوط به طریق انشاء قانون، ویراستاری و … و دیگری توجه به ساختار ماهوی قانون مانند توجه به مفاهیم و اصطلاحات به‌کاربرده شده در ماده و … از مهم‌ترین اصول ظاهری نگارش قانون، توجه به نام‌گذاری و عنوان‌بندی قانون و نیز تخصیص مواد به عناوین قانون است.

از اصول انشایی نگارش قانون می­توان به پرهیز از اصطلاح‌سازی، پرهیز از مثال­های بی­مورد، پرهیز از پیچیده­نویسی، پرهیز از فعل­سازی نادرست، پرهیز از زیاده‌گویی، پرهیز از حذف بدون قرینه، پرهیز از ذکر اصطلاحات و عبارات مبهم، پرهیز از ماده پردازی بی­مورد، رعایت رسم­الخط واحد، توجه به تفاوت­های قانون امری و ماهوی و … اشاره کرد. یکی از دیگر اصول ظاهری نگارش قانون، بحث مربوط به تقسیم‌بندی قانون است.

قانون‌گذار باید به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو نکته مهم باید توجه نماید:

۱) تمام مواد تحت یک عنوان رنگ­وبویی یکسان داشته باشند.

۲) در بین این مواد یکسان و هم­گروه تقدم و تأخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود (بیگ زاده آروق ۱۳۸۳: ۳۸).

همچنین از مهم‌ترین اصول مربوط به ساختار ماهوی قانون می­توان به‌صراحت و روشنی قانون، جامع و کامل بودن، هماهنگی با وضع زمانه خود، تأمین منافع همگانی، دارا بودن ضمانت­اجرای مناسب، هماهنگ با نظام حقوقی و رعایت موجزنویسی اشاره کرد؛ بنابراین همان‌طور که ملاحظه می­شود قانون‌نویسی چه به لحاظ اصول ظاهری نگارش و چه به لحاظ اصول فنی و ماهوی آن امری کاملاً تخصصی است و رعایت نکات زیادی در نگارش آن لازم است.

به نظر می‌رسد بند ۳ ماده ۴۹ به لحاظ شیوه و طریقه قانون­نویسی از جهاتی قابل‌ملاحظه است. اولاً به کار بردن اصطلاحات و واژه­های مشابه از مشکلات قانون­نویسی در این قسمت است. عبارات «اسناد»، «مدارک»، «اطلاعات» از اصطلاحات و عبارات مشابه است و قانون‌گذار می­توانست با ذکر عبارتی کلی­تر، همه این اصطلاحات را درون خود جای‌داده و از ذکر واژه­ها و اصطلاحات مشابه خودداری نماید.

البته در مقام توجیه نظر قانون‌گذار می­توان علت این شیوه نگارش را به‌نوعی تعمد قانون‌گذار دانست و هدف از آن را به‌نوعی آینده‌نگری قانون‌گذار نامید، به‌این‌ترتیب که قانون‌گذار با به کار بردن عباراتی کلی درصدد آن بوده تا در صورت وقوع جرمی مشابه در آینده از همین ماده به‌عنوان ضمانت­اجرای کیفری آن استفاده نماید و نیاز به تصویب قانون جدید نباشد که البته این هدف می­توانست با کاربرد یک عبارت کلی نیز تأمین شود.

ثانیاً، جرم­انگاری دو جرم کاملاً متفاوت با شرایط و اوضاع‌واحوال مختلف در قالب یک بند قانونی مخالف اصول و شیوه صحیح قانون‌نویسی است. بند ۳ ماده ۴۹ نیز در مقام بیان دو جرم مختلف بوده، لیکن این دو جرم در یک بند بیان‌شده است. البته ازلحاظ تئوری می­توان وحدت ارگانیک میان دو جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۹ را به‌عنوان توجیه منطقی برای این شیوه قانون‌نویسی فرض کرد. همبستگی گروهی به دو بخش مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می­شود به‌نظر دورکیم همبستگی مکانیکی در جامعه‌ای رواج دارد که افکار و گرایش‌های مشترک اعضای جامعه ازنظر کمیت و شدت از افکار و گرایش‌های شخصی اعضای آن بیشتر باشند.

این همبستگی‌ تنها می‌تواند به نسبت معکوس رشد فردیت، پرورش یابد. به عبارتی همبستگی مکانیکی درجایی رواج دارد که حداقل تفاوت‌های فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه ازنظر دل‌بستگی به‌خیر همگانی، بسیار شبیه یکدیگر باشند. همبستگی ناشی از همانندی، زمانی به اوج خود می‌رسد، که وجدان فردی یکایک اعضای جامعه منطبق باوجدان جمعی پرورش یابد و از آن نظر با آن‌یکی شود. برعکس، همبستگی ارگانیک نه از همانندی‌های افراد جامعه، بلکه از تفاوت‌هایشان پرورش می‌یابد. این‌گونه همبستگی نتیجه­­ی تقسیم‌کار است (لیوئیس، بی‌تا:۱۹۰). دورکیم، جوامع ابتدایی (بدوی) و اولیه (سنتی) را دارای همبستگی مکانیکی یا ساختگی می‌داند

همبستگی مکانیکی:

به‌عبارتی افراد کلاً یکسانند و هرکس همان است که دیگران هستند. وی جوامع مدرن و جدید (غیرسنتی) را دارای همبستگی ارگانیکی و اندامی می‌‌داند (آرون ۱۳۶۴: ۳۴۹-۳۴۵). یکی از تفاوت‌های بین همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در انگیزۀ تعامل است؛ یعنی در همبستگی مکانیکی شباهت و همانندی و در همبستگی ارگانیکی تمایز و ناهمسانی انگیزۀ تعامل هستند. تفاوت دیگر، تغییر در اصول اخلاقی موجود است (استونز ۱۳۷۹: ۸۰-۷۹). به‌طور خلاصه

می‌توان گفت:

همبستگی مکانیکی، همبستگی از راه همانندی است. وقتی این شکل از همبستگی بر جامعه حاکم باشد افراد جامعه چندان باهم تفاوتی ندارند؛ زیرا به ارزش‌های واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. ولی در همبستگی ارگانیکی و اندامی، چون افراد در جامعه همانند و یکسان نیستند، بلکه هرکدام در رشتۀ خاصی تخصص دارند که دیگری نمی‌داند و هرکدام نیاز دیگری را برطرف می‌کنند، همین نیازمند بودن همبستگی‌آفرین است.

بر اساس فرض مطروحه در خصوص توجیه بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار، نوعی همبستگی و وحدت ارگانیک میان دو جرم موضوع این ماده است که این ماده را به‌صورت منطقی جلوه می­دهد؛ یعنی این تفاوت اساسی در دو جرم است که باعث وحدت ارگانیک میان این دو جرم شده است، لیکن این توجیه منطقی نیست؛ زیرا نظریه دورکیم که در مقام توجیه وحدت جوامع و تعامل آن‌ها باهم مطرح‌شده است، به‌نوعی نظریه جامعه‌شناختی است و نمی­توان مستقیماً در این بحث مورداستفاده قرار گیرد. به نظر می­رسد اشتباه قانون‌گذار و عدم توجه به تفاوت دو جرم در عناصر متشکله خود، باعث شده تا دو جرم یادشده در یک مقرره قانونی ذکر شود و هیچ توجیه منطقی و علمی در این خصوص وجود نداشته است.

ثالثاً، در نظر گرفتن مجازات یکسان در خصوص دو جرم متفاوت، زمانی صحیح و منطقی است که اثرات نامطلوب و ضرروزیان­های وارده به اجتماع در اثر ارتکاب هر دو جرم یکی باشد، درصورتی‌که این مطلب در خصوص جرایم موضوع بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اثبات نشده است.

با توجه به مطالب مذکور به نظر می­رسد شیوه قانون­نویسی در خصوص بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار توجیه منطقی و فنی نداشته و قانون‌گذار با شتاب‌زدگی و بدون توجه به عناصر تشکیل‌دهنده این جرایم دست به نگارش این مقرره قانونی زده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب بیان‌شده معلوم شد که بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار در مقام بیان دو جرم متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد مرتکب اصلی جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» بازرس و حسابرس مستقل شرکت است که وظیفه بررسی و اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی و اطلاعات مالی شرکت‌ها یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی را بر عهده دارد؛ بنابراین مقرره قانونی یادشده به‌عنوان ضمانت­اجرای کیفری تخلف بازرس و حسابرس قانونی شرکت از مقررات قانونی است. شیوه پرداخت حق­الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت­ها نیز در این مقاله موردانتقاد قرارگرفته است.

نگارنده معتقد است جهت جلوگیری از فسادهای مذکور در این پژوهش، ایجاد صندوق مشترکی توسط دولت برای واریز میزان مشخصی از طرف ناشران و برداشت هزینه­ها و حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت از محل آن صندوق یا تخصیص بودجه مشخصی توسط دولت برای تأمین هزینه فعالیت­های حسابرس و بازرس در شرکت­ها و … به صورتی که ارتباط مستقیم ناشر و حسابرس خصوصاً از جنبه­های مالی از بین برود، راهکار مناسبی در این زمینه است. جرم موضوع این پژوهش در زمره جرایم مطلق بوده که ضرر زدن به دیگری جزء عنصر مادی آن نیست. سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده که در صدر ماده به‌عنوان‌یکی از مجازات‌های مرتکب این جرم ذکرشده است نیز به معنای مقید بودن این جرم نبوده و تنها ناظر به فرضی است که میزان زیان وارده قابل‌تعیین باشد. به‌علاوه علم و آگاهی حسابرس و بازرس نسبت به غیرقانونی بودن اقدامات خود و نیز قصد وی در ارتکاب تخلف یادشده عنصر روانی تشکیل‌دهنده این جرم است و قصد ایجاد نتیجه خاص من‌جمله قصد ضرر زدن به دیگری یا هر قصد متصور دیگری برای کامل شدن این جرم لازم نیست. هرچند انگیزه ارتکاب جرایم به‌طورکلی تأثیری در مجازات مرتکبین ندارد،

لیکن می‌تواند جهات تخفیف یا تشدید مجازات را فراهم نماید. اکثر مرتکبین جرایم بورسی من‌جمله مرتکبین بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار باانگیزه زیاده‌خواهی و کسب انتفاع بیشتر و نه از سر نیاز دست به ارتکاب این جرایم زده و به‌طورکلی می‌توان مرتکبین این دست جرایم را در دسته‌بندی مرتکبین «جرایم یقه‌سفید» جای داد. شیوه نگارش این مقرره قانونی نیز چه ازلحاظ اصول ظاهری نگارش و چه ازلحاظ اصول ماهوی نگارش قانون اشکالات جدی دارد و به­کاربردن عبارات مشابه در یک بند قانونی (که در اصل به نظر می‌رسد معنای واحدی از آن منظور نظر قانون‌گذار بوده است)، جرم­انگاری دو جرم کاملاً متفاوت با شرایط و اوضاع‌واحوال مختلف در یک مقرره و نیز در نظر گرفتن مجازات یکسان در خصوص دو جرم متفاوت از اشکالات جدی قانون‌گذار بازار اوراق بهادار در این خصوص است.

بازرس حسابرسی

بازرس مالیاتی

 

این مقاله به شکلی دقیق از روی یک مقاله تخصصی به تحریر درآمده است تا بخش های قانونی آن با همان بار قانونی قابل مطالعه باشند.
بررسی حسابرسی

بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده (بخش اول)

بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس

بررسی اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس: موضوع این مقاله گروه حسابرسی مفید. قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود».

منظور قانون‌گذار از لفظ «حسابدار رسمی» در این مقرره قانونی، حسابرس شرکت است. وجود حسابرس (به تعبیر قانون همان حسابدار رسمی) بر اساس ماده ۲۴۲ قانون تجارت در شرکت­های سهامی عام لازم است. بر اساس فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم که در ماده ۲۴۲ قانون تجارت به آن اشاره‌شده حسابرسان (حسابداران رسمی) انتخاب و در مورد صورت­های مالی در شرکت­های سهامی عام نظر می­دهند.

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون تجارت نیز یکی از وظایف اصلی حسابداران رسمی یا حسابرسان، اظهارنظر در خصوص صورت­های مالی در شرکت­های سهامی عام است و درصورتی‌که در بررسی و اظهارنظر در خصوص صورت­های مالی و … از مقررات قانونی تخلف نمایند، مرتکب جرم موضوع ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار شده‌اند.

صورت­های مالی عبارت‌اند از

: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش جریان نقد و صورت سود و زیان انباشته. ترازنامه، صورت دارایی­ها (مواردی که در مالکیت شرکت است) و بدهی­ها (مواردی که پرداخت آن‌ها بر عهده شرکت است) را در یک مقطع زمانی خاص (معمولاً پایان سال) نشان می­دهد. صورت سود و زیان، نشان می­دهد که در طول یک دوره مالی، شرکت چه میزان درآمد داشته و در همین دوره چه میزان هزینه وجود داشته و با کسر هزینه‌ها از درآمد، چه میزان سود خالص برای شرکت باقی‌مانده است.

صورت گردش وجه نقد، بیانگر این است که شرکت در ابتدای دوره مالی با چه میزان نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده و چه میزان نقدینگی به آن افزوده‌شده و این افزایش ناشی از چه مواردی است، همچنین چه میزان وجه نقد و برای چه مصارفی از آن کاسته شده و سرانجام در پایان دوره، چه میزان نقدینگی باقی‌مانده است.

صورت سود و زیان انباشته شرکت نیز، بیانگر این است که چه تغییراتی در طول یک دوره­ی مالی درمانده سود و زیان انباشته رخ‌داده است (دوره مالی معمولاً یک‌ساله است) (مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران، بی‌تا: ۱-۶).

صورت های مالی:

همان‌طور که مشخص است صورت­های مالی که نوعاً اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشند، از مهم‌ترین اطلاعات موردنیاز سهامداران و سرمایه­گذاران برای شناسایی میزان سود و زیان عملیات شرکت و بدهی و نقدینگی و … شرکت است؛ بنابراین صورت­های مالی از مهم‌ترین اطلاعات در شناساندن شرکت به عموم جامعه است و همین­جاست که اهمیت حسابرس و بازرس شرکت در اظهارنظر در خصوص این اطلاعات خود را نشان می­دهد.

در دنیای تجارت، حسابداری نقش قابل‌توجهی در کمک به تصمیم­گیران ایفاء می­نماید، تصمیم­گیری هراندازه پیچیده­تر باشد، اطلاعات جزئی­تر و بیشتری برای اجرای آن لازم است (پاکزاد ۱۳۸۹: ۱۸). درصورتی‌که اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت اشتباه یا کذب باشد یا بدون دقت کافی تنظیم‌شده باشد یا صورت­های مالی به‌غلط یا اشتباه یا از سر بی­دقتی یا به هر دلیل دیگری صحیح جلوه داده‌شده باشد یا از مقررات قانونی در این خصوص تخلف صورت گرفته باشد،

احتمال می­رود سهامداران و عموم جامعه به استناد تأیید صورت­های مالی توسط بازرس و حسابرس شرکت، به آن شرکت اعتماد نمایند و سرمایه خود را به‌اشتباه وارد آن شرکت کرده و ضرر و زیان زیادی متوجه آنان شود. به همین دلیل جرم­انگاری این قسمت از ماده که به نظر می­رسد کانون توجه آن معطوف به بازرس و حسابرس مستقل شرکت است اهمیت می­یابد.

مسئولیت تهیه گزارش مالی:

به نظر نگارنده مسئولیت تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در قسمت دوم این بند قانونی نیز متوجه حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده و در مواد مربوطه نیز به این موضوع اشاره‌شده است . درصورتی‌که حسابرس و بازرس از مقررات قانونی در تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی تخلف نماید، جرم موضوع این بند به وقوع پیوسته است. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد أجلی مصداق مرتکبین این جرم، حسابرسان و بازرسان مستقل شرکت می­باشند، لازم است مقررات قانونی موجود در خصوص تکالیف و وظایف حسابرس و بازرس شرکت مرور شود.

بر اساس ماده ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار وظیفه‌ی تهیه صورت‌های مالی و تطبیق آن‌ها با استانداردهای حسابداری بر عهده‌ی ناشر است. با توجه به اینکه تهیه و تنظیم صورت­های مالی ناشر نیازمند تخصص در رشته­های مالی است، معمولاً شرکت­ها برای تهیه صورت­های مالی خود از حسابرسان استفاده می­نمایند. حسابرس به‌عنوان کارمند شرکت صورت­­های مالی و اطلاعات مالی شرکت را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار هیئت‌مدیره شرکت قرار می­دهد.

بررسی صورت های مالی:

هیئت‌مدیره شرکت نیز با بررسی صورت­های مالی، آن‌ها را امضاء می­کنند و پس‌ازآن بازرس و حسابرس شرکت نسبت به این اطلاعات و صورت­های مالی اظهارنظر می­کند. در همین­جا لازم به ذکر می­داند هرچند تهیه صورت­های مالی قانوناً برعهده­ی ناشر و بر اساس مواد مختلف قانون تجارت بر عهده­ی هیئت‌مدیره شرکت است، لیکن با توجه به تخصصی بودن اطلاعات مالی، معمولاً این وظیفه را حسابرس داخلی شرکت (که در اینجا به‌عنوان کارمند شرکت محسوب می­شود) یا یکی از مؤسسات حسابرسی که ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالی می­باشند برعهده می‌گیرد.

 

لیکن موسسه حسابرسی تهیه­کننده صورت­های مالی مجدداً حق اظهارنظر در خصوص صورت­های مالی همان شرکت را ندارد؛ چراکه بر اساس ماده ۱۳ «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان در خصوص حفظ استقلال حرفه­ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، مجاز نیستند نسبت به یک صاحب‌کار همزمان هم به ارائه خدمات حسابرسی بپردازند و هم حسابداری داخلی شرکت را انجام دهند.

لذا هم ازلحاظ منطق قانونی و هم ازلحاظ اصول فنی حاکم بر رکن نظارتی بودن بازرس شرکت­ها و استقلال آن‌ها در اظهارنظر، یکی بودن حسابرس داخلی شرکت (که کارمند شرکت محسوب می­گردد) و حسابرس و بازرس قانونی شرکت امکان‌پذیر نبوده و عدم رعایت آن تخلف محسوب می­شود. لازم به ذکر است بر اساس مواد مربوط به فصل پنجم قانون بازار اوراق بهادار، ناشران موظفند صورت­های مالی را مطابق استانداردهای حسابداری و گزارش­دهی مالی تهیه و بر اساس استانداردهای حسابرسی نسبت به اظهارنظر در خصوص این صورت­های مالی اقدام نمایند.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار :

در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه­ گذاران و ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و در راستای اجرای وظایف قانونی مذکور در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۶ اصلاحی ۱۷ بهمن ۱۳۹۰) را تصویب کرد که در آن به وظایف و تکالیف آن‌ها اشاره شده است.

بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب ۳ مرداد ۱۳۸۶ هیئت‌مدیره سازمان) نیز، ناشر بورسی مکلف به ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، اظهار‌نظر حسابرس در خصوص گزارش هیئت‌مدیره به مجامع عمومی، صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده و … در مهلت­های مقرر به سازمان است.

 

همان‌طور که ذکر شد، اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و … صریحاً مورداشاره قرارگرفته و حسابرس موظف به رعایت مقررات قانونی مزبور است. هرچند در خصوص مسئولیت کیفری حسابرس و بازرس قانونی شرکت علی‌الخصوص با توجه به قانون بازار تاکنون مطلب خاصی به رشته تحریر درنیامده است و معمولاً تنها قسمت اول بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار آن‌هم تنها در خصوص مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره به‌صورت مختصر موردبحث واقع‌شده ولیکن با توجه به ظرفیت بالای این ماده، به نظر می­رسد که قسمت دوم بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار به ضمانت اجرای کیفری تخلف بازرس و حسابرس مستقل شرکت از مقررات قانونی پرداخته است. چراکه بر اساس ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اظهارنظر در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورت‌حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه‌شده توسط مدیران بر عهده بازرس یا بازرسان شرکت است و با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار به مسئولیت بررسی و اظهارنظر اشاره‌کرده است و تنها بازرس و حسابرس مستقل شرکت‌ها هستند

که این وظیفه خطیر را بر عهده‌دارند، لذا در صورت تخلف، مشمول این مقرره قانونی خواهند شد. لذا بر اساس قسمت دوم این بند، تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات، منجر به ضمانت اجرای کیفری مقرر در صدر ماده یعنی حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات می­گردد.

۱-۱-۱٫   تخلف در تصدیق مستندات و اطلاعات قابل‌ارائه به سازمان بورس

یکی از مهم‌ترین رفتارهای فیزیکی در وقوع جرم موضوع این مقاله تخلف از مقررات قانونی نسبت به تصدیق مستندات و اطلاعات قابل‌ارائه به سازمان است. ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و برخی اشخاص دیگر که به‌صراحت نام آن‌ها در قانون ذکر گردیده است مکلفند برخی اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه نمایند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و سهامداران، مقررات خاصی برای تهیه و ارسال این اطلاعات و اسناد و مدارک به سازمان در نظر گرفته‌شده است.

به‌عنوان‌مثال :

پس از تهیه صورت­های مالی بر اساس قانون توسط ناشر، حسابرس و بازرس قانونی، مطابقت صورت­های مالی با واقع و با استانداردهای حسابرسی و نیز صحت‌وسقم اطلاعات درج‌شده در صورت­های مالی و … را موردبررسی و اظهارنظر قرار می­دهد و پس‌ازآن ناشر به همراه سایر مدارک آن را به سازمان بورس ارائه خواهد کرد. درصورتی‌که صورت­های مالی و اطلاعات مالی شرکت توسط هیئت‌مدیره با دقت و صحت کامل تنظیم‌شده و استانداردهای مربوطه نیز رعایت شده باشد،

حسابرس و بازرس قانونی شرکت تنها این صورت­های مالی و اطلاعات را تصدیق کرده و پس‌ازآن به ناشر تسلیم و ناشر نیز به سازمان بورس ارائه خواهد کرد؛ اما درصورتی‌که این اطلاعات خلاف واقع یا خلاف مقررات قانونی باشد و بازرس و حسابرس شرکت آن‌ها را تصدیق نماید، مرتکب جرم «تخلف در تصدیق اطلاعات» شده است.

همان‌طور که در مثال فوق مشخص است، تصدیق مستندات و اطلاعات قابل‌ارائه به سازمان بورس با بررسی و اظهارنظر در خصوص اطلاعات متفاوت است. البته بهتر بود قانون‌گذار به‌جای استفاده از دو اصطلاح «اظهارنظر» و «تصدیق»، تنها به ذکر اصطلاح «اظهارنظر» اکتفا می­نمود و مجال اختلاف‌نظر و تفسیرهای گوناگون را باز نمی­گذارد، چراکه در دل لفظ «اظهارنظر» به‌نوعی معنای «تصدیق» و یا رد اطلاعات نیز وجود دارد.

لیکن پایبندی به تفسیر منطقی مقصود فعل قانون‌گذار ایجاب می­کند که دو مفهوم «اظهارنظر» و «تصدیق» جدا از هم دانسته و در دو بند جداگانه به رفتار فیزیکی این دو جرم اشاره شود، زیرا هنگامی‌که قانون‌گذار حکیم در یک مقرره قانونی از دو واژه استفاده کرده، اصل بر این است که دو معنای متفاوت از هم در نظر داشته است مگر اینکه از قرائن خلاف آن برداشت گردد.

مقایسه‌ای تطبیقی با قانون بورس اوراق بهادار آمریکا

در این قسمت مقایسه‌ای تطبیقی با قانون بورس اوراق بهادار آمریکا مفید به نظر می­رسد. بخش ۲۱(a)(1) قانون مزبور، هر نوع تخلف از مقررات که به تشخیص کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تخلف شناخته شود را ممنوع کرده است. تخلف از مقررات مربوط به انجمن­های خاص (مانند انجمن­های صنفی و…) و یا تشکل­های خود انتظام که توسط اعضای قبلی یا فعلی آن انجمن به تصویب رسیده است نیز ممنوع شمرده‌شده است. بر اساس ماده یادشده «کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به تشخیص خود برای شناخت مجرمانه بودن فعالیت­ها برخی تحقیقات و جستجوها را که برای تعیین متخلفین و افراد مرتبط با آن‌ها لازم بداند انجام می­دهد و تعیین می‌کند

کدام‌یک از مقررات نقض شده است. مقررات مربوط به اوراق بهادار یا مقررات مربوط به انجمن­های خاص که در آن‌یک فرد یا گروه آن را ساماندهی کرده است (تشکل خود انتظام) یا هر فعل یا ترک فعلی که توسط اعضای فعلی یا قبلی انجمن تصویب‌شده باشد لازم الرعایه است و تخلف از قوانین واضح ثبت‌شده آژانس­ها و مؤسسات یا قوانین موسسه عمومی حسابداری و نیز تخلف از قواعد و مقررات کمیته قانون‌گذاری اوراق بهادارممنوع است.

کمیسیون به تشخیص خود مجاز است تا اطلاعات مربوط به هرگونه تخلف را منتشر کند و هرگونه حقایق، شرایط، رفتارها یا هر امر دیگری که ممکن است برای کمک به چنین هدفی لازم یا مناسب باشد را موردبررسی قرار دهد». همان‌طور که در ماده فوق ملاحظه می‌شود گستره ممنوعیت تخلف از مقررات بسیار زیاد بوده و مقررات و قوانینی که اشخاص مرتبط با حوزه بازار اوراق بهادار مکلف به تبعیت از آن هستند بسیار متنوع است تا جایی که حتی هرگاه موسسه­ای در اساسنامه خود قوانین یا مقرراتی را پیش­بینی نماید و اشخاص مرتبط با آن موسسه از آن مقررات تخلف نمایند نیز مورد جرم­انگاری قرارگرفته است.

به‌عنوان‌مثال:

هرگاه یک تشکل خود انتظام در اساسنامه یا مرامنامه خود مقرراتی را تصویب نماید اعضای آن تشکل یا موسسه ملزم به رعایت قواعد و مقررات تنظیمی از جانب خود می­باشند و در صورت تخلف از این مقررات به ضمانت اجراهای مقرر در آن قانون محکوم می­شوند.

۱-۱-۲٫   فعل یا ترک فعل

جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی» به هر دو صورت فعل و ترک فعل قابل ارتکاب است. به‌عنوان‌مثال هر­گاه حسابرس شرکت در اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی یا اقتصادی خود به برخی استانداردهای حسابداری توجه نکند و بدون ملاحظه آن‌ها به تأیید صورت­های مالی بپردازد، مرتکب جرم موضوع این مقاله از نوع ترک فعل شده است. به عبارتی مرتکب جرم «عدم رعایت استانداردهای حسابرسی در اظهارنظر یا تهیه صورت­های مالی» شده است؛ مانند حسابرسی که تخلفی در صورت­های مالی مشاهده کرده یا بازرسی که متوجه عدم رعایت مقررات قانونی شده و باهماهنگی ناشر و به‌نوعی تبانی با او تخلفات مزبور را متذکر نشده است؛

اما به نظر می­رسد قسمتی از رفتار این جرم تحت عنوان «تخلف از مقررات قانونی در تصدیق مستندات و اطلاعات» تنها به‌صورت فعل مثبت قابل ارتکاب است. در توصیف رفتار فیزیکی این عمل باید گفت درصورتی‌که اطلاعات و مستندات از طرف بازرس و حسابرس شرکت مورد تصدیق واقع‌شده و از مقررات قانونی تخلفی صورت گرفته باشد،

این تخلف در تصدیق به‌صورت فعل مثبت بوده است؛ اما درصورتی‌که هیچ‌گونه تصدیقی از طرف بازرس یا حسابرس مستقل صورت نپذیرفته باشد، اصولاً جرمی به وجود نیامده تا نوبت به بررسی فعل یا ترک فعل برسد؛ چراکه عنصر مادی تشکیل‌دهنده این جرم تصدیق است و نه عدم تصدیق؛ بنابراین در این قسمت تنها جرم به‌صورت فعل قابلیت ارتکاب دارد.

پُر واضح است که ارتکاب جرم یادشده به‌صورت ترک فعل با در نظر گرفتن شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل در حقوق ایران موردنظر است. اولین شرط برای تحمیل مسئولیت بر تارک فعل، وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) است و منظور از قانون صرفاً قانون جزا نیست، بلکه سایر قوانین لازم‌الاجرا را نیز در برمی‌گیرد (میر محمد صادقی، ۱۳۹۲ :۴۰ و زراعت ۱۳۸۵: ۱۵۰)؛ بنابراین به علت آن­که وظیفه قانونی بازرس و حسابرس مستقل شرکت اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی و اقتصادی مطابق قانون است شرط اول به وقوع پیوسته است. شرط دوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در این جرم یا هر جرم دیگر، توانایی او برای انجام اقدام موردنیاز و اقدام لازم است. البته در اینجا با توجه به اینکه حسابرس و بازرس شرکت به‌عنوان رکن نظارتی شرکت­ها تعیین می‌شوند و شرایطی برای پذیرش آن‌ها (من‌جمله حرفه­ای بودن و خبره بودن) به‌عنوان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس در دستورالعمل مربوطه آمده است و تا زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد، انتخاب آن‌ها به‌عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان امکان‌پذیر نیست،

در صورت ارتکاب جرم نمی‌تواند به بهانه‌ی اینکه توانایی انجام کار یا تطبیق با قانون یا استاندارد حسابداری را نداشته است از زیر بار مسئولیت شانه خالی نماید که در این صورت بار اثبات عدم وجود توانایی در انجام‌وظیفه بر عهده­ی وی خواهد بود. شرط سوم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه است که البته این شرط چه در جرایم مبتنی بر فعل و چه در جرایم ترک فعل لازم­الرعایه است و اختصاص به جرایم مبتنی بر ترک­فعل ندارد؛ و درنهایت شرط چهارم برای تحمیل مسئولیت بر تارک فعل در حقوق ایران وجود عنصر روانی لازم در مرتکب است؛ بنابراین تخلف از مقررات قانونی باید موردنظر و مورد تمایل وی بوده باشد. در این خصوص در بررسی عنصر روانی جرم توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 

۱-۱٫ شرایط و اوضاع‌واحوال جرم

شرایط و اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم از ارکان اصلی عنصر مادی است. به نظر می‌رسد در جرم موضوع این مقاله، سه شرط اصلی به‌عنوان شرایط و اوضاع‌واحوال ارتکاب این جرم وجود دارد که عبارت‌اند از:

 1. وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی؛
 2. وجود رابطه حرفه‌ای درآمدزا با شرکت؛
 1. اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان.

۱-۲-۱٫ وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی

داشتن مسئولیت قانونی و نه صرفاً اخلاقی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی از شرایط اصلی اوضاع‌واحوال ارتکاب این جرم است. تا زمانی که مسئولیت قانونی برای شخص در اظهارنظر و… وجود نداشته باشد، نمی­توان تخلف وی از مقررات را مستوجب عقاب و سرزنش دانست. در بحث مربوط به وقوع جرم به‌صورت ترک فعل نیز به این مطلب اشاره شد که وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) برای مسئول دانستن تارک فعل نیاز است و مثلاً نمی­توان رهگذری که از کنار مصدومی که به‌شدت زخمی شده است رد می‌شود و به وی توجهی نمی‌کند را دارای مسئولیت کیفری دانست و به‌عنوان قاتل تعقیب کیفری نمود. لیکن هرگاه مادری که وظیفه شیر دادن به طفل شیرخوار خود را دارد از انجام این کار خودداری کند و طفل بمیرد، قاتل محسوب شده و حسب مورد به قتل عمدی یا شبه عمدی یا خطئی محکوم می‌شود. در جرایمی که با فعل مثبت نیز قابل تحقق است وجود وظیفه قانونی در انجام فعل شرط است.

به‌عنوان‌مثال در جرم موضوع این فصل هرگاه ناشر صورت­های مالی را تهیه نماید و به شخصی که اصلاً سررشته‌ای در حسابرسی و بازرسی ندارد بدهد و شخص مزبور نیز به تأیید این صورت­های مالی اقدام نماید، نمی­توان این شخص را به علت این‌که از مقررات قانونی در اظهارنظر در خصوص صورت­های مالی تخلف نموده است محکوم نمود، زیرا شخص مزبور هیچ­گونه مسئولیت قانونی در قبال اظهارنظر در این خصوص نداشته است؛ اما هرگاه بازرس و یا حسابرس مستقل شرکت در خصوص صورت­های مالی از مقررات قانونی تخلف نماید، به جهت آن‌که وظیفه قانونی در اظهارنظر مطابق قانون داشته است، به مجازات صدر ماده ۴۹ محکوم خواهد شد.

حسابرسی 3 قانونی

هر آنچه باید در مورد حسابرسی قانونی و کاربرد آن بدانید.

مقدمه ای بر حسابرسی قانونی:

بسیاری از شرکت ها، افراد و نهاد ها از حسابرسی قانونی استفاده می کنند. امروزه فرآیند های حسابرسی زیادی در شرکت ها صورت می گیرد تا از قانونی بودن کار خود اطمینان حاصل کنند. حسابرسی از نوع قانونی یکی از این فرآیند ها است.

این نوع از حسابرسی بسیار گسترده می باشد به همین دلیل نیاز به مشاوره های قانونی فراوانی دارد. امروزه افراد، کسب و کار های کوچک، کمپانی ها، بانک ها و نهاد های خصوصی و دولتی ممکن است به این نوع از حسابرسی نیاز پیدا کنند. در ادامه به تعریف حسابرسی و انواع آن می پردازیم، سپس حسابرسی از نوع قانونی را تشریح می کنیم.

حسابرسی چیست؟

حسابرسی فرآیندی است که طی آن اسناد و مدارک مربوط به فعالیت ها اقتصادی و مالی یک شرکت برسی و صحت سنجی می شوند. این اسناد و مدارک توسط حسابداران تنظیم و جمع آوری شده اند. در نتیجه حسابرس{ می تواند یک نفر یا گروه و حتی موسسه باشد.} بر روی کار حسابدار نظارت دارد و هر گونه ایراد، خطا و حتی کلاهبرداری موجود در اسناد را کشف و به مدیریت اطلاع رسانی می کند.

حسابرس کیست؟

حسابدار باید خارج از گروه حسابرسی انتخاب شود. یک حسابرس باید تحصیلات عالی در زمینه حسابداری داشته و اصول و استاندارد های حسابداری را بلد باشد. همچنین دانش و تجربه تخصصی در زمینه حسابرسی از ملزومات دیگر این شغل است. در اکثر کشور ها، سازمان ها و یا نهاد های مشخصی، گواهینامه صلاحیت را برای حسابرس صادر می کند.

 

به دلیل اهمیت بالای این شاخه در صورت بروز هرگونه مشکل نه تنها گواهینامه لغو می گردد بلکه مجازات های سنگینی نیز برای حسابرس در نظر گرفته می شود.

 

انواع حسابرسی:

حسابرسی نه تنها انواع بلکه روش های گوناگونی نیز دارد. هر کدام از حسابرسی ها برای یک هدف هستند و در نتیجه ممکن است بر روی یک یا چند بخش خاص شرکت تمرکز کنند. بعضی از انواع حاسبرسی عبارتند از:

 • داخلی
 • صورت ‌های مالی
 • رعایتی
 • عملیاتی
 • و حسابرسی قانونی

در ادامه می خواهیم به آخرین مورد ذکر شده{حسابرسی از نوع قانونی} بپردازیم.

 

حسابرسی قانونی 5

تعریف حسابرسی قانونی:

حسابرسی از نوع قانونی{یکی از موارد حسابرسی خارجی} فرآیندی اجباری است که طی آن سوابق و صورت حساب های مالی شرکت توسط یک نهاد خارجی مورد برسی قرار می گیرد. در نتیجه مشخص می شود که شرکت وضعیت مالی خود را منصفانه و درست به نمایش گذاشته یا خیر. این کار به خاطر اساسنامه ها و قوانین اصولی و اخلاقی حاکم بر شرکت ها، اجباری شده است. این حسابرسی با برسی مواردی مانند:

 • حساب‌های بانکی و تراکنش‌ ها
 • صورت ‌های مالی
 • سوابق حسابداری، دفاتر و سایر اسناد مهمی که برای مقاصد مالیاتی و الزامات دولت ارائه می ‌شوند
 • اسناد مربوط به عملیات تجاری مانند: فاکتورها، سفارش ‌های خرید، صورت‌ حساب ‌ها، چالش ‌ها و غیره صورت می گیرد.

همان طور که در بالا نیز گفته شد حسابرسی از نوع قانونی یک حسابرسی خارجی است. تفاوت عمده این مدل حسابرسی با نوع داخلی آن در ارائه اسناد مشخص می شود. به این صورت که در حسابرسی داخلی گزارشات و یافته ها فقط در اختیار مدیریت شرکت قرار می گیرند. اما در حسابرسی خارجی این اسناد در اختیار سهمداران، نهاد ها و مقامات دولتی نیز قرار داده می شوند.

 

مشمولان حسابرسی قانونی:

بسیاری از سازمان ها و افراد ممکن است مشمول این نوع حسابرسی شوند. حسابرسی از نوع قانونی بیشتر در مورد شرکت های دولتی صورت می گیرد، البته بعضی شرکت های خصوصی نیز مشمول این نوع حسابرسی می شوند. الزامات قانونی معمولا بسته به سطح درآمد شرکت ها متغیر است. در واقع حسابرسی قانونی بسیار جامع می باشد و بر اساس نوع شرکت و میزان درآمد آن شرایط متغییری دارد.

برای مثال شرکت هایی که با سرمایه مشتری ها در ارتباط اند، مانند: وکلا یا شرکت هایی که با حقوق بازنشستگی مرتبط هستند، با قوانین و شرایط سخت تری سر و کار دارند. همچنین بر اساس قوانین شرکت ها، بعضی از سازمان های خاص می توانند از این نوع حسابرسی معاف شوند. از این رو شناخت قوانین و محدودیت های پیرامون آن ها بسیار مهم است.

حسابرسی قانونی چگونه کار می کند:

وجود کلمه قانونی به معنی انجام شدن این حسابرسی بر اساس قوانین است. برای همین در گام اول باید اساسنامه های مقرراتی توسط بخش های مرتبط مقننه دولت تنظیم شوند. این قوانین می توانند به صورت فدرال، ایالتی یا شهرداری باشند. اساسنامه های تجاری به قوانین تعیین شده توسط مدیریت و رهبر شرکت نیز می پردازند.

هدف حسابرسی از نوع قانونی، این است که آیا منابع به درستی استفاده شده اند و پرونده و اسناد صحیح می باشند. از این رو در گام اول حسابرسان مشخص می کنند که کدام دسته از اطلاعات و اسناد را نیاز دارند. سپس موارد خواسته شده جمع آوری و به حسابرسان تحویل داده می شود. حال این گروه شروع به تجزیه و تحلیل داده ها کرده و در صورت وجود هر گونه مغایرت در اسناد، به افراد مربوطه اطلاع رسانی می کنند.

در واقع حسابرسی بر روی اسناد و مدارک طبقه بندی شده ای که شرکت های تجاری، سازمان ها، نهاد های دولتی و یا افراد از آن ها نگهداری می کنند، صورت می گیرد. برای مثال: برسی سوابق سازمان در مورد سود یا درآمد، بازده سرمایه گذاری، هزینه ها و سایر موارد، بخشی از حسابرسی قانونی به شمار می رود.

توجه شود که در معرض این نوع حسابرسی قرار گرفتن به معنی مجرم بودن نیست. بلکه این کار یک روش برای جلوگیری از اختلاس، کلاهبرداری و سو استفاده در شرکت ها است. برای این منظور نیز اسناد و مدارک به صورت منظم توسط یک شرکت ثالث و قابل اطمینان، مورد برسی قرار می گیرد.

 

مزایای حسابرسی قانونی:

 • به دلیل برسی صورت های مالی توسط حسابرسی، صحت گزارشات مالی افزایش پیدا می کند.
 • پس از این نوع حسابرسی گزارشات مالی عاری از خطا، تقلب و نادرستی می شود در نتیجه اعتبار سازمان نیز افزایش میابد.
 • حسابرسی از نوع قانونی باعث بهبود مدیریت در انجام دادن کار ها به بهترین شکل ممکن می شود.
 • به علت تجزیه، تحلیل و تفسیر عملکرد کسب کار توسط حسابرسان و مقایسه، توصیه و پیشنهاد های آن ها، کارایی سیستم داخلی شرکت نیز بهبود پیدا می کند.
 • باعث کاهش خطر کلاهبرداری، سو استفاده و تقلب در شرکت ها می شود.
 • به جلب توجه سهمداران، بانک ها و دولت کمک می کند. در نتیجه افزایش سرمایه را برای شرکت به ارمغان می آورد.

