جستجو
You are here : دستورالعمل‌ها > استانداردهای حسابرسی داخلی
خرداد 05, 1398

فرم‌های ارزیابی سیستم‌های کنترل داخلی

ردیف

 

عنوان

1

 

پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- ارزیابی ریسک

2

 

پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- اطلاعات و ارتباطات

3

 

پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- نظارت

4

 

پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- فعالیت‌های کنترلی

5

 

پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- محیط کنترلی

6

 

پرسشنامه ارزیابی سیستم کنترل داخلی

7

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی- حقوق و دستمزد

8

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی- چرخه خرید، هزینه‌ها و پرداخت‌ها

9

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی- محیط سیستم‌های اطلاعاتی- کامپیوترهای شخصی

10

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی- چرخه دارایی ثابت

11

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی- سیستم‌های کامپیوتری

12

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی فروش، درآمد و دریافتها

  

برنامه‌های آزمون کنترل‌ها (رعایت روش‌ها)

ردیف

 

عنوان

1

 

 برنامه آزمون کنترل‌های داخلی منابع انسانی

2

 

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه فروش، درآمدها و دریافت‌ها

3

 

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه خرید، هزینه‌ها و پرداخت‌ها

4

 

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

5

 

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه موجودی مواد و کالا

6

 

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه دارایی ثابت

7

 

چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

8

 

چک لیست رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته


        آدرس : پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری پلاک 50، طبقه چهارم، واحد 12

                کدپستی : 1947745115

      ایمیل : info@asmofid.com

        تلفن : 22876884 ، 22876887 - 021

                فکس : 22882048 - 021

     تلگرام:     09012595422

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما