نوشته‌ها

سالگرد تاسیس مفید

شرکت حسابرسی مفید: یک سال دیگر هم در کنار شما بودیم

یک سال دیگر هم در کنار شما بودیم: این متن به مناسبت سالگرد تأسیس شرکت حسابرسی مفید و قدردانی از کادر آن نوشته شده است.

شرکت مفید تمامی تلاش خود را به کار بسته تا در این ۹ سال فعالیت خود قدم های کوچک و بزرگی برای پیشرفت خدمات حسابرسی در کشورمان ایران بردارد. این سازمان با کادری مجرب و کارآزموده تمامی فعالیت های خود را در عرصه حسابرسی داخلی با حساسیتی ویژه برداشته است.

فعالیت های دیگر شرکت حسابرسی مفید:

همچنین این شرکت در کنار فعالیت های تخصصی حسابرسی، توانسته در فعالیت های دیگری هم در این حوزه مانند فعالیت های حقوقی، آموزشی و مشاوره های مالیاتی هم دستاوردهای خوب و تخصصی داشته باشد. این مجموعه  ۹۱/۸/۲۷ تأسیس شد و تا به امروز از پیشگامان و تاثیر گذار ترین سازمان های خصوصی حسابرسی داخلی کشور بوده است.

لینک های دسترسی به فعالیت های شرکت مفید:

خدمات آموزشی : لینک 

خدمات حقوقی: لینک 

خدمات مشاوره مالیاتی: لینک 

خدمات حسابرسی داخلی : لینک 

خدمات حسابداری : لینک

خدمات مدیریتی: لینک

مقالات حسابرسی : لینک 

ویدیوهای اطلاع رسانی و آموزشی مفید: لینک

مدیریت مجموعه مفید:

از تمامی عزیزانی که ما را در این سال ها همراهی کرده اند سپاسگزاریم.

 

 

 

 

 

اصول حسابرسی داخلی

مهمترین نکات اصول حسابرسی داخلی

مهم ترین نکات اصول حسابرسی   

در این مقاله به مهمترین نکات اصول حسابرسی می پردازیم. دقت داشته باشید که این مقاله به صورت کامل توسط آقای: مهدی خاندوست نوشته شده است. و شرکت مفید در نوشتن و نگارش آن هیچ دخل و تصرفی نداشته است. 

مدت زمان مطالعه این مقاله : ۶ دقیقه

ـ مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.


ـ بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.


ـ اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست.


ـ حسابرسی شرکت های دولتی ایران توسط دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد.


ـ طبق مقررات قانون تجارت ایران، رسیدگی به صورت های مالی شرکت سهامی عام توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام است.

مواردی دیگر در اصول حسابرسی: 


ـ حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می دهد.


ـ بازرس قانونی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شود.


ـ بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید..


ـ مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است.


ـ منظور از اعتباردهی حسابرسان عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی.

اهمیت حسابرسی داخلی


ـ تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر می رسند؛ باید توسط جامعه اتخاذ شود.


ـ حسابرس به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه است که در حین رسیدگی ها کوشش می کند مستقل به نظر برسد.
ـ هدف اصلی حسابرسی تعیین مطلوبیت ارائه صورت های مالی است.


ـ حسابرسی ضمنی معمولاً در طول دوره مالی و بعضاً در پایان دوره مالی انجام می شود.


ـ در حسابرسی ضمنی، کنترل های داخلی مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه آن تحت عنوان گزارش نامه مدیریت تهیه و ارائه می شود.

موارد دیگر در اصول حسابرسی : 


ـ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی، استانداردهای حسابداری است.


ـ معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت، قوانین موضوعه است.


ـ رسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات نمونه ای از حسابرسی رعایت است.


ـ حسابرسی رعایت توسط حسابرس مستقل، به صورت یک پروژه جداگانه یا همراه با حسابرسی صورت های مالی انجام می شود.


ـ یکی از اهداف خاص حسابرسی عملیاتی برای تعیین این است که آیا واحدهای عملیاتی خاص شرکت به طور کارا و اثربخش انجام وظیفه می نمایند؟


ـ هدف حسابرسی عملکرد عبارت است از تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری.


ـ بررسی انطباق عملکرد مدیران واحد تجاری با سیاست های صاحبان سهام از اهداف حسابرسی مدیریت می باشد.


ـ انتخاب مناسب ترین روش های حسابرسی برای هر کار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است.


ـ استاندارد های حسابرسی با روش های حسابرسی فرق دارند. به این معنی که روش های حسابرسی مربوط می شوند به مراحل انجام رسیدگی.


ـ هدف استاندارد های حسابرسی آن است که انجام حسابرسی و ارائه گزارش بر اساس ضوابط صورت گیرد.


ـ استانداردهای عمومی شامل صلاحیت های فردی حسابرسان می باشد.


ـ استقلال رای، صلاحیت و آموزش فنی از جمله استانداردهای عمومی می باشند.


ـ طبق اولین استاندارد عمومی حسابرسی، حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که آموزش فنی و تجربه کافی داشته باشند.


ـ اعمال مرقبت های حرفه ای، احتمال بروز هر گونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت را منتفی می سازد.


ـ اعمال مراقبت های حرفه ای در اجرای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق کارهای انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی است.


ـ خلاصه ماهیت و محتوای سه استاندارد اجرای عملیات، معیارهای برنامه ریزی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و گردآوری شواهد است.


ـ استانداردهای اجرای عملیات شامل کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس است.


ـ بر اساس استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و ارزیابی نماید.

کسب شواهد و مدارک کافی: 


ـ کسب شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنایی برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، در ارتباط با استانداردهای اجرای عملیات است.


ـ بر اساس استانداردهای گزارشگری، گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.


ـ برخوردار بودن از دانش و تجربه حرفه ای جزء استانداردهای عمومی حسابرسی است.


ـ تصمیم گیری در مورد کفایت مستلزم قضاوت حرفه ای حسابرس است.


ـ موضوع اصلی مورد رسیدگی حسابرس مستقل صورت های مالی است.


ـ در بند مقدمه گزارش حسابرسان بیان می شود که صورت های مالی مورد حسابرسی حسابرس قرار گرفته است.
ـ مسئولیت تهیه صورت های مالی با هئیت مدیره است.
ـ عبارت «مسئولیت تهیه صورت های مالی با مدیریت شرکت است» در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل درج می شود.
ـ موضوع برنامه ریزی کار حسابرسان در بند حدود رسیدگی در تعریف کار حسابرسی عنوان می شود.


ـ استانداردهای حسابرسی در نهایت، پشتوانه منطقی لازم را جهت تامین مبنایی منطقی برای اظهارنظر حسابرسان مشخص می سازد.

 

اصول حسابرسی : نگاه حسابرس داخلی به دلایل اساسی: 


ـ هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه نمی نماید، باید همه دلایل اساسی برای اظهارنظر غیر مقبول را در یک یا چند بند توضیحی جداگانه بعد از بند حدود رسیدگی و قبل از بند اظهارنظر ذکر نماید.


ـ گزارش مردود زمانی صادر می شود که عدم توافق اساسی باشد.


ـ گزارش عدم اظهارنظر در شرایطی صادر می شود که ابهام و محدودیت اساسی وجود داشته باشد.


ـ چنانچه اشکالات مشاهده شده دارای اهمیت اساسی باشد، نوع اظهارنظر حسابرسان مردود یا عدم اظهارنظر خواهد بود.


ـ تاکید بر مطلب خاص به صورت یک پاراگراف توضیحی بعد از بند اظهارنظر درج می گردد.


ـ هدف از تهیه آیین رفتار حرفه ای عبارت است از ارائه رهنمودهای عملی به اعضا به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت ضوابط حرفه.


ـ هدف اساسی رعایت آیین رفتار حرفه ای توسط حسابداران رسمی بهبود کیفیت ضوابط حرفه است.


ـ لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابدارن رسمی پایبندی به اصول آیین رفتار حرفه ای است.
ـ رازداری جزء اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای است.


ـ طبق اصل درستکاری و بی طرفی حسابداران رسمی باید از ایجاد روابطی که امکان اعمال نفوذ دیگران، پیشداوری یا تمایلات جانبدارانه را فراهم می کند بپرهیزند.


ـ طبق اصل تضاد منافع حسابدار رسمی باید از ایجاد روابطی که می تواند بر کار او تاثیر نامطلوب بگذارد و به درستکاری حرفه ای وی لطمه وارد کند بپرهیزد.


ـ طبق اصل صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی نباید به دارا بودن تخصص ها یا تجربیاتی که فاقد آن هستند تظاهر کنند.


ـ طبق اصل رازداری حسابداران رسمی نباید اطلاعات گردآوری شده در جریان رسیدگی خود را فاش یا از آنها در جهت منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده کنند.

 

اصول حسابرسی ///

کمیته حسابرسی

تمرکز کمیته حسابرسی بر روند حسابرسی داخلی با نگاهی متفاوت انجام می گیرد. (بخش اول)

تمرکز کمیته حسابرسی بر روند حسابرسی داخلی با نگاهی متفاوت انجام می گیرد.( بخش اول) این موضوع یکی از مباحث بسیار چالش برانگیز در این حوزه است. و ما در این مقاله سعی داریم به بررسی این مبحث پرداخته و می خواهم آن را به صورت کامل و در دو بخش تشریح کنیم.

مقدمه بر تمرکز کمیته حسابرسی بر روند حسابرسی داخلی :

با روند رو به رشد سازمان ها در حیطه های مختلف و البته پیچیدگی مباحث حسابرسی در سازمان های کلان، نیاز به گروه هایی تخصصی و ناظر بر کار حسابرسان داخلی ضروری است. این موضوع بیشتر از آن که به دلیل بی اعتمادی به حسابرس داخلی باشد مربوط به، به روز رسانی اطلاعات و شیوه های حسابرسی بوده و در حقیقت کمیته حسابرسی رابطی مستقیم بین هیأت رئیسه و حسابرسان و حسابداران شرکت بر قرار می کند.

در این مقاله به این موضوع می پردازیم که نقش کمیته های حسابرسی در حقیقت نگاهی کلی تر و استراتژی تر به مبحث کلان حسابرسی سازمانی است و سعی این کمیته ها برای هم اندیشی و پیش گیری از مشکلات آینده در روند حسابرسی و حسابداری است.

در نهایت می توان گفت:

کمیته حسابرسی نقشی کلیدی در نگاه تکمیلی به روند های حسابرسی داخلی حسابرسان داشته و چشم انداز جامعی با هدف مطابقت آن با هدف گذاری های انجام شده از سوی مدیران ارشد را دارد.

بسیاری تصور می کنند که کمیته های حسابرسی نقشی مانند حسابرسان داخلی دارند، اما این تصوری بسیار اشتباه است. درست است که هر دو این موارد حکم نظارتی داشته و سعی در جلوگیری از خطرات احتمالی در روند کاری را دارند، اما استانداردهای هر کدام با دیگری کاملاً متفاوت است. این موضوع مخصوصاً در نگاه کمیته حسابرسی بر روند نظارت طولانی مدت سازمان ها کاملاً مشهود است.

کمیته حسابرسی و نقش آن در مداوم نگه داشتن استانداردهای داخلی حسابرسی:

یکی از مهم ترین وظایفی که می توان برای کمیته های حسابرسی در نظر گرفت، بررسی روند حسابرسی و تشخیص ریسک ها احتمالی در استراتژی های کاری است. به طور معمول کمیته های حسابرسی در ابتدای کار سعی می کنند تا احتمالات زیادی را از نظر ریسک سرمایه گذاری بررسی کنند.

برای مثال:

• آیا این میزان هزینه برای این استراتژی های چیده شده کافیست یا خیر؟
• آیا هزینه های انجام شده به میزان سود حاصله، صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟
• آیا پلن های در نظر گرفته شده با بودجه های آن همخوانی دارند یا خیر؟

بررسی این پرسش ها و البته پرسش های دیگر تنها بخش های ابتدایی این روند هستند ولی در مرحله بعدی افرادی که در کمیته حسابرسی هستند حکم نظارتی داشته و سعی می کنند بر روند استانداردهای مداوم ریسک های حسابرسی که به وسیله حسابرسان داخلی در نظر گرفته شده است نظارت داشته باشند. آن ها روندهای کلی و جزئی را مد نظر داشته و بر تداوم استانداردهای کار حسابرسی داخلی نظارت دارند.

توضیح خواستن از حسابرسان داخلی:

در بخش دیگر ممکن است کمیته های حسابرسی سعی در توضیح خواستن از حسابرس داخلی داشته باشند. این کمیته هر گاه احساس کند که تصمیم های حسابرسی داخلی دچار اشکال است مداخله کرده و از او درخواست پاسخ گویی می کند.
در نهایت می توان گفت: کمیته های حسابرسی نگاهی ژرف تر به مناطق خطر حسابرسی داشته و سعی دارند با نگاهی کلی تر به آینده این ریسک ها توجه کنند.

با این توضیحات:

ممکن است برخی از افراد بپرسند با وجود کمیته حسابرسی دیگر نیازی به حسابرسی داخلی نیست. اما این تصوری بسیار اشتباه است. چرا که حسابرسی داخلی به وسیله افراد متخصص این حوزه انجام می شود اما در کمیته های حسابرسی افرادی از هیأت مدیره و بخش های دیگر مدیریتی هم حضور داشته و ریسک های حسابرسی یا استراتژی های چیده شده را از منظر های دیگری مانند: قدرت های سازمان، امکانات سازمان، میزان نفوذ سازمان و بسیاری موارد دیگر می سنجند. المان هایی که شاید یک حسابرسی داخلی از آن ها اطلاع نداشته باشد و به همین جهت سعی در تصمیماتی اشتباه داشته باشد.

در حقیقت:

کمیته حسابرسی سعی دارد بخش های خصوصی تر سازمان را (توانایی های درون سازمانی را ) در کنار تخصص حسابرسی داخلی قرار داده و کمترین میزان ریسک را برای استراتژی های سازمانی در نظر بگیرد. کمیته حسابرسی را می توان پیوند عمیقی بین حسابرسان داخلی و البته مدیران ارشد و سرمایه گذاران در نظر گرفت.

در این قسمت از مقاله سعی داریم به ده بخش که کمیته ممیزی داخلی می تواند در مورد آن با حسابرسی داخلی همکاری داشته باشد بپردازیم.

۱- فرهنگ سازمان ها در نوع گزارش، ارزش ها و انطباق آن ها با روند های کلی

با توجه به فشار نهاد های گوناگون برای هرچه بهتر انجام شدن روند های کاری، سازمان های مختلف تحت فشاری مضاعف برای پیشرفت هستند. همچنین این شکل از فشار موجب شده تا سازمان های مختلف سعی در رقابت بیشتر با یکدیگر هم داشته و قدم های جدیدی برای همگام شدن با دنیای مدرن را بردارند.

یکی از این قدم ها گذشتن از روند های کاری و نوع گزارش دهی های قدیمی است. بسیاری از سازمان ها هنوز هم از فرهنگ های قدیمی حسابرسی برای گزارش نویسی و بررسی موارد استفاده می کنند. اما در حال حاضر به لطف به موجود آمدن کمیته های حسابرسی و البته پیگیری های نهاد های اصلی حسابرسی در ایالات متحده، دیگر گزارش ها مانند گذشته نیستند و از فرهنگی جدید و مطابق با ارزش های روز پیروی می کنند.

نوع جدید گزارش ها:

در نوع جدید این گزارش ها همه چیز بر مبنای تطابق بوده و سعی می شود روند کار دارای بخش بندی های مستقل و از همه مهمتر خط قرمزهایی به عنوان ریسک باشد. در این فرهنگ نقطه نظر های افراد ذینفع اهمیت زیادی داشته و از مهم ترین بخش های تصمیم گیری به شمار می رود. همچنین بازبینی گزارش ها محدود به حسابرسی داخلی و مستقل نشده و کمیته های حسابرسی هم بر این روند و کیفیت آن نظارتی مداوم و دوره ای دارند.

در روند های جاری جدید (یا همان بنیان نهادن فرهنگ جدید) موضوعاتی چون : برابری، تنوع روش در رسیدگی به موضوعات و رسیدن به هدف از جمله مهم ترین المان ها به شمار می رود. همچنین این فرهنگ های جدید موجب می شود تا استراتژ های سازمان انطباق زیادی با هدف گذاری های آن و البته بودجه های تعیین شده برای این اهداف داشته باشند.

۲- انعطاف پذیری سازمانی:

انعطاف پذیری سازمانی از دیگر مواردی است که می تواند به نظر کمیته حسابرسی نیاز داشته باشد. اما منظور از انعطاف پذیری سازمانی چیست؟

در هر کشور و شاید حتی به صورت جزئی تر کسب و کاری مشکلاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد می شود که اگر سازمان یا شرکت نتواند از این بحران ها به درستی عبور کند به احتمال زیاد از هم فروپاشیده و ورشکسته می شود. بلایای طبیعی، مشکلاتی مانند: بیماری های واگیردار (در دنیای امروز کووید ۱۹) همگی نیاز به بررسی بیشتر برای مقابله دارند. اما این کار از چه کسانی بر می آید؟

تمرکز اصلی کمیته حسابرسی

به طور حتم کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی باید ذره ای وقت را هدر نداده و به بررسی چگونگی انجام کار یا ایجاد استراتژی های مناسب برای این دوران باشند. این گروه باید برنامه هایی مناسب برای تداوم بخشیدن به روند کار را در نظر گرفته و آن را به خوبی اجرایی کنند. هر گونه تعلل و یا استراتژی اشتباه در چنین شرایطی می تواند به کلی موفقیت های شرکت را از بین ببرد.
همچنین این افراد باید تمرکز خود را بر روی مرور برنامه های بحران بعد از رویداد گذاشته و بهترین تصمیمات را برای کلیت سازمان و ذینفعان آن بگیرند.

۳- سلامت و امنیت:

همه گیری بیماری کرونا موجب شده تا بازگشت به کار برای بسیاری از سازمان ها متفاوت از شرایط عادی باشد. نیاز به رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، نظارت بر روند درست رعایت بهداشت و تداوم کار، در این شرایط همگی نیاز به صرف زمان و البته برنامه ریزی های دقیقی دارند.

نفرات کمیته حسابرسی

در چنین شرایطی سازمان نیاز به نظارت بیشتر بر روند های کاری داشته و باید استراتژی های مناسبی برای رعایت کامل پرتکل های بهداشتی، نظارت بر ادعای افراد در مورد سلامتی و از همه مهم تر پیشبرد اهداف کلی مدیران ارشد داشته باشد.
هر کدام از موارد گفته شده در نهایت نیاز به برنامه ریزی، قرار دادن بودجه مناسب و البته در نظر گرفتن نیروهای نظارتی دارد.

پایان بخش اول:

نکات کاربردی

نگاهی به نکات کاربردی حسابرسی

(نکات کاربردی حسابرسی) موضوع این مقاله ماست. البته که در این مقاله آموزشی سعی شده تا به صورت تصویری نکاتی قابل توجه در مورد حسابرسی گفته شود. نکاتی مهم و کاربردی از حسابرسی می تواند برای هر فرد علاقه مند به این حوزه جذاب باشد.

شما می توانید با مشاهده این ویدیو با نکاتی بسیار اساسی در مورد حسابرسی داخلی آشنا شوید. مبحث حسابرسی داخلی مبحث جذاب و البته بسیار تخصصی است. افرادی که به این مقوله علاقه مند هستند بهتر است در کنار مطالعه کتاب های مربوطه ویدیوهای آموزشی و حتی کنفرانس های علمی این حوزه را هم دنبال کنند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که می فهمیم حسابرسی داخلی علمی پویا و رو به رشد است. پس هر میزان به دایره اطلاعات خود در این زمینه اضافه کنید کارایی شما بیشتر شده و حتی میزان اعتبار شما هم در جایگاه شغلیات افزایش پیدا می کند.

 

همچنین شما می توانید تمامی پرسش های اصلی خود را در مورد فعالیت های شرکت مفید در لینک های ذیل جستجو کنید.

خدمات حسابرسی

 خدمات حسابداری

خدمات مدیریتی

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

خدمات حقوقی

خدمات آموزشی

مدت زمان مطالعه متن این مقاله : ۳ دقیقه

اهمیت نکات کاربردی حسابرسی:

به طور حتم دانش حسابرسی نیاز به دانستن موارد زیادی دارد اما تمام این روند ابتدا از نکات کاربردی حسابرسی شروع می شود. نکاتی که بسیار مهم و حیاتی هستند و بدون در نظر گرفتن آن ها نمی توان روند حسابرسی داخلی را به سرآنجامی مناسب رساند.

در ویدویی که در این بخش قرار داده ایم به صورت کامل مشخص است که چگونه باید لیستی مناسب برای بررسی های حسابرسی تهیه کنید. ایجاد یک لیست حسابرسی درست می تواند راندمان کاری و البته دقت شما را در انجام مراحل مختلف حسابرسی بهبود ببخشد.

همچنین دانستن نکات کاربردی  موجب می شود شما بتوانید پایه کار خود را اصولی ترین حالت ممکن بنا کرده و روند مناسب در کار حرفه ای خود داشته باشید.

درک درست نگرش در کار:

دلیل اصلی آن که این مقاله به وسیله یک ویدیو مطالب خود را به شما انتقال می دهد ارزش و کاربردی بودن مطالب این قایل تصوری است. به طور حتم هر حسابرسی داخلی تمایل دارد بهترین روش ممکن برای ایجاد لیست های حسابرسی را ایجاد کرده و اولویت بندی مناسب در کار خود برای رسیدگی به بسیاری امور داشته باشد. اما بسیاری از این افراد در ابتدای کار خود نمی توانند لیست هایی استاندارد در کار تدوین کنند.

در حقیقت ایجاد یک لیست مناسب کاری رابطه مستقیمی به میزان تجربه و دانش فرد دارد. در این فایل تصویری می توان حدودا درک درستی از جریان های پایه ای حسابرسی داخلی را متوجه شد و از آن ها برای بهبود راندمان کاری استفاده کرد.

تمامی نکاتی که در این قایل تماشا می کنید در دسته نکات کاربردی حسابرسی قرار دارند.

در نهایت باید گفت:

دیدن این ویدیوی آموزشی برای علاقه مندان به این حوزه خالی از لطف نیست.

انتخاب یک حسابرسی داخلی

ویژگی های حرفه ای یک حسابرس داخلی و ملاحظات آن: (بخش اول)

ویژگی های حرفه ای یک حسابرس داخلی و ملاحظات آن: (بخش اول) موضوع این مقاله بوده و خواندن آن می‌تواند برای علاقه مندان به این حوزه کاربردی و مفید باشد.

 

همچنین شما می توانید تمامی پرسش های اصلی خود را در مورد فعالیت های شرکت مفید در لینک های ذیل جستجو کنید.

خدمات حسابرسی

 خدمات حسابداری

خدمات مدیریتی

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

خدمات حقوقی

خدمات آموزشی

مدت زمان مطالعه این مقاله : ۷ دقیقه

شرکت حسابرسی داخلی مفید:

تیم مفید تمامی تلاش خود را به کار بسته تا بتواند در زمینه حسابرسی داخلی اطلاعات کاملی برای علاقه مندان این حوزه فراهم آورد. ما در این بخش از مقالات سعی داریم به وجوه مختلف شغل حسابرسی داخلی پرداخته و آن را از نقطه نظرات مختلفی نگاه کنیم.

همان طور که می دانید حسابرسی داخلی شغلی برپایه فرد  بوده و برای این کار معمولا از افراد امین استفاده می کنند. اما چه زمانی می تواند دریافت که کسی برای این جایگاه مناسب است؟ ما در این مقاله سعی داریم به بررسی پرسش هایی از این قبیل بپردازیم. پرسش هایی مانند:

پرسش ها:

آیا یک حسابرسی داخلی می تواند فردی از افراد تیم مدیریت باشد؟

آیا حسابرسی داخلی را می توان به هر شخصی سپرد؟

آیا داشتن دانش حسابداری می تواند دلیلی برای ورود شخص به حوزه حسابرسی داخلی باشد؟

آیا حسابرسی داخلی نیاز به افرادی خاص دارد؟

آیا حسابرسان داخلی باید افرادی بخصوص باشند؟

حسابرسی داخلی متکی به اعتماد است یا دانش؟

آیا فرد خبره در زمینه حسابداری می تواند حسابرس امینی هم باشد یا خیر؟

یک حسابرس ایده آل باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

 

همان‌طور که می‌دانیم حسابرسی و حسابداری یکی از ارکان مهم هر سازمان و شرکتی به شمار می‌آید. سازمان‌های خرد و کلان بدون داشتن حسابدار نمی‌توانند گزارش‌های مالی خود را انجام داده و به صورت‌های مالی رسیدگی کنند.

در این ‌میان کار حسابرس داخلی هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در حقیقت نوعی نظاره‌گری بر روند حساب داری را انجام می‌دهد. باید توجه داشته باشید که حسابرسی در هر سازمان و هر شرکتی در دسته موارد مهم طبقه بندی شده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما تنها بررسی گزارش‌های مالی و رسیدگی به پرونده‌های حسابداری در محدوده وظایف حسابرس داخلی نیست, بلکه این افراد باید نگاهی بازتر به موضوعات کلان سازمان یا شرکت داشته و بر روند کلی (جاری) سازمان هم نظارت داشته باشند.

حسابرسی از بخش‌های مختلفی تشکیل ‌شده که هر کدام برای برطرف کردن چالش‌های مشخصی در نظر گرفته شده‌اند.

بخش‌های مختلف حسابرسی:

حسابرسی خود به ‌عنوان یک رشته کلی در نظر گرفته می‌شود، اما بسیاری نمی‌دانند که حسابرسی از اجزاء مختلفی تشکیل‌شده و دارای حوزه‌های مختلفی است.

از حسابرسی مستقل تا بررسی مشتری‌های پرریسک، همگی از بخش‌های مهم حسابرسی به شمار می‌روند. لازم به ذکر است که هر حوزه‌ای که به حسابرسی داخلی مربوط می‌شود در نهایت با منافع کلان سازمان و شرکت‌ها هم گره‌ خورده و در راندمان اصلی کار این سازمان‌ها هم به ‌صورت مستقیم دخیل است.

حسابرسی یک شغل پرطرفدار:

در سال‌های اخیر افراد زیادی هستند که تمایل به انتخاب شغل‌هایی دارند که از تقاضای زیادی در بازار برخوردار است. یکی از این مشاغل به ‌طور حتم حسابداری و حسابرسی داخلی است. حسابرسی به ‌عنوان شغلی پویا، پردرآمد، جذاب و درنهایت پرکاربرد در نظر گرفته می‌شود.

به‌همین دلیل است که افراد زیادی گرایش کاری و تحصیلی خود را حسابرسی انتخاب می‌کنند.  ما در این مقاله سعی داریم به المان‌های مهمی در انتخاب حسابرس داخلی برای شرکت‌های خصوصی اشاره کرده و پارامترهای مشخصی را برای این انتخاب بیان کنیم.

خواندن این مطلب چه فایده‌ای دارد:

همان ‌طور که می‌دانید برای هر شغلی یک عرضه و یک تقاضا وجود دارد. پس باید گفت: خواندن این مقاله برای افرادی که تمایل به استخدام در این حوزه دارند می‌تواند بسیار مفید باشد. چرا که آن‌ها با خواندن این مطلب می‌توانند به پارامترهایی مهمی پی برده و آن‌ها را در روند جاری کاری خود برقرار کنند، تا بتوانند هرچه بهتر توسط ارگان‌های مشخصی جذب ‌شده و مشغول به کار شوند .

اما منفعت و فایده دوم:

اما منفعت دوم برای سازمان‌های خصوصی است که می‌خواهند حسابرسانی خبره استخدام کنند. این سازمان‌ها اگر سابقه کاری زیادی داشته باشند به‌طور حتم تا به امروز به بسیاری از این پارامترهای مهم پی برده و آن‌ها را در هنگام استخدام حسابرسان داخلی در نظر می‌گیرد اما در این‌ میان سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی  تازه ‌کاری هم وجود دارند که نیاز است با این روند (انتخاب یک حسابرس مناسب) بیشتر آشنا شوند.

این پارامترها به سازمان‌های نوپا و کسب‌ وکارهای خرد و کلان این امکان را می‌دهد که بتوانند افراد مناسب را برای کار حسابرسی داخلی خود انتخاب کرده و به وسیله انتخابی مناسب،  ضررهای احتمالی در آینده کاری خود را به حداقل کاهش دهند.

پس اگر شما هم به ‌عنوان یک مدیر یا مؤسس کسب ‌وکاری نو، تمایل به راه ‌اندازی سیستم کاری دارید این مطلب را از دست ندهید.

 

مهارت های نرم:

 

در حالی که مهارت های فنی مدت هاست که در عصر دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است ، اما اکنون به طور گسترده ای شناخته شده به گونه ای که ویژگی های غیر فنی (که به عنوان “مهارتهای نرم” شناخته می شوند) به عنوان متمایز کننده رقابتی، از نظر عملکرد کلی حسابرسی داخلی برشمرده می‌شوند. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری ارزش گذاری حسابرسان داخلی به عواملی چون:  مهارت های تحلیلی ، مهارت های تجاری و ریسک ، ارتباطات ، تفکر انتقادی و سازگاری او با محیط مرتبط است و این تازه شروع ارزیابی یک حسابرسی داخلی خبره محسوب می شود.

 

همانطور که عملکرد حسابرسان داخلی به سرعت در حال تکامل است ، طیف وسیعی از مهارت ها و ویژگی های ضروری که موفقیت حرفه ای را تعیین می کنند نیز تغییر می کنند. این کار می‌تواند حداقل در مواجهه با تغییرات نظارتی مداوم و آشفتگی اقتصادی  امروز دنیا، باعث کاهش خطاهای مالی یا خطاهای عمدی شوند. به زبان ساده تر این روند ها و تکامل آن‌ها موجب بهبود بخشیدن به سیستم های نوین مالی در سطح کلان و خرد می‌شود.

 

حسابرسی بهبود یافته یا سریع (روش های مدرن حسابرسی) به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ضرورت برای کمک به سازمان ها برای پاسخگویی به عوامل محرک خارجی هستند. در سطح حرفه ای، این امر مستلزم آن است که حسابرسان داخلی دائماً اطلاعات جدید را جذب کرده و در شرایط متغیر شغلی به سرعت انعطاف پذیر باشند. این کار می‌تواند تغییرات داده های خارجی را هدف قرار داده و رسیدگی به آن‌ها را بهبود ببخشد.

 

اگرچه ممکن است شیوه های حسابرسی فردی متفاوت باشند، اما بدون شک مهارت های منحصر به فرد حسابرسی نوین می‌تواند این مهارت های فردی را در حوزۀ حسابرسی داخلی بهبود بخشیده و به آن کمک زیاد کند.

باهوش و مبتکر

 

ویژگیهای یک حسابرس ایده آل:

 

  • کارها را بر پایۀ صداقت انجام می‌دهند.

حسابرسان داخلی باید بتوانند به طور عینی رفتارهای بالاترین سطوح سازمان را تجزیه و تحلیل کرده و بر روند های مالی اثرگذار باشند. این اثرگذاری معمولاً از طریق مشاوره و بررسی  اسناد مالی میسر می‌شود.  با این حال ، این امر ممکن است در مواقعی با برخی مقاومت‌ها و اختلاف نظرها همراه باشد.

نکته:

حسابرسان داخلی با انجام وظیفه حرفه ای،  باید صداقت و انعطاف پذیری خود را برای دستیابی به راه حل های سازنده در برابر هر گونه مشکلی نشان دهند. این افراد باید در هنگام صحبت یا مواجه با بالاترین و قدرتمند ترین افراد سازمان هم  استقلال عمل داشته باشند و تحت تأثیر نفوذ شخصی  خاص یا گروهی مشخص در سازمان قرار نگیرند.

شاید بتوان گفت:

استقلال و اعتماد به نفس یک حسابرسی داخلی بعد از امین و مورد اعتماد بودن او،  دومین فاکتور اصلی یک حسابرس داخلی ایده آل محسوب می‌شود.

 

  • حسابرس داخلی ایده آل فن بیان و ویژگی‌های ارتباطی خاصی دارد.

توانایی در ایجاد ارتباط موفق و مناسب با دیگران،  اگرچه مدت هاست که به عنوان یک ویژگی اصلی حسابرس داخلی در نظر گرفته می شود ، اما تغییرات دگرگون کننده در ارتباطات تجاری جدید، باعث نیاز به تخصص و مهارتی بیشتر در این زمینه شده است. امروزه ارتباطات خوب از گزارشات مکتوب و گفتگوی‌های شفاهی فراتر رفته و کاربردی بسیار حساس دارند.

در دنیای امروزه حسابرسان داخلی باید بتوانند به صورت پرسش و پاسخ با دیگر افراد گفتگو کرده و در صورت ایجاد شک و تردید به موضوعی خاص، باید آن را پیگیری کنند. برای داشتن چنین رویکردی هر حسابرس داخلی باید به فن بیانی مناسب و البته ایجاد یک رابطۀ مناسب مهارت داشته باشد.

 

حسابرسان داخلی باید در تمامی جنبه های ارزیابی و گزارشات خود ( شفاف ، مختصر و تجویز کننده باشند)  تا اطمینان حاصل شود که کار خود را درست و دقیق انجام داده اند. در این میان اگر گزارشات داده شده به این نحو باشند، بی تردید مدیران ارشد هم از آن‌ها استفاده کرده و رویکردهای جدیدی را به وسیلۀ این گزارشات در سازمان ایجاد می‌کنند.

در حقیقت هر چه گزارشات استاندارد تر و مفید تر باشند مدیران ارشد و صاحبان اصلی سازمان، از این گزارش ها برای تصمیم گیری های اصلی تر و سرنوشت ساز تری استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است که در بیشتر سازمان های کلان و حتی خرد، رهبران تجاری به مشاوران خود (حسابرسی داخلی) اهمیت می دهند و به توصیه های آن ها پایبند هستند. به علاوه، با حجم وسیعی از اطلاعات بدست آمده به واسطۀ حسابرسی داخلی نمی‌توان تصمیماتی عجولانه گرفت پس باید با دقت بررسی های انجام شده را مطالعه کرد و بعد به تصمیم و رویکردی درست رسید.

پنج عنصر کنترل داخلی

پنج عنصر کنترل داخلی برای یک حسابرس داخلی حرفه‌ای

پنج عنصر کنترل داخلی برای یک حسابرس داخلی حرفه‌ای به عنوان ارکان اصلی شغل او برای پیشرفت و جلب اعتماد مدیران در نظر گرفته می‌شود.
اگر شما هم به شغل حسابرسی داخلی با جدیت نگاه می‌کنید بهتر است این مقاله کوتاه را با دقت بخوانید. یک حسابرس داخلی خبره باید تمامی این ۵ مورد گفته شده را در هنگام حسابرسی و بررسی موارد گوناگون در حسابداری در نظر بگیرد.

شما با مطالعه این مقاله به پرسش هایی چون:

تا چه میزان محیط کاری بر روند کار حسابرس داخلی تاثیرگذار است؟

چه مواردی در حسابرسی داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟

انتخاب یک حسابرس داخلی باید برچه مواردی استوار باشد؟

چگونه می توان فعالیت یک حسابرس داخلی را کنترل کرد؟

نظارت بر حسابرس داخلی چگونه است؟

 

پی خواهید برد.

مدت زمان مطالعه این مقاله : ۴ دقیقه

 

همچنین شما می توانید تمامی پرسش های اصلی خود را در مورد فعالیت های شرکت مفید در لینک های ذیل جستجو کنید.

خدمات حسابرسی

 خدمات حسابداری

خدمات مدیریتی

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی

خدمات حقوقی

خدمات آموزشی

لازم به توضیح است که این ۵ نکتۀ کلیدی برای حسابرسان داخلی و حسابداران عالی رتبه کاربرد دارد و از بسیاری تلفات مالی و سوگیری‌های مشخص و عمدی جلوگیری می‌کند. رعایت کردن هر کدام از این ۵ عنصر در حقیقت می‌تواند پایه ای محکم برای ارتقا سطح کاری شما به عنوان یک حسابرس داخلی ارشد یا حسابدار اصلی باشد.

۱٫ محیط پیرامون خود را کنترل کنید

اساس کنترل‌های داخلی لحن کسب و کار شما در سطح مدیریت است. ارزش‌هایی که نیاز به یکپارچگی و اخلاق حرفه ای کارکنان شما دارد باید به دقت بررسی شود. این موضوع درحقیقت به عنوان استاندارد شما در محل کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ، به یاد داشته باشید استانداردهایی که تعریف می‌کنید در حقیقت نشان سمبل‌های پیشرفت شما را نشان می‌دهد.

۲٫ ارزیابی ریسک‌های مالی و مشاوره‌های درست

ارزیابی ریسک در جریان کسب و کار و قرار گرفتن شما و شرکت تحت تأثیر شما در معرض خطر است. می‌تواند امتیازی منفی برای حسابرسی و ارزیابی تفکر شما از شرایط بازار باشد. سعی کنید قبل از اقدام به هر نوع ریسکی آن را به دقت بررسی کرده و عواقب آن را در نظر داشته باشید.
شناسایی و تجزیه و تحلیل این خطرات به منظور جلوگیری از وقوع یک رویداد نامطلوب ضروری است. شما باید ارزیابی ریسک را به طور مداوم در کار خود انجام دهید.

۳٫ کنترل فعالیت ها

شما باید به عنوان یک حسابرس بر تمامی فعالیت‌های ریز و درشت مالی شرکت یا سازمان مشرف باشید. تنها در این صورت می‌توانید مسئولیت خود را به درستی انجام داده و از صحیح بودن تمامی مدارک مالی مطمئن شوید. به یاد داشته باشید هر فاکتور و سند مالی باید بررسی و صحت آن ارزیابی شود. بهتر است این کار به وسیلۀ شما یا شخص امین شما انجام شود.
سعی کنید در کار خود رویه‌های جدیدی ایجاد کنید و برداشت از کنترل را تنظیم کنید تا جریان مسئولیت‌ها و معاملات در بین کارکنان متنوع شود البته تا آنجا که این کار ممکن است. کنترل فعالیت‌ها هم بخشی از کار حسابرس داخلی حرفه ای در نظر گرفته می‌شود.

۴٫ اطلاعات و ارتباطات

خطوط ارتباطی روشن نباید فقط از مدیریت به کارمندان منتقل شود ، بلکه از کارمندان به مدیریت منتقل شود تا هر یک از اعضای تیم بتوانند مسئولیت های خود را با موفقیت انجام دهند. دیگر زمان تک بعدی بودن و رئیس بودن در محل کار به سر آمده افراد تحت نظارت شما باید بتوانند در هر ساعتی برای حل هر مشکلی با شما در ارتباط باشند. ارتباط مناسب شما با دیگر حسابرسان داخلی یا حسابداران می‌تواند به کارایی تیمی آن‌ها و نظم بالای کار، کیفیتی مطلوب ببخشد. حسابرسان داخلی باید بتوانند با شما به عنوان حسابرس ارشد یا مدیر اصلی حسابداری از نزدیک تعامل کنند.

۵٫ نظارت

نظارت فرآیند ارزیابی عملکرد کنترل داخلی شما است. هیئت مدیره باید فعالیت‌های مدیریتی و نظارتی ، بودجه مناسبع مالی، حسابرسی داخلی و سایر اسناد مالی را ارزیابی کنند. شما باید قبل از آن‌ که مدیران ارشد تصمیم به بررسی کارها وسند‌های مالی بگیرند تمامی این کارها را انجام داده و صحت‌ همۀ فعالیت‌های مالی را تأیید کرده باشید. این کار می‌تواند اعتبار شما را تا حد زیادی به عنوان یک حسابرس داخلی بالا ببرد و اطمینان خاطر مدیران ارشد شما را به سمت شما جذب کند. نظارت بر بخش‌های مهم مالی نیز یکی دیگر از کارهای مهم برای یکی حسابرس داخلی حرفه‌ای است.