حسابرسی 4

روند حسابرسی قانونی

 معایب حسابرسی قانونی:

 • حسابرسی ها فرآیندهای بسیار پرهزینه ای هستند. حسابرسی از نوع قانونی به خصوص به دلیل انجام شدن توسط یک شرکت خارجی و حساسیت آن بسیار پرهزینه تر است.
 • تضاد میان منافع حسابرسان می تواند باعث کاهش کیفیت گزارش شود.
 • نمونه گیری در حسابرسی می تواند کاهش کیفیت نهایی گزارشات را به همراه داشته باشد.
 • محدودیت در اسناد و شواهد می تواند گزارش نهایی را با مشکل رو به رو کند.
 • محدودیت های زمانی حسابرسی قانونی می تواند باعث کاهش دقت و کیفیت گزارشات شود.
 • همچنین برای این نوع حسابرسی باید نیرو های بسیار با تجربه، مهار و حرفه ای استخدام کرد.

چرا حسابرسی قانونی اهمیت دارد؟

دلیل اهمیت این نوع از حسابرسی این است که حسابرسان به صورت بی طرف و منصفانه، صورت های مالی شرکت را در یک گزارش مالی به سهامداران و افراد دیگر ارائه می دهند. همین مورد باعث افزایش اعتماد سهامداران، بانک ها و دولت می شود. در نتیجه می توان سرمایه گذاران جدید و سرمایه های دولتی را به سمت خود جذب کرد.

همچنین این کار باعث افزایش کیفیت کنترل ها و سیستم داخلی شرکت نیز می شود.

هزینه های حسابرسی قانونی:

این نوع از حسابرسی هیچ گونه هزینه ثابتی ندارد. البته هزینه های حسابرسی از نوع قانونی توسط کمیته های حسابرسی مورد بحث ارزیابی قرار می گیرند. همچنین مشاوره هایی نیز به سازمان ها در این خصوص داده می شود. علیرغم الزامات قانونی، همچنان بخشی از این نوع حسابرسی بر عهده ی شرکت یا سازمان است.

توجه شود که هزینه حسابرسی از نوع قانونی بسته به اندازه شرکت، پیچیدگی کار، در نظر گرفتن سایر هزینه های کار، ساعت کاری حسابرسان و مدت زمانی که گزارش باید تحویل داده شود، متغیر می باشد.

جمع بندی:

در این مقاله سعی کردیم تا توضیحات کامل و لازم را در مورد حسابرسی قانونی ارائه دهیم. این نوع حسابرسی به علت الزامی بودن و برسی عملکرد مدیریت و سیستم داخلی شرکت جایگاه بسیار ویژه ای دارد. اما همان طور که گفته شد، این روش تنها توسط شرکت ها با افراد ماهر صورت می گیرد. از همین رو در صورت نیاز به این نوع حسابرسی با افراد متخصص مشورت کنید.

https://www.wikiaccounting.com/advantages-and-disadvantages-statutory-audit/

https://www.investopedia.com/terms/s/statutory-audit.asp

https://gocardless.com/guides/posts/statutory-audit/

صورت های مالی

هر آن چه باید در مورد حسابرسی صورت های مالی بدانیم

مقدمه ای بر حسابرسی صورت های مالی:

حسابرسی داخلی : حسابرسی صورت های مالی (Financial Statement Audit) یکی از روش های ممیزی رایج در کسب و کار ها است. به علت افزایش سوءاستفاده ها و کلاهبرداری ها، امروزه از تمامی روش های حسابرسی برای جلوگیری از این موضوع، استفاده می شود.

صورت های مالی یکی از مهم ترین اسناد موجود در شرکت ها است. در حال حاضر ممیزی صورت های مالی حتی در کسب و کار های کوچک و نوپا نیز برای جلوگیری از کلاهبرداری ها، استفاده می شود. در ادامه می خواهیم به این مقوله بپردازیم.

در ابتدا بهتر است، تعریف حسابرسی و صورت مالی را بدانیم. سپس روش ها و کاربرد های ممیزی صورت های مالی را تشریح می کنیم.

حسابرسی یا ممیزی چیست؟

حسابرسی (AUDITING) فرآیندی است که طی آن اسناد و مدارک تهیه شده به وسیله ی حسابدارن، توسط یک فرد یا شرکت مستقل، صحت سنجی می شوند. حسابرسی، بازرسی یا رسیدگی، با ارائه یک اظهار نظر دقیق و بی طرف در مورد ارزیابی گزارشات مالی، به دنبال کشف اشتباهات سهوی و عمدی{تقلب ها، سوءاستفاده ها و کلاهبرداری ها} است.

اسناد، مدارک، گزارشات و صورت های مالی حسابرسی شده، دارای اعتبار بسیار بالاتری هستند. توجه شود که حسابرسی می تواند توسط کارمندان مورد اعتماد شرکت نیز صورت بگیرد. البته این مورد باعث کاهش بسیار زیاد اعتبار گزارش نهایی می شود.

حسابرس:

بازرس باید به حسابداری آشنا و اصول، استاندارد ها، سیستم های مالی و حتی نرم افزار های این کار را نیز آموزش دیده باشد. داشتن تحصیلات حسابداری نیز می تواند به پیشرفت در این شغل کمک کند. داشتن تحصیلات در رشته حسابرسی لازمه ورود به این حرفه است. همچنین در بسیاری از کشور ها، گواهینامه صلاحیت، از سمت سازمان ها و نهاد های خاص به حسابرسان داده می شود.

بازرسی کاری حساس و مهم است. از همین رو در صورت بروز هرگونه مشکل نه تنها گواهینامه لغو شده، بلکه برای حسابرس نیز مجازات های سنگی در نظر گرفته می شود. توجه کنید که بازرس باید فرد یا افرادی خارج از گروه حسابداری باشد.

انواع ممیزی:

بازرسی بر اساس هدف، اسناد و مدارک مورد برسی، نوع ارائه گزارشات و افرادی که گزارش به آن ها تحویل داده می شود، انواع مختلفی دارد. انواع ممیزی ها عبارتند از:

 • بازرسی داخلی
 • رسیدگی رعایتی
 • ممیزی عملیاتی
 • بازرسی قانونی
 • و حسابرسی صورت ‌های مالی

در ادامه به معرفی بازرسی صورت های مالی می پردازیم.

صورت های مالی

ممیزی صورت های مالی:

رسیدگی صورت های مالی به فرآیندی می گویند که در آن صورت های مالی شرکت ها، کسب و کارها، نهاد ها و سازمان های دولتی و خصوصی صحت سنجی و شفاف سازی می شوند. بازرسی صورت های مالی به دلیل اعتباری که به صورت های مالی می دهند، امروزه بسیار پر استفاده شده اند. دلیل آن نیز جلب اعتماد افراد و نهاد ها برای سرمایه گذاری و یا اعطای وام است.

مثال:

 1. تمامی شرکت ها و کمپانی هایی که می خواهند وارد بورس شوند موظف به ارائه ممیزی صورت های حساب خود هستند. همچنین این شرکت ها باید به صورت سالانه نیز این کار را تکرار کنند.
 2. تمامی کسب و کار هایی که می خواهند وام دریافت کنند، باید در مدارک ارائه شده به بانک و یا نهاد مورد نظر، گزارش بازرسی صورت های مالی خود را نیز قرار دهند.
 3. همچنین در مبادلات تجاری و اقتصادی نیز به این نوع حسابرسی نیاز می شود.
 4. در صورتی که اعتبار خواسته شده توسط شرکت بالا باشد، تامین کنندگان برای تمدید یا بستن قرار داد اعتبار تجاری، بازرسی صورت های مالی شرکت را می خواهند.

