نوشته‌ها

حسابرسی داخلی موفق

بررسی و شناسایی اثربخشی حسابداری داخلی

مقدمه حسابرسی داخلی اثر بخش

حسابرسی داخلی اثربخش: بی شک وجود یک سیستم کنترل کننده داخلی و یک حسابرسی داخلی اثر بخش در هر سازمان و مجموعه  نوعی ضرورت است.

از آنجا که در سیستم حسابداری داخلی، اهداف مدیریت مجموعه مد نظر قرار می گیرد. بسیار اهمیت دارد که برای رسیدن به اهداف سازمان از سیستم حسابرسی داخلی اثر بخش استفاده شود.

در ادامه مطالب به بیان ویژگی های یک حسابرسی داخلی موثرخواهیم پرداخت.

درباره اهداف حسابرسی داخلی:

باید توجه کرد که حسابرسی داخلی یاری دهنده مدیریت سازمان است، در واقع برخی از مسئولیت های مدیریت را بر عهده می گیرد تا مسئولیت ارزیابی و استفاده بهینه از منابع بر دوش مدیریت نباشد.

در نتیجه تمامی اهداف و شیوه نامه هایی که در حسابرسی داخلی معین می شود، می بایست تایید مدیریت را نیز دریافت کند. همچنین می بایست تمام اهداف حسابرسی داخلی اثربخش متناسب با اهداف کلی سازمان پیش برود.

جهت دستیابی به حسابرسی داخلی اثر بخش:

برای رسیدن به تاثیر مثبت در حسابرسی داخلی، می بایست برخی از نکات و موارد کاربردی و ضروری را دنبال کرد.

علاوه بر تمامی تطبیقی که واحد حسابرسی داخلی با خواسته ها و اهداف سازمان دارد. قابل انکار نیست که یک حسابرسی داخلی اثربخش وظایف معین و کارآمدی را دنبال می کند.

یک حسابرس داخلی جهت افزایش اثربخشی واحد حسابرسی باید به موارد زیر توجه کند:

 • برای انجام تمامی فعالیت ها می بایست استاندارهای حسابرسی را الگوی خود قرار دهد.
 • از استقلال رای در سازمان بهره مند باشد.
 • چارچوبی مناسب برای واحد غیر اجرایی تنظیم نماید.
 • در جهت افزایش اثر بخشی، حسابرس داخلی باید کامل بی طرف عمل کند و وظایف غیر از مسئولیت های خود بر عهده نگیرد.
ارزیابی نیازها در برنامه ریزی حسابرسی داخلی:

اولین گام برای دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثربخش، ارزیابی و براورد نیاز در برنامه ریزی ارائه شده می باشد.

برای بهبود و ارتقا در انجام این کار می بایست، تمامی خطرات و احتمالات مخاطره آمیز را در یک سازمان بررسی و ارزیابی کرد.

البته طرح استراتژیک حسابرسی حرفه ای، الویت حسابرسی را بر طبق دوره های دو تا پنج ساله تبیین کرده است. همچنین تفضیل بیان و دامنه هر کار، در سالی که حسابرسی در آن انجام می شود، مشخص کننده آن می باشد.

منابع حسابرسی داخلی:

مهم ترین عاملی که در یک حسابرسی داخلی اثر بخش وجود دارد، نیروهای انسانی یا کارکنان واحد هستند.

جهت افزایش میزان اثربخشی آموزش کامل، مهارت و اطلاعات کافی تمامی کارکنان ضرورت دارد. همچنین کارکنان این بخش باید امکان دسترسی به اطلاعات و راهنمایی های افراد مشغول در سایر بخش های سازمان را داشته باشند.

علاوه بر تمامی مطالب مذکور، برای رشد کارایی افراد بهتر است که مکان و جایگاهی مناسب در اختیار آن ها قرار گیرد.

روش های تامین خدمات و وظایف حسابرسی داخلی:

باید به این نکته توجه داشت، که اگر عامل تهدید کننده ای برای استقلال این واحد وجود داشته باشد، قابلیت مانع بودن برای دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثربخش را نیز دارد.

بنابراین هیچ عامل تهدید کننده ای برای استقلال واحد حسابرسی داخلی جایز نیست. همچنین خدمات مذکور بهتر است منعطف، حرفه ای و با کیفیت بالا باشند.

این در حالی است که روش استانداردی برای تامین خدمات این واحد وجود ندارد. برای بهره برداری از یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش می بایست، با تمامی منابع اطلاعاتی مشورت کرد و نظر تمامی سازمان های با صلاحیت را جمع آوری کرد.

استقلال واحد حسابرسی داخلی:

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد، استقلال عامل موثری در دستیابی به یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش می باشد.

همواره باید در نظر داشت که برای استقلال واحد حسابرسی داخلی نباید هیچ مانع و اختلالی وجود داشته باشد، چرا که فعالیت این واحد، به طور مستقیم زیر نظر مدیریت و هیئت مدیره صورت می گیرد.

در ادامه به موارد مربوط به استقلال واحد حسابرسی اشاره کرده ایم.

موارد موثر بر استقلال حسابرسی داخلی:

 • تمیز دادن و جداسازی واحد حسابرسی داخلی از سایر فعالیت های اجرایی
 • دارا بودن اختیارات لازم برای انجام حسابرسی داخلی
 • عدم وجود هیچ گونه اجبار در نحوه ارائه گزارش و حذف یا پنهان کردن مطالب
 • تسهیل در دسترسی به مدیریت واحد بررسی کننده غیر اجرایی

رویکرد و نحوه عملکرد حسابرسی داخلی:

یکی از عواملی که بر دستیابی به حسابرسی داخلی اثربخش موثر است، شیوه نامه ها و محافظت های تخصصی است که پایه و اساس حسابرسی داخلی را تشکیل می دهند.

طبق این اساس، حسابرسی داخلی بر شواهد کافی اتکا کرده و باید به طرز مناسب گرداوری، بررسی و تحلیل گردد. نظارت دقیق بر این نوع از حسابرسی امری مهم و ضروری می باشد.

علاوه بر مطالب فوق، برنامه ریزی صورت گرفته به همراه نتایج و تمامی پیامد های آن باید در گزارشنامه ذکر شود.

قابل ذکر است: برای برنامه ریزی های صورت گرفته می بایست از استاندارد های حرفه ای الگو برداری کرد.

گزارشگری حسابرسی داخلی:

گزارش ها برای مدیران هر مجموعه ای ابزاری هستند، که موجب اطمینان از صحت روند اجرا سیستم کنترل داخلی می شوند.

زمان برای ارائه گزارش های حسابرسی داخلی و رعایت الزامات رازداری باید به وضوح مشخص و معین گردد. همچنین مدیر عامل مجموعه در طی هر سال، یک بار گزارشات حسابرسی داخلی را دریافت، ارزیابی و بررسی خواهد کرد.

گزارش ها شامل چه مواردی هستند؟

در گزارش های مربوط به حسابرسی داخلی به جهت یاری رسانی بیشتر به سازمان، توصیه هایی جهت دستیابی سریع تر به حاکمیت، ریسک و کنترل در جهت دستیابی  و تحقق اهداف عملیاتی و استراتژیک اطلاعاتی ارائه می شود.

بخشی از این توصیه ها قابلیت آن را دارند که معاملات حسابرسی شده را تایید اعتبار بدهند یا آن ها را ارزش گذاری و پردازش کنند.

در واقع ویژگی بارز یک گزارش مناسب این است که امکان الویت بندی به مدیران و هیئت مدیره بدهد، علاوه بر اینکه نمایی از وضعیت جاری و توصیه هایی جهت پیشرفت سازمان را در بر بگیرد.

ویژگی های یک گزارش اثربخش:

به جهت آنکه گزارش ارائه شده قابلیت ارزیابی و الویت بندی را داشته باشد، باید در طی رعایت چند موارد کیفیت گزارش ها ارتقا پیدا کند.

هر چه گزارش های ارائه شده، معیارهای بیشتری را پوشش دهند دستیابی به حسابرسی داخلی اثربخش را راحت تر خواهند کرد.

در ادامه به بیان و معرفی معیارهای مد نظر جهت ارتقای کیفیت گزارش ها پرداخته ایم.

معیار های مربوط به کیفیت گزارش حسابرسی داخلی:

 • باید گزارش ها پس از اتمام حسابرسی ارائه داده شوند.
 • تمامی اطلاعات موجود در گزارش می بایست با دقت جمع آوری شده باشند.
 • باید گزارش های ارائه شده به صورت خلاصه ارائه شوند.
 • تمامی گزارش ها دارای بیانی شیوا و شفاف باشند.
 • حسابرسان داخلی می بایست، نظرات ارائه شده در گزارشات ارائه شده را بی طرفانه اعلام کنند.
 • گزارش های مناسب شامل تمامی نکات مثبت و نکات منفی هستند.
 • حسابرسان برای ارائه نتایج، باید از رویکرد حسابرسی عملیاتی استفاده کنند.
 • در گزارشات حتما علت انجام آن بیان شود.
 • حسابرسان هدفی را برای انجام عملیات بیان کرده باشند.

 نتیجه گیری

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد، برای دسترسی به حسابرسی داخلی اثربخش، تنها یک نوع برنامه ریزی قوی و مستند کافی نمی باشد.

برای دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثر بخش می بایست، گزارشات با کیفیت از کارکنان ماهر و دقیق ارائه شود. برای تکمیل این امر باید مدیریت سازمان به ارزیابی و اولویت بندی گزارشات بپردازد.

به این طریق مدیر مجموعه، همواره از وضعیت جاری و موقعیت فعلی سازمان اطلاع دارد و برای رسید

بررسی تحول حسابرسی بعد از انقلاب

ویژگی های حرفه ای یک حسابرس داخلی و ملاحظات آن: ( بخش دوم)

ویژگی های حرفه ای یک حسابرس داخلی و ملاحظات آن: ( بخش دوم) موضوع این مقاله بوده و شما می‌توانید با خواندن این مطلب به درک درستی از شرایط شخص این کار برسید. دانستن در مورد صفات و ویژگی‌ های یک حسابرسی خبره به شما کمک می‌کند تا بتوانید با ارتقا سطح کاری خود به صفات گفته شده روند کاری خود را بهبود بخشیده و در نهایت به عنوان یک حسابرسی حرفه ای شناخته شوید.

مدت زمان مطالعه این مقاله : ۶ دقیقه

همچنین شما می توانید تمامی پرسش های اصلی خود را در مورد فعالیت های شرکت مفید در لینک های ذیل جستجو کنید.

خدمات حسابرسی

 خدمات حسابداری

خدمات مدیریتی

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

خدمات حقوقی

خدمات آموزشی

  حسابرس داخلی در ایجاد روابط مشارکتی خوب هستند

بهترین حسابرسان داخلی می توانند با ذینفعان در سراسر سازمان ارتباط  و چالش های بسیاری داشته باشند و در عین حال از اعتماد و احترام بالایی هم برخودار بوده و روند کاری افراد را (در حوزۀ وظیفه ای که دارند ) تحت نظر داشته باشند.

 

اگرچه توسعه این روابط می تواند کمی کند باشد، اما با ایجاد این زمینه، حسابرسان می توانند در فرآیند حسابرسی، عقب نشینی (ملاحظه کاری های عمومی) را کاهش داده و به شکلی راحت تر به بررسی موارد محول شده بپردازند. در این میان می‌توان گفت که حسابرسانی که از روند ارتباطی خوبی برخوردار هستند به طور کلی بهتر از دیگر افراد این حوزه می‌توانند از شفافیت اسناد و مدارک ارائه شده در سازمان با خبر شوند.

حسابرس داخلی باید فردی پویا و فعال باشد.

در محیط های کاری که می توانند به صورت هفتگی یا حتی روزانه تغییر کنند، حسابرس داخلی باید برای به دست آوردن بینش های جدید کنجکاو باشد. از یک سو  این امر متکی بر این است که متخصصان حسابرسی دائماً فعال باشند و به بررسی روش‌های نوین این حوزه بپردازند و از طرف دیگر این امر به وسیلۀ آشنایی با امکانات مدرن و استفاده از آن‌ها میسر می‌شود.

به طور کلی از برنامه های آموزشی و توسعه رسمی گرفته تا گواهینامه ها و یادگیری های هدف دار، می‌توانند از یک حسابرس معمولی، فردی خبره و کاردان بسازند. باید در نظر داشته باشید که هر چه حسابرس داخلی فردی جستجوگر تر باشد به همان میزان هم در این حوزه پیشرفت کرده و در نهایت کاری شاخص تر و استاندارد تر را ارائه می‌دهد.

حسابرس داخلی از تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند.

اگر فردی به استخدام شرکت یا سازمانی درآید در بدو ورود ممکن است با آشفتگی های زیادی در حساب های مالی مواجه شود. اما جای هیچ نگرانی نیست. چرا که در اصل حسابرسی داخلی برای نظم بخشیدن به همین شرایط است که استخدام می‌شود.

در شروع کار اغلب، موارد بسیار زیادی وجود دارند که نیاز به بهبود دارد، به طوری که ممکن است بسیار غم انگیز و البته نا منظم به نظر برسد.

در چنین شرایطی به این نکته توجه کنید: (حسابرسان داخلی ماهر از رویکرد مبتنی بر ریسک برای اولویت بندی حجم کار خود استفاده می کنند و از تجزیه و تحلیل داده ها بیشترین بهره را برای نتیجه گیری می‌برند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بدانند در کجا باید تمرکز کنند و همچنین آن‌ها را از این فعالیت های طاقت فرسای طولانی مدت در حین کار مبرا می‌کند.

 

حسابرسان داخلی برتر می دانند که با استفاده از قدرت تجزیه و تحلیل داده ها می‌توانند به دقیق ترین استراتژی ها و ایده ها رسیده و نظری کاملاً درست یا حداقل کم ریسک بگیرند. تمرکز بر روی داده های ارائه شده از سمت سازمان در حقیقت به عنوان یک رزومۀ فکری از روند جاری شرکت در نظر گرفته می‌شود.

با این تفاسیر باید گفت: اگر یک حسابرس داخلی بدرستی بتواند بر روند جاری و فکری شرکت آگاهی داشته باشدف بهتر می‌تواند سمت و سوی پیشرفت را در نظر گرفته و هدف گذاری های بهتری برای کار خود انجام دهد. همچنین با درک درست از شرایط کاری و خط فکری مدیران ارشد حسابرس داخی می‌تواند نقاط ضعف مالی یا استراتژیک سازمان را بهتر پیدا کرده و سعی در برطرف کردن آن‌ها کند.

ابتکار عمل یک فاکتور مهم برای یک حسابرس داخلی:

در قلب مشکلات ایجاد شده در ممیزی داخلی، جوابی برای حل مسئله هم وجود دارد. به یاد داشته باشید که بهترین حسابرسان داخلی از خلاقیت و نوآوری برای حل مسائلی که چندان سیاه و سفید نیستند استفاده می کنند. با نوسانات تقاضاهای نظارتی ، تکامل فرآیندها و استفاده از فناوری های جدید در حال حاضر ، از کارشناسان حسابرسی انتظار می رود که رویکرد مناسب و آینده نگری را برای ارائه خدمات اطمینان ، مشاوره و پیش بینی خطر در سازمان اتخاذ کنند.

 

نوآوری فقط در مورد فرایندها نیست بلکه یک رفتار است. به این ترتیب ، حسابرسان داخلی که دارای ذهنی باز هستند ، به فکر جنبه های مختلفی بوده چالش های پیش رو را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می‌دهند. این کار می‌جب می‌شود آن‌ها بهترین را و البته کم ریسک ترین آن‌ها را انتخاب کنند.  به یاد داشته باشید ابتکار عمل تنها زمانی می‌تواند به وجود بیاید که فرد از تمامی زوایا با چالش پیش رو آشنا باشد و بتواند راه های مختلفی را برای حل بحران در نظر بگیرد.

 

تیم محوری یک از مهم ترین ویژگی‌ها:

توانایی برقراری روابط مثبت با همکاران حسابرسی داخلی نه تنها نمادی از درجه بالای هوش هیجانی حسابرس داخلی جدید به شمار می‌رود. بلکه باعث می شود خدمات حسابرسی داخلی یکپارچه تر شده و شکلی منسجم تر هم پیدا کند.

 

حسابرسان سطوح متفاوتی از تخصص را برای ارائه به میز مذاکره در محل کار دارند و ماهیت بسیار یکپارچه این عملکرد مستلزم همکاری فشرده بین همسالان در محل کار است. توانایی تحت تأثیر قرار دادن ، رهبری و همدلی با سایر همکاران ، همه قابلیت های امیدوار کننده ای برای رهبران حسابرسی آینده هستند اما قبل از رسیدن به این مرحله به طور حتم نیاز به همکاری و یادگیری موضوعات جدید، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. در حقیقت تیم محور بودن یکی از مهم ترین ویژگی‌های حسابرسی داخلی به شمار می‌رود.

اگر یک حسابرس داخلی نتواند به شکلی مناسب با تیم سازمان مورد نظر همکاری داشته باشد هیچ گاه نمی‌تواند در آینده یک رهبر تیم حسابرسی استاندارد شود. چراکه دانش ارتباطات جمعی با مدیر قابلی شدن رایطه ای مستقیم دارد.

کمیته حسابرسی

تمرکز کمیته حسابرسی بر روند حسابرسی داخلی با نگاهی متفاوت انجام می گیرد. (بخش اول)

تمرکز کمیته حسابرسی بر روند حسابرسی داخلی با نگاهی متفاوت انجام می گیرد.( بخش اول) این موضوع یکی از مباحث بسیار چالش برانگیز در این حوزه است. و ما در این مقاله سعی داریم به بررسی این مبحث پرداخته و می خواهم آن را به صورت کامل و در دو بخش تشریح کنیم.

مقدمه بر تمرکز کمیته حسابرسی بر روند حسابرسی داخلی :

با روند رو به رشد سازمان ها در حیطه های مختلف و البته پیچیدگی مباحث حسابرسی در سازمان های کلان، نیاز به گروه هایی تخصصی و ناظر بر کار حسابرسان داخلی ضروری است. این موضوع بیشتر از آن که به دلیل بی اعتمادی به حسابرس داخلی باشد مربوط به، به روز رسانی اطلاعات و شیوه های حسابرسی بوده و در حقیقت کمیته حسابرسی رابطی مستقیم بین هیأت رئیسه و حسابرسان و حسابداران شرکت بر قرار می کند.

در این مقاله به این موضوع می پردازیم که نقش کمیته های حسابرسی در حقیقت نگاهی کلی تر و استراتژی تر به مبحث کلان حسابرسی سازمانی است و سعی این کمیته ها برای هم اندیشی و پیش گیری از مشکلات آینده در روند حسابرسی و حسابداری است.

در نهایت می توان گفت:

کمیته حسابرسی نقشی کلیدی در نگاه تکمیلی به روند های حسابرسی داخلی حسابرسان داشته و چشم انداز جامعی با هدف مطابقت آن با هدف گذاری های انجام شده از سوی مدیران ارشد را دارد.

بسیاری تصور می کنند که کمیته های حسابرسی نقشی مانند حسابرسان داخلی دارند، اما این تصوری بسیار اشتباه است. درست است که هر دو این موارد حکم نظارتی داشته و سعی در جلوگیری از خطرات احتمالی در روند کاری را دارند، اما استانداردهای هر کدام با دیگری کاملاً متفاوت است. این موضوع مخصوصاً در نگاه کمیته حسابرسی بر روند نظارت طولانی مدت سازمان ها کاملاً مشهود است.

کمیته حسابرسی و نقش آن در مداوم نگه داشتن استانداردهای داخلی حسابرسی:

یکی از مهم ترین وظایفی که می توان برای کمیته های حسابرسی در نظر گرفت، بررسی روند حسابرسی و تشخیص ریسک ها احتمالی در استراتژی های کاری است. به طور معمول کمیته های حسابرسی در ابتدای کار سعی می کنند تا احتمالات زیادی را از نظر ریسک سرمایه گذاری بررسی کنند.

برای مثال:

• آیا این میزان هزینه برای این استراتژی های چیده شده کافیست یا خیر؟
• آیا هزینه های انجام شده به میزان سود حاصله، صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟
• آیا پلن های در نظر گرفته شده با بودجه های آن همخوانی دارند یا خیر؟

بررسی این پرسش ها و البته پرسش های دیگر تنها بخش های ابتدایی این روند هستند ولی در مرحله بعدی افرادی که در کمیته حسابرسی هستند حکم نظارتی داشته و سعی می کنند بر روند استانداردهای مداوم ریسک های حسابرسی که به وسیله حسابرسان داخلی در نظر گرفته شده است نظارت داشته باشند. آن ها روندهای کلی و جزئی را مد نظر داشته و بر تداوم استانداردهای کار حسابرسی داخلی نظارت دارند.

توضیح خواستن از حسابرسان داخلی:

در بخش دیگر ممکن است کمیته های حسابرسی سعی در توضیح خواستن از حسابرس داخلی داشته باشند. این کمیته هر گاه احساس کند که تصمیم های حسابرسی داخلی دچار اشکال است مداخله کرده و از او درخواست پاسخ گویی می کند.
در نهایت می توان گفت: کمیته های حسابرسی نگاهی ژرف تر به مناطق خطر حسابرسی داشته و سعی دارند با نگاهی کلی تر به آینده این ریسک ها توجه کنند.

با این توضیحات:

ممکن است برخی از افراد بپرسند با وجود کمیته حسابرسی دیگر نیازی به حسابرسی داخلی نیست. اما این تصوری بسیار اشتباه است. چرا که حسابرسی داخلی به وسیله افراد متخصص این حوزه انجام می شود اما در کمیته های حسابرسی افرادی از هیأت مدیره و بخش های دیگر مدیریتی هم حضور داشته و ریسک های حسابرسی یا استراتژی های چیده شده را از منظر های دیگری مانند: قدرت های سازمان، امکانات سازمان، میزان نفوذ سازمان و بسیاری موارد دیگر می سنجند. المان هایی که شاید یک حسابرسی داخلی از آن ها اطلاع نداشته باشد و به همین جهت سعی در تصمیماتی اشتباه داشته باشد.

در حقیقت:

کمیته حسابرسی سعی دارد بخش های خصوصی تر سازمان را (توانایی های درون سازمانی را ) در کنار تخصص حسابرسی داخلی قرار داده و کمترین میزان ریسک را برای استراتژی های سازمانی در نظر بگیرد. کمیته حسابرسی را می توان پیوند عمیقی بین حسابرسان داخلی و البته مدیران ارشد و سرمایه گذاران در نظر گرفت.

در این قسمت از مقاله سعی داریم به ده بخش که کمیته ممیزی داخلی می تواند در مورد آن با حسابرسی داخلی همکاری داشته باشد بپردازیم.

۱- فرهنگ سازمان ها در نوع گزارش، ارزش ها و انطباق آن ها با روند های کلی

با توجه به فشار نهاد های گوناگون برای هرچه بهتر انجام شدن روند های کاری، سازمان های مختلف تحت فشاری مضاعف برای پیشرفت هستند. همچنین این شکل از فشار موجب شده تا سازمان های مختلف سعی در رقابت بیشتر با یکدیگر هم داشته و قدم های جدیدی برای همگام شدن با دنیای مدرن را بردارند.

یکی از این قدم ها گذشتن از روند های کاری و نوع گزارش دهی های قدیمی است. بسیاری از سازمان ها هنوز هم از فرهنگ های قدیمی حسابرسی برای گزارش نویسی و بررسی موارد استفاده می کنند. اما در حال حاضر به لطف به موجود آمدن کمیته های حسابرسی و البته پیگیری های نهاد های اصلی حسابرسی در ایالات متحده، دیگر گزارش ها مانند گذشته نیستند و از فرهنگی جدید و مطابق با ارزش های روز پیروی می کنند.

نوع جدید گزارش ها:

در نوع جدید این گزارش ها همه چیز بر مبنای تطابق بوده و سعی می شود روند کار دارای بخش بندی های مستقل و از همه مهمتر خط قرمزهایی به عنوان ریسک باشد. در این فرهنگ نقطه نظر های افراد ذینفع اهمیت زیادی داشته و از مهم ترین بخش های تصمیم گیری به شمار می رود. همچنین بازبینی گزارش ها محدود به حسابرسی داخلی و مستقل نشده و کمیته های حسابرسی هم بر این روند و کیفیت آن نظارتی مداوم و دوره ای دارند.

در روند های جاری جدید (یا همان بنیان نهادن فرهنگ جدید) موضوعاتی چون : برابری، تنوع روش در رسیدگی به موضوعات و رسیدن به هدف از جمله مهم ترین المان ها به شمار می رود. همچنین این فرهنگ های جدید موجب می شود تا استراتژ های سازمان انطباق زیادی با هدف گذاری های آن و البته بودجه های تعیین شده برای این اهداف داشته باشند.

۲- انعطاف پذیری سازمانی:

انعطاف پذیری سازمانی از دیگر مواردی است که می تواند به نظر کمیته حسابرسی نیاز داشته باشد. اما منظور از انعطاف پذیری سازمانی چیست؟

در هر کشور و شاید حتی به صورت جزئی تر کسب و کاری مشکلاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد می شود که اگر سازمان یا شرکت نتواند از این بحران ها به درستی عبور کند به احتمال زیاد از هم فروپاشیده و ورشکسته می شود. بلایای طبیعی، مشکلاتی مانند: بیماری های واگیردار (در دنیای امروز کووید ۱۹) همگی نیاز به بررسی بیشتر برای مقابله دارند. اما این کار از چه کسانی بر می آید؟

تمرکز اصلی کمیته حسابرسی

به طور حتم کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی باید ذره ای وقت را هدر نداده و به بررسی چگونگی انجام کار یا ایجاد استراتژی های مناسب برای این دوران باشند. این گروه باید برنامه هایی مناسب برای تداوم بخشیدن به روند کار را در نظر گرفته و آن را به خوبی اجرایی کنند. هر گونه تعلل و یا استراتژی اشتباه در چنین شرایطی می تواند به کلی موفقیت های شرکت را از بین ببرد.
همچنین این افراد باید تمرکز خود را بر روی مرور برنامه های بحران بعد از رویداد گذاشته و بهترین تصمیمات را برای کلیت سازمان و ذینفعان آن بگیرند.

۳- سلامت و امنیت:

همه گیری بیماری کرونا موجب شده تا بازگشت به کار برای بسیاری از سازمان ها متفاوت از شرایط عادی باشد. نیاز به رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، نظارت بر روند درست رعایت بهداشت و تداوم کار، در این شرایط همگی نیاز به صرف زمان و البته برنامه ریزی های دقیقی دارند.

نفرات کمیته حسابرسی

در چنین شرایطی سازمان نیاز به نظارت بیشتر بر روند های کاری داشته و باید استراتژی های مناسبی برای رعایت کامل پرتکل های بهداشتی، نظارت بر ادعای افراد در مورد سلامتی و از همه مهم تر پیشبرد اهداف کلی مدیران ارشد داشته باشد.
هر کدام از موارد گفته شده در نهایت نیاز به برنامه ریزی، قرار دادن بودجه مناسب و البته در نظر گرفتن نیروهای نظارتی دارد.

پایان بخش اول:

مشاغل حسابداری

معرفی کشورهای مناسب برای کار حسابداری و حسابرسی(بخش اول)

معرفی کشورهای مناسب برای کار حسابداری و حسابرسی می‌تواند به شما چشم اندازی بین‌المللی برای پیشرفت‌های اقتصادی در زمینۀ مشاغل حسابداری و حسابرسی را بدهد. در کجای دنیا می توانید گرمترین استقبال را از مهارت های حسابداری خود پیدا کنید؟ ما در این مقاله می‌خواهیم به این پرسش پاسخی مناسب داده و بهترین کشورها برای استخدام این شغل را به شما معرفی کنیم.

مدت زمان مطالعه این مقاله ۴ دقیقه

 

شما با مطالعه این مقاله می توانید پی به روند کاری کشورهایی ببرید که در حوزه فعالیت های حسابرسی داخلی پیشرو هستند. این مقاله برای افرادی که تمایل به مهاجرت دارند بسیار مناسب است.

از جمله پرسش هایی که با مطالعه این مقاله به آن پی می برید عبارت اند از:

۱- چه کشورهایی مناسب کار حسابرسی هستند؟

۲- این کشورها چه امکاناتی برای کار کنان حسابرس خود در نظر می گیرند؟

۳- رونق شغلی در این کشورها چگونه است؟

۴- در این کشورها حسابرسان داخلی دارای چه مزایایی هستند؟

 

همچنین شما می توانید تمامی پرسش های اصلی خود را در مورد فعالیت های شرکت مفید در لینک های ذیل جستجو کنید.

خدمات حسابرسی

 خدمات حسابداری

خدمات مدیریتی

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

خدمات حقوقی

خدمات آموزشی

با رشد اقتصادی کشورهایی مانند: چین ، هند و کشورهای حوزۀ خاورمیانه تقاضا برای حسابداران واجد شرایط هم رشد زیادی پیدا کرده است. شرایط سخت تجارت و همچنین بینش مالی ارائه شده توسط حسابداران رسمی، این شغل را  از ارزش بیشتری برخوردار می کند. از آنجا که تصویب و به روزرسانی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابداری) (IFRS) با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول است، تعداد بیشتری از حسابداران واجد شرایط برای کمک به سازمان‌ها در تفسیر و استفاده از این استانداردهای پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صلاحیت (ACA ICAEW) در ۱۷۰ کشور جهان شناخته شده است. بنابراین اگر می خواهید افق دید خود را بهتر کنید و در شرایط‌هایی جدیدی مشغول به کار شوید، ما در این مقاله به ده کشور با بستر مناسب کاری برای شغل حسابداری اشاره کرده ام .

رونق مشاغل حسابداری در کشور رومانی

از زمان سقوط کمونیسم در دسامبر ۱۹۸۹ ، رومانی دچار تغییرات پویایی شده است. این کشور در اوایل سال پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ رونق گرفت و طبق اعلام بانک جهانی در هشت سال گذشته رشد سریع اقتصادی زیادی داشته. علی رغم مشکلات موجود در منطقه یورو ، وزیر دارایی پیشین این کشور گفت: رومانی دارای یک بافر مالی “بسیار راحت” به ارزش ۵ میلیارد یورو است.

 این کشور در سال ۲۰۰۵ (IFRS) را پذیرفت و در سال ۲۰۰۸ (ICAEW) صلاحیت (ACA) خود را در رومانی راه اندازی کرد. در همین زمان بود که رئیس سابق (ِICAEW) مارتین هاگن حسابداران و حسابرسان را “برای ادامه رشد اقتصاد رومانی” و پویایی اقتصادی کشور بسیار مهم توصیف کرد.

در حال حاضر هزینه‌های زندگی در رومانی بسیار پایین است. بخارست، پایتخت پر جنب و جوش آن مملو از رستوران، کافه، بار، موزه و پارک بوده و شرکت‌هایی از جمله (Big Four ، Citibank ،(Renault و Visa در آنجا دفاتر کاری مهمی دارند و بیشترین مهاجران در بخارست برای شرکت‌های بزرگ اروپایی با فعالیت‌های کمتر در رومانی کار می کنند. این شرابط می‌توان گفت کشور رمانی هم بستری مناسب برای استخدام تعداد زیادی افراد در زمینۀ مشاغل حسابداری را دارد.

