استانداردهای حسابرسی داخلی

۱۰ عنوان یا استاندارد مهم حسابرسی داخلی(IPPF) که سازمان های حسابرسی باید بدانند!

برای پی بردن به اینکه واحد حسابرسی داخلی در یک سازمان، تا چه حد توانسته است فعالیت‌های خود را منطبق با این استانداردها انجام دهد؛ ابزارهایی وجود دارد (استانداردهای حسابرسی داخلی)که از طریق آنها می‌توان شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت ایده آل را مورد ارزیابی قرار داد.

انجمن حسابرسان داخلی IIAدر رهنمود خود با عنوان «پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حرفه‌‌ای حسابرسی داخلی» IIPF سوالاتی مطرح نموده که با پاسخ به آنها می‌توان میزان انحراف از وضعیت ایده آل را مورد تحلیل قرار داده و به سمت رعایت آن استانداردها حرکت کرد.

این سوالات که براساس شماره استانداردهای آن انجمن طبقه‌بندی شده‌اند، می‌توانند کمک شایان توجهی به واحدهای حسابرسی داخلی نمایند تا خود را با استانداردهای بین‌المللی منطبق نمایند.

شماره استانداردهای حسابرسی داخلی که با 1000 و 2000 شروع میشود به طور کامل به صورت فایل pdf برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است.

برای دانلود فایل پی دی اف استانداردهای حسابرسی داخلی کلیک کنید.

همچنین برای درک بیشتر مطلب ؛ تمامی استانداردهای حسابرسی داخلی در قالب ویدیو در اختیار شما قرار گرفته است.