انواع صورت های مالی:

قبل از تشریح بیشتر حسابرسی صورت های مالی، بهتر است به انواع صورت های مالی بپردازیم. به طور کلی در حسابداری چهار نوع صورت مالی بسیار مهم وجود دارد. در ادامه این موارد را معرفی می کنیم.

صورت های مالی

۱٫    گزارش سود و زیان:

این نوع صورت مالی در واقع نشان دهنده عملکرد مالی یک شرکت است. این گزارش در بازه های مشخصی تهیه می شود. اجزای تشکیل دهنده این صورت مالی عبارتند از:

 • سود یا زیان خالص
 • هزینه‌ های مالی
 • مالیات بر درآمد
 • دارایی های عملیاتی
 • هزینه ‌های عملیاتی
 • سود یا زیان عملیاتی
 • سایر درآمدها و هزینه‌ های غیر عملیاتی
 • سود یا زیان فعالیت‌ های عادی
 • اقلام غیر مترقبه
 • سهم اقلیت

هر کدام از این موارد توضیحات گسترده ای دارند که در این بحث نمی گنجد.

۲٫    گزارش سود و زیان جامع:

این صورت مالی از کاهش کل درآمد بدست آمده از هزینه ها،{ سود خالص} بدست می آید که در واقع بیانگر درآمد صاحبان شرکت است. این گزارش سرمایه در گردش شرکت را نمایش می دهد. از این رو در تصمیمات کلان بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل در جمع آوری آن باید بسیار دقت شود. گزارش سود و زیان جامع که به آن صورت سرمایه نیز گفته می شود اهمیت و جایگاه بسیار ویژه ای دارد.

۳٫   گزارش صورت جریان وجوه نقد:

این صورت مالی، خروجی ها و ورودی های مالی یک شرکت را با جزئیات ریز، نمایش می دهد. در واقع گزارش صورت جریان وجوه نقد، مبدا پول های ورودی و مقصد پول های خروجی و مقاصد آن ها را گزارش می کند. به همین دلیل نیز جایگاه ویژه در حسابرسی صورت های مالی دارد.

۴٫    ترازنامه:

این نوع صورت مالی نشان دهنده وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ها است. در این گزارش میزان نقدینگی موجد شرکت به صورت مقدار بدهی ها و توان پرداختی شرکت بیان می شود. ترازنامه اطلاعات کافی در مورد حقوق صاحبان سرمایه، شرکت و کسب و کار می دهد. در ادامه اجزای مهم ترازنامه را نام می بریم.

 • دارایی‌ های ثابت مشهود
 • دارایی‌ های ثابت نا مشهود
 • سرمایه‌ گذاری ‌ها
 • موجودی کالا و مواد
 • حساب‌ ها و سایر اسناد دریافتنی
 • موجودی نقد
 • حساب ‌ها و اسناد پرداختنی
 • ذخیره مالیات
 • ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل
 • بدهی ‌های بلند مدت
 • سهم اقلیت
 • سرمایه و اندوخته‌ ها

صورت های مالی 3

مراحل حسابرسی صورت های مالی:

 1. برنامه ریزی و ارزیابی ریسک: در این مرحله یک تیم حسابرسی جمع آوری و دستور العمل های کلی برای حسابرسی تعیین می شود. در ادامه ریسک ها و خطر هایی که می تواند باعث بروز مشکل در گزارش شده را پیش بینی می کنند. این کار نیاز به شناخت زمینه کاری شرکت توسط بازرسان دارد.
 2. تست کنترل های داخلی: در این مرحله کنترل های داخلی شرکت و سطح کارایی آن ها توسط حسابرسان مورد برسی، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این کنترل ها می تواند شامل سیستم ها و فرآیند های خودکاری باشند که توسط شرکت برای افزایش بهرهوری عملیاتی بالاتر، حفاظت از دارایی ‌ها و گزارش دقیق همه تراکنش ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. تست اساسی: در این مرحله حسابرسی صورت های مالی، بازرسان به دنبال راستی آزمایی، صحت و سنجیه، گزارشات، اسناد و ارقام ارائه شده توسط حسابداران هستند. بعضی از فرآیند های حسابرسان در این مرحله را در ادامه تشریح می کنیم.
 • بازرسی فیزیکی دارایی ها در صورت نیاز.
 • بررسی دقیق و قاطع ارقام ثبت شده در اظهارنامه در برابر اسناد و سوابق واقعی شرکت.
 • تحقیق و برسی در مورد اشخاص ثالث یا هر گونه تاییدیه خارجی تراکنش های مالی و جزئیات آنها که توسط شرکت گزارش شده است. این کار اغلب شامل تایید گرفتن و تحقیق از بانک ها و نهاد های تجاریه در ارتباط با شرکت می شود.

بازرس در حال حسابرسی صورت های مالی

اهداف حسابرسی صورت های مالی:

هدف ممیزی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند بر مبنای گزارشات و اسناد شرکت، نظر و مشاوره خود را در مورد صورت های مالی و شرایط کسب و کار آن شرکت دهد. برای همین صورت های مالی باید به طور دقیق و بر اساس الزامات قانونی توسط حسابدار تهیه شود. توجه کنید که نظر بازرس تضمینی در مورد دوام شرکت یا نتیجه دهی مدیریت شرکت در آینده نیست.

مزایای بازرسی صورت های مالی:

بالا بردن عملکرد فرآیند های کسب و کار: با انجام ممیزی صورت های مالی، حسابرس می تواند نقاط ضعف سیستم شرکت را تشخیص دهد. سپس با بر طرف کردن این ضعف ها، کارایی سیستم ها و کنترل های داخلی افزایش یابد.

اطمینان دادن به سرمایه گذاران و بانک ها: صورت های مالی بازرسی شده از اعتبار و تضمین بالایی برخوردار هستند. از این رو می توانند با جلب اطمینان بانک ها و سرمایه گذاران باعث ورود نقدینگی به شرکت شوند.

ارائه دیدگاه واقعی و منصفانه: گزارشات حاصل از حسابرسی صورت های مالی نظری منصفانه و واقعی بر اساس اصول حساب داری را ارائه می کنند. این مورد به خصوص برای افراد سرمایه گذار در بورس حائز اهمیت است.

بازرسی صورت های مالی

ارائه گزارشات با ثبات رویه و سازگاری: گزارشات بازرسی شده، سطح مناسبی از ثبات رویه و سازگاری را در گزارش ارائه می دهند. این صورت های مالی بازرسی شده در تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت بسیار تاثیر گزار است.

 

معایب و محدودیت های ممیزی صورت های مالی:

حسابرسان ممکن است، شواهد و دلایل متقاعد کننده را به جای شواهد قطعی، ملاک قرار می دهند. از این رو گزارشات آن ها قطعی نیست. همچنین هزینه و زمان بازرسی صورت های مالی زیاد است. این موارد از معایب و محدودیت های اصلی این نوع حسابرسی هستند.