رونق مشاغل حسابدار در کشور امارات متحده عربی

ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره، عجمان، راس الخیمه و ام القوین یک فدراسیون متشکل از امارات متحده عربی هستند. امارات متحده عربی با داشتن فضای کسب و کار لیبرال، سطح بالای زندگی، آب و هوای آفتابی ، مسکن‌های ارزان قیمت همچنان به جذب مهاجران از سراسر جهان ادامه می دهد. این منطقه رشد اقتصادی زیادی را تجربه کرد است تا زمان رکود اقتصادی جهانی  در سال ۲۰۰۹ که ابوظبی مجبور شد با پرداخت ۱۰ میلیارد دلار دبی را نجات دهد. اما مناطق آزاد آن همچنان برای تجارت جذاب هستند و شرکت‌هایی از جمله رولزرویس و (BAe Systems و Deloitte) هنوز هم در امارات حضور دارند.

این شرکت‌ها معمولاً از (IFRS) (بهترین روش‌های حسابداری) برای گزارش‌های مالی و بررسی آن‌ها استفاده می‌کنند. از نظر فرصت‌های شغلی‌، امارات متمرکز بر نقاط قوت سنتی خود است. تجارت، تدارکات و گردشگری از جمله بخش‌های مهم در صنعت این کشورها هستند. اما بخش‌های دیگری از جمله خدمات بانکی و مالی، املاک و مستغلات، اوقات فراغت و مهمان نوازی، ساخت و ساز‌های خرده فروشی ، مخابرات و انرژی هم به دنبال خدمات و مشاوران حرفه ای در زمینۀ  حسابداری هستند. به دلایل گفته شده می‌توان گفت امارات متحدۀ عربی می‌تواند یکی از بزرگترین استخدام کنندگان مشاغل حسابداری در سال‌های آینده باشد.

سنگاپور

مشاغل حسابداری از مهم ترین کارها در کشور سنگاپور به شمار می‌روند. سیاست مهاجرت پذیری سنگاپور برای افرادی با توانایی حسابداری به طور مداوم به عنوان بهترین، تمیزترین، آسان ترین، کارآمدترین و رقابتی ترین کشور در کار حسابداری به شمار می‌رود ، ورود مهاجران خارجی‌ به ایالت‌های مختلف این کشور باعث وجود نیروی کاری زیادی در زمینه حسابداری شده است و این روند باعث رونق اقتصادی بیشتر و گسترش همکاری بخش دولتی با خصوصی شده. این نگرش طرفدار تجارت، به این معنی است که سازمان های دولتی برای تقویت رشد اقتصادی با بخش‌های تجاری خصوصی همکاری نزدیکی دارند.

این کشور در سال ۲۰۰۹ با رکودی شدید رو به رو شد که باعث پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی بین ۱ تا ۳ درصد شد . اما در مقایسه با اقتصادهای غربی باز هم رشد قوی محسوب می‌شود. چشم انداز کشور سنگاپور این است که یک مرکز حسابداری جهانی پیشگام برای منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد. استانداردهای گزارشگری مالی (حسابداری) سنگاپور از نزدیک بر اساس (IFRS) مدلسازی شده است. صنایع عمده این کشور شامل تولید‌هایی از جمله (الکترونیک ، مهندسی ، علوم زیست پزشکی و مواد شیمیایی) و تجارت‌های کلی است. بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت انگلیسی اخیراً فعالیت خود را در کشور سنگاپور افزایش داده اند ،از جمله کمپانی‌های بارکلیز، دایسون ، (HSBC) و رولزرویس.

در این میان استاندارد چارتر توسعه بخش‌های (IT) کشور سنگاپور هم، پزشکی زیستی و گردشگری را در این کشور اولویت بعدی دولت قرار داده اند.

مالزی

مالزی که در سال‌های اخیر به یک جامعه چند قومی، چند فرهنگی و چند زبانه معروف است به یکی از برترین مکان‌های جهان برای تولید و خدمات مبتنی بر خدمات دریایی تبدیل شده. پایتخت آن کوالالامپور، محل استقرار بانک نگارا مالزی و مرکزی برای شرکت‌های دارایی، املاک و مستغلات، تجارت، هنر و رسانه است. این کشور مهاجران متنوع و بسیار زیادی را از شغل‌های مختلف از جمله  مشاغل حسابداری و حسابرسی استخدام می‌کند

مالزی که در حال حاضر یک اقتصاد “مناسب” محسوب می‌شود ، قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. در سال ۲۰۱۰ این کشور رشد تولید ناخالص داخلی ۷٪ را ثبت کرد. این آمار یکی از قوی ترین نمایش‌ها در منطقه است. با این شرایط خارجی‌ها تشویق می شوند که فقط در مناطقی که کمبود مالزیایی آموزش دیده وجود دارد کار کنند. مدیر مالی، شرکا و حسابداران ارشد، تقاضای انبوهی برای حسابداران واجد شرایط را طی پنج سال آینده پیش بینی می کنند. در این میان مهاجرانی که به زبان دوم صحبت می‌کنند از مزیتی خاص برای کار برخوردار خواهند بود ، خصوصاً اگر این زبان ماندارینی یا زبان آسیایی دیگری باشد.

نرم افزار حسابداری و حسابرسی پیوست

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

نرم افزار حسابداری و حسابرسی پیوست :

گروه نرم افزاری پیوست با داشتن ۳۰ سال سابقۀ درخشان در تولید نرم افزار حسابداری و حسابرسی توانسته اند به برندی در این زمینه تبدیل شوند. دقت داشته باشید که نرم افزار پیوست حدود ۱۵ سال پیش طراحی و تولید شد و از همان زمان تا به امروز به یکی از معتبرترین و پرکاربردترین نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی برای شرکت‌ها و مراکز بسیار بزرگ با حجم بالا تبدیل شده است. رابطۀ کاربری سهل و آسان آن و همچنین داشتن زیر سیستم‌های مالی بسیار کاربردی آن نقش بسیار مهمی در محبوبیت این نرم افزار داشته است.

این زیر سیستم‌‌های مالی عبارت اند از:

 • حسابداری
 • اموال
 • انبار و کالا
 • خزانه داری
 • پیمان‌ها و قرار دادها
 • بازرگانی
 • ساخت و تولید
 • هولدینگ
 • ارزی
 • حسابداری دولتی
 • بودجه و اعتبارات

 

در کنار امتیازات گفته شده باید اشاره کردکه این نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور است و این خود یک امتیاز بسیار بزرگ برای این نرم افزار کسب وکارهای کلان است.

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار پیوست

 • تعریف شکل کدینگ مورد پسند کاربر و متناسب با نیاز شرکت
 • امکان در یافت سند مالی از نرم افزارهای تمامی شرکت‌های وابسته یا واسطه در قالب فایل دلخواه
 • اجازۀ انتقال اطلاعات حسابداری در بین شرکت‌ها
 • تعیین شکل و دسترسی کاربران به تمامی بخش‌ها و انواع حساب‌ها، دسترسی به کلیه سطوح کاری و کلیه فرم‌های عملیاتی
 • در نظر گرفتن و مشاهدۀ اطلاعات سایر نرم افزارها به وسیلۀ آرتیکل‌های وابسته در اسناد حسابداری
 • دادن خلاصۀ تمامی سندهای تنظیم شده به صورت مکانیزه به سازمان امور مالیاتی
 • دادن دفاتر حساب‌های عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
 • نشان دادن صورت‌های مالی که شامل مواردی چون( ترازنامه، سود و زیان به صورت تنظیمات دلخواه)
 • گزارش کامل در تمامی سطوح اعم از: دفتر کل، معین، تفصیلی، به همراه تفصیلی‌های شناور و ارز
 • تهیه فرم چاپی بر اساس دفتر ۲۶ سطری

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار پیوست

این نرم یکی از معروف ترین نرم افزارهای حال حاضر کشورمان ایران است که با کمپانی‌های بسیار بزرگ مالی و سازمان‌های کلان رابطۀ کاری و خدماتی دارد. این نرم افزار از سطح کاربری بسیار خوبی و روانی برای کسب وکارهای کلان برخوردار است از همین رو شرکت طراح و سازندۀ آن توانسته با دقت در طراحی و ساخت آن بستر مناسب برای یکپارچه سازی سیستم اتوماسیون را برای مشتریان خود ایجاد کند.

این نرم افزار برای کسب وکارهای بزرگ و کلان طراحی شده و اگر شما با داشتن کسب و کار کوچک و خرد این نرم افزار را برای کار انتخاب کنید احتمالاً به دلیل پیچیدگی روند نرم افزار وقت زیادی را هدر خواهید داد. این نرم افزار نسخۀ فروشگاهی ندارد و از این حیث بسیار مورد انتقاد قرار دارد. از دیگر مشکلات این نرم افزار شکل پشتیبانی آن برای کسب کارهای کمتر شناخته شده است. این شرکت با داشتن مشتریان بسیار بزرگ و معروف خود کمتر به پشتیبانی مشتریان معمولی یا گمنام خود می‌پردازد.

 

نرم افزار پارمیس

 

نرم افزار پارمیس :

برخلاف بسیاری از نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی که سعی در معروف شدن با نسخۀ کامپیوتری خود دارند نرم افزار پارمیس توانسته با داشتن یک نوع از نرم‌افزار حسابداری به شکل اپلیکیشن به محبوب‌ترین نرم افزار حسابداری به صورت اپلیکیشن معروف شود. این نرم‌افزار در کنار نرم‌افزار ورژن کامپیوتری تولید شد و با استقبال عمومی زیادی همراه بود. شرکت فناوری اطلاعات پارمیس فعالیت خود را از ۱۳۸۳ آغاز کرده است. این شرکت چندین راهکار برای حسابداری شرکت‌ها و انواع کسب و کارها  ارائه کرده است. این شرکت همچنین اقدام به طراحی سه نسخۀ کاربردی برای رشتۀ حسابداری کرده است.

این نسخه‌ها عبارت اند از :

پارمیس پرو: این نسخه از نرم افزار برای پوشش کسب و کارهای متوسط و کوچک طراحی و تولید شده است.

پارمیس استار: مخصوص کسب و کارهای بزرگ و سازمان‌ها با منابع مالی کلان است و می‌تواند این گونه از شرکت‌ یا نهادها را پوشش دهد.

پارمیس ۳۶۰ : این ورژن از نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک طراحی و تولید شده است.

این نرم‌افزار با شکل طراحی نوین خود توانسته نیاز بسیاری از افراد کم‌تجربه را نسبت به نرم افزارهای حسابداری پوشش دهد. فضای مدرن و به‌روز این نرم افزار باعث شده افرادی که تجربۀ حسابداری با روش‌های مدرن را ندارند نتوانند به خوبی از این نرم افزار استفاده کنند. این نرم افزار در چهار سری اصلی به شرح زیر است.

 • فروشگاهی
 • شرکتی
 • تولیدی
 • جامع

 

یکی دیگر از امکانات این نرم افزار سازگاری و نصب زیر سیستم‌های کاربردی است.

این زیر سیستم‌های کاربردی عبارت اند از:

 • حسابداری و مالی
 • انبار
 • بازرگانی
 • بازرگانی خارجی
 • خزانه
 • فروشگاه اینترنتی
 • تولید و بهای تمام شده
 • حقوق و دستمزد
 • هم تعدادی دیگر از زیر سیستم‌های کاربردی دیگر است.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار پارمیس

 • در این نرم افزار امکان تعریف شعبه‌های گوناگون و اطلاعات مالی است
 • داشتن امکانی برای بررسی کلیه گردش‌های مالی در تمامی سطوح
 • داشتن امکانی برای مرتب کردن و کپی اسناد
 • قابلیت جست و جو برای تسهیل رسیدن به فایل مورد نظر
 • امکان برخورداری هر حساب به یک سند
 • گزارش گیری از مانده‌ حساب‌های تفصیلی به تفکیک سطوح
 • داشتن قابلیت برچسب دهی برای هر امضا و داشتن امکان اضافه کردن این گونه از موارد
 • قابلیت تمامی ادیت‌های حسابداری و حذف موارد مورد نیاز و اضافه کردن آیتم‌ها متفاوت در بخش حسابداری
 • ایجاد سند جدید به صورت مکانیزه و بستن اسناد در وقت لازم

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار پارمیس

در مورد این نرم افزار تنها پیشنهادی که می‌تواند کرد استفاده از آن در موارد و کسب و کارهای کوچک است. این نرم افزار را به هیچ عنوان نمی‌توان برای مقاصد بزرگ مالی مورد استفادۀ قرار داد.

 

نرم ‌افزار حسابداری آرین سیستم

 

نرم ‌افزار حسابداری آرین سیستم :

این نرم افزار به وسیلۀ شرکت داده پردازی آرین سیستم طراحی و تولید شده است. این نرم افزار از امکانات بسیار بالایی در زمینۀ مدیریتی برخوردار بوده و یکی از بهترین گزینه‎ها برای کارهایی با حجم بالا و کسب و کارهای کلان به شمار می‌رود. یکی دیگر از امکاناتی که این نرم افزار را از دیگر نرم افزارها جدا کرده است برخورداری این نرم افزار از امکاناتی چون هماهنگی کامل با دیگر زیر مجموعه‌های این نرم افزار است.  این نرم افزار قابلیت ارتقا و پشتیبانی بسیار خوبی دارد. از دیگر امتیازات این نرم افزار سازگاری آن با نسخه‌های قدیمی ویندوز و همچنین اندروید است. شرکت سازندۀ این نرم افزار ادعا کرده است این نرم افزار به صورت کاملاً مداوم به روز رسانی می‌شود و کاربران را با بخش‌های مدرن این نرم افزار پوشش می‌دهند.

 

۱۰ ویژگی و امتیاز نرم افزار آرین سیستم :

 • این نرم افزار قابلیت گزارش دهی به دو زبان کاملاً متفاوت لاتین و فارسی را دارد
 • این نرم افزار به صورت آفلاین هم قابلیت اجرایی دارد
 • پشتیبانی از ارز‌های متداول
 • این نرم افزار قابلیت دسترسی را از طریق شبکه‌های هوشمند دارد مانند موبایل و تبلت
 • این نرم افزار برای کنترل و بررسی ماهیت حساب‌ها هم کاربردی است
 • تعریف و تشخیص دفاتر معین ( حساب‌های معین) با گوناگونی ویژگی‌های متعدد برا ی پیگیری
 • قابلیت ارسال گزارش‌ها به صورت فایل‌های عمومی‌تر مانند: ورد و اکسل

 

نکات مثبت و منفی نرم افزار آرین سیستم :

در کنار تمامی نکات مثبت و مسمر ثمری که در این مقاله گفته شد باید اذعان کنیم که این نرم افزار در بخش فرآیند ثبت سند و فاکتور بسیار کند و غیر کار آمد است البته این روند برای کسب و کارهای کوچک طولانی است. چرا که روند ثبت در این نرم افزار بر اساس کسب وکارهای کلان طراحی شده است از این رو استفاده از این نرم افزار را برای کسب و کارهای خرد و فروشگاه‌ها توصیه نمی‌کنند.

 

بخش پایانی

ما در این مقاله که در دو بخش برای علاقه‌مندان به حسابداری تدارک دیده بودیم سعی کردیم به معرفی بهترین نرم افزار‌های حسابداری و حسابرسی بپردازیم. نیاز به نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی از مهم‌ترین نیاز‌های یک حسابدار یا حسابرس برای کارهای مالی به شمار می‌رود. اگر روش‌های نوین به وسیلۀ این نرم افزارها برای حسابرسی و حسابداری وجود نداشت امروزه شاهد رشد چشمگیر این رشته و گسترش شرکت‌های عظیم نبودیم از همین رو نیاز به شناخت و انتخاب یک نرم افزار مناسب برای کارهای حسابداری و حسابرسی یکی از مهم‌ترین ارکان مدرن حسابداری و حسابرسی در دنیای امروز است.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

حسابرسی و کاربرد کلان داده

مقدمه‌ای بر حسابرسی و کلان‌داده

در دنیای امروز شکل و ارکان حسابداری از گذشته متفاوت شده و ما با روش‌های ‌مدرن‌تری باید به سراغ اعداد و بررسی آن‌ها برویم. در گذشته بیشتر فعالیت‌های حسابداری و حسابرسی بر پایۀ دفتری بود که بدهکار و بستانکار در آن درج می‌شد، اما امروزه علاوه بر این موارد بسیاری دیگر از موارد هم در کار حسابرسی و حسابداری باید در نظر داشت. مواردی ازجمله سود خالص، هزینۀ تبلیغات، هزینۀ تداوم در اجرا و بسیاری از موارد این چنینی است که باعث شده حسابرسی و حسابداری جنبه‌ای جدید و متفاوت از گذشته پیدا کند.

با رشد علم حسابرسی و حسابداری روش‌های رسیدگی به آن‌ها هم متفاوت‌تر و مدرن‌تر از گذشته شده و باید با  علم‌های جدیدی به سراغ آن رفت.  یکی از این موارد که زیر مجموعۀ حسابرسی هم به شمار می‌رود بررسی کلان داده است که ما در این مقاله به شکلی مفصل به آن می‌پردازیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

 

نقش دادۀ اطلاعات (کلان داده) بر پیشرفت بشری

کلان داده یا دادۀ اطلاعات در حسابرسی به معنی تمام اطلاعاتی است که می‌توان با دانستن آن‌ها درک بهتری از وضعیت و شرایط بازار مالی پیدا کرد و در آینده برای سود بیشتر تصمیماتی مناسب‌تر گرفت.  اما چرا نقش اطلاعات داده یا همان دادۀ کلان به این میزان در حسابرسی مالی از اهمیت برخوردار است؟

از شروع تمدن تا به امروز تنها کسانی توانستند به افرادی قدرتمند تبدیل شوند که دارای دانش بیشتر در زمینۀ کاری خود بوده‌اند. مثالی بارز که می‌توان در این باره زد جنگ‌هایی است که ‌‌در طی سالیان سال در دنیا انجام شده،  پیروزی در جنگ به میزان اطلاعاتی بستگی داشته که هر جبهه از دیگر رقیب خود در اختیار داشته است یا کشاورزانی در کشت‌های خود سود بیشتری می‌بردند که از آگاهی بهتری نسبت به دیگر کشاورزان دربارۀ کشاورزی برخوردار بودند. داشتن اطلاعات در هر زمینه‌ای باعث تصمیم‌های درست‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری می‌شود. امروزه استفادۀ غیر‌قانونی از اطلاعات را رانت نام‌گذاری کرده‌اند. در موارد مالی هم این چنین است.  افرادی که دادۀ مناسب‌تری از شرایط دارند بهتر می‌توانند برای آیندۀ کسب و کار خود برنامه‌ریزی کنند و سود سرشار‌تری را به دست آورند. باید در نظر داشت که شرکت‌ها برای رقابت با یک‌دیگر هیچ وقت کلان داده را با هم به اشتراک نمی‌گذارند.  کلان داده در حقیقت پایه و اساس سیاست‌های مالی و کاری هر نهاد به شمار می‌رود. هر شرکت و نهاد ‌کاری  باید در  محافظت از کلان داده و بدست آوردنش تلاش کند تا بتواند برای آیندۀ کاری خود برنامه‌ای دقیق‌تر و جامع‌تر را برنامه ریزی کند.

 

 

علم داده و شروع آن در حسابرسی مالی 

این واژه به وسیلۀ  ویلیام کلیولند در سال ۲۰۰۱ به دنیا معرفی شد این محقق توانست دنیا را با واژۀ data science (علم داده) آشنا کند و ا ز آن روز تا به حال بسیاری از افراد را ترغیب به جمع‌آوری علم داده در زمینۀ کاری خودشان کرده است. این فرد با نگاهی الگو محور دربارۀ موارد مالی و کاری توانسته نگاهی نو و مدرن به تصمیم گیری‌های مدیران بدهد. علم داده باعث می‌شود تمامی تصمیم‌های فرد بر پایۀ دانش و جمع‌آوری اطلاعت گرفته شود و از کم‌ترین ضریب خطا برخوردار باشد.

 

کلان داده یا مه داده در حسابرسی و حسابداری

در کشور ما ایران به کلان داده (مه داده)  گفته می‌شود.کلان داده به معنی حجم بسیار بالایی از اطلاعات از که شاید اندازۀ آن به گیگابایت هم برسد. این اطلاعات تمامی مواردی را شامل می‌شود که یک حسابدار یا حسابرس برای گرفتن بهترین تصمیم یا راهنمایی کردن مدیران خود دربارۀ رشد مالی به آن نیاز دارند.

 

 

مولفه­‌های  اصلی کلان داده

موارد اصلی که باید در کلان داده مد نظر داشت به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند. اگر کلان داده هر یک از این چهار اصل اساسی را دارا نباشد می‌تواند حسابرسان و مدیران را در تصمیم گیری به اشتباه بی‌اندازد. دقت داشته باشید که کلان داده برای مدیران و حسابرسان یا حسابداران یک منبع اصلی اطلاعاتی می‌باشد که بر پایۀ آن تصمیم‌های خود را اتخاذ می‌کنند.   پس باید دادۀ اطلاعاتی، تمامی موارد ذکر شده در چهار گروه اصلی را دارا باشد تا مدیران امر بتوانند بهترین راهکار را برای توسعه و سرمایه گذاری یا تولید در نظر بگیرند. این چهار گزینه عبارت‌اند از :

 

Veracity: درستی موارد و صحت آن‌ها در کلان داده

صدق و صحت اطلاعات بسیار اهمیت دارد. چرا که اگر اطلاعات بر پایۀ مواردی پوچ و محتوای غیر کاربردی باشد می‌تواند تمامی کارها را دچار ورشکستگی کند.

Velocity: سرعت پردازش دیتا

شکل پردازش اطلاعات در داده‌های کلان باید سهل و آسان باشد. دسته‌بندی و عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل برای پردازش این اطلاعات به شمار می‌رود.

Volume: حجم کلی اطلاعات

حجم اطلاعات در دادۀ کلان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که تعداد الگوهای بررسی شده را نشان می‌دهد. زمانی که اطلاعات کم باشد نمی‌توان آن‌ها را با یک دیگر مقایسه کرد و به اطمینان خاطری مطلوب رسید.

Variety: تنوع داشتن منابع

یکی از مواردی که از طریق آن می‌تواند دریافت که اطلاعات صحیح است یا نه،  تعداد منابعی است که تهیه کنندۀ کلان داده به آن‌ها استناد کرده است. تنوع این داده‌ها باعث می‌شود از نگاه‌های مختلف و منابع گوناگونی  موارد را بررسی کرده و به بهترین راهکار دست پیدا کنیم.

 

 

استفاده از کلان داده در حسابداری و حسابرسی

در شکل امروزی حسابرسی و حسابداری باید از داده‌های اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های کلان استفاده کرد. باید توجه داشته باشید که این داده‌های اطلاعاتی هستند که به حسابرسان و مدیران یا حسابداران یک مجموعه روند درستِ حسابرسی و اهداف شرکت را نشان می‌دهند.

در شکل امروز حسابرسی یا حسابداری دیگر نمی‌توان بدون داشتن الگوهای مناسب بازار و شناخت آن،  محصولات را برای فروش آماده کرد.  این داده‌ها باعث می‌شوند که مدیران شرکت‌ها بیشتر در جریان امور بازار قرار گرفته و به وسیلۀ تحلیل این داده‌ها نیاز‌های بازار را بهتر  بسنجند.

تحلیل داده‌ها باعث می‌شود که حسابرسان و حسابدار‌ها بهتر بتوانند شرایط مالی شرکت را بررسی کرده و هرف گذاری مالی را بهتر انجام دهند.  از این رو اهمیت کلان داده در حسابرسی بسیار زیاد است.

در پایان این مقاله باید خاط نشان کنیم که کلان داده در حسابداری و  حسابرسی امروز دنیا نقشی مهم و حیاتی ایفا می‌کند. بدون  داشتن یک کلان دادۀ مناسب،  پیشرفت در این بازار رقابتی بسیار سخت و تا حدودی غیر ممکن است. در حقیقت کلان داده به عنوان یک نقشۀ راه،  برای حسابداران و حسابرسان کاربرد دارد. آن‌ها با این اطلاعات جامع می‌توانند برای هدف گذاری‌های ِآیندۀ شرکت در موارد مالی بهترین راهکار را نشان بدهند.

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

همه چیز درباۀ حسابداری صنعتی

 مقدمۀ‌ای بر حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی مهم‌ترین رکن در پیشرفت یک صنف تولیدی است. با حسابداری صنعتی صاحبان صنعت با هزینه‌های تولید به صورت خالص آشنا شده و می‌توانند در برآورد قیمت‌های خود برای سود بیشتر برنامه‌ریزی کنند. تقریباً بدون داشتن حسابدار صنعتی برآورد دقیق و صحیح سود خالص و بهای تولید غیر ممکن است. حسابداران صنعتی می‌توانند با دقت در تمامی مواردی که هزینۀ تمام شده در نظر گرفته می‌شود صاحبان تولید را برای ارزش‌گذاری صحیح قیمت راهنمایی کنند. لازم به توضیح است که برای به دست آوردن هزینه‌های تولید کالا،  باید تمامی هزینه‌های خرج شده از کوچک‌ترین موارد تا بزرگ‌ترین ‌آن‌ها را در نظر گرفت در غیر این صورت نمی‌توان به عدد دقیق و صحیحی برای برآورد اولیۀ تولید رسید. به صورت کلی باید گفت: حسابداری صنعتی دسته‌ای از حسابداری است که بهای تمام شدۀ کالا را محاسبه می‌کند.

ما در این مقاله سعی داریم تمامی به بررسی دقیق حسابداری صنعتی بپردازیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

 

بررسی حسابداری صنعتی  

مهم‌ترین کاری که حسابداری صنعتی روی آن تمرکز دارد برآورد هزینۀ تمام شده و تفکیک هزینه از درآمد است. یک حسابدار صنعتی می‌کوشد با دقت و محاسبۀ دقیق،  هدر رفت هزینه‌های تولید را در نظر گرفته و برای بازده مالی بیشتر در زمان تولید برنامه‌ریزی کند. یک حسابدار صنعتی باید بتواند از هدر رفت هزینه‌های اضافی جلوگیری کند و با در نظر گرفتن نیاز تولیدکننده راهکارهای مالی بهتری را برای سود بیشتر تولید ارائه دهد.

 

دسته‌بندی در حسابداری صنعتی

دسته‌بندی در حسابداری صنعتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این کار برای بالا بردن دقت محاسبه در نظر گرفته شده است. باید در نظر داشت که برای حسابداری صنعتی نظم و داشتن اصول کاری مهم‌ترین موارد پیشرفت در این شغل به حساب می‌آیند.

دسته‌بندی در حسابداری به دو دستۀ اصلی تقسیم می‌شود. این دودسته عبارت اند از:

هزینه‌های ساخت

هزینه‌های تجارت

 

 

برآورد هزینه‌های ساخت 

به تمامی هزینه‌هایی که برای ساخت و تولید یک محصول خرج می‌شود هزینه‌های ساخت گفته می‌شود. این هزینه‌ها می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خرج شوند. تمامی مواردی که برای تولید یک محصول مصرف می‌شود را هزینه‌های سر بار یا هزینه‌های ساخت می‌گویند.

از جمله هزینه‌های تولید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

دستمزد کارگران

هزینه‌های جانبی مصرفی

هزینه ماشین آلات و قطعه‌های مصرفی

هزینه‌های اولیه

موارد مصرفی کارخانه

و تمامی مخارجی که به شکلی ناگهانی ممکن است پیش بیاید در زیر مجموعۀ هزینه ساخت (تولید)  قرار می‌گیرند.

 

برآورد هزینه‌های تجاری

در حسابداری تجاری  هزینه‌هایی وجود دارد که به اصطلاح هزینه‌های تجاری نامیده می‌شوند. این هزینه‌ها خود به دو بخش هزینه‌های بخش اداری و بخش توزیع و پخش تقسیم می‌شوند.

 

بخش اداری:

در این بخش هزینه‌هایی مانند: حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری کاری در نظر گرفته می‌شود.

بخش تجاری و توزیع:

در این بخش هزینه‌هایی که بابت توزیع جنس و تبلیغات آن در نظر گرفته شده است مد نظر قرار دارد.

 

به جمع هر دو مقولۀ گفته‌شده حسابداری تجاری گفته می‌شود.

 

 

هزینه‌های ساخت یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولید

یکی دیگر از مهم‌ترین هزینه‌هایی که در حسابداری صنعتی باید مورد توجه قرار بگیرد هزینه‌ای است که مربوط به تغییر مواد اولیه است و برای ساخت محصول نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باید در نظر داشته باشید که تمامی این هزینه‌ها در روند تولید یک محصول لازم و ضروری هستند و هیچ‌کدام را نمی‌توان از چرخۀ تولید حذف کرد. حسابداری صنعتی به ما کمک می‌کند، بتوانیم عدد دقیقی برای هزینه‌های تولید در نظر گرفته و بر طبق آن برنامۀ سود‌آوری خود را طرح ریزی کنیم.

 

 

تشریح هزینه‌های مستقیم تولید

 • هزینه‌هایی که به صورت مستقیم در تولید نقش دارند را در دسته‌بندی هزینه‌های مستقیم تولید قرار می‌دهیم این هزینه‌ها به شرح ذیل می‌باشد.

 

موارد مستقیم‌ : موادی که به صورت کاملاً مستقیم از کارخانه‌ها تهیه می‌شود و برای تولید در اختیار کارخانۀ تولیدی قرار می‌گیرند را موارد مستقیم می‌نامیم.

دستمزد کار: نیروی انسانی در امر تولید یک الزام ضروری است و بدون نیروی انسانی تولید،  کار غیر ممکنی است. دستمزدی که به نیروهای انسانی مانند: کارمندان و کارگران یک مجموعه داده می‌شود در لیست هزینه‌های مستقیم قرار دارند. لازم به توضیح است که تمامی هزینه‌های افراد استخدامی در هر سطحی شامل این لیست می‌شوند.

 

سایر هزینه‌های مستقیم‌: گاهی در قسمت تولید امکاناتی لازم است تا بتوانیم یک محصول را به بازار عرضه کنیم مانند: یک دستگاه وکیوم بسته‌بندی دستی برای کارگاه‌های کوچک تولیدی. در این موارد خرید یا اجارۀ دستگاه هم در لیست هزینه‌های مستقیم قرار می‌گیرند و در هنگام ثبت هزینه‌ها باید در قسمت هزینه‌های مستقیم محاسبه شوند.

 

 

بررسی هزینه‌های غیر مستقیم (سر بار ساخت)

 

 • هزینۀ سربار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که نسبت به هزینه‌های مستقیم عددی کمتر را شامل می‌شوند ولی در قسمت تولید این هزینه‌ها لازم و ضروری هستند.

 

موارد غیر مستقیم‌ : مواردی که به صورت مستقیم در تولید نقشی ندارند اما نمی‌توان از آن‌ها صرف نظر کرد.

دستمزد غیر مستقیم : هزینه‌های غیر مستقیم در کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و کار تولید را به صورت غیر مستقیم پشتیبانی می‌کنند. این هزینه‌ها مانند: هزینه‌های بیمۀ کارگران و غیره می‌باشند که شاید در نگاه اول به صورت یک هزینۀ مهم حساب نشوند ولی در بسیای از موارد از هزینه‌های بیشترِ غیر ضروری جلوگیری می‌کنند.

 

 

سایر هزینه‌های غیر مستقیم

در تولید تعداد زیادی هزینه‌های غیر مستقیم داریم. این هزینه‌ها  از اهمیت بسیار زیادی در سلامت بخش تولید برخوردار هستند. این هزینه‌ها معمولا‍ً صرف پاکسازی و نگهداری دستگاه‌ها شده و بخشی از آن هم مربوط به خدمات سرویس‌های مربوطه است. باید در نظر داشت که این هزینه‌ها بسیار اهمیت داشته و نمی‌توان به سادگی از آن‌ها عبور کرد.

 

 

توجه به تولید در زمان‌ها متفاوت

در بسیاری از تولید‌ها موارد مصرف کالا در فصول مختلف متفاوت است. این کالاها در برخی از بخش‌های سال پر رونق و در بخش‌هایی از سال هم فروش کمی دارند.

در چنین شرایطی مدیران تولید سعی می‌کنند بودجه تولید خود را در برخی از ماه‌های سال توسعه داده و در زمان‌هایی دیگر این بودجه را کاهش دهند تا نسبت درخواست و تقاضا برابر باشد. طبقه بندی هزینه‌ها با توجه به میزان تولید یکی از اساسی‌ترین موارد در پیشبرد اهداف مالی و موفقیت هر شرکتی به شمار می‌آید. چرا که با در نظر گرفتن شرایط‌های متفاوت زمانی در کار تولید،  از ساخت بی‌رویه محصول و هدر رفت هزینه‌های اضافی به صورت چشم‌گیری جلوگیری می‌کنند.

 

هزینه‌های ثابت بخش مهمی از هزینۀ تولید

یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بخش تولید مخارجی است که به صورت ثابت برای تولید باید درنظر گرفت این هزینه‌ها شامل دستمزدها و مبالغی است که باید برای هر تولید به صورت ثابت در نظر گرفت.  دقت نظر داشته باشید که هزینه‌های ثابت معمولاً در تمامی دوره‌های کاری ثابت است جز مواردی که مواد اولیه در زمان خرید افزایش قیمت داشته باشند.

 

هزینه‌های متغییر بخشی برای سود‌آوری بیشتر

در بخش تولید هزینه‌هایی وجود دارد که باعث رشد بیشتر فروش می‌شود اما به صورتی کاملا متغییر از آن‌ها نام برده می‌شود.

این دسته از هزینه‌ها معمولاً به صورت درصدی برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان محصول در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت هزینه‌ای است که شرکت و واحد تولیدی برای فروش هر چه بیشتر خود برای بازاریابان بخش فروش در نظر می‌گیرد.

 

 

جمع بندی

مطالب این مقاله در مورد حسابداری صنعتی جمع‌آوری شده بود  تا افرادی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند بیشتر با این موضوع و نکات مهم آن آشنا شوند در مقالۀ بعدی ما در مورد اهمیت گزاش‌های مالی در حسابداری صحبت می‌کنیم.

 

 

مسئول تولید محتوا : امیر شکیبا

 

حسابداری مالی و روش‌های مدرن

در هر صنف و شغلی نیاز به یک حسابدار از مهم‌ترین موارد  به حساب می‌آید. گاهی کسب کار فرد کوچک است و خود فرد،  این کار را بر عهده می‌گیرید و در مواردی مانند،  شرکت‌ها و نهادهای اجرایی افرادی به‌ صورت مشخص به این موضوع می‌پردازند. حسابداری مالی بخش مهمی از روند کاری هر شغلی به حساب می‌آید. حسابداری مالی تمامی تراکنش‌های مالی را از خروج پول تا واریز آن به هر شکلی بررسی کرده و در زمان‌های مقرر نسبت به تمامی این عملکردها گزارشی برای مدیران و صاحبان آن مشاغل تنظیم می‌کند. حسابداری انواع مختلفی دارد. ما در این بخش می‌خواهیم در مورد حسابداری مالی و نرم‌افزارهایی که این کار را برای حسابدار سهل می‌کنند صحبت کنیم تا به این وسیله شما را با حسابداری مالی و بهترین راهکارهای آن  آشنا کنیم تا پایان مقاله با ما باشید.

 

 

درک مفهوم حسابداری مالی و نیاز به نرم افزار‌های کار آمد

حسابداری مالی یک سیستم کامل برای جمع‌آوری تمامی اطلاعاتی است که یک شرکت یا نهاد مالی یا کاری به آن نیاز دارد تا به صورت ماهانه، هفتگی یا سالانه تمامی عملکرد خود را به لحاظ مالی بررسی کرده و روند رشد خود را ارزیابی کند. در هر نهاد کاری و مالی باید تمامی مواردی که در تراکنش‌های مالی تاثیر‌‌گذار است به دست حسابدار مالی سپرده شود تا سندهای آن بررسی شده و آرشیو شود. یک حسابدار مالی تمامی موارد را با دقت نسبت به سند ارائه‌شده بررسی کرده و بعد از ارزیابی حقیقی،  آن را آرشیو کرده تا در زمان مقرر به صورت یک گزارش همراه با موارد دیگر یا مربوطه در اختیار مدیران ارشد خود قرار دهد. اما نکته‌ای که در حسابداری مالی بسیار اهمیت دارد این است که تمامی مواردی که یک حسابدار با آن در بررسی و گزارش‌های مالی روبه رو است بسیار بیشتر از تعدادی است که بتواند به صورت شخصی و با روش‌های قدیمی ( دفاتر مالیاتی) به بررسی آن‌ها اقدام کند. از همین رو نیاز به روش‌های نوین و جدید برای حسابداری دارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌‌ها استفاده از برنامه‌های حسابداری مالی است.

باید در نظر داشته باشید که این نرم‌افزارها سرعت و دقت یک حسابدار را چندین برابر افزایش داده و برای بایگانی کردن اطلاعات مالی در تمامی بخش‌ها بسیار کاربردی هستند. با این روش تمامی مطالب مورد نیاز برای بررسی یک حسابدار به صورت طبقه‌بندی شده و آرشیوی در دسترس قرار می‌گیرند. حسابدار مالی باید فردی دقیق و منظم باشد چرا که بررسی و پیگیری تمامی موارد مالی و ترکنش‌ها را بر عهده دارد. حسابدار مالی مهم‌ترین نقش را در گزارش‌های مالی و هدف گذاری‌های آیندۀ هر مجموعه به لحاظ مالی دارد. در حقیقت این حسابدار مالی است که حفظ امنیت منابع مالی را تضمین می‌کند و از خروج اشتباه و غیر اصولی منابع مالی جلوگیری می‌کند. بیشترین وظیفه‌ای که یک حسابدار مالی باید به آن دقت کند بررسیِ صداقت در گزارش‌های مالی است که به او تسلیم می‌شود.

 

 

علت به وجود آمدن و تاریخچۀ  نرم افزار های ‌مالی

حسابداری و حسابرسی قدمتی هزاران ساله دارند. در گذشته‌های دور برای دستمزد کارگران  و گرفتن مالیات از کشاورزان  پادشاهان افرادی استخدام می‌کردند که به علم ریاضی مسلط باشند تا بتوانند نرخ ‌های مالیات و مزد کارگران را حساب کنند. به این موارد اضافه کنید حسابدارها باید تمامی اموال داخل خزانه را قیمت‌گذاری کرده و در زمان‌های جنگ،  باج و خراج را بررسی می‌کردند تا بتوانند منابع خود را برای رویارویی با دشمن آماده کنند.  تمامی این موارد  به وسیلۀ لوح‌های گِلی و بعد به‌وسیلۀ کاغذ ثبت و بایگانی می‌شد. این روند تا دنیای مدرن ادامه پیدا کرد. تا این‌که با به وجود آمدن رایانه‌ها،  دنیای حسابداری دچار تحول و دگرگونی شد و به صورت فعلی درآمد. در نظر داشته باشید که نهادهای امروزی از پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به خزانه‌های مالی گذشته برخوردار هستند. و همین امر موجب شده که روش ثبت کاغذی دیگر نتواند کارایی لازم را برای یک حسابدار داشته باشد.

 

 

امتیازات ویژۀ حسابداری مدرن

در این روش کارهای مالیاتی و حسابداری را می‌توان با سرعت بسیار بیشتر و دقت کافی بررسی کرد. از طرف دیگر ادارات مالیاتی و دولتی در هر کشوری این نرم افزار‌های حسابداری را تایید کردند. با این روش بسیاری از روندهای نامه‌نگاری و استفادۀ بی‌رویه از منابع کاغذی کاهش پیدا کرده است. نرم‌افزار‌های حسابداری باعث شدند که دقت و سرعت کار در هر بخش مالی افزایش پیدا کرده و این امکان فراهم شود تا تمامی بخش‌های مالی بتوانند به صورت متمرکز زیر نظر حسابدار قرار‌ گرفته و از انسجام کاری مناسبی بهره‌مند باشند.

از امتیازات دیگر نرم‌افزارهای حسابداری می‌توان به در دسترس بودن و پشتیبانی اطلاعاتی آن‌ها اشاره کرد.  به وسیلۀ حسابداری مدرن می‌توان دسترسی‌هایی مشخص کرد تا افراد مرتبط با کار،  مانند:  حسابرسان و مدیران ارشد مالی بتوانند در هر زمان و مکانی که می‌خواهند به این اطلاعات دسترسی داشته و از آن بهره‌مند شوند. باید در نظر داشت که نرم افزار‌های حسابداری توان اجرایی حسابدار را به شکلی قابل توجه ارتقا داده و سطح‌کیفی کار او را افزایش می‌دهند. یکی دیگر  از امتیازات استفاده از این روش‌های نوین حسابداری دسترسی آسان به منابعی است که گاهی،  زمان زیادی از ثبت آن‌ها گذشته. برای دسترسی به این منابع کافی است از قسمت پشتیبانی اطلاعاتی نرم افزار درخواست فایل‌هایی را کنید که در گذشته آنها را ثبت کردید.

تمامی موارد ذکر شده و البته داشتن امکان محدود بودن دسترسی به این اطلاعات از  جمله امتیازات بسیار مهمی است که می‌توان با استفاده از این روش‌های مدرن حسابداری از آن بهره‌مند شد. یک حسابدار خبره باید به این ابزارهای مدرن برای یک حسابداری کامل مجهز باشد. حسابداری علمی است که به سرعت رو به رشده بوده و افرادی که در این راه قدم می‌گذارند باید برای هر چه بهتر انجام دادن وظیفۀ خود،  از امکانات دنیای مدرن هم استفاده کنند و خود را به علوم جدید این حرفه مجهز کنند.

 

 

نکته‌های مهم برای انتخاب یک نرم‌افزار مناسب حسابداری

 • اولین موردی که باید در نظر گرفت یک‌پارچگی نرم‌افزاری است که برای کار انتخاب می‌کنیم. نرم افزار انتخاب شده باید یک نرم افزار آشنا برای دیگر ارگان‌ها و نهادهای مالیاتی باشد.
 • نرم‌افزار انتخاب شده باید برای کارهایی که به حسابدار محول شده متناسب باشد و دارای پشتیبانی اطلاعاتی و محدود کردن دسترسی باشد.
 • برای استفاده از امتیازات سندهای حسابداری و راحت بودن پیگیری مالیاتی باید از نرم افزارهای مالیاتی استفاده کرد که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشند. در غیر صورت این روند با مشکلات متعددی مواجه شده و کار‌های مالیاتی و برابری اسناد با زمان‌های طولانی انجام می‌شود.
 • برای انتخاب یک نرم‌‎افزار مناسب، ابتدا نیاز‌های شرکت و کارهایی که به عهدۀ حسابدار است را باید در نظر گرفت و بعد نسبت به امتیازاتی که هر یک از این نرم‌‎افزارها دارند باید یکی را انتخاب کرد و از ویژگی‌های آن برای پیش‌برد اهداف مالی بهره برد.

