Denetim nedir?f

Günümüzde şirketler global iş seviyesinde faaliyet göstermekte dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaktalar. İç ve dış pazarlarında kalıcı gelişimi yaşamak isteyen şirketler için açıklılığa ve sorumluluğa erişmek oldukça önemlidir.t

Bu doğrultuda mali raporlar, şirketin faaliyetlerinden güvenilir ve net bir durum sunmak zorundalar. Bununla ilgili mali raporlar kabul görülen denetim standartlarına uygun hazırlanmalı ve denetimi ise denetim şirketleri tarafından yapılmalıdır.t

Denetim ve güvence hizmetleri, kullanıcıların ekonomi kurulmarın bilgilerine olan güvenini arttırıp neticesinde katma değer sağlamaktadır.t

Günümüzde dünya  karmaşık ve değişik kurallar ve düzenlemeler, ve ekonomi kurumların paydaşlarının beklentileriyle doludur. Denetim hizmetleri sunup güven sağlayarak size işinizde yardımcı olacağımız bir yetkinliğine sahip olduğumuza inanıyoruz.t

Denetim hizmetleri

İç denetim

Bağımsız denetim

Operasyonel denetim

Özel denetim

İç denetim 

İç denetim, ekonomi birimlerin etkililiği, mali verimliliği ve performansı üzerine yapılan düzenli ve sistematik değerlendirme süreci, değerlendirme sonuçların raporlanması ve yetkili şahıslara sunulan operasyonel tekliflerdir.t

İç denetimde performans, etkili olmak ve mali verimlilik bileşenleri has bir öneme sahiptir. Etkili olmak, belirlenen hedeflere ulaşmanın seviyesidir. Performans, operasyonlardan (çıktı) kazanılan sonuçlarla kullanılan kaynaklar (girdi) arasındaki orandır.t

Bu tanıma göre verimli performans, optimize süreçlerden yola çıkarak en az kaynağı (girdi) kullanarak en çok verim kazanan performansdır. Mali verimlilik eğitim maliyetini en aza indirmek ve ekonomi birimlerin kaynaklarını uygun kalitede tutarak kullanmaktır.t

İç denetim detayları ekonomi birimlerin tüm performans boyutlarını incelemeye alır ve yanıt verme duyarlığının yükselmesine, verimliliğin artımasına, yapıların düzeltilmesine, mali ve performans düzenlerin gelişmesine, raporlama ve bilgi sistemlerin değişmesine, masrafların düşmesine ve ekonomi birimlerin performansında sürekli bir gelişim sağlamaya neden oluyor.t

Dolayısıyla iç denetçiler, geniş bir sistem olan yanıt verme sorumluluğunun önemli ögelerinden sayılıyor ve ekonomi birimlerin performansını arttırmak ve müşterilerin güvenini sağlamak adına bu kurumların güçlü ve zaif noktalatını keşfetmek aracı niteliğindedir.t

  • Mevcut dokümanları inceleme

  • Süreçleri tanımak ve ön inceleme

  • Periyodik ineleme- üç aylık

  • Gelişmeye musait noktalar hakkında rapor sunmak

Pürüzleri ve arızaları bulmak

 Pürüzleri bulma modellerinde tüm performanslar, temel süreçler ve kurumu destekleme süreçleri değerlendirilerek sistem ve metod problemleri incelemeye alınıyor. Ardından problemleri ortadan kaldırmak için gelişme projeler için teklifler sunuluyor öyle ki doğru bir biçimde uygulandığı takdirde her gelişim projesinin hangi problemleri ve pürüzleri gidereceği belli oluyor.t

İç denetim

Müşterilerimiz

Mofid şirketinin bazi müşterileri

Mofid Sistem ve Analiz Şirketi’nin bilgilerini kullanmak kaynağın adını verme şartıyla serbesttir. Sitenin tüm hakları Sisi Tasarım Grup’una (Mofid Sistem ve Analiz Şirketi)aittir.