Hukuksal hizmetler

  • Vergi mükelliflerinin ülke içinde ve dışındaki vergi işlerini üstlenmek, vergiuyuşmazlıkları çözüm konseylerine katılmak, yabancı yatırımlar için izin çıkarmak
  • Her türlü (temsilci ve şube) yabancı şirketin kaydını yaptırmak, her tür ortaklığı kayda geçirmek ve yabancı yatırımcıyı destekleme ve teşvik etme kurallarından yola çıkarak yabancı yatırımla gelen yabancı şirketlerin kaydı yaptırmak. Hisse dağıtımındaki değişiklikleri, ortakların ve hissedarların hissesini, şirketin kapanışı ve tasfiyesini kayıt ettirmek
  • Dış ticaret, satış ve dağıtım temsilcilikleri (monopol ve anti monopol) yabancı şirketlerin yatırımı, karşılıklı alış veriş, finans ve teknoloji, lisans vb. sözleşmeleri hazırlamak
  • Ticari markaların kaydı ve devri, patenet kaydı ve sanayi ve manevi hak sahipliğine, takas ve hisse senetlerine, iflas iddaasına dair diğer tüm işlemleri yapmak
  • İran yasalarına uygun yerli sözleşmeleri düzenlemek
  • Tüm ceza davalarında avukatlık yapmak
  • Malların satın alınması, satışı ve kira işlemlerinin gözetimini üstlenmek
  • Ülkenin şimdiki yasalarına uyarak İran vatandaşlığını almak