 

 

حسابداری یکی از پر درآمد ترین مشاغل مالی به حساب می‌آید.

حسابداری یک شغل بر پایۀ صداقت و مهارت

مقدمه

در دنیای امروز تمامی مشاغل نیاز به یک مدیر‌مالی دارند و مدیر مالی نیاز به یک یا چند حسابدار. باید در نظر داشت هر شغلی یک گردش مالی و برآورد هزینه دارد. اگر در کار مالی شرکت یا هر بنگاه‌کاری  مشکلی ایجاد شود ممکن است این اشکالات مالی به ورشکستگی و یا ضرر‌مالی ختم شود. پس مهم‌ترین کار برای جهت‌دهی به امورات مالی باید توسط حسابدار انجام شود.  نقش حسابدار یک نقش کلیدی در پیشبرد اهداف مالی شرکت است. حسابدار وظیفه دارد تمامی مواردی که مربوط به هزینه‌های دریافتی یا خروجی است را ثبت کرده و به صورت گزارشی کامل به افراد مربوطه تسلیم کند. این فاکتورها و بررسی‌ها در هر شغلی سبب می‌شود از هزینه‌های اضافی و ولخرجی‌های عمومی جلوگیری شده و  روند اقتصادی شرکت بهبود پیدا‌کند. حسابدار باید دارای ضریب‌هوشی متناسبی باشد چراکه درهنگام برآوردهای مالی و توصیف گزارشات ماهانه مواردی پیش می‌آید که نیاز به محاسباتی دقیق و موشکافانه دارد. حسابدار در حقیقت هستۀ مرکزی مالی برای هر شغلی به حساب می‌آید.  شاید تصور این باشد که واحد‌های کوچک اقتصادی نیازی به این شخص (حسابدار) ندارند، اما این‌طور نیست. حتی در یک مغازۀ کوچک هم نیاز به حسابدار  یک الزام است،  تنها فرقی که دارد این مورد است که به دلیل حجم‌ِکم گزارش‌های مالی و تعداد محدود کارکنان معمولا‍ً صاحبان کسب وکارهای‌کوچک، خودشان این وظیفه را به عهده می‌گیرند. در چنین شرایطی صاحبان مشاغل خود به بررسی ریزِهزینه‌ها و پرداختی‌ها می‌پردازند.

تاریخ حسابداری

حسابداری از زمان بسیار قدیم وجود داشته اما به صورت مدرن و طبقه‌بندی شدۀ امروزی،  از سال۱۴۹۴  مطرح شده است. اولین منبع حسابداری مدرن به وسیلۀ پاچیولی به دنیا معرفی شد. او این علم را با نام (تراز وتعادل در حساب‌ها) به دنیا معرفی کرد.

 

 

حسابداران معمولا از افراد امین انتخاب می‌شوند.

حسابداران معمولا از افراد امین انتخاب می‌شوند.

 

 

رشتۀ حسابداری

رشتۀ حسابداری یکی از پرطرفدارترین رشته‌هایی است که در زمینۀ مالی می‌توان به آن اشاره کرد. حسابداری رشته‌ای با پشتیبانی کاریِ زیاد است. افرادی که این رشته را برای تحصیل انتخاب می‌کنند به ندرت پیش می‌آید که بیکاری را تجربه کنند. حسابداری یک امر ضروری برای هر شغل به حساب می‌آید. باید در نظر داشته باشیم که حسابداری پایه و اساس مدیریت مالی را تشکیل می‌دهد. رشتۀ حسابداری یک روند رو به رشد برای افرادی است که می‌خواهند در آینده مدیریت مالی یا حسابرسی شرکت‌های بزرگ را بر عهده بگیرند.

در رشتۀ حسابداری فرایندهایی مانند:

جمع‌آوری اطلاعات، ثبت و طبقه‌بندی کردن اطلاعات و خلاصه کردن آن‌ها بررسی می‌شود.  همچنین حسابدار باید کار تنظیم گزارش‌های مالی را نیز انجام دهد. حسابدار با انجام دادن این کارها و تنظیم این اطلاعات باعث می‌شود که افراد مربوط به آن ارگان مانند: معاونان و مدیران و یا ناظران مالیاتی بتوانند به این اطلاعات رجوع کنند. آن‌ها با این اطلاعات می‌توانند یک جامعۀ آماری برای اهداف مالی خود تعیین کنند. حسابداری یکی از ارکان اصلی برای حسابرسی به حساب می‌آید.

 

 

افرادی که برای حسابداری گزینش می‌شوند معمولا از مبالغ بالای چک و سفته برای ضمانت استفاده می‌کنند.

افرادی که برای حسابداری گزینش می‌شوند معمولا از مبالغ بالای چک و سفته برای ضمانت استفاده می‌کنند.

 

 

حسابدار فردی است که ؟

فردی که تمامی موارد مالی یک کسب‌و کار را به صورت پیوسته پیگیری کرده و طبق اسناد و گزارش‌های مالی می‌تواند سود یا زیان شرکت را بررسی کرده و آن‌ را به صاحبان کسب‌و کار تحویل دهد. کار اصلی یک حسابدار بررسی تمامی اوراق و فاکتورهایی است که به هر نحوی مبلغی برای آن‌ها پرداخت شده است.  حسابدار تمامی تلاش خود را می‌کند تا توازن مالی را در کسب و کارها برقرار کند. لیست هزینه‌ها و درآمدها را با دقیق‎‌‌ترین جزییات بررسی کرده و آن‌ها ثبت می‌کند. تمامی مواردی که مربوط به پرداخت یا عدم پرداخت مالی است می‌تواند شامل این بررسی‌ها باشد.  حسابداری یک شغل مهم بر پایۀ صداقت و مهارت است.

 

ویژگی‌های یک فرد حسابدار

شخصی که تمایل دارد در رشتۀ حسابداری فعالیت کند.  باید در نظر داشته باشد که علاقه به ریاضیات یکی از مهم‌ترین عناصر برای موفقیت در این زمینه است. شخص حسابدار در تمام طول کار باید در مورد اعداد و ارقام تصمیم‌گیری کند و علاقه به ریاضیات می‌تواند از سختیِ کار او کم کند. مورد دیگر تمرکز داشتن این افراد است. شخصی که علاقه به حسابداری دارد باید دارای قدرت تمرکز بسیار بالا و همین‌طور دقت زیاد باشد. این افراد معمولاً در دوران کاری خود کمتر به تعطیلات می‌روند. یکی‌دیگر از سختی‌هایی که این کار دارد نشستن طولانی مدت روی صندلی و پشت میز است. فردی که این شغل را انتخاب می‌کند باید توان و آرامش نشستن طولانی مدت در یک مکان را داشته باشد.  این خصوصیات فردی برای حسابدار شدن ضروری است اما مهم‌ترین فاکتوری که یک حسابدار باید داشته باشد داشتن صداقت و وجدان کاری است. در صورت نداشتن صداقت و وجدان کاری به هر میزان هم که دارای مهارت باشد دیگر برای این شغل مناسب نیست.

 

 

حسابداری هم می‌تواند به عنوان یک شغل دوم و هم یک شغل کامل به حساب بی‌آید.

حسابداری هم می‌تواند به عنوان یک شغل دوم و هم یک شغل کامل به حساب بی‌آید.

 

 

فرصت‌های شغلی

حسابداری یک رشتۀ با پشتیبانی کاری مناسب است. کسانی که در این رشته تحصیل می‌کنند بعد از اتمام تحصیلات یا در حین آن شروع به کار ورزی کرده و با این رشته به صورت عملی هم آشنا می‌شوند. دقت داشته باشید که هر شغلی نیاز به یک حسابدار دارد پس هیچ‌وقت یک حسابدار سختی زیادی بابت پیدا کردن شغل متحمل نمی‌شود. به هر میزانی که یک حسابدار در کار خود ورزیده باشد به همان نسبت هم از تمکن مالی برخوردار می‌شود و می‌تواند حسابداری یا حسابرسی شرکت‌های بزرگتری را برعهده بگیرد. حسابداری یکی از فساد خیز‌ترین شغل‌ها در میان مشاغل مالی به حساب می‌آید. اگر فرد نادرستی در این پست قرار بگیرد می‌تواند در حساب‌های مالی دست‌برده و برای خود منبع درآمد غیر معمولی ایجاد کند از همین رو شرکت‌هایی تاسیس شدند که بر کار حسابداران به وسیلۀ حسابرسان نظارت می‌کنند تا از هر گونه اختلاف حساب عمدی یا کلاهبرداری جلوگیری کنند.

حسابداری پایه و اساس پیشرفت مالی یک شرکت و کسب و کار به حساب می‌آید.

 

شروع آموزش حسابداری

برای شروع حساب‌داری و یادگیری این رشته هیچ وقت دیر نیست. امروزه مراکز زیادی هستند که این فن را به صورت یک دورۀ جامع در مدتی کوتاه تدریس می‌کنند. شما بعد از آموزش‌های لازم می‌توانید به یک دورۀ کار ورزی رفته و به صورت عملی هم با این رشته روبه رو شوید. باید در نظر داشته باشید که در هر سن و سالی می‌توانید شروع کنید فقط کافی است از تلاش و دقت لازم برخوردار باشید. درکنار موارد گفته شده لازم به توضیح است که فردی که در ابتدای این کار قرار دارد باید صبر کردن را سرلوحۀ کار خود قرار داده و تمرکز خود را بر یادگیری و تکرار دروس یادگرفته معطوف کند.

 

حسابداری مالی و دقت در مالیات و درآمد خالص

به طور حتم حسابداری مالی یکی از مهمترین بخش‌های این رشته به حساب می‌آید در این بخش فرد حسابدار به تهیه و تنظیم دقیق موارد مالی پرداخته و سعی می‌کند سود خالص از فعالیت‌های کاری را مشخص کرده و میزان مالیات را برحسب آن تعیین کند. حسابداری مالی یا همان (حسابداری گزارش) یکی از برجسته‌ترین کارهایی است که یک حسابدار مالی می‌تواند انجام دهد. در صورت اشتباه حساب کردن این موارد، شرکت دچار ضررهای زیاد و گاهی جبران ناپذیر می‌شود.