جستجو
You are here : دستورالعمل‌ها > استانداردهای حسابرسی
ارديبهشت 06, 1398

استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب 

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

Word

Pdf

1

مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

دانلود فایل

دانلود فایل

2

کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

دانلود فایل

دانلود فایل

200

استاندارد حسابرسی 200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدیدنظر شده 1391)

دانلود فایل

دانلود فایل

210

قـرارداد حسابرسـي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

220

كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386

دانلود فایل

دانلود فایل

230

مستندسازي - تجديدنظر شده 1386

دانلود فایل

دانلود فایل

240

‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورت‌های‌ مالي – تجديدنظر شده 1384‌

دانلود فایل

دانلود فایل

250

ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورت‌های‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

300

استاندارد حسابرسی 300برنامه‌ریزی حسابرسی صورت‌های مالی (تجدیدنظر شده 1391)

دانلود فایل

دانلود فایل

315

شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت

دانلود فایل

دانلود فایل

320

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدیدنظر شده 1391)

دانلود فایل

دانلود فایل

330

روش‌های حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

دانلود فایل

دانلود فایل

450

ارزیابی تحریف‌های شناسایی شده در حسابرسی

دانلود فایل

دانلود فایل

500

شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384

دانلود فایل

دانلود فایل

501

شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص

دانلود فایل

دانلود فایل

505

تأیید خواهي برون‌سازمانی - تجديدنظر شده 1383‌

دانلود فایل

دانلود فایل

510

حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌

دانلود فایل

دانلود فایل

520

روش‌های‌ تحليلـي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

530

نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روش‌های‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383

دانلود فایل

دانلود فایل

540

حسابرسي‌ برآوردهای‌ حسابداري‌

دانلود فایل

دانلود فایل

550

اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

560

رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه

دانلود فایل

دانلود فایل

570

تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383

دانلود فایل

دانلود فایل

580

تأییدیه‌ مـديران‌

دانلود فایل

دانلود فایل

600

ملاحظات خاص در حسابرسي صورت‌های مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

610

ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي

دانلود فایل

دانلود فایل

620

استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

دانلود فایل

دانلود فایل

700

گزارشگري نسبت به صورت‌های مالي - تجديدنظر شده 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

705

اظهارنظرهاي تعدیل‌شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

706

بندهاي تأکید بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389

دانلود فایل

دانلود فایل

710

اطلاعات مقايسه‌ای

دانلود فایل

دانلود فایل

720

ساير اطلاعات مندرج در گزارش‌های حاوي صورت‌های مالي حسابرسي شده

دانلود فایل

دانلود فایل

800

استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورت‌های مالي تهيه شده بر اساس چارچوب‌های با مقاصد خاص (تجدیدنظر شده 1390)

دانلود فایل

دانلود فایل

805

استاندارد حسابرسی 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)

دانلود فایل

دانلود فایل

1005

حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک

دانلود فایل

دانلود فایل

1007

ارتباطات‌ با مديريت‌

دانلود فایل

دانلود فایل

2400

بررسي‌ اجمالي‌ صورت‌های‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

2410

بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌میان‌دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388

دانلود فایل

دانلود فایل

3400

رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384

دانلود فایل

دانلود فایل

4400

اجراي روش‌های توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

4410

تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

دانلود فایل

دانلود فایل

        آدرس : پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری پلاک 50، طبقه چهارم، واحد 12

                کدپستی : 1947745115

      ایمیل : info@asmofid.com

        تلفن : 22876884 ، 22876887 - 021

                فکس : 22882048 - 021

     تلگرام:     09012595422

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما