جدول افزایش حق مسکن 99 و تغییرات پایه دستمزد 99 کارگران

اهمیت حق مسکن کارگران بر هیچ کس پوشیده نیست. جزء آن دسته از مسائلی هست که از نان شب هم واجب تر است. مسئله مسکن کارگران در کشورهای غربی نیز به طور جدی پیگیری می شود. شورای عالی کار در جلسه عصر شنبه مورخ 17 خرداد ماه 1399 با اضافه شدن حق مسکن و تغییر پایه حقوق کارگران به شرح زیر موافقت کردند:

– اعضای شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

– از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگردان حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

توضیحات بیشتر در مورد افزایش حق مسکن:

– حق اولاد از 183 هزار و 500 تومان به 191 هزار تومان افزایش پیدا می‎کند.

– حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و 611 هزار تومان خواهد بود.

– حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود (محاسبات دقیق اعلام خواهد شد)

بر این اساس، تغییرات حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399 به شرح جدول زیر خواهد بود:

جدول افزایش حق مسکن 99 و تغییرات پایه دستمزد 99 کارگران